Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L’avaluació continuada:
motivació i millora en
competències
Jornada sobre l’avaluació continuada a la universitat.
Funcion...
Finalitats de l’avaluació
 Sumativa: acreditar el resultat del procés
d’aprenentatge de l’estudiant. “Posar-li una
nota”....
Finalitats de l’avaluació
 Sumativa: acreditar el resultat del procés
d’aprenentatge de l’estudiant. “Posar-li una
nota”....
Finalitats de l’avaluació
 Sumativa: acreditar el resultat del procés
d’aprenentatge de l’estudiant. “Posar-li una
nota”....
L’avaluació continuada
 L’estudiant ha d’aprendre mentre fa les
activitats.
 Hem d’aconseguir motivar-lo amb les
activit...
Aprendre amb l’avaluació continuada
 Com preparem les activitats? Pensem en
l’estudiant?
 Per a cada activitat, pregunte...
Motivació a través de l’avaluació continuada
 Preparar les activitats pensant en els
interessos de l’estudiant.
 O millo...
Motivació: un parell d’exemples (I)
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
 Primera activitat: Cada estudiant busca una base de dades so...
Competències treballades (I)
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
 Primera activitat: Cada estudiant busca una base de dades
sobre un ...
Motivació: un parell d’exemples (II)
DISSENY D’ENQUESTES
 Agrupem els estudiants en grups de 4 persones (no està permès
t...
Competències treballades(II)
DISSENY D’ENQUESTES
 Agrupem els estudiants en grups de 4 persones (no està permès
treballar...
Activitat final: reflexió sobre l’aprenentatge
 Autoavaluació de 10 actituds: participació a
classe, estar atent, col·lab...
Moltes gràcies!
malcaniz@ub.edu
Manuela Alcañiz
Coordinadora GID ANDES
Anàlisi de Dades en Economia i Empresa
19 de gener ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L'avaluacio continuada: motivació i millora en competències

608 views

Published on

Finalitats de l'avaluació. Avaluació continuada

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

L'avaluacio continuada: motivació i millora en competències

 1. 1. L’avaluació continuada: motivació i millora en competències Jornada sobre l’avaluació continuada a la universitat. Funcions i possibilitats a partir de l’anàlisi d’experiències Manuela Alcañiz Coordinadora GID ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa 19 de gener de 2016
 2. 2. Finalitats de l’avaluació  Sumativa: acreditar el resultat del procés d’aprenentatge de l’estudiant. “Posar-li una nota”.  Formativa: la pròpia avaluació ajuda l’estudiant a fer un procés d’aprenentatge gradual, el reorienta, i el va guiant en l’assoliment de competències. Jornada sobre avaluació continuada a la universitat - ICE - UB
 3. 3. Finalitats de l’avaluació  Sumativa: acreditar el resultat del procés d’aprenentatge de l’estudiant. “Posar-li una nota”.  Formativa: la pròpia avaluació ajuda l’estudiant a fer un procés d’aprenentatge gradual, el reorienta, i el va guiant en l’assoliment de competències. Jornada sobre avaluació continuada a la universitat - ICE - UB AVALUACIÓ ÚNICA
 4. 4. Finalitats de l’avaluació  Sumativa: acreditar el resultat del procés d’aprenentatge de l’estudiant. “Posar-li una nota”.  Formativa: la pròpia avaluació ajuda l’estudiant a fer un procés d’aprenentatge gradual, el reorienta, i el va guiant en l’assoliment de competències. Jornada sobre avaluació continuada a la universitat - ICE - UB AVALUACIÓ CONTINUADA
 5. 5. L’avaluació continuada  L’estudiant ha d’aprendre mentre fa les activitats.  Hem d’aconseguir motivar-lo amb les activitats que proposem. Com?  Anirà assolint competències, quasi sense ser conscient. Fem-lo conscient! Jornada sobre avaluació continuada a la universitat - ICE - UB
 6. 6. Aprendre amb l’avaluació continuada  Com preparem les activitats? Pensem en l’estudiant?  Per a cada activitat, preguntem-nos: què aprendrà l’estudiant fent-la?  Plantejar-nos si podem fer una doble correcció: mirar el treball de l’estudiant, assenyalar els punts febles que detectem (feedback), deixar-li temps per corregir-los i, finalment, posar-li una nota.  Fer-los treballar en equip: feina més sostenible per a nosaltres, i noves competències per a l’estudiant. Jornada sobre avaluació continuada a la universitat - ICE - UB
 7. 7. Motivació a través de l’avaluació continuada  Preparar les activitats pensant en els interessos de l’estudiant.  O millor encara: deixem que l’estudiant tingui un paper actiu en la concreció de les activitats d’avaluació continuada, que pugui escollir el tema.  Fem projectes que durin tot el semestre: plantegem una activitat d’avaluació continuada que tingui diverses etapes, però totes al voltant del mateix cas, tema… L’alumne anirà visualitzant com aprèn. Jornada sobre avaluació continuada a la universitat - ICE - UB
 8. 8. Motivació: un parell d’exemples (I) ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  Primera activitat: Cada estudiant busca una base de dades sobre un tema del seu interès: dades econòmiques dels barris de Barcelona, dades de jugadors de la lliga de futbol, dades sobre pel·lícules…  Agrupem els estudiants en grups de 4 persones (no està permès treballar sol).  Cada persona del grup explica el seu tema a la resta, i escullen els que més els hi agrada com a tema per al grup.  Segona activitat: anàlisi descriptiva univariant de les dades escollides. Elaboració d’un informe amb els resultats.  Tercera activitat: anàlisi bivariant de les dades escollides. Elaboració d’un informe que contingui: índex, objectius, introducció, metodologia, resultats, conclusions.  A mig semestre: prova de seguiment (20% de la nota final; la matèria no s’elimina). Jornada sobre avaluació continuada a la universitat - ICE - UB
 9. 9. Competències treballades (I) ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  Primera activitat: Cada estudiant busca una base de dades sobre un tema del seu interès: dades econòmiques dels barris de Barcelona, dades de jugadors de la lliga de futbol, dades sobre pel·lícules…  Agrupem els estudiants en grups de 4 persones (no està permès treballar sol).  Cada persona del grup explica el seu tema a la resta, i escullen els que més els hi agrada com a tema per al grup.  Segona activitat: anàlisi descriptiva univariant de les dades escollides. Elaboració d’un informe amb els resultats.  Tercera activitat: anàlisi bivariant de les dades escollides. Elaboració d’un informe que contingui: índex, objectius, introducció, metodologia, resultats, conclusions.  A mig semestre: prova de seguiment (20% de la nota final; la matèria no s’elimina). Jornada sobre avaluació continuada a la universitat - ICE - UB
 10. 10. Motivació: un parell d’exemples (II) DISSENY D’ENQUESTES  Agrupem els estudiants en grups de 4 persones (no està permès treballar sol).  Primera activitat: Cada grup planteja un projecte per dur a terme una enquesta en totes les seves fases. Població: estudiants Facultat. Consum de tabac; pràctica esportiva; despesa en oci… Disseny de la mostra.  Segona activitat: plantejament i disseny del qüestionari. Els hi fem doble correcció.  Tercera activitat: treball de camp.  Quarta activitat: introducció de les dades a suport informàtic.  Cinquena activitat: anàlisi de dades i redacció de l’informe de resultats.  Sisena activitat: exposició oral i pública dels resultats. Jornada sobre avaluació continuada a la universitat - ICE - UB
 11. 11. Competències treballades(II) DISSENY D’ENQUESTES  Agrupem els estudiants en grups de 4 persones (no està permès treballar sol).  Primera activitat: Cada grup planteja un projecte per dur a terme una enquesta en totes les seves fases. Població: estudiants Facultat. Consum de tabac; pràctica esportiva; despesa en oci… Disseny de la mostra.  Segona activitat: plantejament i disseny del qüestionari. Els hi fem doble correcció.  Tercera activitat: treball de camp. Redacció d’informe d’aprenentatge.  Quarta activitat: introducció de les dades a suport informàtic.  Cinquena activitat: anàlisi de dades i redacció de l’informe de resultats.  Sisena activitat: exposició oral i pública dels resultats. Jornada sobre avaluació continuada a la universitat - ICE - UB
 12. 12. Activitat final: reflexió sobre l’aprenentatge  Autoavaluació de 10 actituds: participació a classe, estar atent, col·laborar en el treball en equip, actitud correcta…  Avaluació del progrés en 20 competències: capacitat crítica, preocupació per la qualitat i el treball ben fet, capacitat de generar noves idees,…  Redacció d’un informe de 300 paraules valorant el seu progrés en competències i habilitats professionals.  Comentaris sobre l’assignatura. Jornada sobre avaluació continuada a la universitat - ICE - UB
 13. 13. Moltes gràcies! malcaniz@ub.edu Manuela Alcañiz Coordinadora GID ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa 19 de gener de 2016

×