Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taula elements

164 views

Published on

Taula Elements

Published in: Education
  • Be the first to comment

Taula elements

  1. 1. ELS ELEMENTS QUÍMICS
  2. 2. En el nostre estudi de la matèria hem vist que està formada per partícules:• Els àtoms
  3. 3. Els àtoms donen lloc a formar:Elements Compostos• Substàncies formades per •Són substàncies que resulten un sol tipus d’ àtoms de l’ agrupació d’ àtoms d’ elements diferents
  4. 4. Què caracteritza a un element químic? Z: NOMBRE ATÒMIC O NOMBRE DE PROTONS
  5. 5. Diferenciem:Element Compost• Hidrogen (H2 ) • Aigua (H2O)• Oxigen (O2 ) • Aigua Oxigenada (H2O2 )• Carboni (C) • Òxid de ferro (FeO)• Ferro (Fe) • Diòxid de Carboni (CO2 )
  6. 6. No confondre…• Un compost (FeO) és una substància pura, no una mescla.Es a dir en un compost tenim diferents elements químics.• El ozó (O3) y el oxigen (O2) són dos substancies simples, cada una de elles amb propietats diferents. I el element químic que forma estes dos substancies simples es l’ oxigen (O). Altre exemple es l’ element químic carboni, que es presenta en la natura com grafito o com diamant

×