Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Multiresursplanering - Karolinska Universitetssjukhuset

285 views

Published on

Multiresursplanering – datadrivet planeringsstöd av Karolinska Universitetssjukhuset. Presentation på IBM eventet Watson Kista Summit.
Talare: Pär Adrell, Utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetssjukhuset

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Multiresursplanering - Karolinska Universitetssjukhuset

 1. 1. Watson Kista Summit – Karolinska Universitetssjukhuset
 2. 2. Agenda • Om Karolinska - nytt uppdrag och ny verksamhetsmodell • Intro till konceptet Multiresursplanering (MRP) • Demo av MRP i TM1 • Framtida utveckling • Lärdomar från utvecklingsprojektet
 3. 3. Karolinska Universitetssjukhuset 15 800 Anställda Sjuksköterskor Undersköterskor Läkare Medicinska sekreterare Paramedicinare Övriga Administrativ personall Biomedicinska analytiker 33% 17% 18% 8% 8% 4% 4% 8% 16 miljarder Omsättning - År 2016 Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.
 4. 4. Themes Peri- operative Medicin Hälso- profession er Lab AkutBild och Funktion Hjärta kärl Åldrande Cancer Inflammation & Infektion Trauma & Rep. Medicine Neuro Patientområde 1 Patientflöde 1 Patientområde 2 Patientflöde 2 Patientområde 3 Patientflöden  skapar Patientområden  skapar Teman Barn och Kvinnosjukvård PFC Teman Funktioner En ny verksamhetsmodell som utgår från patientens resa genom sjukhuset Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.
 5. 5. 5 Patientflöde / Funktionsenhet Patientområde / Funktionsområde Tema / Funktion Karolinska Vi behöver förstå våra kostnader på två olika sätt – genom den legala resultaträkningen och Kostnad per patient (KPP) • Beräknas för den tid sjukhuset har det medicinska ansvaret • Kostnader måste vara en del av sjuhusets resultaträkning för att inkluderas i KPP Akut HPB&FLABPMI Theme PCA PF PG ”Stroke” KPP Kostnad – 13 miljarder Hanteras genom: • System / Transaktioner • Processer • Affärshändelser Kostnadstyp: • Personal • Material • Läkemedel • Köpta tjänster • Avskrivningar • Overhead • Övrigt Produktionskostnader: Funktioner Tema PO PF Kostnad – 13 miljarder Resultaträkning Kostnad per patient (KPP) Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.
 6. 6. Agenda • Om Karolinska - nytt uppdrag och ny verksamhetsmodell • Intro till konceptet Multiresursplanering (MRP) • Demo av MRP i TM1 • Framtida utveckling • Lärdomar från utvecklingsprojektet
 7. 7. Multiresursplanering (MRP) ska stödja planeringen och styrning av produktion, resurser och kapacitet enligt Ny Verksamhetsmodell Ny organisationsstruktur Ny styrmodell Nya arbetssätt Ny Verksamhetsmodell Multiresursplaneringen ska skapa förmågor som stödjer… … styrning … planering … proaktivt beställande … helhetsansvar för kapacitet och resurser … samarbete mellan teman och funktioner … beslutstagande 13 Teamet leds av patientflödeschef (PFC) med mandat att utforma, styra och utvärdera arbetet i hela patientflödesteamet Patientflöde Patientflödes- specifik kompetens Interdisciplinärt och inter- professionellt patientflödesteam Kompetens specifik för ett antal flöden Omvårdnad Funktions- specifik kompetens Funktioner Organiseras inom ett tema Organiseras utanför temat Organisation Styrmodell Integration KI/K PFC Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.
 8. 8. Multiresursplanering (MRP) - Ett planeringsstöd till verksamheten i NVM för att omvandla övergripande uppdraget till realistiska planer - Produktionsplaner - Resursplaner - Kapacitetsplaner - Indikativ kostnad för planer - Antal slutenvårdstillfällen - Antal öppenvårdsbesök - Monetär ersättning TC POC PFC FC FOC FEC Dimensionerar uppdraget Justering av volymer Dialog Dimensionerar uppdraget Justering av volymer Leveransöverenskommelse Vårduppdrag Intern fördelning av volymer, budget, resurser och kapaciteter Detaljerade planer FunktionTema SommarÖvergripande Planering Detaljerad Planering Vår Uppdrag från SLL definieras Leverans- överenskommelse Plan för nästa år färdig Frysta ramar I höstens planeringsprocess detaljeras vårens överenskomna årsvolymer av verksamheten till en mer fingranulär nivå Höst Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.
 9. 9. Agenda • Om Karolinska - nytt uppdrag och ny verksamhetsmodell • Intro till konceptet Multiresursplanering (MRP) • Demo av MRP i TM1 • Framtida utveckling • Lärdomar från utvecklingsprojektet
 10. 10. Arbetsflödet tar sin utgångspunkt i patientflödets planerade årsvolymer och återanvänder historiska KPI:er för datadrivna estimat Definierad produktion i nuvarande organisation Kända förändringar produktions- uppdrag Vårdproduktion, Ekonomi, HR- och vårddygnsbehov Historisk KPP Parameter- sidor Korrigering av använda KPP- parametrar Korrigeringar görs i parametersidorna så att simulering inte enbart styrs av historik Simuleringsmöjlighet Användaren kan i dessa moment göra förändringar som påverkar resultatet KPP-logik Resultatsida Tema Orbit/HR/VPL- logik Data från andra datakällor adderas Referens- värden skjuts över till andra applikationer (budget, bemanning etc.) Referens- värden Kostnader (KPP/RR), Produktionsvolymer enligt KPP Resultatsida Funktion Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.
 11. 11. Agenda • Om Karolinska - nytt uppdrag och ny verksamhetsmodell • Intro till konceptet Multiresursplanering (MRP) • Demo av MRP i TM1 • Framtida utveckling • Lärdomar från utvecklingsprojektet
 12. 12. Agenda • Om Karolinska - nytt uppdrag och ny verksamhetsmodell • Intro till konceptet Multiresursplanering (MRP) • Demo av MRP i TM1 • Framtida utveckling • Lärdomar från utvecklingsprojektet

×