Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proposta d’algunes idees clau sobre l’avaluació continuada

436 views

Published on

Descripció de les idees clau sobre avaluació continuada

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Proposta d’algunes idees clau sobre l’avaluació continuada

  1. 1. 1 Jornada l’avaluació continuada a la universitat. Funcions i possibilitats a partir de l’anàlisi d’experiències PROPOSTA D’ALGUNES IDEES CLAU SOBRE L’AVALUACIÓ CONTINUADA Artur Parcerisa Aran • Funcions de l’avaluació Aquestes tres funcions es poden donar simultàniament o no. En tot cas, la funció formativa i la funció formadora són les que justifiquen l’avaluació continuada perquè la regulació de l’acció docent i la regulació del procés d’aprenentatge s´han de donar durant el desenvolupament de la seqüència formativa. Tenir en compte una doble mirada vol dir pensar en les funcions i les conseqüències de l’avaluació tant pel docent com per a l’estudiant.
  2. 2. 2 • Competències i avaluació • Avaluació dels diferents tipus de continguts
  3. 3. 3 • Elements afavoridors de l’avaluació continuada

×