Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NoSQL Nedir MongoDB ile .NET Kardeşliği

4,417 views

Published on

NoSQL Nedir ? MongoDB ile .NET Kardeşliği Semineri Notları
http://www.ibrahimatay.com/post/2012/05/nosql-nedir-mongodb-ile-net-kardesligi-semineri-notlari/

Cloud Computing
http://www.ibrahimatay.com/category/Cloud-Computing

Published in: Technology

NoSQL Nedir MongoDB ile .NET Kardeşliği

 1. 1. NoSQL Nedir? - MongoDB ile .NET Kardeşliği İbrahim ATAY Yazılım ve Veritabanı Danışmanı @ibrahim_atay www.ibrahimatay.org info@ibrahimatay.org
 2. 2. NoSQL Nedir ? 1998’un sonlarına doğru ortaya çıkan bir kavramdır. Klasik ilişkisel veritabanı yapısnıda bulunmayan ve sorgulama için SQL dili kullanmayan veritabanı türüdür. Genel olarak xml ya da json formatında veri depolama yapmaktadır. 2009'da Atlanta'daki "no:sql(east)" konferansının NoSQL tartışması üzerinde derin etkileri oldu. eğlenceyi seç, ilişkisel=yanlış; olan gerçek Dünyâ'dan faydalan
 3. 3. Var Olma Sebebi ? Sürekli artan verileri ölçekleyebilmek Karmaşa yaratan çok-çok ilişkiler(many to many) Veri karmaşık “Join” kullanılmadan sadece primary key’e dayalı olarak tekrar tekrar çağırılıyorsa. Uygulamaların sürekli genişlemesi Sistemler sürekli olarak genişleyebilmektedir.
 4. 4. NoSQL Çeşitleri Wide Column Store / Column Families (BigTable, Hbase, Cassandra) Document Store (MongoDB, CouchDB, RavenDB) Key Value / Tuple Store (Azure Table Storage, MemcacheDB) Eventually Consistent Key Value Store(Amazon Dynamo, Dynomite) Graph Databases(BigData, Neo4J) http://nosql-database.org/
 5. 5. NoSQL Farkları http://kkovacs.eu/cassandra-vs-mongodb-vs-couchdb-vs-redis
 6. 6. NoSQL Avantajları ve Dezavantajları Klasik ilişkisel veritabanlarından farklı olarak schema yapısı bulundurmamaktadır. “No only SQL” sıloganın kullanrak SQL dilini kullanmamaktadır. Dağatık, ölçeklenebilir ve perfomas açısından daha avantajlıdır. Fire And Forget Prensibi ile çalışmaktadır. Birden fazla çekirdekli sistemlere uygu olarak çalışabilmektedir(Yatay ölçeklenebilirlik) Saklamış olduğu verileri json ya da xml formatlarında saklamaktadır. Oluşturulan veri yapısı, uygulamanın model katmanına bağılmı olarak çalışmaktadır.
 7. 7. MongoDB MongoDB, bir Document store NoSQL veritabanıdır. Indeksleme özelliğine sahiptir. GirdFS özelliğine sahip olarak çalışmakta Verilerimi bellekte tutulabiliryor. Verilerini BSON formatında saklamaktadır. C++ ile geliştirilmiştir. %100 uptime çalışmak
 8. 8. MongoDB Sorgulama Yapısı "nedirtv":{ "konu":"NoSQL Nedir? MongoDB ile .NET Kardesligi", "konusmaci":"Ibrahim ATAY", "Zaman":"14.11.20011 21:00" } Kolleksiyonlar üzerinde çalışılmaktadır. JSON veri sorgulama işlemi yapmaktadır.
 9. 9. MongoDB sorgulama yapısı ve SQL karşılımı http://www.mongodb.org/display/DOCS/SQL+to+Mongo+Mapping+Chart
 10. 10. MongoDB Gereksimleri ve kurulumu
 11. 11. MongoDB kurulum ve Uygulama Geliştirmek
 12. 12. Soru / Cevap ?
 13. 13. Kaynaklar http://www.mongodb.org http://www.10gen.com Kristina Chodorow, Michael Dirolf

×