Ict Sd11 Vlaams E Governement En Ondernemingen Geert Mareels

919 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ict Sd11 Vlaams E Governement En Ondernemingen Geert Mareels

 1. 1. ICT Studiedag Vlaams E-government en ondernemingen Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 – Fax: (02) 553 55 42 – E-mail: geert.mareels@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30 bus 46, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/ of www.corve.be Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 1 van 20 e-government
 2. 2. Inhoud Het MAGDA-platform De Vlaamse Kruispuntbank Ondernemingen De Vlaamse Kruispuntbank Personen Enkele projecten die hiervan al gebruik maken Lokaal E-government Wat staat er al op stapel? Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 2 van 20 e-government
 3. 3. Het Magda platform FEDERALE MINISTERIES VAN DE VLAAMSE LOKALE OVERHEID VLAAMSE OVERHEID IVA’s Rp & EVA’s OVERHEDEN gewone Vlaamse doel- burgers ambtenaren groepen ACM (Access Control Management) ACM (Access Control Management) Vlaamse eigen eigen eigen eigen eigen eigen portaal website website website website website website U M front- front- front- front- front- front- front- front- front- E office office office office office office office office office informatie informatie informatie informatie informatie informatie informatie informatie informatie diensten diensten diensten diensten diensten diensten diensten diensten diensten KSZ RR back- back- back- back- back- back- back- back- back- KBO office office office office office office office office office Magda platform Magda platform VKBO VKBP (VKBGeo) Geauthenticeerde en geïdentificeerde beveiligde toegang tot websites: ACM Ontsluiting authentieke gegevensbronnen en gegevensuitwisseling: Magda platform Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 3 van 20 e-government
 4. 4. VKBO: VLaamse Kruispuntbank Ondernemingen Lokale besturen Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 4 van 20 e-government
 5. 5. ing e m ern nd il o e ta D Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 5 van 20 e-government
 6. 6. e n in g Verrijking s t ig Imp/exp Jaarrek v e Par.com … h t rz ic v e O Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 6 van 20 e-government
 7. 7. Project “Jaarrekening/personeelsgegevens” Doel: – optimalisering gebruik jaarrekening- en personeelsgegevens Geplande Magda diensten: – jaarrekeninggegevens (actueel + historiek) uit NBB – tewerkstellingsgegevens uit RSZ – economisch gewicht onderneming/vestiging Verwachte voordelen: – stopzetten opvraging papieren jaarrekeningen bij de bedrijven – besparing € 15.000 per jaar per abonnement voor data aankoop – automatisering van beslissingsprocessen – efficiëntieverhoging bij EWI, WSE, Milieu, F&B, gemeenten, … Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 7 van 20 e-government
 8. 8. DIGIFLOW Bedrijven die deelnamen aan overheidsaanbestedingen moesten BTW-attesten, RSZ-staten meesturen. Al deze overheidsinformatie staat nu digitaal ter beschikking van de aanbestedende administratie Sinds deze toepassing gebruikt wordt in de Vlaamse overheid is het verboden om deze attesten nog op te vragen. Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 8 van 20 e-government
 9. 9. VKBO: opvragen van authentieke ondernemingsgegevens Steeds meer publieke dienstverlening wordt gebaseerd op de “officiële” gegevens die we over een bedrijf (of burger) beschikken. Het wordt dus héél belangrijk dat bvb de KBO zeer accurate gegevens heeft. Opdracht voor de bedrijven : help mee om uw gegevens correct te houden. In de toekomst wordt het ook belangrijk dat we weten welke persoon namens een bedrijf bepaalde handelingen mag stellen “Usermanagement Ondernemingen” Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 9 van 20 e-government
 10. 10. VKBP: Vlaamse kruispuntbank persoonsgegevens Interactieve webtoepassing VKBP-GUI (in ontwikkeling) – opvragen officiële KSZ of RR basis-signaletiek (naam, adres, geslacht, nationaliteit, ...) van personen • als een administratie over de machtiging beschikt om deze gegevens op te vragen! – gebruiker dient te beschikken over een federale ambtenarentoken én over de nodige machtigingen om deze gegevens op te vragen Voordelen van het gebruik van deze toepassing: – iedere Vlaamse overheidsdienst die nood heeft aan persoonsgegevens (en gemachtigd is om deze op te vragen) kan deze toepassing gebruiken binnen zijn bestaande business processen • Vb : Studietoelagen, Kinderbijslag, De Lijn, Vaccinnet… Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 10 van 20 e-government
 11. 11. o n rso e a i lp e t D Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 11 van 20 e-government
 12. 12. Magda platform: na releases 4-5 In Productie Nieuw 2007 In Ontwerp Federale Diensten Magda Dienstenaanbod Vlaamse Organisaties VKBO-GO VO (VLAO, ORAFIN, …) VKBO KBO GeefOnderneming, Europees Sociaal Fonds, ESF Kruispunt Bank KBO + Vestigingen … Ondernemingen ZoekOnderneming … Eur Fonds Region Ondersteuning, EFRO NBB JrRek + RSZ Werk RegistreerDossier … VDAB (AB21) cache GeefJaarRekening, + GeefTewerkstelling Innovatie, Wetensch & Technologie, IWT NBB Repertoria, PubliceerMutatie, Inspectie Werkgelegenheid, AIW “Vlaamse StatusNietNormaal, Gegevens Successierechten FusieOvernameSplitsing, … Bronnen” Events, Rapporten Gemeentes RSZ (LATG) Arbeidsvergunningen (MIA) LIMOSA File Transfer WVG Zorg & Gezondheid (Vaccinnet) VKBP-GUI Medisch Verantwoord Sporten, MVS RR VKBP GeefPersoon, Landbouw & Visserij, ALV (EPR) (Rijksregister) Gezinssamenstelling … RR + KSZ ZoekPersoon … Onderwijs (Lerende Mens) cache RegistreerDossier … JongerenWelzijn (DOMINO) KSZ + CreeerBIS Repertoria, Handicap Studietoelagen (Dig Aanvraag Form) Netwerk “Vlaamse Kruispunt Werkend Sociale Gegevens De Lijn (eLoket) Bank Zekerheid Bronnen” Sociale Zorg&Gezondheid, ZorgFonds(Vaccinnet) Zekerheid PubliceerMutatie Events, Rapporten Dienstencheques Kinder Opvang Kinder RKW Bijslag BeheerAttestInschrijving Onderwijs (Lerende Mens) Fondsen RSVZ CRAB Adressen / Geografie / Ligging Ag Geografische Informatie Vl, AGIV Lokale Besturen Gemeentes BouwVergunning Energie Prestatie & Binnenklimaat, EPB Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 12 van 20 e-government
 13. 13. VIP project 2005 “VDAB” Doel: http://www.vdab.be/ – vervangen van het eigen interne klantenbestand van de VDAB door authentieke ondernemingsgegevens uit de VKBO – kunnen werken met authentieke ondernemingsgegevens uit de VKBO binnen alle interne processen van de VDAB (Magda principe naleven) Gebruikte Magda diensten: – initiële bevoorrading met authentieke ondernemingsgegevens – automatisch doorsturen van wijzigingen in ondernemingsgegevens Behaalde voordelen: – het klantenbestand van de VDAB met meer dan 600.000 ondernemingen wordt dagelijks geupdated vanuit de VKBO zodat de VDAB beschikt over actuele ondernemingsgegevens – aanzienlijke vermindering van het aantal fouten (dubbels, tegen- strijdigheden, enz.) in de ondernemingsgegevens die de VDAB gebruikt Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 13 van 20 e-government
 14. 14. VIP project 2006 “Eenmalige perceelsregistratie” Doel: – dezelfde registratie van percelen kunnen gebruiken voor zowel landbouwbeleid (subsidies) als voor milieubeleid (heffingen) – vereenvoudigen van het aanvraag/aangifteproces voor de landbouwer en van het opvolgproces voor de betrokken ambtenaren Geplande Magda diensten: – uitwisselen van perceelsgegevens tussen ALV en VLM via de bestaande Magda infrastructuur voor gegevensuitwisseling – initiële bevoorrading met authentieke ondernemingsgegevens – automatisch doorsturen van wijzigingen in ondernemingsgegevens Verwachte voordelen: – gecombineerd eenmalig aangifte/aanvraag formulier – aanzienlijke administratieve lastenverlaging voor meer dan 60.000 landbouwers – winnaar van de “Spitsprijs 2006 Vlaamse overheid” Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 14 van 20 e-government
 15. 15. Project “Gemeentelijke basisbestanden” Doel: – aanleveren van gemeentelijke basisbestanden (gegevens over alle ondernemingen & vestigingen op het grondgebied van …) – voldoen aan sterke vraag vanuit de gemeenten naar gegarandeerd volledige, juiste en actuele ondernemingsgegevens Geplande Magda diensten: – aanleveren van authentieke ondernemingsgegevens uit de VKBO • waar mogelijk verrijkt met dossiergegevens uit de Vlaamse overheid • aangevuld met authentieke Vlaamse adresgegevens uit CRAB Verwachte voordelen: – een belangrijke stap voorwaarts in het beter beheer van de gemeentelijke processen naar ondernemingen toe (op het vlak van fiscaliteit, lokale economie, mobiliteit, milieu, communicatie…) gemiddeld 1 VTE per gemeente uitgespaard, verlaagde kosten Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 15 van 20 e-government
 16. 16. Project “Gemeentelijke basisbestanden” Voorbeeld van huidig gebruik door intercommunale Leiedal: – op basis van de NACE codes in de aangeleverde VKBO gegevens de ICT bedrijven binnen de 12 steden en gemeenten van het arrondissement Kortrijk volledig in kaart brengen Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 16 van 20 e-government
 17. 17. Project “Gemeentelijke basisbestanden” Voorbeeld van huidig gebruik door intercommunale Leiedal: – bepaling van de impact van openbare werken op de lokale economie Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 17 van 20 e-government
 18. 18. Bedrijven rond openbare werken werden gemaild Op basis van de bedrijvengids werd onderstaand mailtje naar 1161 emailadressen gestuurd. Op dinsdag 1 april 2008 start aannemer Stadsbader-Flamand in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met het structureel onderhoud op de Expresweg (N382) In Waregem. Tussen het op- en afrittencomplex van de E17 en de Verbindingsweg (N382b) vernieuwt men het wegdek, stabiliseert men de fundering en legt men de rotonde ter hoogte van het kruispunt met de Bieststraat en Vredestraat opnieuw aan. De uitvoeringstermijn is 75 werkdagen. De fasering is als volgt: Fase 1: rijrichting Anzegem-Wielsbeke Fase 1a: vanaf de brug E17 tot voorbij het kruispunt met de Franklin Rooseveltlaan (plan N382-2008 1a) Het verkeer komende van de E17 Gent met bestemming Waregem of Wielsbeke moet omrijden via de Franklin Rooseveltlaan, Holstraat, Zuiderlaan en de Verbindingsweg naar de Expresweg. Fase 2: rijrichting Wielsbeke-Anzegem Fase 2a: Tussen de Verbindingsweg en de oprit E17 richting Kortrijk (plan N382-2008 2a) Geen wegomleggingen Fase 1a en 2b, met de meeste hinder, duren elk 5 werkdagen. Wij verontschuldigen ons voor de hinder die deze werken onvermijdelijk zullen veroorzaken en rekenen op uw begrip. Namens het stadsbestuur Waregem Kristof Chanterie, schepen van verkeer Henri Dewitte, schepen van openbare werken Jo Deprez, verkeersconsulent Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 18 van 20 e-government
 19. 19. Project “Gemeentelijke basisbestanden” http://www.waregem.be/bedrijvengids/ Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 19 van 20 e-government
 20. 20. Wat staat er nog op stapel? E-Idee : Wat kan de Vlaamse overheid nog doen voor de lokale besturen? VKBO – Geografisch verder uitwerken “Foutenmanagement” : zorgen dat een burger of een bedrijf de “overheids”data gemakkelijk kan inzien en eventuele fouten melden (aan de authentieke bron : KBO, KSZ, Rijksregister, …) Ontwerp-decreet van Minister Bourgeois : – De Vlaamse administraties mogen niet meer vragen wat de overheid al weet. – Uitbouw van eigen “Vlaamse” authentieke bronnen (milieuvergunningen, diploma’s, Landbouw….) Coördinatiecel Vlaams 27/02/2008 20 van 20 e-government

×