John Mac Kenzie Owen, Digitale Duurzaamheid

1,143 views

Published on

Hanneke van der Beek, programmaleider van Toegankelijkheid, had John Mackenzie Owen uitgenodigd om zijn visie op de duurzaamheid van digitale informatie toe te lichten. Het programma Toegankelijkheid onderzoekt de effectiviteit van methodes die musea gebruiken om collecties toegankelijk te maken. Digitale informatie is daarbij langzamerhand een van de belangrijkste middelen om toegang te krijgen tot de collecties. Maar hoe duurzaam is digitale informatie en wat moeten musea daar aan doen?

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

John Mac Kenzie Owen, Digitale Duurzaamheid

 1. 1. Digitale duurzaamheid gaat (bijna) vanzelf Prof. dr. J.S. Mackenzie Owen Universiteit van Amsterdam © J.S. Mackenzie Owen 2008 © J.S. Mackenzie Owen 2009 ICN-Themadag, donderdag 12 november 2009
 2. 2. <ul><ul><li>Informatie is een middel waarmee wij ons cultureel erfgoed doorgeven aan toekomstige generaties. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie is ook nodig voor beheer, begrip en interpretatie van cultuurgoederen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie is steeds meer digitaal en wordt steeds minder op papier bewaard. </li></ul></ul><ul><ul><li>De houdbaarheid van digitale informatie is - zonder speciale zorg - zeer kort (10-20 jaar?). </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitalisering vormt daarom een cultureel probleem. Dat probleem heet: ‘ digitale duurzaamheid ’ . </li></ul></ul>Digitale Duurzaamheid © J.S. Mackenzie Owen 2009
 3. 3. Materiële Duurzaamheid: het probleem van digitale informatie <ul><ul><li>Degradatie van media (levensduur 10-100 jaar). </li></ul></ul><ul><ul><li>Veroudering van de technische omgeving: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>formats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hardware </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>software (digitale informatie is  altijd software-afhankelijk) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Digitale informatie vereist continue onderhoud. </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderhoud van digitale informatie kost geld. </li></ul></ul>© J.S. Mackenzie Owen 2009
 4. 4. Materiële duurzaamheid van digitale informatie is nauwelijks meer een probleem <ul><ul><li>Toenemende standardisatie ('open standards'). </li></ul></ul><ul><ul><li>Inmiddels veel ervaring met technische en organisatorische oplossingen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uw pensioenfonds kan het ook. Maar: </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale duurzaamheid kan het beste grootschalig, liefst op nationaal niveau worden georganiseerd. </li></ul></ul>© J.S. Mackenzie Owen 2009
 5. 5. <ul><ul><li>Metadata beschrijft de aard en context van een digitaal object, en dient om het originele document (datastructuur, technische omgeving, inhoud, productie- en gebruikscontext) te reconstrueren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata beschrijft onder meer: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>auteurschap en andere ‘ eigendomsgegevens ’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>datering, locatie, herkomst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>materiële eigenschappen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>inhoud/betekenis (bijvoorbeeld trefwoorden of classificaties) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>technische aspecten (omvang, format, systeem, standaarden, taal etc.) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rechten, gebruiksvoorwaarden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>administratieve gegevens </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>achtergrondinformatie (context, analyses, interpretaties) </li></ul></ul></ul>Metadata © J.S. Mackenzie Owen 2009
 6. 6. Niveau's van metadata <ul><ul><li>'Collectie Nederland' </li></ul></ul><ul><ul><li>Instelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Deelcollectie </li></ul></ul><ul><ul><li>Object </li></ul></ul>© J.S. Mackenzie Owen 2009
 7. 7. Intellectuele Duurzaamheid <ul><ul><li>Ontsluiting (indexering, classificatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Contextinformatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Wetenschappelijke en artistieke analyses en interpretaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Representaties van het object </li></ul></ul><ul><li>Het probleem is: de gegevens in een beheersysteem zijn statisch, terwijl denkwijze, kennis en opvattingen veranderen. </li></ul><ul><li>Digitalisering is hier niet het probleem, maar biedt mogelijk wel een oplossing. </li></ul>© J.S. Mackenzie Owen 2009
 8. 8. Oplossingen? <ul><ul><li>'Web2.0': tagging, gebruikersannotaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Dynamisering van achtergrondinformatie door gebruik te maken van het web </li></ul></ul>© J.S. Mackenzie Owen 2009
 9. 9. Dynamisering van achtergrondinformatie Op basis van metadata (mbt objecten, collecties en instelling) en gebruikersprofielen haalt de Harvester relevante informatie op uit het Web © J.S. Mackenzie Owen 2009
 10. 10. Duurzaamheid en structuur <ul><ul><li>Digitale Duurzaamheid kan worden bevorderd door meer samen te doen op landelijk niveau. </li></ul></ul><ul><ul><li>'Digitale Collectie Nederland' </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenniscentrum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standaarden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Processen (digitalisering, emulatie, migratie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integratie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Platform 'Nationaal Digitaal Museum' </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Koppelingen met KB, NA, Europeana </li></ul></ul></ul></ul>© J.S. Mackenzie Owen 2009

×