Ict Sd03 E Democratie In Vlaanderen Stef Steyaert

506 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ict Sd03 E Democratie In Vlaanderen Stef Steyaert

 1. 1. E-democratie in Vlaanderen Stef SteyaertviWTA – Samenleving & Technologie ICT – Brug naar een betere dienstverleningVlaams Parlement – 26 februari 2008
 2. 2. Wie is en wat doet het viWTA?• Onafhankelijke en autonome instelling, verbonden aan het Vlaams Parlement• Onderzoek naar maatschappelijke aspecten van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen• Op basis van studie, analyse en het structureren en stimuleren van het maatschappelijke debat• Doel: beter onderbouwd besluitvormingsproces en verhogen kwaliteit maatschappelijk debat
 3. 3. Centrale onderzoeksvraagHoe staat de “civil society” in Vlaanderen – reële en potentiële stakeholders: burgers, politieke actoren, middenveldorganisaties en politieke journalisten – tegenover huidige en potentiële processen, vormen en instrumenten van e-democratie (in het bijzonder van e-consultatie en e- participatie)?
 4. 4. Meer concreet wordt dat…1. Is er nood aan participatie? Wat is het huidige niveau van participatie aan het beleid en welk niveau hebben de verschillende stakeholders voor ogen?2. Hoe en in welke mate kan ICT e- democratische processen vorm geven? Wat zijn mogelijkheden, beperkingen en baten?3. Is er in Vlaanderen interesse voor e- democratie en is dit draagvlak bij de stakeholders breed genoeg?
 5. 5. Aanpak onderzoek• Onderzoek is uitgevoerd door het Leuvense Indigov• Theoretisch kader• Kwalitatief gedeelte (focusgroepen en interviews)• Kwantitatief onderzoek: – Post-enquete bij 655 burgers – Online enquete bij 371 politici, 84 vertegenwoordigers middenveld en 15 politieke journalisten
 6. 6. Algemene visies over de representatieve en participatieve democratie in Vlaanderen• Meerderheid ondersteunt klassiek model van de representatieve consensusdemocratie• Sterke minderheid voor meer rechtstreekse inspraak (directe democratie)• Probleem van vertrouwen – Niet in het systeem – Wel in instellingen, personen• Middenveld blijft belangrijkste partner• Media geen goede weerspiegeling publieke opinie
 7. 7. Theoretisch kader participatie en E-democratieBegrippenkader: niveaus van participatie• Informeren = Politiek en bestuur houden burgers op de hoogte van genomen beslissingen. Burgers leveren geen input.• Consulteren = Politiek en bestuur bepalen beleidsrichting. Burger is gesprekspartner. Resultaten zijn niet-verbindende bouwstenen voor beleid.• Actief deelnemen = Politiek en bestuur laten burgers problemen en oplossingen formuleren. Ideeën hebben volwaardige rol in beleidsontwikkeling.• Meebeslissen = Politiek en bestuur laten de besluitvorming over aan de burgers. Politiek neemt resultaten over, na toetsing aan specifieke randvoorwaarden.Definitie E-democratie: Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor de participatie van de burger aan het beleidsvormingsproces
 8. 8. Instrumenten van E-democratie
 9. 9. Meer in detail: volgens stakeholder en niveau van participatie C it iz e n s L o c a l In f o r m a t i o n A b o v e l o c a l C o - d e c i si o n - L o c a l C o n su l t a t i o n m ak ing A bov e loc al A c t iv e Lo c al A c t iv e P ar t ic ipa t io n P ar t ic ipat io n A b o v e l o c a l C o n su l t a t i o n L o c a l C o - d e c i si o n - m a k i n g A b o v e l o c a l In f o r m a t i o n d e si r e d l e v e l c ur r ent lev el
 10. 10. Meer in detail: volgens stakeholder en niveau van participatie M id f ie ld L o c a l In f o r m a t i o n A b o v e l o c a l C o - d e c i si o n - L o c a l C o n su l t a t i o n m ak ing A bov e loc al A c t iv e Loc al A c t iv e P ar t ic ipat ion P ar t ic ipat ion A b o v e l o c a l C o n su l t a t i o n L o c a l C o - d e c i si o n - m a k i n g A b o v e l o c a l In f o r m a t i o n d e si r e d l e v e l c ur r ent lev el
 11. 11. P o lit ic ia n s L o c a l In f o r m a t i o nA b o v e l o c a l C o - d e c i si o n - L o c a l C o n su l t a t i o n m ak ing A bov e loc al A c t iv e Loc al A c t iv e P ar t ic ipat ion P ar t ic ipat ionA b o v e l o c a l C o n su l t a t i o n L o c a l C o - d e c i si o n - m a k i n g A b o v e l o c a l In f o r m a t i o n d e si r e d l e v e l c ur r ent lev el
 12. 12. Wat leren ons die grafieken?• Zeer grote kloof tussen gewenst en ervaren intensiteit van participatie, en dit bij elke stakeholder, voor elk niveau van participatie• Participatie is belangrijker op lokaal vlak dan op boven lokaal vlak• Het verlangen om te participeren daalt naargelang men stijgt op de participatieladder (m.u.v. burgers en mee-beslissen)• Het middenveld en de politici hebben hogere verwachtingen dan burgers wat betreft participatie maar burgers zijn wel het minst tevreden van de huidige situatie.
 13. 13. Geloof in geschiktheid van ICT voor participatieve processen 9 8 7 6 5 4 Informeren 3 2 Consulteren 1 0 Actief s ci ld deelnemen ger liti ve ur n Meebeslissen B Po de id M
 14. 14. Besluit: wat betreft de burger• Vlaamse burger ziet e-democratie niet als topprioriteit• Toch draagvlak voor e-democratie• Types – Cyberburger (19%): vroege adaptoren/innovatoren – Pragmatische burger (42%): afwachtend meerderheid – Passieve burger (39%): niet- geïnteresseerde achterblijver
 15. 15. Besluit: wat betreft de politicus• Niet hoog op de agenda• Helft: inspraak verloopt best via middenveld• Types – Cyberpoliticus (36%): ICT-gezinde aanhangers van burgerparticipatie – Pragmatische politicus (17%): ICT-kritische voorvechters van burgerparticipatie – Sceptische politicus (47%): traditionele aanhangers van representatieve democratie
 16. 16. Besluit: burger-politicus vergeleken50%45%40%35%30% burgers25% politici20%15%10%5%0% Cyber Pragmatici Passief - sceptici
 17. 17. Besluit: en wat zegt het middenveld?• TEGEN rechtstreekse inspraak en participatie van de burger: – HELFT grote, traditionele organisaties – KWART nieuwere sociale groeperingen• Aanvoelen KLOOF tussen WENS en REALITEIT – ICT als een functionele aanvulling – ICT nog niet omarmd in eigen werking
 18. 18. En de pers?• Heel wat SCEPTICISME over bereidheid politici voor participatie burger• ICT als aanvullend kanaal maar belang MIDDENVELD voor beleidsvorming• Afstandelijk en kritisch t.o.v. e- instrumenten
 19. 19. Samenvattend (1)• Steun voor Vlaams/Belgisch model van de getrapte, representatieve consensusdemocratie, maar vertrouwen tussen stakeholders is zoek• Reëel draagvlak voor de participatieve burger aanwezig bij burgers, politici en middenveld: van “beleidssubject” tot “beleidspartner”• Behoefte aan informatie én consultatie (zeker op lokaal vlak), maar minder aan actieve deelname en rechtstreeks meebeslissen
 20. 20. Samenvattend (2)• ICT/e-democratie heeft potentiële meerwaarde, met name m.b.t. informatie en consultatie, maar minder voor actieve, dialooggerichte processen• Digitale kloof en participatiekloof: er blijft een zeer moeilijk te bereiken groep van burgers die geen interesse heeft voor ICT noch participatie• Stimulerende rol: “wat de Vlaamse regering doet voor e-government, moet het Vlaams Parlement doen voor e-democratie”
 21. 21. Vanuit de buik van de praktijk• Weinig – zo niet geen – goede voorbeelden van échte E- democratie• Huidig discours beschouwt E-democratie ofwel als consultatie (welke opinies zijn er), ofwel als voting (welke meerder/minderheden zijn er). ‘Actieve participatie’ wordt zelden als doel voorop geschoven• Dialoog – basisvoorwaarde voor actief deelnemen - organiseren via E-kanaal is een serieuze uitdaging!• We hebben dringend nood aan goede cases• Ideaal werkterrein: op lokaal vlak, dossiers rond ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, verkeer en mobiliteit, recreatie, milieu,…• Hoe dan ook: enkel via de E-weg participeren lijkt me een maat voor niets, het moet vergezeld zijn van live- processen.

×