Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Dr Igor Calzada, MBA, FeRSA(20)

Advertisement

'Social Innovation for Territorial Strategies' from Montevideo via video-conference to the Basque Country [*In Basque]

 1. Gizarte Berrikuntza: Lurraldegintza Estrategikorako Atzeko 9 Ate (+ Kanpoko Ate 1) Dr Igor Calzada MBA Oxford-eko eta Glasgow-eko Unibertsitateetako Irakasle eta Ikertzailea http://www.igorcalzada.com http://www.cityregions.org @icalzada Bastero Kultur Aretoa Montevideo (Uruguay) <> Andoain (Euskal Herria) 2014ko Maiatzaren 26an
 2. INTRO/HITZAURREA • Eskerrik asko Elhuyar • Zorionak egindako metodologia pilotoagatik • GFA eta gure beste hainbat erakundeek, jarrai dezatela, honelako hazi gehiago ereinarazten.
 3. A.- Gizarte Berrikuntza? B.- Lurraldegintza C.- Estrategikorako > Dekalogoa: 10 Ateak ‘Atzeko 9 Ate + Kanpoko Ate 1’
 4. A.- Gizarte Berrikuntza? Zertarako? • Fedea edo hiritar ‘onak’ (garelako) • Ekonomia lokala (sustatzeko) • Enpresa eta sareak (biziberritzeko) • Komunitatea eta beraren balioak (indartzeko)
 5. A.- Gizarte Berrikuntza? Zertarako? • Fedea edo hiritar ‘onak’ (garelako) • Ekonomia lokala (sustatzeko) • Enpresa eta sareak (biziberritzeko) • Komunitatea eta beraren balioak (indartzeko)
 6. B.- Lurraldegintza  Txikia  Bailara: Unitate geografiko/ekonomiko naturala  Sare-lurraldea?  Enplegua  Ongizatea  Kanpo-proiekzioa
 7. Photos by @icalzada & @flickr
 8. B.- Lurraldegintza  Bai.  Baina >  Gure lurraldegintza estrategietan txertatu behar dugu Gizarte Berrikuntza. > Estrategikorako
 9. C.- Estrategikorako >
 10. 1. Paradigma Sozio-Ekonomikoak · Lehiakortasun Ekonomikoa · Gizarte Kohesioa · Gizarte Eraldaketa > Kontraesanak
 11. 2. 3 Lurralde Eskalak · Makro · Meso · Mikro > Akatsak
 12. 3. Politika Publikoak > ‘Gap’
 13. 4. Lanabesak (toolkit)  Mailua/Karakola/Poxpoloa (Etnografiak)
 14. 5.- Faktore Baloratiboak > Eztabaida
 15. 6. Stakeholder (eragileak) > Ados/Desados
 16. 7. Operatiba Hibridoak  Enpresa+  Administrazioa+  Akademia+  Gizarte Zibila+  Ekintzaile/Aktibismo Soziala
 17. 8. Irekia eta Digitala > Datuak
 18. 9. Eraginak  Ekonomikoa+  Soziala+  Komunitarioa+  Ingurugirokoa
 19. 10. Nazioartea > Sareak eta Proiektuak
 20. Euskal Herria
 21. Ateak Estrategia gakoak Tentsioak Atzekoa 1.- 3 Paradigma Sozio-Ekonomikoak > Kontraesanak 2.- 3 Lurralde Eskalak > Akatsak 3.- Politika Publikoak > Gap (hutsuneak) 4.- Lanabesak (toolkit) > Mailua/Karakola/Poxpoloa (Etnografiak) 5.- Faktore Baloratiboak > Eztabaida 6.- Stakeholder (eragileak) > Adostasun/Desadostasunak 7.- Operatiba Hibridoak > Pribatu/Publiko/Akademia/Giz.Zib/Ekintz+Akt. Soziala 8.- Irekia eta Digitala > Datuak 9.- Eraginak > Ekonomikoak/Sozialak/Komunitarioak/Ingurugir okoak Kanpokoa 10.- Nazioartea > Sareak eta Proiektuak
 22. 1. 3 Paradigma Sozio-Ekonomikoak > Kontraesanak 2. 3 Lurralde Eskalak > Akatsak 3. Politika Publikoak > ‘Gap’ 4. Lanabesak (toolkit) > Mailua/Karakola/Poxpoloa (Etnografiak) 5. Faktore Baloratiboak > Eztabaida 6. Stakeholder (eragileak) > Ados/Desados 7. Operatiba Hibridoak > Enpresa+Administrazioa+Akademia+Gizarte Zibila+Ekintzaile/Aktibismo Soziala 8. Irekia eta Digitala > Datuak 9. Eraginak > Ekonomikoa+Soziala+Komunitarioa+Ingurugirokoa 10. Nazioartea > Sareak eta Proiektuak
 23. Zenbait erreferentzia
 24. Calzada, I. (2013), Knowledge Building & Organizational Behaviour: Mondragon Case, Chapter in the Book Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A. and Hamdouch, A. International Handbook of Social Innovation. Social innovation: Collective action, Social learning and Transdisciplinary research. Cheltenham: Edward Elgar (UK) Publishing. [Published]
 25. Calzada, I., Chautón, A. & Di Siena, D. (2013), MacroMesoMicro: Systemic Territory Framework from the perspective of Social Innovation. ISBN: 978-84- 616-5217-4. [Published]
 26. Calzada, I. (2013), Critical Social Innovation in the Smart City era for a City- Regional European Horizon 2020. Journal of Public Policies & Territory P3T. Vol 2, Nº 6 (2013): Social Innovation & Territory. Winter. pp. 1-20. [Published]
 27. By @icalzada
Advertisement