Visualizem la informació

769 views

Published on

Píndola d'introducció a la informació CTUG

Published in: Education

Visualizem la informació

 1. 1. VISUALITZACIÓ D’INFORMACIÓ Roman Ondak “Measuring Universe“ CTUG Desembre 2012Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 2. 2. PERIODISME   h#p://goo.gl/0TJfi     Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 3. 3. DATA ART   h#p://youtu.be/4v4XxlfVk3o     Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 4. 4. INFORMES   h#p://2010.tnsdigitallife.com/       Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 5. 5. SOCIAL TRACKING   h#p://www.youtube.com/watch?v=PC99Nw2JX8w       Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 6. 6. BASES  COGNITIVES   “Les  dades,organitzats  i  empleats  degudament,poden     conver[r-­‐se  en  informació.   La  informació,  absorbida,compresa  i  aplicada  per  les  persones,  Font.  ffctn.com     pot  conver[r-­‐se  en  coneixements.   Els  coneixements  aplicats  freqüentment  en  un  camp  poden   conver[r-­‐se  en  saviesa,i  la  saviesa  és  la  base  de  lacció  posi[va”     Michael Cooley:”Architect or Bee?”Hogarth Press,London,UK,1987.       Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 7. 7. PROCÉS Com  explicar  una  història  amb  la  informació     h1p://youtu.be/mkEXx7sDXAI         Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 8. 8. REPOSITORIS PÚBLICS InsDtucions  públiques:  #opendata     –  Generalitat  de  Catalunya   –  Ajuntament  de  Barcelona     Departaments  dEstadísDca     –  Generalitat  de  Catalunya  -­‐  Idescat   –  Govern  dEspanya  –  INE   –  Unió  Europea  –  Eurostat   –  Departaments  Cartogràfics     IniciaDves  privades     –  CKAN   –  Publicdata.eu   –  Opengovernmentdata.org   –  Open  Knowledge  Founda[on                           Ignasi Alcalde Visualització de  la Informació     www.ignasialcalde.es
 9. 9. REP. COMERCIALS     Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 10. 10. DADES OBERTES 5  estrelles  del  open  data   h#p://5stardata.info/         Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 11. 11. EINES INFOGRAFIA Piktochart:  és  un  editor  online  d  imatges  dissenyat  específicament  per  crear  infogranas.  És  gratuït   encara  que  si  l  usuari  vol  tenir  accés  a  funcionalitats  més  avançades  ha  de  pagar  subscripció  9,99  $           Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 12. 12. EINES INFOGRAFIA Visual.ly  permet  generar  infografies  de  manera  gairebé  instantània  recolzant-­‐se  en  mètriques  de   xarxes  socials  com  Twi#er  i  Facebook.  És  molt  fàcil  du[litzar  i  és  a  més  una  plataforma  gratuïta.             Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 13. 13. EINES INFOGRAFIA Wordle  és  una  manera  simple  i  senzilla  de  crear  visualitzacions  atrac[ves  de  grups  de  paraules.       Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 14. 14. EINES VISUALITZACIO Stat  Silk  és  una  aplicació  per  crear  visualitzacions  interac[ves  i  personalitzar  el  con[ngut  de  les   mateixes.  h#p://youtu.be/jaUeXwbIlNY         Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 15. 15. EINES VISUALITZACIO   h#p://www.tableausotware.com/public/how-­‐it-­‐works       Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 16. 16. EINES VISUALITZACIO  Gapminder  un  lloc  des  del  qual  podem  veure  vídeos  i  animacions  amb  levolució  de  diferents  dades   de  països  i  regions  de  tot  el  món.  Les  animacions  són  interac[ves,  permetent  als  usuaris  triar  i   comparar.           Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 17. 17. LLIBRES                Com  fer-­‐ho                                                        Estudi  de  cassos  d  èxit     Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 18. 18. CITA Una bona visualització és una peça d’art que fa visible lo invisible.     Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es
 19. 19. CONTACTE Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es/blog-ia/ @ignasialcalde info@ignasialcalde.es     Ignasi Alcalde Visualització de la Informació www.ignasialcalde.es

×