Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Remeselníci v cenovej limitácii Bratislavskej stolice z roku 1706

664 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Remeselníci v cenovej limitácii Bratislavskej stolice z roku 1706

  1. 1. Remeselníci v cenovej limitácii Bratislavskej stolice z roku 1706Povstanie Františka II. Rákociho ako najväčšie a posledné stavovské povstanie na území Uhorska
  2. 2. Bratislavská stolica
  3. 3. Erb cechu mäsiarov Erb cechu obuvníkov Cechový erb zámočníkov Erb gombičkárov

×