Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eskolako agerkari digitl multimedia

1,149 views

Published on

Eskolako agerkari digitak multimedia egin dezaten proposatzeko Ikastetxeentzako aurkezpena

 • Be the first to comment

Eskolako agerkari digitl multimedia

 1. 1. Ikastetxeko hedabideak, multimedia eta on-line Lan… eraginkorra, kitzikagarria, erraza (oso), merkea (doan).
 2. 2. Osagaiak <ul><li>Eskola TB , hainbat generotako bideo-saioak: erreportajeak, berriak, kronikak, eztabaidak, kontakizunak, antzezlanak, … </li></ul><ul><li>Eskola Irratia, hainbat generotako audio-saioak </li></ul><ul><li>Aldizkaria, hainbat generotako idazkiak </li></ul><ul><li>Besteren bat? Publizitatea… </li></ul>Adibide bat: http://www.blogari.net/KoldoMMedia
 3. 3. Landutakoa alderdiak <ul><li>OINARRIZKO KONPETENTZIAK </li></ul><ul><li>Komunikazio-gaitasuna </li></ul><ul><li>Konpetentzia digitala </li></ul><ul><li>Hiritar-konpetentzia </li></ul><ul><li>HIZKUNTZAREN NORMALIZAZIOA </li></ul><ul><li>Hizkuntzaren estatusa: hautemate baikorra, jarduera esangutasua, esperientzia atsegina… </li></ul><ul><li>Erabilera esparru eta egoera berriak </li></ul><ul><li>HAINBAT ARLO/MATERIETAKO EDUKIAK </li></ul><ul><li>Egindako lan eta proiektuetarako agertokia </li></ul><ul><li>Trebetasun kognitibo linguistikoak lantzeko egokiera </li></ul>
 4. 4. Landutako konpetentziak, Komunikazio-gaitasuna: <ul><li>Ahozko eta idatzizko testuak lantzeko abagune esanguratsua </li></ul><ul><ul><li>ekoizpen egoera esanguratsua eta zentzuduna: zertarakoa, ha </li></ul></ul><ul><ul><li>planifikazioa, testuratzea eta errebisioa zaintzeko abagune esanguratsua </li></ul></ul><ul><ul><li>Testuen txukuntasuna ( egokitasuna, koherentzia, kohesioa, zuzentasuna eta aberastasuna ) bilatzeko arrazoi indartsua </li></ul></ul><ul><li>Testu-moten eta generoen abaniko zabalari heltzeko egokiera </li></ul><ul><ul><li>Ahozkoak: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dialogalak: hainbat elkarrizketa eta eztabaida mota </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Monologalak: berria, erreportajea, kontaketa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Idatziak: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Landutako konpetentziak, konpetentzia digitala: <ul><li>Alfabetizazio digitala: </li></ul><ul><ul><li>3. esparruan era aktiboan parte hartzen hasi </li></ul></ul><ul><ul><li>3. esparruan parte hartzen hasteko trebetasun teknikoak landu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soinu-dokumentuak era digitalean sortzeko, txukuntzeko eta argitaratzeko </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bideo-dokumentuak era digitalean sortzeko, txukuntzeko eta argitaratzeko </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dokumentu multimediak era digitalean sortzeko, txukuntzeko eta argitaratzeko </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dokumentu idatziak era digitalean sortzeko, txukuntzeko eta argitaratzeko </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>3. esparruko testuen bereizgarriak hala nola berariazko testuak landu </li></ul></ul><ul><ul><li>3. esparruan komunikatzeko behar diren ulermen eta ekoizpen estrategiak landu </li></ul></ul>
 6. 6. Landutako konpetentziak, hiritar-konpetentzia: <ul><li>Parte hartzen eta ekiten ikasi: </li></ul><ul><ul><li>3. esparruan era aktiboan parte hartzen hasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Egoera esanguratsuetan parte hartzen eta genero errelebanteak baliatzen ikasi: iritzia azatzea eta defendatzea, eztabaida gidatua… </li></ul></ul><ul><li>Elkarrekin bizitzen eta elkarlanean jarduten ikasi: </li></ul><ul><ul><li>Kooperazio-lana kudeatu </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 7. 7. HN: Hizkuntzaren estatusa <ul><li>Hautemateak optimizatu: </li></ul><ul><ul><li>Euskara jarduera aintzindarietan </li></ul></ul><ul><ul><li>Euskara 3. esparruan ez ezik, 3. esparrurako giltza ere… </li></ul></ul><ul><ul><li>Nor bere gaitasunaren hautematea. Besteen ispilu baikorra: nor bere autostimu linguistikoa indartzeko… </li></ul></ul><ul><li>Esperientzia atsegin eta esanguratsua </li></ul><ul><ul><li>Esperientzia atsegina eta kitzikagarria </li></ul></ul><ul><ul><li>Parte harteko, adierazteko, protagonista izateko eta besteengana ailegatzeko aukera </li></ul></ul>
 8. 8. HN: Erabilera esparru eta egoera berriak <ul><li>3. esparruan euskara erabili, eta gainera… </li></ul><ul><ul><li>3. esparruan parte hartzen hasteko hizkuntza: euskara </li></ul></ul><ul><ul><li>3. esparrua euskararekin (ere) identifikatzeko parada </li></ul></ul><ul><li>Ez ohiko eremu, egoera eta generoetarako abagunea </li></ul><ul><ul><li>Eremu gehienetarako parada: pertsonartekoa, instituzioekikoa, hedabideena, ikasketena, literaturarena </li></ul></ul><ul><ul><li>Ez ohiko egoeretarako egokiera: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formalak: eztabaida pautatua, tesien defentsa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informalak , baliatuz: komikia, dramatizazioa, esketxa… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Genero guztiak erabiltzeko testuinguru esanguratsua: narrazioak, azalpenak, argudiaketak, jarraibideak… </li></ul></ul>
 9. 9. Edukiak: arlo/materietako lanen agertokia
 10. 10. Edukiak: Trebetasun linguistiko kognitiboetarako egokiera
 11. 11. Gauzatzeko: eskola barneko antolaketa <ul><li>Edukiak nola argitaratu non ikasi? </li></ul><ul><ul><li>Prentsa tailerrean (hautazkoa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jarduera osagarri edota orduz kanpokoan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleen elkartean/klubean </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologia (informatika) materian </li></ul></ul><ul><li>Edukiak non/noiz sortu? </li></ul><ul><ul><li>Hizkuntza arloan testuak lantzeko SDetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Beste arloetan: lantxoak prestatzera bideratutako ikerketa eta proiektuetan … </li></ul></ul><ul><ul><li>Arloz kanpoko (arloen arteko) jardueran </li></ul></ul><ul><ul><li>Prentsa tailerrean (hautazkoa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jarduera osagarri edota orduz kanpokoan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleen elkartean/klubean </li></ul></ul>
 12. 12. Gauzatzeko, eskolaz kanpo: Laguntza Digitala <ul><li>Laguntza digitala: </li></ul><ul><ul><li>ZER: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bloga nola kudeatu eta elikatu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testu idatziak eta irudiak nola landu eta argitaratu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Audio- eta bideo-artxiboak nola sortu, txukundu eta argitaratu </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>NOLA: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prestakuntza saioak: BJP, berrikuntza proiektua.. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elkarlanerako guneak: mintegia/lan taldea, elkargune birtuala: esperientziak, baliabideak, trukuak… konpartitzeko ( http://www.blogari.net/eskolauhinak ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eskuliburuak, apunteak, tutorialak ( http://www.blogari.net/eskolauhinak ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>On-line ikastaroa ( http://www.blogari.net/harriuhinak ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aholkularitza: ikastetxean bertan, telefonoz edo on-line ( [email_address] edo http//:www.blogari.net/eskolauhinak ) </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Gauzatzeko, eskolaz kanpo: Laguntza Digitala (2) <ul><li>ERRAZA DA! </li></ul><ul><ul><li>Baldin badakizu…: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Word-en (edo antzekoan) idazten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e-posta mezuak bidaltzen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ulibarri.info-ko formularioak betetzen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testu zatiak kopiatzen eta txertatzen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Berehala ikasiko duzu…: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soinu-artxiboak lantzen !!! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bideoak, irudiak eta abar doako biltegietara igotzen !!! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bloga elikatzen: edukiak sartzen !!! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blogean irratsaioak eta bideoak txertatzen !!! </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Gauzatzeko, eskolaz kanpo: Laguntza Didaktikoa <ul><li>Laguntza didaktikoa: </li></ul><ul><ul><li>ZER: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testu-mota eta generoak: zein, horien bereizgarri nagusiak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Horiek lantzeko aholku eta jarraibideak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esperientzia interesgarriak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>NOLA: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prestakuntza saioak: BJP, berrikuntza proiektua.. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elkarlanerako guneak: mintegia/lan taldea, elkargune birtuala (esperientziak, baliabideak, trukuak… konpartitzeko.) </li></ul></ul></ul>

×