Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 TEMA NG HEOGRAPIYA

106,620 views

Published on

AP 7

Published in: Education
 • I pasted a website that might be helpful to you: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

5 TEMA NG HEOGRAPIYA

 1. 1. TAKDANG ARALIN: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod: ! - Lugar - Latitud - Longhitud - Rehiyon - Ekwador - Prime Meridian - Lokasyon
 2. 2. H E O G R A P I Y A
 3. 3. PHOTO ANALISIS
 4. 4. LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
 5. 5. LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA A. LOKASYON B. REHIYON C. LUGAR D. INTERAKSYON NG TAO SA KAPALIGIRAN E. PAGGALAW
 6. 6. LOKASYON TUMUTUKOY SA KINAROROONAN NG MGA LUGAR SA DAIGDIG
 7. 7. LOKASYONG ABSOLUT MATUTUKOY GAMIT ANG MGA IMAHINASYONG LINYANG LONGHITUD AT LATITUD NA BUMUBUO SA GRID (GLOBAL LOCATION) STREET ADDRESS (LOCAL LOCATION)
 8. 8. Absolute Location http://www.worldatlas.com/aatlas/ findlatlong.htm
 9. 9. Manchester, UK
 10. 10. Seoul, Timog Korea
 11. 11. Dasmariñas, Cavite
 12. 12. RELATIBONG LOKASYON ANG BATAYAN NG LOKASYON AY ANG MGA LUGAR NA NASA PALIGID NITO. MALAYO, MALAPIT, BILANG NG ORAS BAGO MARATING
 13. 13. REHIYON BAHAGI NG DAIGDIG NA PINAGBUBUKLOD NG MAGKAKATULAD NA KATANGIANG PISIKAL O KULTURAL
 14. 14. LUGAR TUMUTUKOY SA MGA KATANGIANG NATATANGI SA POOK.
 15. 15. DALAWANG PARAAN NG PAGTUKOY NG LUGAR 1. KATANGIAN NG KINAROROONAN 2. KATANGIAN NG MGA TAONG NANINIRAHAN
 16. 16. KATANGIAN NG KINAROROONAN KLIMA ANYONG LUPA ANYONG TUBIG LIKAS NA YAMAN
 17. 17. KATANGIAN NG MGA TAONG NANINIRAHAN WIKA RELIHIYON DENSIDAD O DAMI NG TAO KULTURA MGA SISTEMANG POLITIKAL
 18. 18. INTERAKSYON NG TAO SA KAPALIGIRAN ANG KAUGNAYAN NG TAO SA PISIKAL NA KATANGIANG TAGLAY NG KANYANG KINAROROONAN.
 19. 19. Iba’t Ibang uri ng interaksyon PAGSALALAY (Dependence) PAG-AYON (Adaptation) PAGBAGO (Modification)
 20. 20. PAGGALAW ANG PAGLIPAT NG TAO MULA SA KINAGISNANG LUGAR PATUNGO SA IBANG LUGAR KABILANG DIN DITO ANG PAGLIPAT NG MGA BAGAY AT LIKAS NA PANGYAYARI, TULAD NG HANGIN AT ULAN
 21. 21. URI NG PAGGALAW PAGGALAW NG TAO PAGGALAW NG PRODUKTO/KALAKAL PAGGALAW NG IMPORMASYON/IDEYA
 22. 22. GAWAING PANG-UPUAN Sagutan ang Panimulang Pagtataya sa pahina 2-4 (A,B, at C) ng inyong aklat. Isulat sa kwaderno ang mga sagot.
 23. 23. TAKDANG ARALIN: 1.Basahin ang Aralin 1 (pahina 7-26) 2. Hanapin ang kahulugan ng mga sumusunod: •Pacific Ring of Fire •Caspian Sea •Ilog Huang •Khyber Pass 3. Ibigay ang bilang ng mga pulo na matatagpuan sa Indonesia at sa Pilipinas?
 24. 24. SANGGUNIAN: Bonnar, T. (2012, February 22). 5 Themes of Geography. Retrieved July 12, 2015, from http://www.slideshare.net/tbonnar/the-5- themes-of-geography-11708485

×