Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exodus

478 views

Published on

Informatie over social media en de sporen die je achterlaat op internet voor ex-gedetineerden van Exodus Nederland. Bewustwording

Published in: Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Exodus

  1. 1. I R È N E B O V Y V O O R S T I C H T I N G E X O D U S Informatieavond Social Media © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
  2. 2. N I E U W E K A N S E N I K ? I R È N E B O V Y , J E U G D H U L P V E R L E N I N G 1 9 8 5 - 1 9 9 1 A M S T E R D A M B I B L I O T H E C A R I S S I N D S 1 9 9 1 C O N S U L E N T N I E U W E M E D I A S I N D S 1 9 9 E I G E N A A R W H I Z Z - U S I N D S 2 0 1 2 ; M A A T S C H A P P E L I J K E B E U R S V L O E R M A T C H M E T J U L L I E J U L L I E ? G O E D V E R H A A L ( J A G A T ) Social Media bieden nieuwe kansen © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
  3. 3. Fokke en Sukke doen ook aan social media © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
  4. 4. Wat verwachten jullie van deze avond?  Lezing; Wie wil liever alleen informatie, waarover, is dat voor iedereen gelijk, is iedereen handig op de PC? Welke social media zijn er? wie van jullie zat op hyves, zit op Facebook? Twitter? Linkedin, Foursquare, Tumblr?  Instructie; praktisch aan de slag bv. privacy op Facebook? Of waar je je bewust van moet zijn als je een baan zoekt; do’s and don’ts  Leren van eigen ervaringen; eigen inbreng;  MIX nu globale mogelijkheden rollenspel  Vervolgavond(en voor wensen) © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
  5. 5. V A N A N D E R E N V A N J E Z E L F R O L L E N S P E L : S O L L I C I T A N T E B I J E N K O R F W E L O F N I E T A A N N E M E N ? B E E L D D A T J E Z E L F H E B T P R E S E N T A T I E O M G E V I N G W A A R I N J E B E N T S P O R E N D I E J E A C H T E R L A A T N I E U W E K A N S E N ; K R A C H T I G Vooroordelen © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
  6. 6. •S O C I A L M E D I A ; F A C E B O O K G R O E P E X O D U S B E W O N E R S •M E E R O V E R H O E P R E S E N T E E R J E J E Z E L F •M O B I E L I N T E R N E T G E B R U I K •W E B S I T E / W E B L O G M A K E N •B E S L O T E N K R I N G ( E M P O W E R M E N T ) •G E B R U I K V A N D A T I N G S I T E S Mogelijk vervolg? © Irène Bovy http://www.whizz-u.com
  7. 7. Meer handige links  Mijn kind online (ook handig voor jezelf ;-) )  Meer uitleg over social media en andere ‘dingen’  Digivaardig digibewust  Slachtoffer? Internetsporen verzamelen  www.whizz-u.com/toekomst Tips van jullie? (mail naar info@whizz-u.com) © Irène Bovy http://www.whizz-u.com

×