Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skapa mätbara affärsvärden på 3 månader - med processinnovation – ILEX - IBM Smarter Business 2011

643 views

Published on

Presentation från IBM Smarter Business 2011. Spår: Driv affärsintegration och optimering.
Tänk dig att skapa mätbara förbättringar i din vardag var 3:e månad med processinnovation. Många företag arbetar idag med processmodeller och effektivisering, men arbetet riskerar att bli splittrat och ofokuserat. Olika organisatoriska intressen, oklara rollbeskrivningar och otydlig projektstyrning. Dessutom kan modellerna finnas på olika platser och i olika format och versioner, som Power Point, Visio etc. Lyssna på detta föredrag om hur processinnovation kan göra det möjligt att tänka innovativt, ta fram målbilder och skapa värden, och bättre undvika ovanstående utmaningar. Dessutom hur man kan införa Process Intelligence för att kunna mäta, styra, simulera och optimera varje enskild process. En ny möjlighet för att löpande skapa värden för verksamheten.
Talare: Anders Jönsson, ILEX.
Mer information på www.smarterbusiness.se

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skapa mätbara affärsvärden på 3 månader - med processinnovation – ILEX - IBM Smarter Business 2011

 1. 1. Frigör potentialen i processerna
 2. 2. Effekter med processinnovation <ul><li>Problem: </li></ul><ul><ul><li>Kunderna tyckte inte om att det tog 4-5 veckor att bli kund </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiden/kostnaden för att hantera en ny kund var för hög </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengar kom in för sent till banken </li></ul></ul>Före Efter Back OFFICE initial kontroll och beredning Produktion av girobl. och kort 10-15 dagar 9 dagar Bevilja kredit NB Backoffice handlägger ärendet Nuläge Kunder Postkassa Rådgivare VISA ellr kredit Ja Nej, Elektron Internt Externt Registrera ny kund Fel- hantering Externt Produktion av girobl. och kort Kunder Postkassa Rådgivare < 1 dag för behandling av VISA exluderat kredit 6 dagar Vision Beredning av kredit Om kredit Kort utan kredit Internt Externt Bevilja kredit NB <ul><li>Ledtider </li></ul><ul><ul><li>Intern 10-15 dgr </li></ul></ul><ul><ul><li>Extern 9 dgr </li></ul></ul><ul><li>Ärendehantering </li></ul><ul><ul><li>- Total tid 30 min </li></ul></ul><ul><li>Arbetssteg </li></ul><ul><ul><li>Antal 16-18 st </li></ul></ul><ul><li>Felhantering </li></ul><ul><ul><li>Antal fel 100-200/v </li></ul></ul><ul><li>Ledtider </li></ul><ul><ul><li>Intern < 1 dg </li></ul></ul><ul><ul><li>Extern max 6 dgr </li></ul></ul><ul><li>Ärendehantering </li></ul><ul><ul><li>Total t id 20-30 sek </li></ul></ul><ul><li>Arbetssteg </li></ul><ul><ul><li>Antal 3-4 st </li></ul></ul><ul><li>Felhantering </li></ul><ul><ul><li>Antal fel 0-5 st/v </li></ul></ul><ul><ul><li>Frigjord tid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elektron 60-70 h/m </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VISA 580 h/m </li></ul></ul></ul>
 3. 3. 30-50% av aktiviteterna var ’Ej värde adderande’ och kunde elimineras eller automatiseras Nuläge (nivå 3) Komplett underlag? Fatta beslut Potentialstudie Komplett underlag? Fatta beslut Process Iltelligence Målbild (Nivå 3) Kvantitativa effekter Pay-back < 1 år Kvalitativa effekter
 4. 4. Processinnovation Vad gjorde innovation för transporter? Vad gav innovation inom höjdhopp? Hur långt ska man förbättra och när lönar det sig att tänka nytt?
 5. 5. Allt fanns! Inget nytt, bara kombinationen! Triolja Kiselgur Svartkrut Tändhatt Tändsticka Nitroglycerin Stubin
 6. 6. Vad möjliggör då Processinnovationen? <ul><ul><li>Kundfokus </li></ul></ul><ul><ul><li>Led-/cykeltidsförkortning </li></ul></ul><ul><ul><li>Effektivare </li></ul></ul><ul><ul><li>Lägre kostnader </li></ul></ul><ul><ul><li>Åtgärda 5S </li></ul></ul><ul><ul><li>Minska ’Waste’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Balansera processen </li></ul></ul><ul><ul><li>Förebyggande manuella aktiviteter </li></ul></ul><ul><ul><li>Skriv nya regler & instruktioner </li></ul></ul><ul><ul><li>Utbilda </li></ul></ul><ul><ul><li>Manuell uppföljning </li></ul></ul><ul><ul><li>Lean/Six-Sigma </li></ul></ul><ul><ul><li>PowerPoint, Visio, Word, Excel </li></ul></ul><ul><ul><li>Intranätet </li></ul></ul><ul><ul><li>Högre förändringstakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatiserad compliance </li></ul></ul><ul><ul><li>Inför innovativa målbilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Styrande Standardisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Nya distributionskanaler </li></ul></ul><ul><ul><li>Led-/cykeltidsförkortning </li></ul></ul><ul><ul><li>Kortare utbildningstid </li></ul></ul><ul><ul><li>Mindre felhantering </li></ul></ul><ul><ul><li>Högre kapacitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Lägre styckkostnad </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitetsstyrning </li></ul></ul><ul><ul><li>Förenkling </li></ul></ul><ul><ul><li>Exekverbar process </li></ul></ul><ul><ul><li>Automation av arbetssteg </li></ul></ul><ul><ul><li>Förebyggande valideringar </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemoberoende </li></ul></ul><ul><ul><li>Återanvänd befintliga system </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatiserade affärsregler </li></ul></ul><ul><ul><li>Enhetligt gränssnitt </li></ul></ul><ul><ul><li>Intuitivt och Wizzards </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitalisera på SOA </li></ul></ul><ul><ul><li>Ett verktyg </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensam modell </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimering </li></ul></ul><ul><ul><li>Lära av varandra </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunddriven prioritering </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktionsplanering </li></ul></ul><ul><ul><li>Delaktighet och Delegering </li></ul></ul><ul><ul><li>Mer styrning, mindre uppföljning </li></ul></ul><ul><ul><li>Faktabaserad löpande förbättring </li></ul></ul><ul><ul><li>Processtest </li></ul></ul><ul><ul><li>Jämförbarhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidsstämplar </li></ul></ul><ul><ul><li>Visualisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Heat-maps </li></ul></ul><ul><ul><li>Processinstancer </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktionsdata </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimerings Wizzards </li></ul></ul>
 7. 7. Processapplikationen möjliggör Innovation System ERP Imaging CRM Billing Process Verksamhet
 8. 8. Processlivscykeln Använd processen – simulera processen, sätt processen i drift, arbeta enligt processen Mät hur processen används – väntetider, arbetstider, antalet pågående ärenden, vilka vägar ett ärende tar genom en process Analysera historik och simuleringsdata och jämför dem – vad händer om vi ändrar arbetsstyrkan, var finns flaskhalsarna, hur kan vi förbättra processen? Utveckla processen – beskriv aktiviteter och rollerna som utför dem, verksamhetsobjekt som hanteras, indikatorer som skall mätas Samverka, iterera, förfina & validera Verksamhets- ledare Verksamhets- analytiker Process- ägare Medarbetare Verksamhets- analytiker Verksamhets- ledare Process- ägare Verksamhets- analytiker 3. Mät 4. Analysera 1. Utveckla 2. Använd
 9. 9. Hur får man riktigt stort värde? Kopplade affärsstrategier och mål Medarbetare/ Kompetens Metodik, Standards Ledarskap/ Arbetssätt IT-stöd Organisation/ Kultur Kunddrivna Processer
 10. 10. Vad kan man använda Processinnovation till? … öka kundfokus ännu mer … faktabaserad produktionsplanering … automatiserad riskhantering … förstärkt kvalitetsstyrning … förenkling av processer … bättre förutsättningar för löpande förbättring … styrande standardisering … kapitalisera på SOA strategier … snabbare förändring av verksamheten … återanvänd investeringar befintligt IT-stöd … ta bort koppling mellan arbetssätt och systemstöd … pro-aktiv styrning … era behov!
 11. 11. Summering Vissa saker skall inte förbättras - Tänk Innovativt Finns det förutsättningar för en innovation? Vad är skillnaden mellan innovation och förbättring? Vad innebär en innovation konkret? Hur stort skall vi tänka? Tänk stort, Börja litet Kopplade affärsstrategier och mål Medarbetare/ Kompetens Metodik, Standards Ledarskap/ Arbetssätt IT-stöd Organisation/ Kultur Kunddrivna Processer Innebär detta att allt måste vändas upp och ner på? Identifiera potential 3 månader Mät och följ upp värde Process- Innovation

×