Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אדי לבנטמן-מה צריך לדעת על בני אדם כדי לתכנן העברת ידע ולמידה אפקטיבית

1,249 views

Published on

המצגת הנ"ל היא המצגת שהעברנו בכנס הדרכה ולמידה בארגונים ה-22
המצגת מדבר על 4 דברים שחשוב לדעת לפני שמנסים לתכנן ולהעביר גוף ידע גדול בארגון.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

אדי לבנטמן-מה צריך לדעת על בני אדם כדי לתכנן העברת ידע ולמידה אפקטיבית

 1. 1. ‫המשימה‬:)‫אותה‬ ‫לקבל‬‫תסכימו‬ ‫אם‬( ‫להעביר‬‫ידע‬ ‫גוף‬‫גדול‬
 2. 2. ‫האתגר‬: ‫ידע‬ ‫גוף‬ ‫להעביר‬‫בעולם‬ ‫בהפרעה‬. ‫האתגר‬: ‫ידע‬ ‫גוף‬ ‫להעביר‬ ‫בעולם‬‫בהפרעה‬
 3. 3. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫העברת‬ ‫הופך‬ ‫מה‬‫ידע‬‫לאתגר‬‫בהפרעה‬ ‫בעולם‬? ‫קוגניטיבי‬ ‫עומס‬‫כמות‬‫גדולה‬ ‫מידע‬ ‫משתנה‬ ‫מידע‬‫מהר‬
 4. 4. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬,‫שיכול‬‫לנו‬ ‫לעזור‬ ‫הזה‬ ‫בעולם‬ ‫אפקטיבית‬ ‫ידע‬ ‫למידת‬ ‫לתכנן‬?
 5. 5. ‫בהצלחה‬ ‫עבר‬ ‫הקורס‬!
 6. 6. ‫בהצלחה‬ ‫עבר‬ ‫הקורס‬! ‫לא‬ ‫הידע‬...
 7. 7. 1 ‫אדם‬ ‫שבני‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬‫שוכחים‬
 8. 8. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫האנושי‬ ‫הזיכרון‬ ‫את‬ ‫וחוקרים‬ ‫חקרו‬ ‫רבים‬ ‫חוקרים‬ ‫תאודול‬‫ריבו‬‫הרמן‬‫אבינגהאוס‬ ‫מארק‬‫אוז‬'‫ה‬
 9. 9. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫של‬ ‫השכחה‬ ‫עקומת‬‫אבינאוס‬
 10. 10. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫הלומד‬ ‫בביצועי‬ ‫לתמיכה‬ ‫בטחון‬ ‫רשת‬: ‫ידע‬ ‫תשתיות‬ ‫על‬ ‫הסתמכות‬
 11. 11. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫דוגמא‬:‫יחסי‬ ‫חיוב‬ ‫מנגנון‬ ‫תכנית‬ ‫מחיר‬‫א‬' ‫בחודש‬ ‫הימים‬ ‫מספר‬ )‫הנוכחי‬ ‫התאריך‬-‫בחודש‬ ‫הימים‬ ‫מספר‬(X + ‫תכנית‬ ‫מחיר‬‫ב‬' ‫בחודש‬ ‫הימים‬ ‫מספר‬ )‫החודש‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫הימים‬ ‫מספר‬-‫בחודש‬ ‫הימים‬ ‫מספר‬(X = ‫בפועל‬ ‫התשלום‬
 12. 12. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫דוגמא‬:‫חיוב‬ ‫מנגנון‬‫יחסי‬-‫במציאות‬ ‫זה‬ ‫ככה‬...
 13. 13. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫דוגמא‬:‫יחסי‬ ‫חיוב‬ ‫מנגנון‬
 14. 14. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫דוגמא‬:‫יחסי‬ ‫חיוב‬ ‫מנגנון‬
 15. 15. 2 ‫מקודד‬ ‫ידע‬‫בזיכרון‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫אם‬‫הוא‬‫בעל‬‫משמעות‬‫ללומד‬
 16. 16. "‫יש‬‫לכם‬30‫ג‬'‫יגה‬‫שירים‬ ‫לאחסון‬" ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫סטיב‬ ‫היה‬‫זה‬ ‫את‬ ‫עושה‬!
 17. 17. "‫יש‬‫לכם‬7,500‫שירים‬ ‫שלכם‬ ‫הכיס‬ ‫בתוך‬"!
 18. 18. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫והתנסות‬ ‫חוויה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫למידה‬ ‫יוצרת‬‫משמעות‬‫אצל‬‫הלומד‬ ‫להם‬ ‫תספרו‬ ‫אל‬‫על‬,‫תנו‬‫לחוות‬ ‫להם‬‫את‬!
 19. 19. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫דוגמא‬:‫מתחרים‬
 20. 20. ‫עסק‬ ‫אתה‬! ‫לשווק‬ ‫תתחיל‬! ‫עסק‬ ‫אתה‬! ‫לשווק‬ ‫תתחיל‬!
 21. 21. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫הגברת‬ ‫אותה‬,‫אדרת‬ ‫בשינוי‬
 22. 22. 3 ‫אדם‬ ‫שלבני‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫יש‬‫מידע‬ ‫עומס‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫קושי‬
 23. 23. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫העבודה‬ ‫זיכרון‬: ‫עבודה‬ ‫זיכרון‬‫קודם‬ ‫ידע‬ ‫חדש‬ ‫מידע‬ ‫חדש‬ ‫מידע‬ ‫בין‬ ‫וקישור‬ ‫עיבוד‬ ‫לבצע‬ ‫שמאפשר‬ ‫המנגנון‬ ‫זהו‬ ‫רחוק‬ ‫לטווח‬ ‫בזיכרון‬ ‫שמאוחסן‬ ‫קודם‬ ‫ידע‬ ‫לבין‬ ‫שנקלט‬.
 24. 24. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫להכיל‬ ‫מסוגל‬ ‫העבודה‬ ‫זיכרון‬4‫מידע‬ ‫גושי‬.
 25. 25. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫עם‬ ‫הלומד‬ ‫את‬ ‫להציף‬ ‫מומלץ‬ ‫לא‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-4‫הרגע‬ ‫באותו‬ ‫מידע‬ ‫גושי‬.
 26. 26. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫אחד‬ ‫מידע‬ ‫גוש‬ ‫הציגו‬ ‫נתון‬ ‫רגע‬ ‫בכל‬
 27. 27. ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫מתקשה‬ ‫המוח‬ ‫מידע‬ ‫הרבה‬ ‫של‬ ‫דחיסה‬‫קצר‬ ‫בזמן‬
 28. 28. "‫קטנות‬ ‫מתנות‬, ‫מישהו‬‫קטנות‬ ‫מתנות‬ ‫לי‬ ‫שלח‬"...
 29. 29. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬
 30. 30. 4 ‫אדם‬ ‫שבני‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫ויזואלי‬ ‫מידע‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מקודדים‬
 31. 31. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫חושב‬ ‫מי‬‫זה‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫שוויזואליזציה‬‫דבר‬‫חשוב‬?
 32. 32. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ 90%‫מהמידע‬ ‫למוח‬ ‫המשודר‬ ‫ויזואלי‬ ‫הינו‬ 70%‫מקולטני‬ ‫המידע‬‫החושי‬ ‫נמצאים‬‫בעיניים‬ 40%‫מהאנשים‬ ‫יותר‬ ‫מגיבים‬ ‫לתמונות‬ 50%‫מהמוח‬ ‫עיבוד‬ ‫בזמן‬ ‫פעיל‬ ‫ויזואלי‬ ‫מידע‬
 33. 33. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫ויזואלי‬ ‫קלט‬ ‫תמונה‬ ‫טקסט‬ Paivio–DualCoding Theory
 34. 34. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫ויזואליזציה‬ ‫בעזרת‬ ‫מידע‬ ‫פריטי‬ ‫של‬ ‫דחיסה‬ ‫מרחוב‬ ‫נסיעה‬ ‫הוראות‬‫הרכבת‬ ‫לרחוב‬ ‫דיזינגוף‬: •‫דיזנגוף‬ ‫ברחוב‬ ‫ישר‬ ‫סע‬244‫מטרים‬ •‫וסע‬ ‫גבירול‬ ‫אבן‬ ‫על‬ ‫ימינה‬ ‫פנה‬500 ‫מטרים‬ •‫ישר‬ ‫המשך‬ ‫השנייה‬ ‫ביציעה‬‫ל‬‫רחוב‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬400‫מטרים‬. •‫סע‬ ‫החשמונאים‬ ‫לרחוב‬ ‫שמאלה‬ ‫פנה‬ 200‫מטרים‬ •‫קרליבך‬ ‫לרחוב‬ ‫ימינה‬ ‫פנה‬...
 35. 35. ‫הטריק‬:‫למידע‬ ‫השיטה‬ ‫את‬ ‫להתאים‬
 36. 36. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫אינפוגרפיקה‬
 37. 37. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ MIX& MATCH ‫הכלים‬‫נתונים‬‫תהליכים‬ ‫אירועים‬ ‫זמן‬ ‫ציר‬ ‫קשרים‬‫היררכיה‬‫רגשות‬‫ערכים‬‫הדגמות‬ ‫אינפוגרפיקה‬
 38. 38. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫מושגים‬ ‫מפות‬
 39. 39. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ MIX& MATCH ‫הכלים‬‫נתונים‬‫תהליכים‬ ‫אירועים‬ ‫זמן‬ ‫ציר‬ ‫קשרים‬‫היררכיה‬‫רגשות‬‫ערכים‬‫הדגמות‬ ‫אינפוגרפיקה‬ ‫מושגים‬ ‫מפות‬
 40. 40. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫תמונות‬
 41. 41. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ MIX& MATCH ‫הכלים‬‫נתונים‬‫תהליכים‬ ‫אירועים‬ ‫זמן‬ ‫ציר‬ ‫קשרים‬‫היררכיה‬‫רגשות‬‫ערכים‬‫הדגמות‬ ‫אינפוגרפיקה‬ ‫מושגים‬ ‫מפות‬ ‫תמונות‬
 42. 42. ‫סיכום‬
 43. 43. ‫ליסודות‬ ‫בחזרה‬-‫ידע‬-‫מיומנות‬-‫תפיסה‬ ‫סיכום‬ 1.‫ביסוס‬‫הידע‬‫על‬ ‫תשתיות‬‫ידע‬ 2.‫רלוונטית‬ ‫למידה‬, ‫והתנסותית‬ ‫חווייתית‬ 3" .‫קטנות‬ ‫מתנות‬" ‫טובה‬ ‫ושינה‬ 4.‫ויזואלי‬ ‫מידע‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬
 44. 44. ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫אדי‬‫לבנטמן‬,eddie@goodpoint.co.il ‫ציוני‬ ‫גיל‬,gilz@bezeqint.co.il

×