Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları - 8

2,506 views

Published on

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları - 8
http://www.ibrahimatay.com/post/2013/08/windows-azure-ile-cloud-computing-uygulamalari-8-video/
http://www.ibrahimatay.com/post/2013/07/windows-azure-ile-cloud-computing-uygulamalari-8/

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları
http://www.ibrahimatay.com/category/windows-azure-ile-cloud-computing-uygulamalari/

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları - 8

  1. 1. İbrahim ATAY | Software Consultant www.ibrahimatay.org | @ibrahim_atay
  2. 2. Özellik Snapshot Erişim Seviyesi Disaster Recovery Backup Geo-Replication Erişim Protokolleri Logging Açıklama Depolanan verinin belirlenen tarihe kadar sadece okunabilir halde dondurulması şeklinde hizmet verme durumudur. Depolanması istenen verinin özel(private), sadece genel(public) okuma ya da genel(public) erişim ile tüm yetkiler sağlanabilmesi şeklinde erişim yetkileri sınırlandırılabilmektedir. Geo-repolaction özelliği sayesinde depolanan veri bir den fazla lokasyon üzerine kopyalanmaktadır. Gerçekleşen kopyalama ile herhangi noktada yaşanan sistem problemlerin de farklı bir nokta üzerinde veri erişim süreçleri devam ettirilebilmektedir. Sağlanan olanaklar ile Disaster Recovery sürecine destek verilebilmektedir. Windows Azure Blob Storage içerisinde depolanan veriler, çeşitli Windows Azure hizmetleri ile yedekle olanakları sağlanabilmektedir. Depolanan verinin farklı coğrafik nokta da kopyaların oluşturulabilmektedir. Windows Azure Blob Storage, üzerinde taşıdığı verileri Http ya da Https olarak erişilebilmesinin olanak sağlayabilmektedir. Depolama sözümü 2616 RPC standart da bağlı olarak Http ya da Https üzerinde REST iletişimine de olanak sağlamaktadır. Windows Azure Blob Storage üzerinde yapılan işlemlerin geçmiş dönük incelebilmesi amacı ile yapılan veri hareketleri depolanabilmektedir. Windows Azure Blob Storage, Blob Blob olarak en fazla 200GB ve En Fazla Depolama Miktarı Page Blob olarak ise, 1TB veri depolayabilmektedir.
  3. 3. Özellik En fazla Veri Depolama En Az Veri Depolama Snapshot Erişim Seviyesi Erişim Protokolleri Logging Blob Blob 4MB 200GB Destekliyor Private,Public blob, Public container Http/Https/Rest Destekliyor Page Blob 512Byte 1TB Destekliyor Private,Public blob, Public container Http/Https/Rest Destekliyor

×