Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bemanningsplanering axfood och houston final

101 views

Published on

Automatiserad budgetering – låt matematiken göra grovgörat för att säkerställa en optimerad bemanning
Talare: Niklas Westerholm, Axfood & Robert Moberg, Chief Analyst, Houston Analytics
Presentation från Watson Kista Summit 2018

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bemanningsplanering axfood och houston final

 1. 1. 1 YouTube introduction
 2. 2. Bemanningsplanering genom avancerad analys? Prototyp för att skapa förståelse för affärsvärdet med ett datadrivet arbetssätt på Axfood Houston Analytics & Axfood
 3. 3. Koncernöversikt B2C B2B 3 Inköp & Logistik Ett av de största noterade detaljhandelsföretagen i Norden.
 4. 4. Prototypens syfte 4 • Förutsättning för lojalitet • Påverkbar kostnadspost • Nyfiken ? • Lärande ? • Innovativ ? • Affärsnytta ? • Förbättra IT Stöd ? Förändra arbetssätt ?Rätt bemanning i kundmötet ? Nyttja analysmöjligheter ?
 5. 5. Tidslinje för prototypen 5 Uppstart Prototyp Utvärdering och förädling • Bemanning baserat på butiksomsättning? • Bemanning baserat på faktiskt arbete i butik? • Historisk omsättning • Kalenderhändelser • Lön, pension, bidrag • Kampanjpåverkan • Kundkvällar
 6. 6. Potential ? – manuell vs automatiserad process Dagens process Möjlig framtida process Prognos version 1 Iteration 1 Iteration 2 Iteration n… Prognos slutversion Controllers/Butikschefer Ca 3 veckor per kvartal Analysmodell Iteration 1 Prognos slutversion SPSS Ca x dagar per kvartal Kända parametrar läses in Controllers/ Butikschefer
 7. 7. Daglig försäljning i en butik över 6 år 7
 8. 8. Indata till modellen: År
 9. 9. Indata till modellen: År, månad
 10. 10. Indata till modellen: År, månad, vecka
 11. 11. Indata till modellen: År, månad, vecka, dag
 12. 12. Indata till modellen: År, månad, vecka, dag, storhelger
 13. 13. Prognos vs Utfall
 14. 14. Lessons Learned 14 CxO Axel Johnsson Sponsorskap Kultur Organisation Kompetens DS & verksamhet Data & IT
 15. 15. Utvecklas med Axfood !!! 15
 16. 16. Robert Moberg robert.moberg@houston-analytics.com Niklas Westerholm niklas.westerholm@axfood.se Tack!

×