Doç. Dr. Hamdi AKÇAKOCA

2,288 views

Published on

Doç. Dr. Hamdi AKÇAKOCA

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doç. Dr. Hamdi AKÇAKOCA

  1. 1. ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Hamdi AKÇAKOCA Doğum Tarihi: 20 Şubat 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi 1985 Y. Lisans Maden Mühendisliği Bölümü Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1989 Doktora Maden Mühendisliği Bölümü Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2001 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Development of a Computer Program for Determination of Steel Arch Support Requirements in Mine Roadways Danışman: Prof. Dr. Erdal ÜNAL Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Modelling and Integration of Neural Network Systems to Construct 3D Models of Ore Bodies Danışman: Assoc. Prof. Dr. Neş‘e ÇELEBĐ Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Uzman Yar. TÜBĐTAK-EGĐM 1987-1988 Müdür V. TÜBĐTAK-EGĐM 1988-1990 Ar.Gör. Dumlupınar Üniversitesi 1993-2001 Öğr.Gör. Dumlupınar Üniversitesi 2001-2002 Yar.Doç. Dumlupınar Üniversitesi 2002- --- Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlanan-Tez Danışmanlığı): Arslan, Đ., “Garp ve Seyitömer Linyit Đşletmelerinde Bilgisayar Destekli Verimlilik Analizleri”, Dumlupınar Üniversitesi, 2004. Kaya, S., “Bir Mermer-Traverten Fabrikasında Đstatistiksel Süreç Kontrol Uygulaması”, Dumlupınar Üniversitesi, 2005. Sütçü, N., “Bir Dekapaj Panosundaki Kamyonların Mazot Sarfiyatlarının Süreç Geliştirme Teknikleriyle Kontrolü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007.
  2. 2. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlanan-Tez Yardımcı Danışmanlığı): Sakaoğlu, M., “Mermer Fabrikalarında Kullanılan Dairesel Testere (S/T) Makinelerinde Performans Analizleri”, Dumlupınar Üniversitesi, 2008. Yılmaz, G., “Avrupa Birliği Sürecinde Kırmataş Üretim Modelleri ve Kalite Parametreleri”, Dumlupınar Üniversitesi, 2008. Yılmaz, M., “Ömerler Yeraltı Ocağı Mekanize Üretim Sisteminde Arka Kömürü Alınmasına Başlamada Uygun Kesim Aralığının Belirlenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi, 2008. Aydın, M., “Türkiye’de Kömürün Enerji Üretimindeki Rolü”, Dumlupınar Üniversitesi, 2009. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Devam Eden - Tez Danışmanlığı): Akın, S., “Bir Kömür Đşletmesinde Fizibiliteye Dayalı Verimlilik ve Birim Maliyet Analizleri” Özşahin, Ö., “Metro Tünel Kazılarında Kazı Hızının Đstatistiksel Proses Kontrol ile Denetlenmesi” Çokçeken, Đ. M., “GLĐ Lavvarı 2002-2008 Birim Maliyet Analizleri” Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Devam Eden-Tez Yardımcı Danışmanlığı): Yıldırım, M. F., “TKĐ-GLĐ Açık Ocaklarında Çalışmakta Olan Elektrikli ve Mazotlu Ağır Dekapaj Kamyonlarının Performanslarının Karşılaştırılması” Yönetilen Doktora Tezleri (Tamamlanan-Tez Yardımcı Danışmanlığı): Topal, Đ., “Kırmataş Đşletmelerinde Parça Boyutunun Üretim Sürecine ve Maliyetlere Etkileri”, Dumlupınar Üniversitesi, 2009. Yönetilen Doktora Tezleri (Devam Eden): Bilge, F. M., “Oranlarla Đşgücü Verimlilik Yönetimi (WPMR) Modeli ile Đşgücü Verimliliği Analizlerinin Makine Performansları, Mazot Sarfiyatları ve Đşletmenin Genel Verimlilik Düzeyleri de Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi: GLĐ Açık Đşletmesi Uygulaması” Yönetilen Doktora Tezleri (Devam Eden-Tez Yardımcı Danışmanlığı): Arıtan, A. E., “GLĐ-Ömerler Mekanize Sistemi Performans Analizleri” Projelerde Yaptığı Görevler: • Seyitömer Bölgesi Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modelinin Araştırılması, DPT Projesi, Araştırmacı, 2002. • TKĐ Seyitömer Linyit Sahasının Bilgisayar Sistemleriyle Değerlendirilmesi ve Kömür Stoklama Alanının Optimal Şekilde Düzenlenmesi, Dumlupınar Üniversitesi AFP Projesi, Araştırmacı, 2003.
  3. 3. • DPÜ- Maden Mühendisliği Laboratuarlarının Daha Etkin Olarak Kullanımına Yönelik Fizibilite Projesi, Dumlupınar Üniversitesi AFP Projesi, Araştırmacı, 2003. • Tuncerler Madencilik Kömür Açık Đşletmesi Đçin Çevreye Duyarlı Delme Patlatma Tasarımı, Döner Sermaye Projesi, Araştırmacı, 2003. • Kırdar Hazırbeton, Đnşaat, Madencilik Ltd. Şti. Taşocağı Basamak Sistemine Geçiş Projesi, Döner Sermaye Projesi, Araştırmacı, 2003. • Seyitömer Linyitleri Đşletmesi (SLĐ) için Toplam Kalite Yönetimi Modeli Geliştirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi AFP Projesi, Proje Yöneticisi, 2003. • Kırdar Hazırbeton, Đnşaat, Madencilik Ltd. Şti. Taşocağı Basamak Sistemine Geçiş Projesi (Danışmanlık), Döner Sermaye Projesi, Araştırmacı, 2004. • Seçimli Kazı Paket Program Yazımı, Dumlupınar Üniversitesi AFP Projesi, Araştırmacı, 2006. • Çözelti Madenciliğinin ETĐ Kırka Bor Đsletme Sahasında Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi, PROJE NO: BOREN-2006-11-C10-14, Araştırmacı, 2008. • Kırdar Kırmataş Ocağında Süreç Đyileştirme ve Süreç Yönetim Modeli Kurulması, Dumlupınar Üniversitesi AFP Projesi, Proje Yöneticisi, 2008, (Devam ediyor). Đdari Görevler: Bölüm Başkan Yrd. Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 2002-2004 Staj Komisyonu Başkanı, Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 2006 -… Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: TMMOB-Maden Mühendisleri Odası …………. 1985- Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği …………. 1987- Society of Mining Engineers (SME) ………….. 1987- Alternatif Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ALTEK) Yönetim Kurulu Üyeliği ..2006- Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Yıl Teorik Uygulama Sayısı Madenlerde Delme-Patlatma Yöntemleri 3 0 32 Doğal Taş Đşleme Teknolojisi 3 0 33 Güz Kalite Kontrol Đstatistiği (Y.Lisans) 3 0 18 Mermer ve Kırmataş Ocağı Đşletmeciliği 3 0 37 Madencilikte Verimlilik Yönetimi 3 0 21 Đlkbahar Kalite Güvence ve Standartlar (KMYO)* 2 400 2007-2008 Toplam Verimlilik Yönetimi (Y. Lisans) 3 0 13 Yazokulu Yer altı Üretim Yöntemleri 3 0 19 Kalite Güvence ve Standartlar (KMYO)* 2 0 29 Madenlerde Delme-Patlatma Yöntemleri 3 0 30 Doğal Taş Đşleme Teknolojisi 3 0 18 Güz Kalite Kontrol Đstatistiği (Y.Lisans) 3 0 12 Mermer ve Kırmataş Ocağı Đşletmeciliği 2 27 2008-2009 Madencilikte Verimlilik Yönetimi 3 0 15 Kalite Güvence ve Standartlar (KMYO)* 3 0 300 Maden Makineleri ve Mekanizasyon 3 0 80 Đlkbahar Jeoistatistik 3 0 16 Toplam Verimlilik Yönetimi (Y. Lisans) 3 0 11 (KMYO)*: Kütahya Meslek Yüksek Okulu
  4. 4. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Akçakoca, H., Aykul, H., Taksuk, M., Ediz, Đ.G. and Dixon-Hardy, D.W., “Labour Productivity Model (WPMR System) and Its Application to the Stripping Area of Garp Lignite Enterprise in Turkey”, Mining Technology: IMM Transactions Section A, 115, Number 1, 12-23 (2006). A2. Akçakoca, H., Aykul, H., Ediz, I.G. and Dixon-Hardy, D.W., “Application of a Retreating and Caving Longwall (Top-Coal Caving) Method for Coal Production at GLE- Turkey”, Mining Technology: IMM Transactions Section A, 115, Number 2, 41-48 (2006). A3. Aykul, H., Yalçın, E., Ediz, I.G., Dixon-Hardy, D.W. and Akçakoca, H., “Production Strategies for Coal Quality Improvement at SLE, Turkey”, Mining Technology: IMM Transactions Section A, 115, Number 4, 129-139 (2006). A4. Aykul H., Yalcin E., Ediz I.G., Dixon-Hardy D.W. and Akçakoca H., “Equipment Selection for High Selective Excavation Surface Coal Mining”, The Journal Of The Southern African Institute Of Mining And Metallurgy, 107, 1-16 (2007). A5. Uysal, Ö., Erarslan, K., Cebi, M. A. and Akçakoca, H., “Effect of Barrier Holes on Blast Induced Vibration”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 45, 712–719 (2007). A6. Akçakoca, H., Aykul, H., Ediz, I. G., Erarslan, K. and Dixon-Hardy, D. W., “Productivity Analysis of Lignite Production”, Journal of the Energy Institute, 81, 1-6 (2008). A7. Akçakoca, H. and Sütçü, N., “Investigation of the Diesel Consumption for Trucks at an Overburden Stripping Area by SPC Study”, Journal of Applied Statistics, Accepted, DOI: 10.1080/02664760902914540, (2009). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Akçakoca, H., Erarslan, K., Çelebi, N. and Paşamehmetoğlu, A.G., “3D Modelling and Reserve Estimation of Coal Deposit Using Neural Networks”, International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES-2000), Athens, 773-776, A.A. Balkema, Rotterdam, 2000. B2. Erarslan, K., Aykul, H., Akçakoca, H. and Çetin, N., “Optimum Blending of Coal by Lineer Programming for the Power Plant at Seyitömer Coal Mine”, Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, 719-722, TMMOB-MMO, Ankara, 2001. B3. Akçakoca, H., Akdaş, H. and Uysal, Ö., “Production Preparation, Control And Storing Process in a Open Pit Silver Mine in Turkey”, International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES-2004), Wroclaw, Poland, 151-156, A.A. Balkema, Rotterdam, 2004. B4. Akçakoca, H., Elevli, B., and Uysal, Ö., “Changing from Gallery Blasting to Bench Blasting Method in Kirdar Quarry Mining”, International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES-2004), Wroclaw, Poland, 157-160, A.A. Balkema, Rotterdam, 2004.
  5. 5. B5. Uysal, Ö., Elevli, B., and Akçakoca, H., , “Environmentally Sensitive Drilling and Blasting Design for a Surface Mining”, International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES-2004), 329-333, Wroclaw, Poland, A.A. Balkema, Rotterdam, 2004. B6. Aykul H., Akçakoca H., Ediz I.G., ve Taksut M., “Garp Linyitleri Đşletmesi Termik Santral Kömürleri Đçin Đstatistiksel Süreç Kontrol Analizi” Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi, 313-320, Đzmir, TMMOB-MMO, Ankara, 2005. B7. Akçakoca H., Aykul H., Yuvka Ş., Çokçeken Đ.M., and Ediz I.G., “Garp Linyitleri Đşletmesi ve Seyitömer Linyitleri Đşletmelerinde Birim Üretim Maliyetleri ve Etki Eden Paramatreler” Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi Ve Sergisi, 143-150, Đzmir, TMMOB-MMO, Ankara, 2005. B8. Erarslan, K., Uzuner, C., Akçakoca, H., and Topal, Đ., “Açıkocak Ekonomisini Etkileyen Faktörlerin Bilgisayar Desteğiyle Đncelenmesi”, Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi Ve Sergisi, 269-280, Ankara, TMMOB-MMO, Ankara, 2007. B9. Akçakoca, H., Uysal, Ö., Elevli, B., Topal, Đ., “Bir Kırmataş Ocağında Çevreye Duyarlı Basamak Sistemi Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi”, Proceedings of 6th International Industrial Minerals Symposium, 359-365, Đzmir, TMMOB-MMO, Ankara, 2007. B10. Şensöğüt C., Akçakoca H., Aydın M., “Türkiye’de Kömürün Enerji Üretimindeki Rolü” Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Ve Sergisi, 57-70, Antalya, TMMOB-MMO, Ankara, 2009. B11. Uysal, Ö., Erarslan, K., Yuvka, Ş., Beyhan, S., Akçakoca, H., ve Aktaş T., “Kaya Saplamalarının Bilgisayar Destekli Tasarımı”, Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Ve Sergisi, 293-299, Antalya, TMMOB-MMO, Ankara, 2009. B12. Topal, Đ., Elevli, B., Akçakoca, H., “Kırmataş Üretiminde Hammadde Tane Boyutunun Kırma-Sınıflandırma Tesisi Üretim Maliyetlerine Etkileri”, Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Ve Sergisi, 545-554, Antalya, TMMOB-MMO, Ankara, 2009. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Erarslan, K., Akçakoca, H. ve Beyhan, S., “3 Boyutlu Cevher Yatağı Modellemesi: Eti Gümüş A.Ş. Uygulaması”, DPÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 135-148 (1999). D2. Erarslan, K., Gözen, M., Akçakoca, H. ve Beyhan, S., , “Madencilik sektöründe açık ocaklarda kalite yönetimi: Eti Bor A.Ş. Emet uygulaması”, TMMOB Metalürji Dergisi, 124, 13-19 (2000). D3. Ediz, Đ. G., Akçakoca, H., Aykul, H. ve Doğruöz, C., “Elektronik Ticaret ve Türk Madencilik Sektörünün Gelişimi Açısından Önemi”, Madencilik Dergisi-Haziran s., 11-22 (2002). D4. Ediz, Đ. G., Beyhan, S., Akçakoca, H. ve Sarı, E., “Madencilikte Gürültü Sorunu ve Gürültüye Bağlı Đşitme Kayıpları”, DPÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10. yıl özel sayısı, 50-65 (2002). D5. Akçakoca, H., Aktaş, H. ve Uysal, Ö., “Etibank 100. Yıl Gümüş Madeni Đşletmesinde Açık Đşletme Üretim Kalite Kontrolü Ve Cevher Hazırlama Tesislerine Uygun Stoklanması”, Madencilik Dergisi- Eylül s., 43, 39-46 (2004).
  6. 6. D6. Akçakoca, H., Topal, Đ. ve Şahbaz, O., “CE Đşareti ve ISO-14000; Çimento Sektörü Açısından Önemi”, Madencilik Dergisi- Haziran, 37-45 (2004). D7. Aykul., H., Akçakoca, H. ve Şensöğüt, C., “Garp Linyitleri Đşletmesi (GLĐ) Yeraltı Ocaklarındaki Uzunayak Uygulamalarının Karşılaştırılması”, DPÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, 67-78 (2005). D8. Ocak, Đ. ve Akçakoca, H., “Đstanbul Metrosu Kazılarında, Kazı Hızının Tahminine Yönelik Đstatistiksel Bir Yaklaşım”, DPÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 121-132 (2005). D9. Demirbilek, M., Topal, Đ., Akçakoca, H., Uz, V. ve Işık, Đ., “Kütahya-Ilıca Bölgesi Radyolarit Kayacının Doğaltaş Sektöründe Kullanılabilirliği”, DPÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11, 115-130 (2006). D10. Akçakoca, H., Kaya, S. ve Ören, Ö., “Mermer-Traverten Fabrikalarında Ürün Kalitesinde Oluşan Problemler”, DPÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11, 131-141 (2006). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Ediz, Đ.G., Beyhan, S., Akçakoca, H. ve Bohur, H., “Açık Ocaklarda Toz Sorunu ve Mücadele Yöntemleri: SLĐ Uygulaması”, 11. Mühendislik haftası, Yerbilimleri sempozyumu, 280–288, Isparta, 1999. E2. Yuvka, Ş., Erarslan, K. ve Akçakoca, H., “Garp Linyitleri Đşletmesi Birim Maliyetleri ve Etki Eden Parametrelerin Đncelenmesi”, Türkiye 12. Kömür Kongresi, 287–296, Zonguldak, 2000. E3. Ediz, Đ. G., Beyhan, S., Akçakoca, H. ve Sarı, E., “Madencilikte Gürültüye Bağlı Đşitme Kayıplarının Đncelenmesi”, Türkiye 13. Kömür Kongresi, 13-23, Zonguldak, 2002. E4. Ediz, Đ.G., Akçakoca, H., Aykul, H. ve Doğruöz, C, “ Jeotermal Enerji, Türkiye Potansiyeli ve Çevresel Boyutları”, Orta Anadolu Jeotermal Enerji ve Çevre Sempozyumu (JEOÇEV'2002), 110-119, Aksaray, 2002. E5. Uysal, Ö., Akçakoca, H. ve Topal, Đ., “Bazı Mermer Birimlerinin Tekno-Mekanik Özellikleri ve Ürün Kalitesine Olan Etkilerinin Belirlenmesi”, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, MERSEM-2003, 343-352, Afyon, 2003. E6. Akçakoca, H., Uysal, Ö. ve Topal, Đ., “Mermerlerin Kalite Kontrol Süreci Açısından Tekno-Mekanik Özelliklerinin önemi”, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, MERSEM-2003, 475-497, Afyon, 2003. E7. Elevli, B., Akçakoca, H., Uysal, Ö. ve Ediz, Đ. G., “Kırdar Taşocağında Galeri Atımından Çevreye Duyarlı Basamak Sistemine Geçişin Teknik ve Ekonomik Değerlendirmesi”, 3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 179-185, Đstanbul, 2003. E8. Aykul, H., Akçakoca, H. ve Bentli, Đ., “Seyitömer Linyit Đşletmesinde (SLĐ) Üretilen Linyit Kömürlerinin Beklemeye Bağlı Olarak Isıl Değer Değişimi”, 14. Kömür Kongresi, 301-309, Zonguldak, 2004. E9. Topal, Đ., Akçakoca, H., Uysal, Ö. ve Şahbaz, O., "Enerji Sektörü Açısından Düşük Kalorili Linyit Potansiyelinin Değerlendirilmesinin Önemi; SLĐ Uygulaması", II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 108-114, Kütahya, 2004.
  7. 7. E10. Akçakoca, H. ve Aydın, M., “5177 Sayılı Kanunla Yenilenen Maden Kanunu ve Türkiye’de Kırmataş Madenciliği”, IV. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 45-52, Đstanbul, 2006. E11. Uysal Ö., Elevli, B. ve Akçakoca, H., “Kayaçların Mekanik Özelliklerinin Delik Delme ve Boyut Küçültme Performanslarına Etkileri”, IV. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 101- 108, Đstanbul, 2006. E12. Uysal, Ö., Akçakoca, H., Orman, L., Özerdem, S. ve Çebi, M.A., “Seyitömer A-14 Panosu Pilot Dekapaj Uygulamasının Değerlendirilmesi”, I. Maden makineleri Sempozyumu, 213-220, Kütahya, 2007. E13. Akçakoca, H., Uysal, Ö., Topal, Đ., Bozkurt, R., Yavuz, M. ve Akça, A., “Seyitömer Linyit Đşletmeleri Marion-8050 Dragline’ın Bakım ve Revizyonu Đşlemlerinin Değerlendirilmesi”, I. Maden Makineleri Sempozyumu, 353-362, Kütahya, 2007. E14. Aydın, M. ve Akçakoca, H., , “5177 Sayılı Kanunla Yenilenen Maden Kanunu ve Çevre”, II. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara,86-98 2007.

×