Presentation of the Digitisation Activities in the Slovak National Archives (Slovak) 13.10.2011

694 views

Published on

Overview over the digitisation activities of the Slovak National Archives in Bratislava- October 2011.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation of the Digitisation Activities in the Slovak National Archives (Slovak) 13.10.2011

 1. 1. Stratégia digitalizácie archívnych dokumentov v štátnych archívoch v Slovenskej republike Monika Péková Ministerstvo vnútra SR odbor archívov [email_address] Bratislava, 13. október 2011
 2. 2. História digitalizácie <ul><li>2004 prvé úvahy o digitalizácii v slovenskom archívnictve </li></ul><ul><li>2005 Projekt elektronického archívneho informačného systému </li></ul><ul><li>Projekt využívania informačných a komunikačných technologických činností v archívoch </li></ul><ul><li>Špecifikácia digitalizačných zariadení pre oblasť </li></ul><ul><li>elektronizácie archívov a digitalizácia </li></ul><ul><li> archívnych dokumentov (rámcová informácia) </li></ul><ul><li>2006 vytvorenie troch digitalizačných pracovísk, nákup digitalizačných zariadení </li></ul>
 3. 3. História digitalizácie <ul><li>2007 Koncepcia digitalizácie a ochrany archívnych dokumentov v Slovenskej republike </li></ul><ul><li>(interný materiál) </li></ul><ul><li> Vybudovanie elektronického archívneho informačného systému (interný materiál) </li></ul><ul><li>2008 Vybudovanie Národného digitálneho archívu (interný materiál) </li></ul><ul><li>2011 Metodický pokyn odboru archívov Ministerstva vnútra SR o postupe štátnych archívov pri digitalizácii archívnych dokumentov a tvorby povinných metadát </li></ul>
 4. 4. Stra tégia digitalizácie na Slovensku <ul><li>Odpovede na otázky: </li></ul><ul><li>Kde sme </li></ul><ul><li>Kam chceme ísť </li></ul><ul><li>Ako to chceme dosiahnuť </li></ul>
 5. 5. 1. Kde sme Digitalizácia archívnych dokumentov v štátnych archívoch za roky 2007 – 2010
 6. 6. 1. Kde sme <ul><li>Slovenský národný archív </li></ul><ul><li>- stredoveké listiny uložené v repozitóriu </li></ul><ul><li>- Knižnica Bratislavskej kapituly – stredoveké rukopisy </li></ul><ul><li>- Osobný fond Dušan Jurkovič (časť) </li></ul><ul><li>- Osobný fond Milan Rastislav Štefánik (fotografie) </li></ul><ul><li>ŠÚBA </li></ul><ul><li>- Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici – mapy a plány </li></ul><ul><li>ŠA v Levoči </li></ul><ul><li>- Archív Jozefa Špirka </li></ul><ul><li>- Magistrát mesta Spišská Nová Ves </li></ul>
 7. 7. 1. Kde sme <ul><li>Projekt Monasterium – zdigitalizovanie 22 307 stredovekých listín zo SNA </li></ul><ul><li>Projekt ENArC - zdigitalizovanie 10 000 stredovekých listín z ostatných štátnych archívov v SR </li></ul><ul><li>Digitalizácia archívnych fondov podľa rozhodnutia príslušného štátneho archívu </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Kde sme (alebo situácia v štátnych archívoch na Slovensku) </li></ul><ul><li>Absentuje s tratégia digitalizácie archívneho dedičstva na Slovensku </li></ul><ul><li>Mnohé aktivity v tejto oblasti sú nekoordinované a postavené na entuziazme jednotlivcov </li></ul><ul><li>Nedostatočná koordinácia zo strany riadiaceho orgánu </li></ul><ul><li>Nie je vyriešené prepojenie informácií z APV AFondy, APV na sprístupňovanie archívnych dokumentov, prístup verejnosti a  ich využívani e používateľmi </li></ul><ul><li>Absentujú štandardy digitalizácie </li></ul>
 9. 9. Elektronický archívny informačný systém 2. Kam chceme ísť?
 10. 10. AFONDY
 11. 11. Centrálna evidencia archívnych pomôcok <ul><li>Celkom – 4 100 kusov </li></ul><ul><li>cca 2800 inventárov vyhotovených prostredníctvom písacieho stroja </li></ul><ul><li>cca 200 inventárov vyhotovených rotaprintom </li></ul><ul><li>cca 700 inventárov vyhotovených v MS Word </li></ul><ul><li>cca 400 inventárov vyhotovených v aplikácii Bach - Inventáre </li></ul>
 12. 12. Digitalizácia archívnych pomôcok v Slovenskej národnej knižnici v Martine
 13. 13. Tvorba metadát
 14. 14. http://vademecum.vsnet.sk
 15. 16. 3. Ako to chceme dosiahnuť? <ul><li>je nevyhnutné vypracovať národnú Stratégiu uchovávania a sprístupňovania archívneho dedičstva SR </li></ul><ul><li>Metodický pokyn o postupe štátnych archívov pri digitalizácii archívnych dokumentov a tvorby povinných metadát </li></ul><ul><li>Zásady systematickej digitalizácie </li></ul><ul><li>Prednostne sa budú digitalizovať archívne fondy a archívne zbierky, ktoré </li></ul><ul><ul><li>sú sprístupnené archívnou pomôckou, </li></ul></ul><ul><ul><li>obsahujú archívne dokumenty vzniknuté pred rokom 1526, </li></ul></ul><ul><ul><li>patria medzi bádateľsky často využívané, </li></ul></ul><ul><ul><li>patria medzi fyzicky najohrozenejšie. </li></ul></ul>
 16. 17. 3. Ako to chceme dosiahnuť? <ul><li>Technické parametre systematickej digitalizácie </li></ul><ul><ul><li>Obrazový archívny dokument </li></ul></ul><ul><ul><li>Historická fotografia </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikrofilm </li></ul></ul><ul><li>Tvar názvu súboru digitálnej kópie archívneho dokumentu </li></ul><ul><li>SK_aaaa_fffff_iiii_ssss_.ext </li></ul><ul><li>SK – je kód krajiny podľa normy ISO 3166-2:2007 Kódy pre názvy krajín a ich častí, </li></ul><ul><li>aaaa – je štvormiestne číslo archívu z číselníka archívov SR, </li></ul><ul><li>fffff – je päťmiestne číslo archívneho súboru z aplikačného programového vybavenia AFondy, </li></ul><ul><li>iiii – je štvormiestne označenie inventárneho čísla alebo signatúry archívneho dokumentu, </li></ul><ul><li>ssss – je štvormiestne poradové číslo snímku v rámci jedného inventárneho čísla alebo signatúry, </li></ul><ul><li>ext – predstavuje príponu grafického formátu (JPEG alebo TIFF). </li></ul><ul><li>Povinné technické a opisné metadáta + informácia o ich výstupnom formáte </li></ul>
 17. 18. 3. Ako to chceme dosiahnuť? <ul><li>Vysvetliť výhody a možnosti využitia štandardov </li></ul><ul><li>Preberať skúsenosti zo zahraničia </li></ul><ul><li>Zaviesť národný štandard pre ukladanie a zasielanie inventárov v digitálnej podobe </li></ul><ul><li>Zvýšiť informovanosť o medzinárodných štandardoch v oblasti archívnictva </li></ul><ul><li>400 tis. EUR na HW a SW </li></ul>
 18. 19. Ďakujem za pozornosť

×