Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Mga Sagisag ng Bansa para sa Pagkakakilanlang pilipino

 1. Mga Sagisag ng Bansa para sa Pagkakakilanlang Pilipino
 2. Sinu-sino ang tumahi ng watawat ng Pilipinas? - Marcela Agoncillo - Lorenza Agoncillo - Delfina Herbosa de Natividad
 3. Bughaw Ito ay sumasagisag ng kapayapaan, katotohanan at katarungan.
 4. Pula Ito ay sumasagisag ng pagkamakabayan, pagkakapatiran at katapangan.
 5. Puting Tatsulok Ito ay sumasagisag sa kilusan ng Katipunan na magiting na nakipaglaban sa mga Espanyol at sumasagisag din sa pagkakapantay- pantay, kadalisayan at kabutihan.
 6. Walong sinag ng araw Maynila, Laguna, Pampanga, Cavite, Bulacan, Nueva Ecija, Batangas at Tarlac.
 7. Tatlong bituin Luzon, Visayas at Mindanao
 8. Ang watawat ay na ito ay sumasagisag sa pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan at sa sakripisyo ng mga mamamayan ng bansa para sa kapayapaan at pag-unlad.
 9. Quiz!
 10. 1. Ilan ang sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas? a. 8 b. 9 c. 10
 11. 2. Ang watawat ng Pilipinas ay tinahi noong ___________. a. 1898 b.1989 c. 1998
 12. 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi sinisimbolo ng kulay asul? a. katapangan b. katotohanan c. kapayapaan
 13. 4. Ang pambansang watawat ng Pilipinas isang mahalagang sagisag ng ating ______. a. bayan b. lahi c. kapayapaan
 14. 5. Ano ang isinasagisag ng puting tatsulok? a. kapatiran b. katarungan c. kadalisayan
 15. Thank You for Listening God bless us all!
Advertisement