Preservation and Digitisation of the Collection "Hlinka" in the Slovak National Archives, Bratislava

678 views

Published on

(presentation in slovak) Processing of the collection "Andrej Hlinka" in the Slovak National Archives in Bratislava

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
678
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Preservation and Digitisation of the Collection "Hlinka" in the Slovak National Archives, Bratislava

 1. 1. Ing. Alena Maková , Mgr. Alexandra Šamková, Matej Kámen, Slovenský národný archív 2011 Konzervovanie osobného fondu Andreja Hlinku
 2. 2. <ul><li>Andrej Hlinka </li></ul><ul><li>(1864-1938) </li></ul><ul><li>bol slovenský katolícky kňaz, politik a národný buditeľ. </li></ul><ul><li>Narodil sa v Černovej 27. septembra 1864 v rodine otca Andreja, ktorý bol pltníkom a matky Márie. Mladý Andrej bol nadaný chlapec, a tak začal študovať na ružomberskom gymnáziu, potom na štvorročnom gymnáziu v Levoči a po ukončení tohto štúdia sa rozhodol pre kňazstvo. </li></ul><ul><li>veľká osobnosť politického života </li></ul><ul><li>osobnosť s mimoriadnou charizmou </li></ul><ul><li>Bol nielen presvedčeným katolíkom, ale aj slovenským národovcom. Do svojho politického programu ako prvý zakomponoval autonómiu Slovenska a až do svojej smrti za ňu bojoval. Za svoje národné cítenie bol aj prenasledovaný, sedel vo väzení. </li></ul><ul><li>Väznenie a nadmerná politická angažovanosť v neľahkých politických časoch sa podpísali na jeho zdraví </li></ul><ul><li>16.8.1938 podľahol ťažkej chorobe. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Druhá časť osobného fondu Andrej Hlinka bola prevzatá do </li></ul><ul><li>Archívne dokumenty boli zhromaždené a usporiadané Pavlom Stanom st. (1910-1988), ktorý pôsobil v rokoch 1942-1945 v Liptovskom múzeu v Ružomberku ako archivár a knihovník. Tieto dokumenty boli označené pečiatkou tejto inštitúcie. </li></ul><ul><li>Po skončení 2. svetovej vojny pre riziko zničenia týchto dokumentov ich Pavol Stano st. ukryl mimo múzea v súkromí. </li></ul><ul><li>Časť dokumentov potom získal ešte od Fedora Houdeka, pozostalých Ondreja Jančeka a ďalších osôb v čase, keď už nepôsobil v Liptovskom múzeu niekedy medzi rokmi 1948-1971. Svedčia o tom poznámky na niektorých obaloch, na ktorých sú poznačené informácie o pôvode, spôsobe a čase získania jednotlivín. </li></ul><ul><li>Súbor týchto archívnych dokumentov tvoril zrejme jednotný celok s akvizíciou prevzatou do SNA. </li></ul><ul><li>SNA v roku 2007 od PhDr. Pavla Stana ml. a zaevidovaná v knihe prírastkov pod číslom 1866/2007. </li></ul>
 4. 4. Fond sa usporiadali podľa všeobecných zásad usporadúvania osobných fondov s prihliadnutím na už jestvujúci inventár prvej časti. Samotná štruktúra tejto časti fondu sa rozdelila do ôsmych základných skupín. Pre jednoduchšiu bádateľskú orientáciu sa prihliadali na už jestvujúci inventár k prvej časti a prevzali sa názvy tých skupín, do ktorých sa archívne dokumenty dali zaradiť aj v tejto časti. Štruktúra fondu je teda nasledovná: 1. Osobné doklady 1.1. Doklady 1.2. Plnomocenstvá 2. Korešpondencia 2.1. Prijatá korešpondencia od jednotlivcov a skupín osôb 2.2. Prijatá korešpondencia od inštitúcií a korporácií 2.3. Koncepty a listy Andreja Hlinku 2.4. Prázdne obálky 3. Diela, prejavy, autorské práce, poznámky 4. Finančné záležitosti 5. Písomnosti cudzích osôb 6. Písomnosti inštitúcií 7. Varia
 5. 5. <ul><li>Dokumenty sú písané v 14 –tich jazykoch vo veľkej miere po slovensky, česky </li></ul><ul><li> latinsky poľsky </li></ul><ul><li>maďarsky chorvátsky </li></ul><ul><li> nemecky rumunsky </li></ul><ul><li>zriedka po anglicky rusky </li></ul><ul><li>francúzsky rusínsky </li></ul><ul><li>slovinsky taliansky. </li></ul><ul><li>Veľká časť obálok a pohľadníc bola znehodnotená pred prevzatím do SNA odstrihnutím ich častí so známkami, čo znemožnilo v niektorých prípadoch presnú časovú identifikáciu. </li></ul><ul><li>Z fondu sa vyradili prázdne neidentifikovateľné obálky a prázdne obaly, ktorých fyzický stav bol nevyhovujúci a nemali archívnu hodnotu. </li></ul><ul><li>Väčšina archívnych dokumentov je vo veľmi zlom fyzickom stave následkom nevhodného uloženia u ich predošlého uchovávateľa. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Fond Andeja Hlinku (korešpondencia)- </li></ul><ul><li>výskum a konzervovanie </li></ul><ul><li>Oddelenie ochrany archívnych dokumentov SNA </li></ul><ul><li>Ide o korešpondenciu papierové dokumenty </li></ul><ul><li>( listy, obálky, pohľadnice , korešpondenčné lístky, telegramy) výrazne poškodené: </li></ul>
 7. 7. <ul><li>a) kyslými chemickými procesmi v samotnom papieri </li></ul><ul><li>b) degradačnými faktormi prostredia </li></ul><ul><li>c) pôsobením neželaných faktorov písacích látok ako sú pečiatky, písacie rôznofarebné atramenty, tuše či ceruzky viac-menej rozpustné v závislosti od kvality papiera a jeho postupného procesu stárnutia </li></ul>
 8. 8. <ul><li>stav poškodenia papiera: </li></ul><ul><li>- papier je prevažne krehký, lámavý </li></ul><ul><li>- sekundárne opravovaný rôznymi druhmi lepiacich pások </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Vykonané práce na fonde A. Hlinku : </li></ul><ul><li>digitalizácia </li></ul><ul><li>každého papierového dokumentu </li></ul><ul><li>CANON EOS 1DS MARK II </li></ul><ul><li>Podmienky digitalizácie: </li></ul><ul><li>Rozlíšenie 4992 x3328 pixelov </li></ul><ul><li>Expozícia 0,1 sec. </li></ul><ul><li>Clona 14,1 </li></ul>
 10. 10. meranie pH papiera Pôvodné pH papiera pH = 2,30 – 5,33 Prevažne pH = 4,5
 11. 11. analýza rozpustnosti písacích látok v H 2 O <ul><li>- fixácia rozpustných pečiatok a atramentov </li></ul><ul><li>- pečiatky : zelená- R </li></ul><ul><li> fialová-N </li></ul><ul><li> čierna- N </li></ul>- ceruzky : grafit- N modrá-N indigová –R červená- N
 12. 12. <ul><li>fixácia pečiatok </li></ul><ul><li>cyklododekán rozpustený v benzíne </li></ul><ul><li>Typ písma : rukou písané : tanínové atramenty </li></ul><ul><li>hnedý - N </li></ul><ul><li>čierny - N </li></ul><ul><li>modrý - N </li></ul><ul><li>strojové: čierne-N </li></ul><ul><li>modré-N </li></ul><ul><li>fialové – väčšinou R </li></ul><ul><li>fixácia písma : Mesitol NBS </li></ul><ul><li>odstránenie papierových pások: destil.voda  neutraliz.roztok </li></ul><ul><li>odstránenie syntetických PVC pások: toluén </li></ul>roztok cyklododekanu
 13. 13. <ul><li>deacidifikácia : </li></ul><ul><li>metóda zvyšovania pH papiera pomocou nových deacidifikačných sústav s inováciou perspektívnej stabilizácie papiera. Robené podľa patentu. 1 </li></ul><ul><li>Reštaurovanie mechanických poškodení : </li></ul><ul><li>japonský papier (Kouzo 3,4 g a 10 g ) </li></ul><ul><li> filmoplast P </li></ul><ul><li> škrobové lepidlo </li></ul>1 HAVLÍNOVÁ, B., MINÁRIKOVÁ, J., KATUŠČÁK, S., MAKOVÁ, A.: Mixture intended for single-stage modification of acidic papers, and method of using the mixture (Zmes určená na jednostupňovú modifikáciu kyslého papiera a spôsob použitia tejto zmesi), PP 5068-2009, PCT/SK2010/050020, podaná 2.11.2010.  
 14. 14. <ul><li>Stanovenie techniky </li></ul><ul><li>zhotovenia pohľadníc </li></ul><ul><li>pozorovaním pomocou </li></ul><ul><li>optického mikroskopu, ich </li></ul><ul><li>diagnostika a záznam o stave </li></ul><ul><li>poškodenia. </li></ul><ul><li>Umiestnenie dokumentov do </li></ul><ul><li>neutrálnych obalov, obálok a </li></ul><ul><li>krabíc. </li></ul>
 15. 15. Stav k 10.10. 2011 <ul><li>: </li></ul><ul><li>Zdigitalizovalo sa z celkového počtu 22 AŠ </li></ul><ul><li>5 archívnych škatúľ = 2066 listov </li></ul>čas v dňoch čas v mesiacoch 1 AŠ 22 AŠ 22 AŠ digitalizácia 5 110 5 reštaurovanie 20-28 528 24
 16. 16. <ul><li>Ďakujem </li></ul><ul><li>za pozornosť </li></ul>

×