Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Basque 2.0: Igor Calzada Erabilera Gune Berriak Sarean (Part II)

771 views

Published on

Full presentation about how could we develop the usage of the basque language inside and outside of the territorial borders.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Basque 2.0: Igor Calzada Erabilera Gune Berriak Sarean (Part II)

 1. 1. Erabilera Gune Berriak Sarean 9:15am 09/06/23 Igor Calzada University of Nevada (USA)
 2. 2. Erabilera Gune Berriak Sarean <ul><li>Hitzaurrea: </li></ul><ul><li>“ Euskara 2.0: Euskara, 2.0 paradigmaren atezuan” </li></ul><ul><li>Errealitate fisikoa. </li></ul><ul><li>Diagnostiko birtuala. </li></ul><ul><li>Erronkak. </li></ul><ul><li>Galderak. </li></ul>
 3. 3. 1.- EUSKARA 2.0: EUSKARA, 2.0 paradigmaren atezuan .
 4. 4. HIZKUNTZAK… EUSKARAK… … BEHARKO LUKE… MALETA BAT BEZALAKOA.
 5. 5. 2.0 Paradigmaren atezuan: Zenbait lan-hipotesi (eztabaida eta lan egiteko). 1· Euskarak, hizkuntza gutxiengotu izatearen txikitasun, malgutasun, arintasun, erakargarritasun eta mugikortasuna bere alde jarri behar du. 2· Errealitate fisikoa hor dago, egongo da, eta dena da. Bere erronka eta kezkekin. Baina Errealitatea den bezala ikustea komenigarria da. 3· Ondo: Baina, Gune berriak “konkistatu” behar dira. Modu naturalean, espontaneoan eta sortzailean. 4· Abanguardia, prestigioa eta ezberdintasuna izanik irizpideak. 5· Sarearen kontzeptua euskararen sustapenaren muinean eta egiteko moduaren ardatza izan liteke.
 6. 6. 2.0 Paradigmaren atezuan, 4 INDAR-IDEIAK: A· Gunea : Gune Berriak, Sarean: HODEIA. ( Cloud computing ) <ul><li>C· Hizkuntza-komunitateen arteko barne eta kanpo logika : </li></ul><ul><li>Gizarte Sareen ulermen eta praktika. </li></ul><ul><ul><li>· Euskal hiztuna. </li></ul></ul><ul><ul><li>· Beste komunitateak. </li></ul></ul>B· Hizkuntza : Euskara beraren funtzioa eta elkarbizitza beste hizkuntzekin, bidegurutzean. Aniztasuna, nahasketa, elkarkidetza, lankidetza eta sorkuntza. D· Gizarte-egituraketan 2.0 aldaera: · Gizarte testuinguruan aldaketa estrukturalak.
 7. 7. A · GUNEA. HODEIA. ( Cloud computing )
 8. 8. B · HIZKUNTZA. EUSKARA + BIDEGURUTZEAK.
 9. 9. C · HIZKUNTZA-KOMUNITATEAK: GIZARTE SAREAK.
 10. 10. D · GIZARTE-EGITURAKETAN 2.0 ALDAERA: Aldaketa Estrukturalak. · Piramide demografikoa: Zahartze-prozesua eta joiotze-tasa bajua. · Etorkinen etorrera. · Gizarte Sare eta ziberkultura.
 11. 11. Euskara 2.0 ren ekuazioa = (a) KONEKTATUAK + (b) HIZTUNAK + (c) HIZKUNTZA-KOMUNITATEAK + (d) OBJEKTUA (interakzio-praktika)
 12. 12. Digitala? EUSKARAREN HIZKUNTZA KOMUNITATEAren hiztun elebidunaren soslai/rol-a. GloKala? Irekia? (Maletadun Enbaxadorea) Ez-garbizalea? Euskara Militantzia Vs. Atxikimendua (Mk) Euskara/Hizkuntzak “ gozatzen” dituena: Hackerra/Fussion/Slang/Bertsolaria? Sare-logikaduna? EUSKAL(dun) HIRItarra 2.0runtz?
 13. 13. 1.- ERREALITATE FISIKOA .
 14. 25. GAZTEAK (etorkizuna) + ETORKINAK (jarrera) + EUSKALDUNBERRIAK (aniztasuna) + SAREA (erabilera/sorkuntza/bidegurutzeak) FAKTORE ERABAKIORRAK
 15. 26. 2.- DIAGNOSTIKO BIRTUALA.
 16. 28. EUSKARA SAREAN… +/- 7.500 WebBlog
 17. 29. EUSKARA SAREAN… <ul><li>· EAEn, populazioaren erdiak baino gehiago (929.300) interneterako sarbidea du egun. Horietatik: </li></ul><ul><ul><li>%99,4ak gazteleraz nabigatzen du. </li></ul></ul><ul><ul><li>%24% euskaraz. </li></ul></ul><ul><ul><li>%22 ingelesez. </li></ul></ul><ul><li>· Euskara: 38.a Munduko Hizkuntzak Internet-en Ranking-ean. (Hiztun kopuruaren arabera erlatiboki, 16a.) (+/-) </li></ul><ul><li>· Euskal blogosfera: Blogosfera orokorraren %0,0011 (webgune kopuruan neurtua). Ingelesa 60,7%, gaztelera 2,2% (munduko hiztunak %8 izanik. </li></ul><ul><li>· Euskal Komunitate Globala: 7 Milloi pertsona. 800.000 euskal hiztun. </li></ul>
 18. 30. EUSKARA SAREAN, FAKTORE ERRAZTAILEAK: Eskatzekotan, Euskararen Erabilera Gune Berrien sorkuntza ahalbidetu al izango luketen faktore erraztaileak: 1· Udal mailako wifi sarbideak. 2· Gune fisiko eta erlaziozko bottom-up diseinuarekin. Azpiegitura konektatuak erdietsi maila mikro-lokalean (auzuneak). 3· Pentsamendu libreko gune sozialak. 4· Software librearen aldeko apustua. (Microsoft?) 5· Web 2.0 herramintaren gizarteratze prozesu arin eta azkarra. 6· Domeinuak. 7· Komunitate birtualei, sozialki egituratu daitezen, guneak probestu. 8· “Betiko” edukietatik urrundu, nahasketa, eta euskara banguardiaren marka guztion artean eginez. Publiko berriak, euskaldunberriak eta etorkinak erakarri. Beste hizkuntzekin nahastu mundu endogamikoak (sektarioak) ahal den neurrian sahiestuz. 9· Gazteen kontsigna: Internet, Gizartea, Euskara, beraien rol protagnoista azpimarratuz. Eguneroko tresna bihurtuarazi Internet, euskararen presentzia baino edukiaren kalitatea izanik helburua. 10· Gizarte Sareen balioa ez gutxietsi eta erabili hizkuntza-komunitate orotarikoak egituratzeko.
 19. 31. BASQUE USE CONTEXT SOCIAL NETWORK PSYCHOSOCIAL PROCESSES Psycho-sociolinguistic model of Basque use. (The Case of Basque: Past. Present and Future: I. Martinez de Luna, X. Isasi and O. Altuna)
 20. 32. EUSKARA SAREAN, GIZARTE SAREEN ULERMENA eta KUDEAKETA: “ Glocalization” is a neologism meaning the combination of intense local and extensive global interaction. PlaceToPlace= PersonToPerson PlaceToPlace> PersonToPerson PlaceToPlace< PersonToPerson
 21. 33. EUSKARA SAREAN, GIZARTE SAREEN ULERMENA eta KUDEAKETA: 1.- OffLine eta OnLine dikotomia gainditua dago jadanik. 2.- Jakina, Offline > Online elkarrekintza kalitatea. 3.- Aldaketa nabarmena: Pertsona = Sare Konektotre Autonomo Osoa. 4.- Offline-a, ezin dugu inolaz ordezkatu. OnLine-aren arriskuak ekidin egin behar ditugur oraindik ere (Bakardadea, partaidetza, emozioak, elkartasuna,…) 5.- OnLine-ak, 2 pertsonen arteko elkarrekintza OffLine-rako (Enkontrurako) probabilitatea igotzen ditu.
 22. 34. 2.0 Tresneria Gizarte-Sareak Web 2.0
 23. 36. <ul><li>ERABILERA GUNE BERRIAK SAREAN: </li></ul><ul><li>ESPAZIO FISIKOEN GARRANTZIA: </li></ul><ul><li>Espazio edo Gune Hibridoak </li></ul><ul><li>maila azpilokalean ezinbestekoak. </li></ul><ul><li>Hizkuntza bat “kalean” gizarteratu behar dugu. </li></ul><ul><li>Euskara, Jalgi Hadi Plazara (eta mundura). </li></ul>
 24. 37. ERABILERA GUNE BERRIAK SAREAN: B) HERRAMIENTA TXIKIAK, HIZKUNTZA TXIKI BATERAKO: Microblogging-a, Gizarte Sareek eta Geolokalizadoreak, frogatu dute jadanik, ez dela teknologia, teknologia, teknologia… ERABILERAz ari gara. Gizarte erabileraz. Bitartekoa elkarrekintza eta elkarkonektaturik egotea…Helburua.
 25. 38. <ul><li>ERABILERA GUNE BERRIAK SAREAN: </li></ul><ul><li>C) HIZKUNTZA txikiaren abantailak: </li></ul><ul><li>Malgutasuna eta azkartasuna. </li></ul><ul><ul><li>Barrura: Euskalkiak eta hedabide lokalak </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanpora: Glokalizazioa. </li></ul></ul>
 26. 39. Lessig, Remix Remix, Lawrence Lessig, Creative Commons-en sortzailea: &quot;(1) gure semeen inguruko gerra hau bukatu egin behar dugula, guztion artean, jabetza (open source), &quot;(2) remix kulturaren berpizkundea ospatu eta sustatu behar ditugula &quot;(3) gauzak egiteko modu berri (hibridoa) bat izan daiteke honakoa, sorkuntza rekonbinatuari dagokion garrantzia eta baliabideak, ematen dizkiogunean.
 27. 40. ZER DUGU? Galdera1: Nitxoak sortu behar ditugu dauden standard-etan…vs. Produktu alternatibo berezkoak sortu? · Fotolog: argazkiak.org · YouTube: Euskaltube… · Facebook: Zugaz… · Eta askoz gehiago. (Banakakoen lan benetan aipagarria medio. Zorionak.) Galdera2: Fidagarriak? · Neurketak: Google Analytics… Galderak3: Kultur sorkuntza? Gazteen mundua, glokalizazioa eta RyanAir? · Gure presentzia aktiboa nazioarteko sareetan.
 28. 41. 3.- ERRONKAK.
 29. 43. EUSKARA SAREAN, GIZARTE SAREEN ULERMENA eta KUDEAKETA: 1.- Orainartean, euskararen aldeko eragile pribatuen ezinbesteko lana benetan baloratu egin behar da. Baita, erakundeena . Ezin ahazturik gauden egoera soziolinguistikoa, iraganeko gizarte zibilaren piztualdi kolektibo baten oinordekotza duela gu guztiontzako. Hori oso kontuan eduki behar dugu. 2.- Orain, euskalgintzak, barrura begira baina baita kanpora begira ere, gizarte sareak identifikatu eta lan berezia egin behar du. Hiru erronka:
 30. 44. EUSKARA SAREAN, GIZARTE SAREEN ULERMENA eta KUDEAKETA: 3.- Hiru erronka. Hiru ardatz nagusi: 3.1.- Internet: Teknologiak 2.0 eta Gizarte Sareak. 3.2.- Inmigrazioa: “Asimilazioa” eta Erakarpena. 3.3.- Gizarte Berrikuntza: a· Produktua, b· Mk, c· Eskaria>Eskeintza. d· Gizarte prestigioa. e· Abanguardia, barrura eta kanpora. Kanpotik barrurako begira landu. f· Irekia eta nazioartekotza. g· Kultur aniztasuna: Elkarbizitza eta elkarsorkuntza beste hizkuntzekin. h· Experimentazio kultura: Nahasketa eta “Remix” kultura ahalbidetuz.
 31. 45. EUSKARA SAREAN, ERRONKAK eta EGOERA: Errealismoa. <ul><li>1.- Diglosia sustengarria: Elebitasun asimetrikoa. </li></ul><ul><li>Elebitasunaren dikotomiaren amaiera: Euskara, zentralitatea, beste hizkuntzekin estrategia bateratuak bideratuz. Hizkuntzen sareetan egotea, lehentasunezko posizio bat bermatzen dio euskarari. Euskara, Subjektua. </li></ul><ul><li>キ Naturaltasun eta espontaneoa. </li></ul><ul><ul><ul><li>キ Nahastua eta fusionatua beste hizkuntzekin. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>キ Ezagutzan baino erabileran (nola halakoa honakoa) enfokatua. </li></ul></ul></ul><ul><li>2.- Erakarpena: Marketinga. Publiko zabalagoetara iristea eta gertutasuna etorkinei. </li></ul><ul><ul><ul><li>キ Eskeintza>Eskaria (Of>Da) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>キ Erlatiboki kalitatezko produktuak: Status edo prestigioa. Nazioarte ligan aritzeko. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>キ Jarrera: Militantziatik ( Hiritartasunera. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>キ Hiritarraren arteko adostasun eta atxikimendua. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>キ Hiritar bat, Maleta bat…hizkuntz-gizarte sare bat dakarrena. Sare- konektorera. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>キ Euskara, gizarte ondasun lehenestuaren moduan, estrategia bateratuak kudeatuz. Gizarte kohesioa ahalbidetuz. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>キ Lankidetza publiko eta pribatu osagarriak. </li></ul></ul></ul><ul><li>3.- Errealitate horretan, Hizkuntzaren garapenerako espazio berriak identifikatu eta jorratu behar ditugu. Edo agian, hizkuntza bera, dagoeneko 2.0 parametroetan ulertu eta sakontzen joan. Erabilera eta ezagutza, sare logikaren bidez eta espazio irekietan operatuz, jorratzen joateko. </li></ul>
 32. 46. 4.- GALDERAK .
 33. 47. zer egin?
 34. 48. EUSKARAREN ERABILERARAKO GUNE BERRIAK…. EDO non/zertarako/zeinekin (batera) SORTZEKO DAUDE. SOR DITZAGUN.
 35. 49. <ul><li>Eskerrik asko </li></ul><ul><li>1) Lehenik eta behin, Antolatzaileei: </li></ul><ul><li>Soziolinguistikako Klusterrari partehartzeko gonbidapena luzatu izanagatik eta EHUko Udako Ikastaroen antolakuntzako talde fin guztiari. </li></ul><ul><li>2) Zuei, jakina, arretagatik, </li></ul><ul><li>3) Ideia hauek aurrez partekatu dudan orori, </li></ul><ul><li>4) Datu hauen ekoizle-ondoko izan den orori, (blogari, erakunde, gizabanako guztiei,) </li></ul><ul><li>5) Eta batipat, aurrerantzean, lan egiteko prest dagoen orori. Apustua ez da makala. Eztabaida eta lana. </li></ul><ul><li>“ Born to see 11” (Oñati) </li></ul>

×