Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ELS CASTELLS A L’ESCOLA
EQUIP DE TREBALL
“ELS VALORS DEL FET
CASTELLER”
Grup de Treball
Institut de Ciències de l’Educació...
Els valors del fet casteller
2
L’equip més nombrós, dels generats a l’interior del Grup de Treball “Els castells a
l’escol...
Els valors del fet casteller
3
Les aportacions dels membres de l’equip es van realitzar a través de l’aplicatiu
“Comunitat...
Els valors del fet casteller
4
Annex Equip Valors
Projecte: "Tot junts sumem"
En el fet casteller es donen una sèrie de va...
Els valors del fet casteller
5
Projecte: SÓC ÚNIC
Tots els infants tenen uns drets que els protegeixen, i que queden recol...
Els valors del fet casteller
6
Projecte: JO PUC!
De la importància dels valors implícits en el fet casteller ja en parlen ...
Els valors del fet casteller
7
ELS CASTELLS A L’ESCOLA
Grup de Treball
Institut de Ciències de l’Educacició
Universitat Ro...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Els castells a l'escola. Els valors del fet casteller Slide 1 Els castells a l'escola. Els valors del fet casteller Slide 2 Els castells a l'escola. Els valors del fet casteller Slide 3 Els castells a l'escola. Els valors del fet casteller Slide 4 Els castells a l'escola. Els valors del fet casteller Slide 5 Els castells a l'escola. Els valors del fet casteller Slide 6 Els castells a l'escola. Els valors del fet casteller Slide 7
Upcoming SlideShare
Power point dels castellers
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Els castells a l'escola. Els valors del fet casteller

Download to read offline

Material de treball de l'equip de Valors del Grup de Treball "Els castells a l'escola" (ICE URV, curs 13-14), amb la inclusió de tres propostes de projectes

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Els castells a l'escola. Els valors del fet casteller

  1. 1. ELS CASTELLS A L’ESCOLA EQUIP DE TREBALL “ELS VALORS DEL FET CASTELLER” Grup de Treball Institut de Ciències de l’Educació Universitat Rovira i Virgili MATERIAL DE TREBALL (versió maig de 2014)
  2. 2. Els valors del fet casteller 2 L’equip més nombrós, dels generats a l’interior del Grup de Treball “Els castells a l’escola”, es va formar al voltant del treball sobre “valors” a les etapes educatives d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. El treball es va iniciar a partir del document “Els valors socials del fet casteller”, elaborat per la Coordinadora de Colles Castelleres i aprovat l’any 2012. Els valors identificats per la CCCC1 es van repartir en tres blocs, agrupant-los en: Bloc 1 - el treball en equip, - les relacions interpersonals, - el compromís personal envers la resta del col·lectiu, - la tolerància i el respecte a la diferència Bloc 2 - la solidaritat personal i també col·lectiva, més enllà de l’activitat castellera, - l’autoestima i la confiança envers els companys, - la capacitat de comunicar-se, - la importància de l’esforç personal per assolir un objectiu, Bloc 3 - el treball ben fet, - l’esperit de superació, - la lliure acceptació de la tasca assignada i l’autodisciplina, i - la importància de les fites col·lectives, perquè en els castells no hi ha resultat ni avaluació individual, i pel fet de ser una activitat on tothom és necessari però ningú no és imprescindible. L’equip comptava amb més de vint persones, les quals van escollir lliurement un dels blocs de treball. Es va proposar una seqüència de tasques per a desenvolupar de manera autònoma amb l’objectiu d’ identificar i seleccionar cadascun dels valors en el context casteller, amb la intenció de relacionar-los i connectar-los a la vida escolar. El guió proposat fou: a) identificar les evidències dels valors castellers en el dia a dia dels castellers, en les actuacions i en l'organització de les colles, b) posar en relació aquestes evidències amb les activitats a l'aula i el dia a dia de l'aula, del centre i de l’entorn educatiu, c) proposar activitats concretes per a desenvolupar els continguts de “valors” identificats. d) relacionar el treball anterior amb els continguts d’àrea i les competències transversals del currículum vigent segons l’etapa educativa. e) integrar els continguts i les propostes pedagògiques usant les metodologies globalitzades. Projectes. 1 Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya
  3. 3. Els valors del fet casteller 3 Les aportacions dels membres de l’equip es van realitzar a través de l’aplicatiu “Comunitats” de Google+. Es van recollir tres propostes de projectes2, una per cada bloc, amb els títols:  TOTS JUNTS SUMEM  SÓC ÚNIC  JO PUC La tasca de l’equip “Valors” continuarà durant el curs vinent. 2 A l’annex es recullen la justificació i les línies generals de cada projecte plantejat.
  4. 4. Els valors del fet casteller 4 Annex Equip Valors Projecte: "Tot junts sumem" En el fet casteller es donen una sèrie de valors que fan d'aquesta activitat una manifestació humana i social molt valuosa. És tan ampli aquest ventall de valors que la CCCC ha creat un document on els ha sintetitzat i recollit. A partir d'aquest document hem volgut desenvolupar un projecte per portar a terme en l’etapa d'educació primària. Aquests projectes parteixen d'aquests quatre valors: - el treball en equip, - les relacions interpersonals, - el compromís personal envers la resta del col·lectiu, - la tolerància i el respecte a la diferència. EDUCACIÓ INFANTIL: Per treballar el projecte "tots sumem" trobem adient treballar a partir de la quarta capacitat del currículum d'infantil "aprendre a conviure i habitar al món".  Aprendre a conviure i habitar el món  Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.  Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. Però com ja sabem en aquesta etapa educativa és molt difícil separar les capacitats ja que els nens i nenes d'aquestes edats perceben el món i aprenen d'una manera global. Com també, les tres àrees: descoberta d'un mateix i dels altres, descoberta de l'entorn natural i social i intercomunicació i llenguatges s'aniran complementant i enriquint constantment. EDUCACIÓ PRIMÀRIA: L'objectiu que es vol aconseguir amb aquest projecte, és conscienciar els nens i nenes que el resultat final és molt més ric amb l'ajuda i la cooperació d'un grup que no pas amb el treball individual. Això mateix és el que observem en el fet casteller, ja que un grup de persones s'uneixen per un objectiu comú i gràcies a l'esforç del grup cada vegada es poden construir castells més alts. Tal com especifica el currículum de Primària, els objectius i continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en conseqüència, cal que des de totes les àrees es tinguin en compte les competències comunicatives, les metodològiques, les personals i, de les específiques, aquells aspectes peculiars que es relacionen amb la pròpia disciplina. Però, en aquest projecte prendran molta rellevància les competències específiques centrades a conviure i habitar al món que són: competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i ciutadana, fonamentals perquè els ciutadans i ciutadanes esdevinguin membres actius en una societat democràtica i participativa. Creiem que a través de l’apropament al món casteller, que no deixa de ser el desenvolupament d’un projecte en comú, el nen i la nena pot comprendre i interpretar el món en que viu i facilitar-li la participació en la construcció d’una societat més humana fomentant el treball en equip, les relacions interpersonals, els compromís personal envers la resta del col·lectiu i la tolerància i el respecte a la diferència que són els quatre valors dels quals parteix el projecte. (Proposta elaborada per Aïda Orfila i Mireia Vila)
  5. 5. Els valors del fet casteller 5 Projecte: SÓC ÚNIC Tots els infants tenen uns drets que els protegeixen, i que queden recollits en la Convenció dels Drets dels Infants, el dret a no ser discriminats per cap qüestió és un d’ells. Malauradament, moltes vegades en l’etapa escolar els infants que tenen una diferència visible a la resta han de suportar l’exclusió i la discriminació dels altres. És per això que creiem justificat l’elaboració d’un projecte per a treballar a les escoles amb el grup classe, per tal de ajudar als infants a entendre que tots som diferents, i que la diferència no dóna dret a discriminar a ningú. Tal i com es recull la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya en el document de valors socials del fet casteller; les colles castellers són grups oberts i inclusius, i desenvolupen una activitat on tothom és necessari perquè tothom hi pot aportar alguna cosa sense que es doni cap tipus de diferenciació per raó de gènere, edat, condició social, raça, origen i creences polítiques i religioses. Per tot plegat, les colles castelleres constitueixen espais de convivència i comunicació plural i intergeneracional, oferint una oportunitat única per al lleure familiar i fomenten relacions interpersonals de gran valor formatiu, sobretot per als més petits. És per tot això que creiem que queda justificat la realització d’un projecte basat en el món dels Castells on la tolerància i el respecte a la diferència que tant promouen les colles sigui el nexe d’unió. (Proposta elaborada per Sarai Rodríguez)
  6. 6. Els valors del fet casteller 6 Projecte: JO PUC! De la importància dels valors implícits en el fet casteller ja en parlen diferents fonts, fins i tot, van ser decisius en la valoració que la UNESCO va fer per declarar-los Patrimoni Immaterial de la Humanitat més enllà de la seva bellesa física. El projecte jo puc s’emmarca dins l’àrea de descoberta d’un mateix per infants de segon cicle d’educació infantil. En ell es treballaran diferents valors culturals, socials i de solidaritat. Tot i així, donades les característiques de la metodologia utilitzada en aquest cicle es treballaran també la resta d’àrees. Es treballaran les capacitats i les competències bàsiques del currículum d’educació infantil per tal d’aconseguir un desenvolupament integral de l’infant. Es treballaran dues competències: les personals i les de convivència i, dues capacitats: aprendre a descobrir i a tenir iniciativa i aprendre a conviure i habitar el món. L’objectiu del projecte és fomentar alguns dels valors socials que es pretenen treballar de forma integral: la creativitat, la cultura de l’esforç, la perseverança, la superació... Aquest projecte ajudarà als infants a ser conscients d’un mateix i de la resta; de que formen part d’un col·lectiu. El repte de superar-se a un mateix fa que quan aconseguim l’objectiu no només sigui una qüestió personal, individual, si no que s’aconsegueixen perquè formes part d’un col·lectiu. Esforçar-se per aconseguir allò que vols no només es reflecteix en el món casteller si no també en gairebé totes les activitats que es fan al llarg de la vida. Un gran esforç, una major recompensa, i tot això sempre amb l’ajuda dels altres, un sol no podem si no hi ha una col·lectiu que ens hi acompanya. Caure i tornar-se aixecar, la força no només física si no també mental per tenir clar que no és fàcil, que cal esforçar-se molt, amb seny, però que només així s’aconsegueix, no del primer dia, que es necessita temps i perseverança. Ser solidari és una actitud personal però sense ser-ho no es pot aconseguir l’objectiu. Tu aconsegueixes fites però només són realment importants perquè junts heu aconseguit un objectiu, el teu esforç personal, el de la resta de persones de la colla i la solidaritat que s’estableix entre tots/es fa que tot el que s’aconsegueix, així com el fracàs sigui compartit. Les fites aconseguides són de tots però els fracassos també, però el fet que sigui una cosa col·lectiva, compartida, fa que tot sigui menys dolorós. Les ganes de superar-se les veiem, per exemple, en un joc on hi ha diversos equips, on cadascú té un paper, però pel bé del grup tots/es s'hi esforcen per tal de superar-se i aconseguir un objectiu comú. Acceptar el fracàs servirà per a poder superar-nos, per esforçar-nos més i aconseguir l’objectiu individual que s’aconsegueix només amb l’esforç col·lectiu. Es plantegen diferents activitats adaptades a cada tipologia d'infant per tal de que tots, dins de les seves possibilitats, vagin creixent i superant-se. (Proposta elaborada per Laura Cristina Savall)
  7. 7. Els valors del fet casteller 7 ELS CASTELLS A L’ESCOLA Grup de Treball Institut de Ciències de l’Educacició Universitat Rovira i Virgili Membres equip “Valors Infantil i Primària” Mercè Balart, Sarai Rodríguez, Olga Martín, Joanjo Rico, Laia Escoda, Anna Riba, Daniel Romero, Sarai Jarque, Aïda Orfila, Pilar Solé, Helena Madurell, Eulàlia Dòria, Laura Trúpita, Sergi Casas, Verónica Hurtado, Marta Vives, Maria Gual i Sara Roma. Membres equip “Valors Secundària” Gerard Peña, Roberto Lucea, Anna Riba. Aquest document està subjecte a una llicència de reconeixement no comercial 3.0 Creative Commons

Material de treball de l'equip de Valors del Grup de Treball "Els castells a l'escola" (ICE URV, curs 13-14), amb la inclusió de tres propostes de projectes

Views

Total views

1,783

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

30

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×