Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AVALUACIÓ CONTINUADA:
INICIATIVES INDIVIDUALS O
PROTAGONISME INSTITUCIONAL?
MAX TURULL RUBINAT (mturull@ub.edu)
Moltes gràcies per la invitació…
EL CONTEXT ACADÈMIC: Oferta docent
- 5 Graus (5.445) (69,54%)
- 1 Graduat (propi) (383)
- 9 Màsters Universitaris (330)
- ...
EL CONTEXT ACADÈMIC: Persones i projectes
-Estudiants totals 7.725
-Estudiants de grau 5.445
-Professors 375
-funcionaris ...
COMPARACIÓ ENTRE LA SITUACIÓ DE PARTIDA I LA
SITUACIÓ ACTUAL
De pre-Bolonia (fins 2009) fins post-Bolonia (2013)
Tasa de r...
Facultat de Dret UB (llicenciatura i Grau de la UB)
Abandono (no inicial, sino global (no se han matriculado en t+1 = ni e...
- Havíem tocat fons (rendiment, abandonament, absentisme, etc.)
- 2005: Bolonia, lejos, como pretexto: mejora de la calida...
CREIXEN ELS “GRUPS ADAPTATS A L’EEES”
Teoría del Derecho/ Fundamentos del Derecho
61,40
10,98
68,97
55,07
67,57
18,50
30,31
52,41
42,16
0,00 10,00 20,00 30,00 4...
Rendimiento académico
Exigencia, rigor y
calidad
docente
Mejora del rendimiento
académico en un marco de rigor,
exigencia ...
CONTINGUT ACTUAL DEL “PROJECTE DOCENT”
- Avaluació continuada (protocol normatiu)
- Coordinació docent (Agenda Docent Elec...
EL QUE QUEDA PENDENT DEL MODEL DOCENT
- Reequilibrar teoria – pràctica en la docència ordinària (asimètricament)
- Impulsa...
… Y FINALMENT, EL SISTEMA D’AVALUACIÓ (I)
- Normativa general de Universitat
- Normativa de docència y avaluació de Facult...
… Y FINALMENT, EL SISTEMA D’AVALUACIÓ (II)
- Avaluació única
- Elecció lliure per l’estudiant (per formulari electrònic)
-...
REFLEXIÓ FINAL (sobre aquest sistema d’AC)
PUNTS DÈBILS:
- “L'avaluació continuada” de fet és “avaluació fragmentada”
- Ex...
- Perquè canviar
- Iniciatives individuals i institucionals poden i han d’avançar conjuntament
- Un projecte docent de tit...
ENLLAÇOS D’INTERÈS (DADES ACADÈMIQUES)
- http://www.ub.edu/dret/ (web Facultat Dret UB)
- http://www.ub.edu/dret/serveis/d...
I res més
Moltes gràcies a tots per la
vostra atenció
Avaluació continuada: iniciatives individuals o protagonisme institucional?
Avaluació continuada: iniciatives individuals o protagonisme institucional?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Avaluació continuada: iniciatives individuals o protagonisme institucional?

440 views

Published on

Una experiència institucional d’avaluació continuada en els cinc graus de la Facultat de Dret (2010-2016)

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Avaluació continuada: iniciatives individuals o protagonisme institucional?

 1. 1. AVALUACIÓ CONTINUADA: INICIATIVES INDIVIDUALS O PROTAGONISME INSTITUCIONAL? MAX TURULL RUBINAT (mturull@ub.edu)
 2. 2. Moltes gràcies per la invitació…
 3. 3. EL CONTEXT ACADÈMIC: Oferta docent - 5 Graus (5.445) (69,54%) - 1 Graduat (propi) (383) - 9 Màsters Universitaris (330) - 15 Màsters propis (480) - 31 Postgraus propis (562) - Doctorat (249) Dret (2823) Relacions Laborals (1141) Criminologia (548) Ciències Polítiques i de la Adm. (521) Gestió i Adm. Pública (412) El resultat del procés d’acreditació (ANECA-AQU), de juliol de 2015 - Excel·lència en el Grau de Dret i Grau de Ciències Polítiques (primers de la UB) - Excel·lència en 5 dels 6 estàndards avaluats
 4. 4. EL CONTEXT ACADÈMIC: Persones i projectes -Estudiants totals 7.725 -Estudiants de grau 5.445 -Professors 375 -funcionaris 170 -associats 149 -PAS 95 -Grups investigació reconeguts 20 -Projectes investigació finançats 49 -Grups innovació docent (consolid.) 4 -Projectes innovació docent (conced.) 8
 5. 5. COMPARACIÓ ENTRE LA SITUACIÓ DE PARTIDA I LA SITUACIÓ ACTUAL De pre-Bolonia (fins 2009) fins post-Bolonia (2013) Tasa de rendimiento 35,87 37,51 37,86 40,28 36,45 35,34 34,64 34,75 33,26 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 curso 1999-00 curso 2001-02 curso 2003-04 curso 2005-06 curso 2007-08 Tasa de Presentados 40,58 35,90 38,88 41,70 40,59 40,05 40,96 38,92 40,84 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 curso 1999-00 curso 2001-02 curso 2003-04 curso 2005-06 curso 2007-08
 6. 6. Facultat de Dret UB (llicenciatura i Grau de la UB) Abandono (no inicial, sino global (no se han matriculado en t+1 = ni en quinto ni en el sexto año) 2004- 05 2005- 06 2006- 07 2007- 08 2008- 09 2009- 10 2010- 11 2011- 12 2012- 13 2013- 14 Dret - 1992 41,82% 36,22% 37,04% 39,79% 35,54% 39,76% 39,53% 45,85% 33,95% 25,00%
 7. 7. - Havíem tocat fons (rendiment, abandonament, absentisme, etc.) - 2005: Bolonia, lejos, como pretexto: mejora de la calidad docente - ¿innovació? ¿o “simplement” millora docent?: canvis universalitzables - Pla de Millora de la Qualitat Docent (2006) - Creació dels “Grups adaptats a l’EEES” (prova pilot) - Planificació conjunta per l’equip docent - Redacció d’un pla docent de cada assignatura amb informació concreta - Coordinació docent i figura del professor coordinador de grup - Criteris d’avaluació (avaluació continua, número de proves, tipologia de les proves, exigència de correcció lingüística, etc.) - Suport pedagògic per l’alumnat i pel professor L’INICI DE CANVI: 2005-2009 i 2009-2015
 8. 8. CREIXEN ELS “GRUPS ADAPTATS A L’EEES”
 9. 9. Teoría del Derecho/ Fundamentos del Derecho 61,40 10,98 68,97 55,07 67,57 18,50 30,31 52,41 42,16 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 % Tasa de rendimiento % Tasa de aptos/presentados % Tasa de no presentados Grado en Derecho 2009/10 GA licenciatura 2007/08 GO lienciatura 2007/08 Derecho Romano 58,20 17,51 70,55 46,78 63,37 26,18 31,28 75,75 58,71 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 % Tasa de rendimiento % Tasa de aptos/presentados % Tasa de no presentados Grado en Derecho 2009/10 GA licenciatura 2007/08 GO lienciatura 2007/08 Gráfic 10. Comparació de la taxa de rendiment, taxa d’aptes i taxa de presentats de grups de Grau, Grups Adaptats a l’EEES (GA) i Grups Ordinaris (GO) de la Llicenciatura de Dret. MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC DELS “GRUPS ADAPTATS A L’EEES” (veure diapo 7)
 10. 10. Rendimiento académico Exigencia, rigor y calidad docente Mejora del rendimiento académico en un marco de rigor, exigencia y calidad docente PPropuestaropuesta de pde política acadolítica acadéémicomico-- docentdocentee en elen el nuevonuevo marcomarco universitariouniversitario S’ESTÀ CONSTRUINT UN PROJECTE DOCENT La importància del concepte“projecte” docent de titulació o de centre
 11. 11. CONTINGUT ACTUAL DEL “PROJECTE DOCENT” - Avaluació continuada (protocol normatiu) - Coordinació docent (Agenda Docent Electrònica; grup pilot M4) - Pla docent d’assignatura (informació d’avaluació explícita, CECAC) - Dimensió dels grups (aprox. 70) - Règim de permanència (tensió docent) - Suport al professorat (MID-Dret, pedagògic, formació, etc.) - Campus virtual - Grups semipresencials (GEO, matrícula obligatòria per a repetidors) - Pla d’Acció Tutorial (grupal 1r, de carrera, NERE, excel·lència, esportistes) - Atenció especial a l’alumnat de nou ingrés (Guia, sessió inaugural, info) - Anàlisis i prospectiva - Servei de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ-Dret) - Assignatura obligatòria en 1r de formació instrumental (TTC)
 12. 12. EL QUE QUEDA PENDENT DEL MODEL DOCENT - Reequilibrar teoria – pràctica en la docència ordinària (asimètricament) - Impulsar les pràctiques externes - Potenciar las activitats complementàries (conferències, seminaris, …) - Harmonitzar (i no “cosir”) objectius/competències de l’assignatura amb avaluació - Coordinar els tipus de proves d’avaluació - Implantar l’avaluació de competències transversals - Revisar els temaris dels plans docents para evitar solapaments - Impulsar nous materials docents - Ajustar el Treball de Fi de Grau (conceptualment i avaluació rúbriques)
 13. 13. … Y FINALMENT, EL SISTEMA D’AVALUACIÓ (I) - Normativa general de Universitat - Normativa de docència y avaluació de Facultat (aprovada por Junta de Fac.) - Avaluació continuada vs Avaluació única - Avaluació continuada (marc obligatori per totes assignatures 5 graus): - Avaluació continuada = n proves avaluables + 1 prova de síntesis - La normativa fixa la forquilla d’activitats d’avaluació (6 ECTS: 3 o 4 act. = 50%-70%) - Prova de síntesis (30%-50%): caràcter global; requisit aprovar-la. - No esclavitzar-se a l’aritmètica de la ponderació: el professor pot tenir en compte altres evidències d’aprenentatge (arrodonir cap a l’alça; a partir de 7) - Convocatòria única amb sistema de revaluació (es reavalua PS) - El Pla Docent detalla el sistema (número activitats, ponderació, tipologia) - Suspens (=4) por incorrecció lingüística - Copia i plagi: suspens (0) en la convocatòria.
 14. 14. … Y FINALMENT, EL SISTEMA D’AVALUACIÓ (II) - Avaluació única - Elecció lliure per l’estudiant (per formulari electrònic) - Límit d’inscripció: 3 setmanes després d’iniciat el semestre - Presentar totes les activitats d’avaluació + examen final en un moment únic (final de semestre) o un únic examen (diferent a PS) - Avaluació en els grups SP/GEO - Avaluació única en dos fases (parcial + prova final) (PD estableix ponderació) - Avaluació en el TFG - 60% qualitat substantiva del treball - 20% qualitat formal del treball escrit - 20% qualitat expositiva oral i capacitat de debat i argumentació - (10% procés d’elaboració del treball, a restar de 60%) - Rúbriques específiques (no obligatòries)
 15. 15. REFLEXIÓ FINAL (sobre aquest sistema d’AC) PUNTS DÈBILS: - “L'avaluació continuada” de fet és “avaluació fragmentada” - Exigeix molt esforç al professorat - No hi ha coordinació ni control sobre la adequació de la tipologia d’activitats d’avaluació respecte de les competències i objectius a aconseguir - El sistema d’avaluació continuada penalitza als bons alumnes - Segueix faltant avaluar competències transversals - …. el sistema no és, ni molt menys, perfecte PUNTS FORTS: - Ha permès avançar a tots (els docents) conjuntament, i no només a una “avanzadilla”. - Ha millorat molt tots els indicadors acadèmics (taxa de presentats, de rendiment, d’èxit, d’abandonament)
 16. 16. - Perquè canviar - Iniciatives individuals i institucionals poden i han d’avançar conjuntament - Un projecte docent de titulació o centre no és homogeneïtzador o uniformitzador, si no que actua de marc i és integrador. - Ara, un canvi metodològic de gran abast només sembla possible aprofitant un moment d'inflexió o sota pretext d'un canvi obligat estructural (ex. 3+2) - Crear un “grup coordinat” amb prova pilot pot ser un bon instrument per introduir elements de millora docent (un gran cavall de Troia). - S’ha de dotar de contingut substancial a la “coordinació docent” (millora dels temaris, pla de lectura, harmonització de activitats, AC, claustre d’avaluació, activitats compartides, etc…) REFLEXIÓ FINAL (i II)
 17. 17. ENLLAÇOS D’INTERÈS (DADES ACADÈMIQUES) - http://www.ub.edu/dret/ (web Facultat Dret UB) - http://www.ub.edu/dret/serveis/docs_mid/saiqu/dades_dades.html (web SAIQU/SGIQ-Dret = Servei de Garantia Interna Qualitat) - http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08282 (memòria i indicadors de qualitat 2013-2014) - http://www.ub.edu/dret/serveis/MID_estudis.htm (estudis i anàlisis de la Facultat de Dret UB) - http://www.ub.edu/dret/serveis/MID.htm (servei MID-Dret) - http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca (Agencia qualitat UB)
 18. 18. I res més Moltes gràcies a tots per la vostra atenció

×