Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maxinarcis v Humennom

252 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maxinarcis v Humennom

  1. 1. Maxinarcis v Humennom http://www.youtube.com/watch?v=S6S02Q31vsM&feature=related Maxiobrázok v Humennom – rok 2010:
  2. 2. <ul><li>SZUŠ Múza a ZŠ Dargovských hrdinov v spolupráci s Mestom Humenné pod garanciou pani primátorky PhDr. Jany Vaľovej sa už po 5-krát zapájajú do aktivít vyhlásených Ligou proti rakovine, ktorá každoročne organizuje verejnú zbierku. </li></ul>
  3. 4. <ul><li>Zorganizovať toto podujatie pramení z názoru, že deti a mládež svojim aktívnym prístupom propagujú význam zbierky pre Ligu proti rakovine, svojimi hudobnými, či výtvarnými aktivitami upútavajú pozornosť dospelých, ktorí môžu finančne pomôcť vo verejnej zbierke. </li></ul>
  4. 6. <ul><li>Ponúkame všetkým základným školám možnosť zapojiť sa do súťaže v zbieraní vrchnákov z PET fliaš, zúčastniť sa tvorby obrázka a prezentovať svoju školu. </li></ul>
  5. 8. <ul><li>Aj v tomto ročníku bude dominovať symbol boja proti rakovine – narcis. V Humennom ho vytvoríme z farebných vrchnákov PET fliaš na promenádnej ploche pred MsKS. </li></ul>
  6. 10. <ul><li>Tešíme sa na Vašu účasť </li></ul><ul><li>a spoluprácu! </li></ul><ul><li>  </li></ul>

×