Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uhorsko-rakúske pomedzie za 4. koaličnej vojny

903 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uhorsko-rakúske pomedzie za 4. koaličnej vojny

 1. 1. Uhorsko-rakúskepomedzie za 4.koaličnej vojny Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Vojenský historický ústav, Bratislava
 2. 2. 4. koaličná vojna v roku 1809 Hlavní protagonisti: Rakúske cisárstvo a Francúzske cisárstvo Vojnový priestor: Bavorsko, Rakúsko, Taliansko, Tirolsko, Dalmátsko, Chorvátsko, Uhorsko, Poľsko a Haličsko Stredovek – obdobie rastúceho významu hry, napriek odporu cirkvi.
 3. 3. Hlavné medzníky 14. apríla 1809 – vpád 175-tisícovej habsburskej armády do Bavorska 19. apríla 1809 – bitka medzi Landhutom a Regensburgom 22. apríla 1809 – bitka bitka pri Eggmühle 13. mája 1809 – Francúzske vojsko obsadilo bez boja Viedeň Charakteristický znak – skĺbenie obrázkových a číselných kariet 21. – 22. mája 1809 – bitka pri Asperne a Esslingene 14. júna 1809 – bitka pri Rábe (Győr) 5. – 6. júla 1809 – bitka pri Wagrame 1. jún – 12. júl 1809 – boj o Bratislavu 13. júl – 19. november 1809 – francúzska okupácia Bratislavy 14. októbra 1809 – uzavretie mieru v Schönbrunne
 4. 4. Habsburská monarchia v rokoch 1792 - 1848
 5. 5. Podmaršal Ján Andrej Beňovský(8. február 1740, Čukárska Paka– 1. september 1822, Bratislava)
 6. 6. Bitka pri Rábe
 7. 7. Bitka pri Rábe
 8. 8. Boje o Bratislavu - náčrty
 9. 9. Bombardovanie Bratislavy roku 1809 a pohľad na mesto roku 1815

×