Modul kelas pemulihan jawi model j qaf(pp)

6,490 views

Published on

 • Be the first to comment

Modul kelas pemulihan jawi model j qaf(pp)

 1. 1. PENJELASAN MAKLUMAT BUKU PANDUAN PELAKSANAAN MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN KOKURIKULUM (PEMULIHAN JAWI) j-QAF j-QAF j-QAF
 2. 2. Penjelasan ini bertujuan untuk membolehkan pegawai memberi pendedahan dan penjelasan kepada GB tentang pelaksanaan j-QAF Model Kelas Pemulihan Jawi. PENDAHULUAN
 3. 3. Objektif Penjelasan Model Kelas Pemulihan Jawi Pegawai-pegawai negeri dapat :  Menguruskan sesi taklimat pelaksanaan peringkat negeri dengan lancar.  Menerangkan pelaksanaan model Kelas Pemulihan Jawi dengan jelas.  Menjalankan pemantauan mengikut keperluan model.  Mengemukakan laporan pelaksanaan model mengikut jadual yang ditetapkan.
 4. 4. Langkah Pelaksanaan Sesi Taklimat Model Jawi 1. Menerangkan tujuan diadakan sesi taklimat. 2. Mepastikan bahan-bahan yang diperlukan oleh model :  Buku Panduan Pelaksanaan Model  Permainan Pancing Ikan.  Permainan Rumah Merpati.  Permainan Belon.  Permainan Keretapi dan Kad Huruf.  Permainan Sanawi.  Permainan Boling.  Permainan Tenteng.  Borang Pengesanan, Borang Penilaian, Borang Analisis Pencapaian.  Disket model P & P dan Prosedur Taklimat Pelaksanaan j-QAF
 5. 5. Kaedah Penyampaian: Penerangan yang disampaikan hendaklah melalui kaedah:  Ceramah atau syarahan berasaskan power point.  Tunjuk Cara berkaitan penggunaan bahan P & P  Soal Jawab  Mengemukakan soalan FAQS  Menjawab soalan-soalan peserta.
 6. 6. PROGRAMPROGRAM j-QAFj-QAF MODEL KELASMODEL KELAS PEMULIHAN JAWIPEMULIHAN JAWI
 7. 7. PENDAHULUANPENDAHULUAN BERTUJUAN UNTUK MENJELASKAN: TAKRIF OBJEKTIF KUMPULAN SASAR STRATEGI PELAKSANAAN AGIHAN TUGAS AGIHAN KEMAHIRAN KAEDAH P&P PENILAIAN MODUL P&P
 8. 8. TAKRIFTAKRIF KELAS PEMULIHAN JAWI IALAH PENGAJARAN YANG DILAKSANAKAN OLEH GURU j-QAF UNTUK MEMULIHKAN MURID YANG KECICIRAN DALAM JAWI. KELAS INI DIJALANKAN SERENTAK DENGAN JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN SEDIA ADA.
 9. 9. MEMASTIKAN SEMUA MURID ISLAM MENGUASAI BACAAN DAN TULISAN JAWI SERTA MEMUPUK SEMANGAT CINTAKAN WARISAN BUDAYA BANGSA. MATLAMATMATLAMAT
 10. 10. OBJEKTIFOBJEKTIF MURID YANG KECICIRAN DAPAT:  DIPULIHKAN SEHINGGA DAPAT MENGENAL, MENYEBUT DAN MENULIS HURUF TUNGGAL, SUKU KATA TERBUKA DAN SUKU KATA TERTUTUP.  MEMBINA PERKATAAN MUDAH DARI SUKU KATA TERBUKA DAN TERTUTUP.
 11. 11. KUMPULAN SASARKUMPULAN SASAR MURID-MURID YANG TIDAK DAPAT MENCAPAI SETIAP OBJEKTIF UTAMA YANG DISASARKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI
 12. 12. BAHAN-BAHAN PENGAJARANBAHAN-BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANDAN PEMBELAJARAN  BUKU PANDUAN PELAKSANAAN MODEL-MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN KOKURIKULUM (KELAS PEMULIHAN JAWI)  KASET/ CD/ VCD/ LCD  CARTA HURUF-HURUF JAWI  KAD-KAD IMBASAN  ALAT-ALAT PERMAINAN: BOLING PANCING IKAN TENTENG HARTA KARUN SAHIBBA RUMAH MERPATI  NYANYIAN  BAHAN BACAAN TAMBAHAN
 13. 13. TENAGA PENGAJARTENAGA PENGAJAR GURU j-QAF YANG DIBERI LATIHAN SECARA LPBS DAN DILANTIK
 14. 14. STRATEGI PELAKSANAANSTRATEGI PELAKSANAAN  MEMASTIKAN UNIT j-QAF BERADA DI BAWAH PANITIA PENDIDIKAN ISLAM  MENGENAL PASTI MURID LEMAH JAWI MELALUI UJIAN KHAS ATAU MAKLUMAT GURU SEDIA ADA  JUMLAH MURID BAGI SATU KELAS PEMULIHAN ADALAH ANTARA 6 – 10 ORANG
 15. 15. STRATEGI PELAKSANAANSTRATEGI PELAKSANAAN  MENYEDIAKAN TEMPAT YANG SESUAI UNTUK MELAKSANAKAN PEMULIHAN JAWI  PENYEDIAAN BAHAN BANTU BELAJAR  MENGIKUT AGIHAN KEMAHIRAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM MODUL  P&P AKAN MENEKANKAN KAEDAH PERMAINAN DAN NYANYIAN SECARA EFEKTIF
 16. 16. STRATEGI PELAKSANAANSTRATEGI PELAKSANAAN  MEMBUAT PENILAIAN DAN MEREKODKAN PENCAPAIAN PELAJAR SETIAP KALI KELAS DIJALANKAN  MENJALANKAN UJIAN PENGESANAN SEBELUM MURID DIMASUKKAN SEMULA KE KELAS JAWI SEDIA ADA
 17. 17. AGIHAN TUGASAGIHAN TUGAS GURU BESAR:  MESYUARAT PENYELARASAN  MEMANTAU KETUA PANITIA PI:  BEKERJASAMA DGN GURU j-QAF DAN GURU PI  MENYEMAK LAPORAN PENILAIAN  MENGHANTAR LAPORAN PENILAIAN KE PPD SETIAP BULAN
 18. 18. AGIHAN TUGASAGIHAN TUGAS GURU PI:  MENJALANKAN UJIAN KHAS  MENERUSKAN PENGAJARAN SEPERTI BIASA GURU j-QAF:  MELAKSANAKAN KELAS PEMULIHAN  MEREKOD DAN MELAPOR
 19. 19. AGIHAN KEMAHIRANAGIHAN KEMAHIRAN  22 AGIHAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TELAH DISEDIAKAN SETIAP AGIHAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PERMAINAN DAN NYANYIAN SECARA EFEKTIF
 20. 20. PERUNTUKAN WAKTUPERUNTUKAN WAKTU 6 BULAN PERTAMA: 2 WAKTU PEMULIHAN DIJALANKAN SERENTAK DENGAN KELAS JAWI SEDIA ADA 6 BULAN KEDUA: 1 WAKTU PEMULIHAN DIJALANKAN SERENTAK DENGAN KELAS JAWI SEDIA ADA
 21. 21. PENILAIANPENILAIAN  PENILAIAN DILAKSANAKAN SETIAP KALI KELAS BERJALAN  MENGUJI KEMAHIRAN MENGENAL, MEMBACA DAN MENULIS HURUF DAN SUKU KATA  HASIL PENILAIAN DIREKOD DALAM BORANG KHAS KELAS PEMULIHAN JAWI
 22. 22. LAPORANLAPORAN  DARI SEKOLAH KE PPD AWAL MEI AWAL OGOS AWAL NOVEMBER
 23. 23. LAPORANLAPORAN  DARI PPD KE JPN ; PERTENGAHAN MEI PERTENGAHAN OGOS PERTENGAHAN NOVEMBER
 24. 24. LAPORANLAPORAN  DARI JPN KE JAPIM ; PERTENGAHAN MEI PERTENGAHAN OGOS PERTENGAHAN NOVEMBER
 25. 25. PENUTUPPENUTUP  MEMPERKASAKAN PENDIDIKAN ISLAM  MENINGKATKAN KESEDARAN MENUNTUT ILMU DAN MEMILIKI PELBAGAI KEMAHIRAN  MELAHIRKAN PARA PENDIDIK YANG KREATIF, INOVATIF DAN PROAKTIF  MAMPU MELAKSANAKAN ISLAM HADHARI
 26. 26. SEKIANSEKIAN TERIMA KASIHTERIMA KASIH
 27. 27. UNIT J-QAFUNIT J-QAF JABATANJABATAN PENDIDIKAN ISLAM DANPENDIDIKAN ISLAM DAN MORALMORAL KEMENTERIAN PELAJARANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAMALAYSIA

×