Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WeB & Serbian MoodleMoot 2011: Datoteke u sustavu Moodle 2.x: "Sve svoje sa sobom nosim"

669 views

Published on

A new way of handling files in Moodle 2.x: concept, problems, future...

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WeB & Serbian MoodleMoot 2011: Datoteke u sustavu Moodle 2.x: "Sve svoje sa sobom nosim"

 1. 1. Datoteke u sustavu Ivana Bosnić Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 2.x “ Sve svoje sa sobom nosim”
 2. 2. Što se dogodilo datotekama?
 3. 3. Mark Drechsler: Dave’s Moodle 2.0 Files Adventure
 4. 4. Mark Drechsler: Dave’s Moodle 2.0 Files Adventure
 5. 5. Sadržaji u sustavu Moodle <ul><li>Moodle 1.x </li></ul><ul><li>Moodle 2.x </li></ul>Dodaj datoteku u kolegij Napravi resurs Napravi resurs i p oveži datoteku Dodaj datoteku i poveži s resursom
 6. 6. Sadržaji u sustavu Moodle <ul><li>Moodle 1.x </li></ul><ul><li>Moodle 2.x </li></ul>Dodaj datoteku u kolegij Napravi resurs i p oveži datoteku Napravi resurs Dodaj datoteku i poveži s resursom Vlasnik sadržaja
 7. 7. Sadržaji u Moodleu <ul><li>Moodle 1.x </li></ul><ul><ul><li>Course -> Files </li></ul></ul><ul><ul><li>vlasnik: kolegij </li></ul></ul><ul><ul><li>Sve je dobro, ali: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ the backups of misery” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ the void of insecurity” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ the broken links of doom” </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Sadržaji u Moodleu <ul><li>Moodle 1.x </li></ul><ul><ul><li>Course -> Files </li></ul></ul><ul><ul><li>vlasnik: kolegij </li></ul></ul><ul><ul><li>Sve je dobro, ali: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ the backups of misery” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ the void of insecurity” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ the broken links of doom” </li></ul></ul></ul><ul><li>Moodle 2.x </li></ul><ul><ul><li>opća zbunjenost  </li></ul></ul><ul><ul><li>vlasnik: resurs / aktivnost </li></ul></ul><ul><ul><li>“ right-in-place” koncept </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ne postoje datoteke kolegija </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>datoteke se iz repozitorija vežu na pojedine resurse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gomila “kopiranja”, bez sinkronizacije </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Gdje su mi datoteke? <ul><li>u – repozitoriju  </li></ul>
 10. 10. Repozitoriji <ul><li>standardno shvaćanje riječi </li></ul><ul><ul><li>metapodaci </li></ul></ul><ul><ul><li>pretraga </li></ul></ul><ul><ul><li>nastavni materijali za preuzimanje </li></ul></ul><ul><ul><li>standardizirani načini razmjene podataka </li></ul></ul><ul><li>Moodle: proširena definicija </li></ul><ul><ul><li>raznorazni vanjski sadržaji </li></ul></ul><ul><ul><li>lokalni sadržaji! </li></ul></ul>
 11. 11. Vrste repozitorija Server files, Recent files Legacy course files Upload a file, Private files File System WebDAV repository URL downloader
 12. 12. Kako doći do repozitorija? <ul><li> file picker </li></ul><ul><li> text editor </li></ul>
 13. 13. Prijenos datoteke
 14. 14. Elena Ivanova, http://bit.ly/kjwBlj
 15. 15. Što se može, a što ne? <ul><li>preuzimanje sadržaja iz repozitorija </li></ul><ul><li>pretraga nekih repozitorija </li></ul><ul><li>uporaba javnih/privatnih sadržaja </li></ul><ul><li>začetci licenciranja sadržaja </li></ul><ul><li>nema sinkronizacije </li></ul><ul><li>nema uređivanja sadržaja kroz Moodle </li></ul><ul><li>nema dodavanja sadržaja u repozitorij </li></ul><ul><li>podrška za metapodatke jedva/ne postoji </li></ul>
 16. 16. Problem 1 - Kopiranje vs povezivanje <ul><li>Kopiranje </li></ul><ul><ul><li>trenutno uobičajeno </li></ul></ul><ul><ul><li>sadržaj uvijek dostupan </li></ul></ul><ul><ul><li>nema “iznenađenja” </li></ul></ul><ul><ul><li>gubi se svaka veza s izvorom? </li></ul></ul><ul><ul><li>redundantnost? </li></ul></ul><ul><ul><li>upravljanje inačicama? </li></ul></ul><ul><li>Povezivanje </li></ul><ul><ul><li>jedva da postoji </li></ul></ul><ul><ul><li>sve na jednom mjestu </li></ul></ul><ul><ul><li>inačice svuda jednake </li></ul></ul><ul><ul><li>podloga za reuse / remix </li></ul></ul><ul><ul><li>poveznice nestaju? </li></ul></ul><ul><ul><li>promjena sadržaja? </li></ul></ul>
 17. 17. Problem 2 – Uporabljivost <ul><li>grafičko sučelje </li></ul><ul><li>3 načina pristupa </li></ul><ul><ul><li>pojavljuju se različiti repozitoriji </li></ul></ul><ul><li>zbunjujući nazivi i opisi </li></ul><ul><ul><li>File System, Server files? </li></ul></ul><ul><ul><li>postavke privatnosti </li></ul></ul>
 18. 18. Problem 3 – Kako ih koristiti? <ul><li>nedovoljno dokumentirani </li></ul><ul><ul><li>za administratore </li></ul></ul><ul><ul><li>za nastavnike </li></ul></ul><ul><li>nedovoljno reklamirani </li></ul><ul><ul><li>nema mnogo prijedloga za uporabu </li></ul></ul><ul><li>nedovoljno testirani </li></ul><ul><ul><li>nema ni dosta korisnika </li></ul></ul>
 19. 19. Mark Drechsler: Dave’s Moodle 2.0 Files Adventure
 20. 20. Lokalni repozitoriji <ul><li>Upload a file – dodavanje s lokalnog računala </li></ul><ul><li>Recent files – zadnjih N datoteka (ovisi o kontekstu!) </li></ul><ul><li>Private files – vlastite datoteke korisnika </li></ul><ul><li>Server files – dostupne datoteke (ovisi o kontekstu!) </li></ul><ul><li>File System – datoteke dodane na poslužitelj FTP-om </li></ul><ul><li>WebDAV repository – preuzimanje WebDAV-om </li></ul><ul><li>Legacy Course Files </li></ul>
 21. 21. Legac y Course Files Mark Drechsler: Dave’s Moodle 2.0 Files Adventure
 22. 22. Legacy Course Files Mark Drechsler: Dave’s Moodle 2.0 Files Adventure
 23. 23. Legacy Course Files <ul><li>datoteke iz 1.9 backupa </li></ul><ul><li>može se omogućiti i za nove kolegije </li></ul><ul><li>različito ponašanje, ovisno o načinu dodavanja </li></ul><ul><ul><li>HTML editor ili dodavanje resursa </li></ul></ul>
 24. 24. Legacy Course Files Mark Drechsler: Dave’s Moodle 2.0 Files Adventure
 25. 25. Kako omogućiti repozitorije? <ul><li>Site administration -> Repositories </li></ul><ul><ul><li>pojedinačno omogućavanje </li></ul></ul><ul><li>Course -> Repositories </li></ul><ul><ul><li>instance na razini kolegija </li></ul></ul><ul><li>My profile -> Repositories </li></ul><ul><ul><li>privatne instance </li></ul></ul>
 26. 26. Zajedničke postavke <ul><li>cache </li></ul><ul><li>Legacy course files u novim kolegijima </li></ul><ul><ul><li>a ne samo u prenesenima iz 1.x </li></ul></ul><ul><li>može li korisnik odabrati “povezivanje” </li></ul><ul><ul><li>nije baš tako kako zvuči   </li></ul></ul>
 27. 27. API ključevi <ul><li>potrebni za weboliku mashup aplikaciju </li></ul><ul><ul><li>registracija na željenom repozitoriju </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ What are you building?” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>API ključ -> Moodle </li></ul></ul><ul><ul><li>Callback URL -> repozitorij </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ This is where we'll send people after they authenticate” </li></ul></ul></ul>
 28. 29. Postavke privatnosti <ul><li>instance za: </li></ul><ul><ul><li>cijelo sjedište </li></ul></ul><ul><ul><li>pojedini kolegij </li></ul></ul><ul><ul><li>pojedinog korisnika </li></ul></ul>
 29. 30. Flickr – javna pretraga
 30. 31. Google Docs
 31. 32. Što sad s repozitorijima? ... jer malo su ćudljivi ... a korisnici su prilično nervozni 
 32. 33. Nabacani bugovi <ul><li>problemi s duplikatima naziva datoteka </li></ul><ul><li>problemi s brisanjem datoteka </li></ul><ul><li>Webdav ne radi? </li></ul><ul><li>misteriozne “invalid JSON string” pogreške </li></ul>
 33. 34. S foruma - I <ul><li>We are using a new installed Moodle 2.0 and want to re-use files across several courses. But as these files will be updated regularly, we don't want to update each and every instance of these files manually. </li></ul><ul><ul><li>After reading all the posts to this quite common problem, I came to the conclusion to use the &quot;Legacy course file&quot; repository </li></ul></ul>
 34. 35. S foruma - II <ul><li>Replace &quot;File 1&quot; with &quot;File 1, version 2&quot; - everywhere that file 1 is used. </li></ul><ul><li>Imagine your database is down or corrupted. IN THIS CASE there is no tool, no Moodle tool, helping. </li></ul><ul><li>Take a look at the html code of your resource, image source is generated when you look at the code. </li></ul><ul><li>How do I delete a file?  </li></ul>
 35. 36. Moodle 2. 3 <ul><li>priznali su!  </li></ul><ul><ul><li>“ it is not currently easy to... ” </li></ul></ul><ul><li>Virtual files koncept </li></ul><ul><ul><li>omogućiti update na zadnju verziju datoteke </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>lokalno se preuzima trenutna verzija </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cron se brine za nastavak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>zajednički dijeljeni repozitorij kolegija </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zvuči poznato?  </li></ul></ul></ul>
 36. 37. Moodle 2. 3
 37. 38. Dugoročni cilj: Moodle LMS
 38. 39. Zgodno... <ul><li>dodavanje ve će količine sadržaja na kolegij </li></ul><ul><ul><li>File System </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>FTP prijenos </li></ul></ul></ul><ul><li>dijeljenje datoteka među više kolegija </li></ul><ul><ul><li>jednostavno se napravi “kopija” </li></ul></ul><ul><ul><li>ali se ne sinkronizira  </li></ul></ul>
 39. 40. Za kraj... <ul><li>novi način rada s datotekama </li></ul><ul><ul><li>“ I’m quite sure this battle is already lost” </li></ul></ul><ul><ul><li>za staromodne : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Private files </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Course legacy files ( OPREZ! ) </li></ul></ul></ul><ul><li>nove mogućnosti repozitorija </li></ul>
 40. 41. Za one koji žele znati više <ul><li>Moodle 2.0 Files – an Inconvenient Truth </li></ul><ul><ul><ul><li>http://www.markdrechsler.com/?p=481 </li></ul></ul></ul><ul><li>Dave’s Moodle File 2.0 File Adventures </li></ul><ul><ul><ul><li>http://www.slideshare.net/mark.drechsler/daves-moodle-2-file-adventures </li></ul></ul></ul><ul><li>Moodle 2 Repositories Whitepaper </li></ul><ul><ul><ul><li>http://www.somerandomthoughts.com/blog/whitepaper-moodle-2-repositories/ </li></ul></ul></ul><ul><li>Repositories and File management in 2.0 – Overview/Discussion </li></ul><ul><ul><ul><li>http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=174702 </li></ul></ul></ul><ul><li>Hvala! </li></ul><ul><li>ivana.bosnic fer.hr </li></ul>

×