Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Risikostyring i projekter

1,671 views

Published on

Slides fra webinar om Risikostyring i projekter, afholdt af Søren L. Mandsberg hos IBA Kolding Erhvervsakademi 23.januar 2015

Published in: Business
 • Be the first to comment

Risikostyring i projekter

 1. 1. 1 Velkommen til webinar om Risikostyring i projekter Find en kop kaffe/the og sæt dig godt tilrette. Vi starter kl. 10:00 Skriv i chatten til højre, hvilken virksomhed/branche du kommer fra Besøg os i ventetiden på LinkedIN Hvis du joiner gruppen på LinkedIN, får du løbende nyheder om projektledelse og notifikationer når vi holder nye webinarer om projektledelse. De næste er planlagt, se Webinarer på mitiba.dk
 2. 2. 2 Risikostyring – Når projektledere forudsiger fremtiden IBA Erhvervsakademi Kolding Søren Løvlund Mandsberg Lone Hermann Andreassen 2015-01-23
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6 Hvad er risiko – lige for at få begrebet på plads Hvad indgår i risk management Håndteringen af risici (eksempler på skabeloner) Risiko ifht. faseforløbet Organisering af risk management Agenda
 7. 7. 7
 8. 8. 8 Hvad er Risiko?
 9. 9. 9 PMI: …an uncertain event or condition that, if it occurs, has an effect on at least one project objective PMBOK®, p. 275 PRINCE2: ..an uncertain event or set of events that, should it occur, will have an effect on the achievement of objectives. Managing Succesful Projects with PRINCE2™, p. 77 Hvad er risiko?
 10. 10. 10 Projektledere forsøger at forudsigelse fremtiden – Risikostyringen bruges, når vi ikke kan det Ét af de 9 kompetenceområder i PMI’s PMBOK® Ét af de 7 temaer i PRINCE2™ Centralt i projektledelse?
 11. 11. 11 En risiko kan være både positiv (mulighed) og negativ (normalt omtalt som ‘risici’) Her er der fokus på den negative side…. … og en fælles forståelsesramme
 12. 12. 12 Risk Management processen
 13. 13. 13 Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log Risk management plan Risikolog Tidsplan Budget Risikoprocessen
 14. 14. 14 1. Planlæg Risk Management Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log Risk management plan
 15. 15. 15 Virksomhedsspecifik eller projektspecifik Fortæller hvordan projektet vil arbejde med risici Kvalitetssikring Risk Management-planen Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log
 16. 16. 16 Hvordan skal risici identificeres, kvantificeres/ kvalificeres (Metoder og værktøjer) Budget? Hvem gør hvad - organisering Hvornår er en risiko virkelig en risiko… Krav til rapportering Strategi for overvågning, opfølgning Hvad Risk Management-planen indeholder Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log
 17. 17. 17 2. Identificér Risici Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log Risikolog
 18. 18. 18 Løbende, iterativ proces Risici findes alle vegne – man skal bare lære at se dem Identifikation Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log
 19. 19. 19 Afhængigheder Forudsætninger Kritisk vej i plan Erfaringer fra andre projekter Interessentanalyse Input fra interessenter Negativ brainstorm FMEA (Failure mode and effects analysis Eksperter Leverandører Output fra møder Scenarie-arbejde Checklister Ishikawa eller Fishbone- diagram Identifikation Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log
 20. 20. 20 3. Kvalificér og kvantificer Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log Risikolog
 21. 21. 21 Nøglebegreberne er: Sandsynlighed Konsekvens Kvantificér og kvalificér Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log
 22. 22. 22 Eksempel 1: ”Basic” risikoanalyse skema
 23. 23. 23 Subjektive Kvalificerede gæt Meget Høj, Høj, Medium, Lav, Meget Lav Rød, gul, grøn 1-10 Kvalitative analyser Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log
 24. 24. 24 24 Definér skalaen for konsekvens - Så den afspejler prioriteringer i projektet
 25. 25. 25 Numeriske/statistiske analyser Vurderer sandsynligheden for at opstå og konsekvensen, hvis de opstår Bør fokusere på de højest rangerende risici i forhold til den kvalitative analyse Risiko Sandsynlighed Konsekvens Forventet værdi/omk. 1 25% 45.000 kr. 11.250 kr. 2 50% 20.000 kr. 10.000 kr. 3 30% 100.000 kr. 30.000 kr. Kvantitative analyser
 26. 26. 26 Interessenter har forskellige toleranceprofiler – Risikoavers – Risikoneutral – Risikovillig Reflekter/respekter hovedinteressenternes toleranceprofil i risk management planen Kvantificér og kvalificér Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log
 27. 27. 27 4. Planlæg håndtering Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log Risikolog Tidsplan Budget
 28. 28. 28 Forebygge Sandsynlighed Konsekvens Planlæg håndtering Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log Afbøde
 29. 29. 29 Sandsynlighed Stor Forebyg for at reducere sandsynlighed Forebyg for at reducere sandsynlighed. Plan B Forebyg for at reducere sandsynlighed og konsekvens Plan B Nogen Negligér Forebyg for at afbøde konsekvens. Forebyg for at afbøde konsekvens. Plan B Lille Negligér Negligér Negligér Ringe Alvorlig Katastrofal Konsekvens Planlæg håndtering
 30. 30. 30 Planlæg håndtering
 31. 31. 31 Først prioritere risici Strategier til håndtering af risici: – Forebygge – Afbøde = Plan B – Overdrage – Fjerne – Overvåge – Acceptere Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log Planlæg håndtering - Strategier
 32. 32. 32 Eksempel 1: ”Basic” risikoanalyse skema
 33. 33. 33 5. Udfør og Overvåg Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log
 34. 34. 34 Risk triggers som en del af risk management-planen? Eksekvere aktiviteter ifht. – Sandsynlighed – Konsekvens Overvåg, opdatere, overvåg og opdatere! Udfør & overvåg Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log
 35. 35. 35 Eksempel 2
 36. 36. 36 Eksempel 3
 37. 37. 37 Risikostyring ifht. faseforløbet
 38. 38. 38 Ide Plan AfslutningGennemførelse Gennemarbejdet udgave Foreløbig udgave af det vigtigste Styr og følg op! Styr og følg op, Evaluér Risikostyring ifht. faseforløbet Risikobilledet er en del af beslutningsgrundlaget for, om projektet skal have lov at fortsætte! Derfor altid interessant ifm. faseskift (og status rapportering)
 39. 39. 39 Organisering
 40. 40. 40 Projektleder er ansvarlig, og sørger for – Opdatering af risici – Opfølgning på risici – Håndteringen af risici (uddelegering af ansvar? ”Risiko ejer”?) Risici til styregruppen – Rapportering – Håndtering Organisering
 41. 41. 41 Risikoavers og risikovillig Værktøj til at reducere projektdeltagernes stressniveau Sandsynlighed og konsekvens-niveauer – for abstrakt? Kommunikationsværktøj Få interessenterne til at turde forholde sig til risici – kan være en kulturel barriere Risici og psykologi
 42. 42. 42 …Attention: Human beings involved !
 43. 43. 43 Næste gratis webinarer: • 19. feb. kl. 10: Den mørke side af projektledelse • 19. mar. kl. 20: Mål i projekter Følg os på bloggen: www.ProjectCompetence.dk

×