Successfully reported this slideshow.

Format pentaksiran s101 110 2013

5,581 views

Published on

 • sukatan tiap madah x dak ka??
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Format pentaksiran s101 110 2013

 1. 1. LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA FORMAT PENTAKSIRANSIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) MULAI TAHUN 2013 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
 2. 2. SENARAI MATA PELAJARAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)BIL. KOD NAMA MATA PELAJARAN KOD KERTAS & BENTUK UJIAN S101/21 Subjektif 1 S101 HIFZ AL-QURAN DAN TAJWID S101/31 Lisan (Berpusat) Objektif Pelbagai Bentuk S102/11 2 S102 FIQH (OPB) S102/21 Subjektif Objektif Pelbagai Bentuk S103/11 3 S103 TAUHID DAN MANTIQ (OPB) S103/21 Subjektif Objektif Pelbagai Bentuk S104/11 4 S104 TAFSIR DAN ULUMUHU (OPB) S104/21 Subjektif S105/21 Subjektif 5 S105 HADITH DAN MUSTOLAH S105/31 Lisan (Berpusat) Objektif Aneka Pilihan S106/11 6 S106 NAHU DAN SARF (OAP) S106/21 Subjektif S107/21 Subjektif 7 S107 INSYA’ DAN MUTALAAH S107/31 Lisan (Berpusat) S108/21 Subjektif 8 S108 ADAB DAN NUSUS S108/41 Kerja Kursus Objektif Aneka Pilihan S109/11 9 S109 ARUDH DAN QAFIYAH (OAP) S109/21 Subjektif S110/21 Subjektif10 S110 BALAGHAH S110/41 Kerja Kursus 2
 3. 3. FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) S101 HIFZ AL-QURAN DAN TAJWID KERTAS 1 KERTAS 2BIL PERKARA (S101/21) (S101/31) 1 Jenis Instrumen Ujian Subjektif Ujian Lisan Respons Terhad 2 Jenis Item Hafazan Berstruktur Bahagian A (Hifz Al-Quran) 3 soalan (Jawab semua soalan) 4 soalan 3 Bilangan Soalan Bahagian B (Tajwid) (Jawab semua soalan) 3 soalan (Jawab 2 soalan sahaja) Bahagian A (Hifz Al-Quran) 20 markah setiap soalan 4 Jumlah Markah Bahagian B (Tajwid) Markah Penuh: 100 markah 20 markah setiap soalan Markah Penuh: 100 markah 5 Wajaran 70 % 30 % 6 Tempoh Ujian 2 jam 30 minit 10 minit Bahagian A (Hifz Al-Quran) Kemahiran 7 Konstruk Bahagian B (Tajwid) Kemahiran Pengetahuan Pemahaman Kemahiran Mencakupi semua tajuk Mencakupi semua surah hafazan 8 Cakupan Konteks berdasarkan sukatan peperiksaan berdasarkan sukatan peperiksaan
 4. 4. FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) S102 FIQH KERTAS 1 KERTAS 2BIL PERKARA (S102/11) (S102/21) 1 Jenis Instrumen Ujian Objektif Ujian Subjektif Pelbagai Bentuk: Aneka Pilihan Respons Terhad 2 Jenis Item Isi Tempat Kosong Berstruktur Betul/Salah 40 soalan: Bahagian A (Fiqh) Bahagian A (Fiqh) 25 soalan 4 soalan (Jawab semua soalan) (Jawab 3 soalan sahaja) 3 Bilangan Soalan Bahagian B (Faraid) Bahagian B (Faraid) 15 soalan 3 soalan (Jawab semua soalan) (Jawab 2 soalan sahaja) Bahagian A (Fiqh) 20 markah setiap soalan 4 Jumlah Markah Markah Penuh: 40 markah Bahagian B (Faraid) 20 markah setiap soalan Markah Penuh: 100 markah 5 Wajaran 40% 60 % 6 Tempoh Ujian 1 jam 15 min 2 jam 30 min Bahagian A (Fiqh) Bahagian A (Fiqh) Pengetahuan Pengetahuan Pemahaman Pemahaman Kemahiran Kemahiran 7 Konstruk Bahagian B (Faraid) Bahagian B (Faraid) Pengetahuan Pengetahuan Pemahaman Pemahaman Kemahiran Kemahiran Mencakupi semua tajuk Mencakupi semua tajuk 8 Cakupan Konteks berdasarkan sukatan peperiksaan berdasarkan sukatan peperiksaan 4
 5. 5. FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) S103 TAUHID DAN MANTIQ KERTAS 1 KERTAS 2BIL PERKARA (S103/11) (S103/21) 1 Jenis Instrumen Ujian Objektif Ujian Subjektif Pelbagai Bentuk: Aneka Pilihan Respons Terhad 2 Jenis Item Betul/Salah Berstruktur Isi Tempat Kosong 40 Soalan: Bahagian A (Tauhid) Bahagian A (Tauhid) 4 soalan 20 soalan (Jawab 3 soalan sahaja) (Jawab semua soalan) 3 Bilangan Soalan Bahagian B (Mantiq) Bahagian B (Mantiq) 20 soalan 3 soalan (Jawab semua soalan) (Jawab 2 soalan sahaja) Bahagian A (Tauhid) 20 markah setiap soalan 4 Jumlah Markah Markah Penuh: 40 markah Bahagian B (Mantiq) 20 markah setiap soalan Markah Penuh: 100 markah 5 Wajaran 40 % 60 % 6 Tempoh Ujian 1 jam 15 minit 2 jam 30 minit Bahagian A (Tauhid) Bahagian A (Tauhid) Pengetahuan Pengetahuan Pemahaman Pemahaman Kemahiran Kemahiran 7 Konstruk Bahagian B (Mantiq) Bahagian B (Mantiq) Pengetahuan Pengetahuan Pemahaman Pemahaman Kemahiran Kemahiran Mencakupi semua tajuk Mencakupi semua tajuk 8 Cakupan Konteks berdasarkan sukatan peperiksaan berdasarkan sukatan peperiksaan
 6. 6. FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) S104 TAFSIR DAN ULUMUHU KERTAS 1 KERTAS 2BIL PERKARA (S104/11) (S104/21) 1 Jenis Instrumen Ujian Objektif Ujian Subjektif Pelbagai Bentuk: Aneka Pilihan Respons Terhad 2 Jenis Item Betul/Salah Berstruktur Isi Tempat Kosong 40 Soalan: Bahagian A (Tafsir) Bahagian A (Tafsir) 4 soalan 30 soalan (Jawab 3 soalan sahaja) (Jawab semua soalan) 3 Bilangan Soalan Bahagian B (Ulum Quran) Bahagian B (Ulum Quran) 3 soalan 10 soalan (Jawab 2 soalan sahaja) (Jawab semua soalan) Bahagian A (Tafsir) 20 markah setiap soalan 4 Jumlah Markah Markah Penuh: 40 markah Bahagian B (Ulum Quran) 20 markah setiap soalan Markah Penuh: 100 markah 5 Wajaran 40% 60% 6 Tempoh Ujian 1 jam 15 minit 2 jam 30 minit Bahagian A (Tafsir) Bahagian A (Tafsir) Pengetahuan Pengetahuan Pemahaman Pemahaman Kemahiran Kemahiran 7 Konstruk Bahagian B (Ulum Quran) Bahagian B (Ulum Quran) Pengetahuan Pengetahuan Pemahaman Pemahaman Kemahiran Kemahiran Mencakupi semua tajuk Mencakupi semua tajuk 8 Cakupan Konteks berdasarkan sukatan peperiksaan berdasarkan sukatan peperiksaan 6
 7. 7. FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) S105 HADITH DAN MUSTOLAH KERTAS 1 KERTAS 2BIL PERKARA (S105/21) (S105/31) 1 Jenis Instrumen Ujian Subjektif Ujian Lisan 2 Jenis Item Berstruktur Respons Terhad Bahagian A (Hadith) 4 soalan 3 soalan (Jawab 3 soalan sahaja) 3 Bilangan Soalan (Jawab semua soalan) Bahagian B (Mustolah) 3 soalan (Jawab 2 soalan sahaja) Bahagian A (Hadith) 20 markah setiap soalan Markah Penuh: 100 markah 4 Jumlah Markah Bahagian B (Mustolah) 20 markah setiap soalan Markah Penuh: 100 markah 5 Wajaran 70 % 30 % 6 Tempoh Ujian 2 jam 30 minit 10 minit Bahagian A (Hadith) Pengetahuan Pemahaman Kemahiran 7 Konstruk Kemahiran Bahagian B (Mustolah) Pengetahuan Pemahaman Kemahiran Mencakupi semua tajuk Mencakupi semua hadith hafazan 8 Cakupan Konteks berdasarkan sukatan peperiksaan berdasarkan sukatan peperiksaan
 8. 8. FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) S106 NAHU DAN SARF KERTAS 1 KERTAS 2BIL PERKARA (S106/11) (S106/21) 1 Jenis Instrumen Ujian Objektif Ujian Subjektif Respons Terhad 2 Jenis Item Aneka Pilihan Berstruktur Bahagian A (Nahu) 4 soalan (Jawab 3 soalan sahaja) 40 soalan 3 Bilangan Soalan (Jawab semua soalan) Bahagian B (Sarf) 3 soalan (Jawab 2 soalan sahaja) 4 Jumlah Markah Markah Penuh: 40 markah Markah Penuh: 100 markah 5 Wajaran 40 % 60 % 6 Tempoh Ujian 1 jam 15 minit 2 jam 30 minit Bahagian A (Nahu) Pengetahuan Pemahaman Pengetahuan Kemahiran 7 Konstruk Pemahaman Kemahiran Bahagian B (Sarf) Pengetahuan Pemahaman Kemahiran Mencakupi semua tajuk Mencakupi semua tajuk 8 Cakupan Konteks berdasarkan sukatan peperiksaan berdasarkan sukatan peperiksaan 8
 9. 9. FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) S107 INSYA’ DAN MUTALAAH KERTAS 1 KERTAS 2BIL PERKARA (S107/21) (S107/31) 1 Jenis Instrumen Ujian Subjektif Ujian Lisan Respons Terbuka Respons Terhad 2 Jenis Item Berstruktur Respons Terbuka Bahagian A (Insya’) 4 soalan Mutalaah (Jawab satu soalan sahaja) 1 soalan Bacaan 3 Bilangan Soalan 1 set soalan Pemahaman Bahagian B (Mutalaah) 1 soalan Perbincangan Am 2 soalan ( Jawab semua soalan) ( Jawab semua soalan) Bahagian A (Insya’) 60 markah Bacaan : 55 markah 4 Jumlah Markah Pemahaman : 15 markah Bahagian B (Mutalaah) Perbincangan Am : 30 markah 40 markah Markah Penuh: 100 markah Markah Penuh: 100 markah 5 Wajaran 70% 30% 6 Tempoh Ujian 2 jam 30 minit 10 minit Bahagian A (Insya’) Pengetahuan Pemahaman 7 Konstruk Kemahiran Pemahaman Kemahiran Membaca Bahagian B (Mutalaah) Kemahiran Bertutur Pengetahuan Pemahaman Kemahiran Mencakupi semua tajuk Mencakupi semua tajuk 8 Cakupan Konteks berdasarkan sukatan peperiksaan berdasarkan sukatan peperiksaan
 10. 10. FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) S108 ADAB DAN NUSUS KERTAS 1 KERTAS 2BIL PERKARA (S108/21) (S108/41) 1 Jenis Instrumen Ujian Subjektif Ujian Kerja Kursus Respons Terhad 2 Jenis Item Respons Terbuka Berstruktur Bahagian A (Adab) 4 soalan (Jawab 3 soalan sahaja) 5 soalan 3 Bilangan Soalan Bahagian B (Nusus) (Jawab 1 soalan sahaja) 3 soalan (Jawab 2 soalan sahaja) Bahagian A (Adab) 20 markah setiap soalan 4 Jumlah Markah Bahagian B (Nusus) Markah Penuh: 100 markah 20 markah setiap soalan Markah Penuh: 100 markah 5 Wajaran 70 % 30% 6 Tempoh Ujian 2 jam 30 minit Mac - Julai Bahagian A (Adab) Pengetahuan Pemahaman Pengetahuan Kemahiran Pemahaman 7 Konstruk Bahagian B (Nusus) Kemahiran Pengetahuan Nilai Pemahaman Kemahiran Mencakupi semua tajuk Mencakupi semua tajuk 8 Cakupan Konteks berdasarkan sukatan peperiksaan berdasarkan sukatan peperiksaan 10
 11. 11. FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) S109 ARUDH DAN QAFIYAH KERTAS 1 KERTAS 2BIL PERKARA (S109/11) (S109/21) 1 Jenis Instrumen Ujian Objektif Ujian Subjektif Respons Terhad 2 Jenis Item Aneka Pilihan Berstruktur Bahagian A (Arudh) 4 soalan (Jawab 3 soalan sahaja) 40 soalan 3 Bilangan Soalan (Jawab semua soalan) Bahagian B (Qafiyah) 3 soalan (Jawab 2 soalan sahaja) Bahagian A (Arudh) 20 markah setiap soalan Markah Penuh: 40 markah 4 Jumlah Markah Bahagian B (Qafiyah) 20 markah setiap soalan Markah Penuh: 100 markah 5 Wajaran 40% 60 % 6 Tempoh Ujian 1 jam 15 minit 2 jam 30 minit Bahagian A (Arudh) Pengetahuan Pemahaman Pengetahuan Kemahiran 7 Konstruk Pemahaman Kemahiran Bahagian B (Qafiyah) Pengetahuan Pemahaman Kemahiran Mencakupi semua tajuk Mencakupi semua tajuk 8 Cakupan Konteks berdasarkan sukatan peperiksaan berdasarkan sukatan peperiksaan
 12. 12. FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) S110 BALAGHAH KERTAS 1 KERTAS 2BIL PERKARA (S110/21) (S110/41) 1 Jenis Instrumen Ujian Subjektif Ujian Kerja Kursus Respons Terhad 2 Jenis Item Respons Terbuka Berstruktur 7 soalan 5 soalan 3 Bilangan Soalan (Jawab 5 soalan sahaja) (Jawab 1 soalan sahaja) 4 Jumlah Markah Markah Penuh: 100 markah Markah Penuh: 100 markah 5 Wajaran 70% 30% 6 Tempoh Ujian 2 jam 30 min Mac - Julai Pengetahuan Pengetahuan Pemahaman Pemahaman 7 Konstruk Kemahiran Kemahiran Nilai Mencakupi semua tajuk Mencakupi semua tajuk 8 Cakupan Konteks berdasarkan sukatan peperiksaan berdasarkan sukatan peperiksaan 12

×