Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

What’s apps in de bieb 1: Lezen op de iPad, andere tablets, smartphones en de bibliotheek.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad

What’s apps in de bieb 1: Lezen op de iPad, andere tablets, smartphones en de bibliotheek.

Download to read offline

Workshop 1: Lezen op de iPad, andere tablets, smartphones en de bibliotheek.
Bibliotheek Brunssum 16-05-2013
Workshop 2 : handige Apps voor de vakantie volgt 06-06-2013

Workshop 1: Lezen op de iPad, andere tablets, smartphones en de bibliotheek.
Bibliotheek Brunssum 16-05-2013
Workshop 2 : handige Apps voor de vakantie volgt 06-06-2013

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

What’s apps in de bieb 1: Lezen op de iPad, andere tablets, smartphones en de bibliotheek.

 1. 1. W O R K S H O P 1 : L E Z E N O P D E I - P A D , T A B L E T S , A P P S E N D E B I B L I O T H E E K I R È N E B O V Y What’s Apps in de Bibliotheek? © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 2. 2. W O R K S H O P 1 : L E Z E N O P D E I - P A D , T A B L E T S , A P P S E N D E B I B L I O T H E E K W I E B E N I K ? I R È N E B O V Y B I B L I O T H E C A R I S S I N D S 1 9 9 1 C O N S U L E N T N I E U W E M E D I A S I N D S 1 9 9 E I G E N A A R W H I Z Z U S I N D S 2 0 1 2 What’s Apps in de Bibliotheek © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 3. 3. Nederland koploper Europa ‘smart’ en mobiel  Verdere groei mobiel internetgebruik  Zes op de tien internetters gaan mobiel online (96 % van alle 12- tot 75-jarigen)  Vooral jongeren gebruiken mobiele apparaten (86 % van 12-25-jarigen)  Online per mobieltje het meest populair  Vooral voor communicatie, nieuws en ontspanning (bron CBS, eind 2012) © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 4. 4. Phones, tablets, apps, besturingssysteem en stores  I-phone, I-pad -> Apple-> IOS-> Appstore (gesloten)  Samsung, ed-> Google-> Android-> Playstore (open)  Nokia-> Microsoft -> Windows 8-> Windowsstore  Populaire Apps verschijnen vaak op alle platsforms (Wordfeud, Draw, SongPop, Rumble)  Wie heeft wat bij zich? Vanavond vooral praktisch  I-Pad Handleiding gratis downloaden via ibooks en i-padcursus van digibieb in leeslijst opslaan. © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 5. 5. W A A R V I N D I K Z E ? H O E V E E L Z I J N E R ? W A T I S S T A N D A A R D E N W A T N I E T H O E D O W N L O A D I K Z E V E I L I G ? A P P S B U I T E N D E A P P S T O R E / P L A Y S T O R E H O E B E O O R D E E L I K Z E ? Apps, what's dat? © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 6. 6. E-books, e-readers, winkels en bestandsformaten  iBookstore-> Apple->betalen met iTunesaccount of kaart- >lezen via App iBooks (beveiligd .ibooks)  Samsung, ed-> Google-> Android-> lezen via Kobo, Aldiko, Kindle e-reader voor Android via Playstore (open) Amazon  Nokia-> Microsoft -> Windows 8-> Windowsstore  Populaire Apps verschijnen soms pas later op alle platsforms (zoals Wordfeud, Draw, SongPop, Rumble)  Boeken die je koopt hebben bepaalde formaten zoals .ACSM, .ePub .google waar je die mee kunt openen © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 7. 7. •G R A T I S : H A N D L E I D I N G I - P A D D O W N L O A D E N ( O N D E R A A N B I J S T A R T P A G I N A : G R A T I S ) •O F B E T A L E N M E T J E C R E D I T C A R D ( É É N K E E R K O P P E L E N E N M E T A P P L E - W A C H T W O O R D O F M E T E E N I T U N E S K A A R T , Z O E K E N P E R C A T E G O R I E •I N F O R M A T I E F E N V E R H A L E N D •E E N M A A L A A N G E S C H A F T , B L I J F T D E A A N K O O P G E L D E N ( W É L B E V E I L I G D E N A L L E E N O P A P P L E T E L E Z E N ) •F U N C T I O N A L I T E I T E N : B L A D W I J Z E R S , H E L D E R H E I D , N O T I T I E S •V E R S C H I L M E T E - R E A D E R B V I N D E Z O N , ‘ S A V O N D I N B E D •N I E U W E M O G E L I J K H E D E N D I G I T A L E B V . F I L M P J E S E N S I M U L A T I E S S T U D I E B O E K E N , I N T E R A C T I E V E P R E N T E N B O E K E N E T C ( F I L M P J E ) iBooks, de boekenwinkel van Apple, een APP © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 8. 8. •B L A D E N , T I J D S C H R I F T E N , K R A N T E N , F O L D E R S •C A T E G O R I E Ë N •G R A T I S E N B E T A A L D B I J V O O R B E E L D O O K L O S S E K R A N T •N I E U W E M O G E L I J K H E D E N A D O B E Kiosk © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 9. 9. •B L A D W I J Z E R S , L E E S L I J S T E N O P E N E N M E T ( R E C H T S B O V E N ) •B I J V O O R B E E L D V E R A D E M I N G , H E L E B O E K •V I N D B A A R H E I D I S O P D E Z E M A N I E R W E L M O E I L I J K E R Bestanden in Safari © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 10. 10. W A A R K O M E N Z E T E R E C H T E N H O E O P E N J E Z E ? ( W E L K E A P P S ) W A A R V I N D J E Z E T E R U G ? D O C X , P D F , Z O E K F U N C T I E O P D E I - P A D V O O R S T A R T P A G I N A F O T O ’ S M A K E N V A N B L A D Z I J D E N ( D E N K W E L A A N C O P Y R I G H T S ) Bestanden in je mail of gedownload, gekocht online © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 11. 11. Wat hebben de bibliotheken te bieden  Van algemene apps (Bieb-App) tot en met specifiekere bieb apps (luisterboeken, e-muziek)  Koninklijke Bibliotheek (KB)  Lees Meer -> tot 1 juni gratis kennismaking  Bibliotheek Utrecht-> e-books lenen © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 12. 12. •L E N E N : I N É É N O O G O P S L A G Z I E N W E L K E I T E M S G E L E E N D Z I J N ; •V E R L E N G E N : M A T E R I A L E N D I R E C T V E R L E N G E N ; •Z O E K E N : Z O E K E N K A N O P B A S I S V A N T I T E L , A U T E U R O F I S B N M E T D E S C A N N E R F U N C T I E . N A H E T S C A N N E N V A N H E T I S B N - N U M M E R I S D I R E C T I N F O R M A T I E O V E R H E T D E S B E T R E F F E N D E B O E K B E S C H I K B A A R ; •R E S E R V E R E N : M A T E R I A L E N R E S E R V E R E N V I A D E A P P ; •V E R L A N G L I J S T : I N T E R E S S A N T E T I T E L S O P S L A A N ; •C O N T A C T : S N E L C O N T A C T O P N E M E N M E T D E B I B L I O T H E E K V I A E - M A I L , B E L L E N O F N A V I G E R E N ( V O O R N A V I G E R E N I S T O E S T E M M I N G N O D I G O M D E L O C A T I E T E B E P A L E N ) . De BibliotheekApp © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 13. 13. Voorbeelden van algemene Apps die voor lezers heel handig zijn  iTunes U; gratis universitaire cursussen © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 14. 14. Voorbeelden van Apps die met boeken/lezen te maken hebben © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 15. 15. Voorbeelden van bibliotheek Apps voor leden © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
 16. 16. Je kunt het zo gek niet bedenken……  …App…laus! © Irène Bovy http://www.whizz-u.com

×