Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evaluering_3

731 views

Published on

Oplæg

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evaluering_3

 1. 1. EvalueringPortfolio og elevplan
 2. 2. • Udviklingsarbejde om evaluering i årgangsteamet• Vi oplevede den største forandring ved os selv som lærer(team)• Et videoklip…
 3. 3. Der var engang…• Elever og forældre vidste ikke hvad der foregik – ”Hvor mange af jeres forældre ved hvad vi arbejder med for tiden?” – ”Hvad skal vi lave?” – ”Hvilken side?” – ”Må vi smide det ud?”
 4. 4. Spørgsmål og (mulige) svar• Hvordan kan vi få elever og forældre (mere) på banen i forhold til elevernes læring?• Logbog – Elevrefleksion og forældrekommentarer• Portfolio – Altmulig-mappe og præsentationsmappe – Adgangsbilletter
 5. 5. Logbog• Hver elev skrev refleksioner i et hæfte• Lærerne lavede hjælpeark• Stor forskel på kvalitet og kvantitet• Forældreunderskrift• Forpligtede forældrene til at kommunikere med barnet om læring• Stor forskel på læreropbakning• Et meget omfattende arbejde
 6. 6. Portfolio• Portfolio - at bære papir
 7. 7. Teori og praksis• En portfolio udgøres af en systematisk samling af elevarbejder, som viser elevens anstrengelser, fremskridt og præstationer inden for ét eller flere områder. Samlingen indbefatter elevmedvirken ved valget af indhold, kriterier for valg, kriterier for at bedømme værdien i relation til visse fælles opstillede mål samt viser elevens selvrefleksioner og holdninger til emnet.• (Karin Taube, 1999)
 8. 8. Målsætningsværktøj• Kvalificerer elevens læring og lærerprofessionalismen• Ex på et målark
 9. 9. Refleksion• Produkt og proces• Kommunikation og tænkning• Elev-lærer• Elev-elev• Elev-forældre• Elev-forældre-lærer
 10. 10. Portfolio• Ex på adgangsbillet• Ex på evaluering af et forløb• Portfolio tager tid
 11. 11. Refleksioner over arbejds- og læringsprocessen• Hvad har jeg arbejdet med?• Hvad har jeg lært?• Hvad har været svært?• Hvad har været nemt?• Hvad var mest udfordrende?• Hvor gik jeg i stå, hvis jeg gjorde det?• Hvad kunne have været anderledes?• Hvad kunne jeg have gjort anderledes?• Hvilke aftaler har jeg indgået med andre i forhold til…?• Hvad har jeg aftalt med mig selv?• Hvordan lærte jeg det, jeg lærte?• Har jeg lært noget om mig selv og min egen læring i dette forløb?• Hvordan kan jeg komme videre?• Hvem skal jeg spørge om hjælp? Og til hvad?• …og så videre…
 12. 12. Elevplanen• Ifølge loven er en elevplan betegnelsen for et eller flere fysiske eller elektroniske dokumenter, der udarbejdes om hver enkelt elev. Formålet er: – At styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen – At styrke grundlaget for undervisningens planlægning for derigennem at forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte elev – At styrke samarbejdet mellem skole og hjem og være med til at opkvalificere drøftelsen af, hvordan der fremadrettet støttes op om undervisningen af eleven fra såvel skolen som hjemmet.
 13. 13. Virkeligheden• Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut. Undersøgelse af hvordan der arbejdes med elevplanen i praksis, og i forhold til de tre formål konkluderer de, at elevplanerne: – ”endnu ikke i særlig stor udstrækning anvendes løbende i lærernes praksis for evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.” – ”ikke i særlig stor udstrækning anvendes som grundlag for planlægning af under-visningen.” – ”har en positiv betydning for skole-hjem-samarbejdet og for skole-hjem-samtalerne.”
 14. 14. Udfordring• Hvordan kan man lave en elevplan, der er mere end blot et stykke papir, der sendes hjem til forældrene to gange årligt, fordi man skal?• Hvordan gøres elevplanen til et aktivt evalueringsredskab, så det ikke føles som ekstra arbejde for lærerne?• Flytte snakken fra en diskussion omkring al den tid vi ikke fik for at udfylde dem, til en diskussion om indhold.• Samarbejde mellem skolebestyrelse, ledelse, elevråd og lærere.• Portfoliomappen er elevplanen.
 15. 15. Hvor er vi lige nu?• Digitaliseret verden• Er tiden løbet fra en ”analog” portfolio?• Blogs som refleksionsredskab• Video- og lydoptagelser, billeder, animationer, Google Apps, MindMeister, præsentationer i Prezi osv. osv.• Masser af muligheder – ét valg.• Fokus på at udvikle portfolien i en digital retning kommende skoleår.

×