Ict Sd13 Toespraak Minister President Peeters

623 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ict Sd13 Toespraak Minister President Peeters

  1. 1. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS MINISTER-PRESIDENT VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Studiedag ICT: een brug naar een betere dienstverlening 26 FEBRUARI 2008 Beste aanwezigen, Van harte welgekomen op deze studiedag “ICT, een brug naar betere dienstverlening”. Om te beginnen wil ik de initiatiefnemers feliciteren. Het is goed te zien dat meerdere diensten (overheidsdiensten, departementen en agentschappen, als wetenschappelijke instellingen en onderzoekscentra, een instituut voor Technologisch Assessment en een adviesraad) samen hun schouders zetten onder deze studiedag met als belangrijkste doelstelling: het bundelen van kennis. Vandaag ligt de klemtoon minder op het technische aspect maar vooral op het gebruik van een degelijk informaticasysteem. ICT wordt op alle niveaus gebruikt: binnen de huiskamer, op kantoor als binnen de productiehallen. Het is een onontbeerlijk instrument geworden bij de opvolging en bijsturing van productieprocessen, de dienstverlening en het interne management van een organisatie. Daarom richt zich deze studiedag tot een ruim publiek: zowel bedrijfsleiders als leidend ambtenaren, lokale als centrale overheden, de vakbonden en de media… ICT is prominent aanwezig in het dagelijkse leven. Beste aanwezigen, deze studiedag wil een antwoord geven op drie grote vragen: • Hoe breed en hoe diep is ICT doorgedrongen in onze samenleving? • In welke mate zijn we afhankelijk geworden van deze technologie? en 1
  2. 2. • In welke mate is ICT een kritische succesfactor geworden voor product- en procesvernieuwing, een betere dienstverlening en snellere toegang tot belangrijke informatie? De voorbije jaren heeft de wetenschappelijke wereld op macro niveau de verspreiding en het gebruik van informatisering op geregelde tijdstippen opgevolgd. Zij houdt een aantal algemene gegevens bij over de gebruikers, de doeleinden en een aantal barrières; meerbepaald de redenen waarom mensen of organisaties drempelvrees hebben of afhaken. Wij moeten met wetenschappelijk onderzoek dus niet alleen observeren, maar ook proberen te begrijpen en verklaren waarom bepaalde fenomenen zich voordoen. Ook op micro niveau, dit is binnen de organisatie zelf, moeten er instrumenten ontwikkeld worden die toelaten om een kritische evaluatie te maken over de graad van informatisering, en de houding van de gebruikers ten aanzien van nieuwe technologieën. Dames en heren, Een doorgedreven informatisering is onlosmakelijk verbonden met de verdere economische groei van Vlaanderen. Vlaanderen moet een vooruitstrevende en ondernemende regio zijn die de concurrentie met andere Europese regio’s steeds beter kan aangaan. Innovatie, creativiteit, ondernemerschap en talentontwikkeling zijn daarbij onmisbaar. In de ste 20 eeuw was onze economische groei in belangrijk mate te danken aan technologische vooruitgang waardoor de productiefactoren arbeid en kapitaal ste efficiënter werden ingezet. Ook in de 21 eeuw zal technologie een push factor blijven. Het is dan ook één van de belangrijke factoren van Vlaanderen in Actie. In een rijpere economie als die van Vlaanderen moeten de regio’s ‘anders’ gaan concurreren met de nadruk op vernieuwing en creativiteit . Ondernemingen en diensten met unieke strategieën op het vlak van marketing, distributie en Onderzoek & Ontwikkeling moeten aangemoedigd worden. Zij moeten kunnen opereren in een kwaliteitsvolle en klantgerichte institutionele omgeving. De uitdaging is enorm. Nieuwe spelers in de wereldeconomie, denk maar aan China en India, beschikken niet alleen over goedkopere werkkrachten, maar ook over de technologische kennis en een doorgedreven drang om nieuwe technologieën te ontwerpen en te gebruiken. De Vlaamse economie heeft nog niet volledig de stap naar een innovatiegedreven economie gezet. 2
  3. 3. Uit de studie Vlaanderen Vergeleken van de Studiedienst blijkt dat Vlaanderen nog niet behoort tot de groep van hoogtechnologische industriële regio’s als Beieren, Hessen en Zuid-Nederland. Hun troeven liggen in hoge investeringen in onderzoek & ontwikkeling en de verzilvering van hun kennis in een groot aantal patenten. Hun geproduceerde welvaart is er na de stedelijke regio’s het hoogst. Volgens de networked readiness index van het World Economic Forum blijkt dat België zijn informatie- en communicatietechnologie nog niet voldoende gebruikt om zijn concurrentiekracht te optimaliseren. Volgens deze studie zou men het strategische belang van ICT nog niet voldoende erkennen of nog niet voldoende ste gebruiken. Hier staat Vlaanderen op de 25 plaats. Dit is na de Scandinavische landen en de buurlanden. Dergelijk resultaat is niet slecht, maar onze ambitie reikt verder. In een snel evoluerende omgeving is samenwerking noodzakelijk om ideeën en kennis te verwerven en te verspreiden. De Vlaamse overheid geeft onderzoekskredieten aan universiteiten en instellingen en stimuleert de organisatie van strategische kennissokkels. Daarnaast steunt zij ondernemers die willen investeren in innovatieve technologieën en ook risico’s durven nemen. Tot op vandaag is innovatie nog te zeer een zaak van grote internationale bedrijven. De KMO’s moeten nog meer ondersteund worden zodat ze niet alleen volgers zijn maar ook trekkers worden. Er moeten partnerships groeien binnen en buiten de grenzen van de eigen regio en sector. Wij moeten ons innovatie instrumentarium steeds meer wereldwijd afstemmen De realisatie van deze doelstellingen wil Vlaamse overheid stimuleren. Dit gebeurt onder meer in het kader van Vlaanderen in Actie. De Vlaamse overheid wil met haar digitaal plan Vlaanderen i-2010 concrete digitale acties en projecten uitwerken en coördineren. Dit plan heeft onder meer betrekking op de uitbouw, het onderhoud en het gebruik van digitale infrastructuur voor zowel het brede publiek als het onderzoeks- en ontwikkelingsveld in Vlaanderen. Het actieplan geeft tevens aandacht aan het gebruik van ICT om het beleid van de Vlaamse Regering te communiceren. Ondanks de inspanningen van de overheden en de Vlaamse overheid om de burger te informeren via de website, is het bereik nog beperkt. 3
  4. 4. Informatie over de overheid gebeurt via verschillende informatiekanalen als onder meer de media, publicaties, folders en haar websites. Deze laatste bereiken ongeveer 29% van de Vlamingen. Eenmaal men de toegang kent tot de website van de verschillende overheidsdiensten, is de tevredenheid over de overheidscommunicatie via internet wel hoger dan bij andere kanalen. Alleen zijn de webstekken op dit moment nog onvoldoende gekend. Opmerkelijk is dat er vanuit verschillende bevolkingsgroepen interesse is voor e- governement. Er is dus nog ‘winst’ mogelijk om dit kanaal bij alle Vlamingen meer ingang te doen vinden. E-government is uiteraard meer dan enkel informatiedoorstroming. Het is mee verweven in de filosofie van Beter Bestuurlijk Beleid waar Collega Bourgeois u zo dadelijk meer zal over vertellen. Vandaag is er zeker nog ruimte voor verbetering. Door het toepassen van e- procurement bij aanbesteden van werken en diensten zou er heel wat administratieve lasten kunnen verdwijnen voor de ondernemingen als voor de overheid. Het gebruik van de SIS kaart en elektronische identiteitskaart bij voorbeeld biedt heel wat mogelijkheden die we nog onvoldoende benutten. Dat kan zijn omdat wij onvoldoende kennis hebben over de toepassingsmogelijkheden of afgeremd worden door bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gemeenschappelijke platforms kunnen de uitwisseling van informatie versnellen en het samenwerken vergemakkelijken. Onze sterkste troef is weliswaar de inzetbaarheid, het aanpassingsvermogen en de competenties van ons personeel. Mensen maken het verschil. Innovatie is niet alleen een kwestie van technologie en van processen en producten, maar moet ook geïntegreerd zijn in het businessmodel. ICT maakt een belangrijk deel uit van innovatie, zoveel is duidelijk. Het is een middel om de dienstverlening en de productie in die mate te ondersteunen dat zij leidt tot betere afstemming van de behoeften naar de gebruikers toe. Een blik op het gevarieerde en goed gevulde agenda, belooft een ongetwijfeld boeiende dag! Ik laat hier nu graag het woord aan collega-minister Bourgeois. 4

×