Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laboratorium Analizy Wizualnej ICM UW

1,016 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Laboratorium Analizy Wizualnej ICM UW

 1. 1. Laboratorium Analizy Wizualnej ICM UW Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski http://www.icm.edu.pl dr Krzysztof Nowiński know@icm.edu.pl 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 1
 2. 2. Laboratorium Analizy Wizualnej Czym się zajmujemy? Wizualizacja naukowa Analiza wizualna danych Projektowanie algorytmów Tworzenie metod wizualizacji Rozwijanie narzędzi wizualizacyjnych Nie tylko pokazujemy dane! Prowadzimy prace naukowe nad rozwijaniem metod i algorytmów przetwarzania, analizy i wizualizacji danych 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 2
 3. 3. Laboratorium Analizy Wizualnej Jakie są nasze obszary zastosowań? Symulacje biomolekularne Obrazowanie medyczne 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 3
 4. 4. Laboratorium Analizy Wizualnej Jakie są nasze obszary zastosowań? Wizualizacja przepływów Analiza wizualna procesów lotniczych Wizualizacja meteorologiczna 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 4
 5. 5. Laboratorium Analizy Wizualnej Nad jakimi algorytmami pracujemy? Odszumianie Wielowymiarowe mapy barwne Rejestracja danych Metody wizualizacyjne Optymalizacja Izopowierzchnie Volume rendering Metody deformacyjne Linie pola wektorowego Segmentacja … Szkieletyzacja Tworzenie modeli 3D Klasteryzacja 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 5
 6. 6. Laboratorium Analizy Wizualnej Motywacja? Matematyczne modele rzeczywistych zjawisk Weryfikowalne Stosowalne Weryfikacja i praktyczna implementacja Zwykle w postaci algorytmów i programów Weryfikacja przez porównanie z pomiarami – danymi eksperymentalnymi Problem: wydobyć informacje ukryte w danych 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 6
 7. 7. Laboratorium Analizy Wizualnej Statystyka vs. Wizualizacja Statystyka Daje proste, łatwe do porównania numeryczne wyniki Daje odpowiedzi na pytania Wizualizacja Prezentuje skomplikowane, trudne do opisania słownego obrazy, filmy lub interaktywną geometrię Trudna do porównania i skompresowania Pokazuje nieoczekiwane! Pomaga sformułować pytania i poprzeć hipotezy 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 7
 8. 8. Laboratorium Analizy Wizualnej Przykłady 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 8
 9. 9. Laboratorium Analizy Wizualnej Przykłady
 10. 10. Laboratorium Analizy Wizualnej Przykłady Dodatek: Odkryta symetria Nieprzewidywalna Jasno widoczna Trudna do znalezienia numerycznie
 11. 11. Narzędzia wizualizacyjne Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski http://www.icm.edu.pl Bartosz Borucki B.Borucki@icm.edu.pl 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 11
 12. 12. Agenda MolDyAna VisNow IBM Interactive Ray Tracer (iRT) 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 12
 13. 13. Agenda MolDyAna 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 13
 14. 14. MolDyAna http://moldyana.icm.edu.pl Molecular Dynamics Analyzer Pakiet interaktywnych narzędzi wizualizacyjnych do analizy symulacji dynamiki molekularnej Narzędzia standardowe Animacja Geometria (kąty, odległości itp.) Dodatkowe interaktywne narzędzia Zaawansowane wykresy gęstości solventu Geometryczne ilustracje korelacji dwóch i trzech zmiennych Zaawansowane wygładzanie trajektorii … 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 14
 15. 15. MolDyAna … 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 15
 16. 16. MolDyAna … 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 16
 17. 17. Agenda VisNow 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 17
 18. 18. VisNow http://visnow.icm.edu.pl VisNow System wizualizacyjny Generyczny Modularna budowa Sterowany przepływem danych Kanoniczne typy danych Nie zależny od platformy sprzętowej Umożliwiający integrację w systemach rozproszonych / sieciowych / gridowych Obsługa haptycznych urządzeń sterujących 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 18
 19. 19. VisNow Implementacja Java Java3D Biblioteki specjalizowane Opcjonalne wersje akcelerowane Dedykowane biblioteki natywne JNI Wykorzystanie architektur „egzotycznych” GPGPU Cell OpenCL > 200 000 linii kodu; > 1000 klas 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 19
 20. 20. VisNow Zespół dr Krzysztof Nowiński Bartosz Borucki Michał Chlebiej (UMK) Michał Łyczek Krzysztof Madejski Hubert Orlik-Grzesik Andrzej Rutkowski (UMK) 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 20
 21. 21. VisNow 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 21
 22. 22. VisNow Dane skalarne 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 22
 23. 23. VisNow Dane wektorowe 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 23
 24. 24. VisNow Dane tomograficzne CT/MRI 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 24
 25. 25. VisNow Dane na siatkach nieregularnych 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 25
 26. 26. VisNow Generowanie filmów 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 26
 27. 27. Agenda iRT 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 27
 28. 28. IBM Interactive Ray Tracer http://cell.icm.edu.pl/index.php/Projects iRT – interactive Ray Tracer Ray tracing + ambient occlusion IBM Cell CPU Klastry IBM oparte o blade’y QS PROCESOR GRAFICZNY NIE BIERZE UDZIAŁU W PROCESIE RENDERINGU! Dlaczego ”interactive” ? Rendering w czasie rzeczywistym Interaktywna nawigacja w scenie Interaktywna manipulacja obiektami Interaktywna manipulacja oświetleniem Wersja demo dostępna na PS3 – IBM Alphaworks 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 28
 29. 29. IBM Interactive Ray Tracer 288 rays/pixel 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 29
 30. 30. IBM Interactive Ray Tracer Możliwości i zastosowania Wizualizacja bardzo dużych obiektów geometrycznych (Boeing 777 – 350M trójkątów, 25GB) Analiza wizualna Wizualizacja naukowa Obrazowanie medyczne Architektura Wizualizacja w zakresie dziedzictwa kulturowego Architektura klient-serwer Możliwość kompresji strumienia wideo Stosowalność w serwisach webowych 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 30
 31. 31. IBM Interactive Ray Tracer 26.02.2010 Dzień ICM na MIMUW 31
 32. 32. Laboratorium Analizy Wizualnej Współpraca Rozwijanie metod Rozwijanie algorytmów Rozwijanie narzędzi Implementacja kodów na architektury akcelerowane Kontakt: b.borucki@icm.edu.pl visnow@icm.edu.pl

×