Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introducció a la Infografia

1,244 views

Published on

Introducció a la Inforgrafia

Introducció a la Infografia

 1. 1. INFOGRAFIA representar la informació gràficament 31/01/2013Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 2. 2. QUI SÓCo Grau universitari en Multimèdiao Màster universitari en Societat d Informació i el Coneixemento Postgrau en Visualització de la Informació (en curs)o Consultor docent a la UOCo Membre Xarxa XIP (Xarxa innovació pública)o Membre Infoexplorers (Xarxa dexperts en anàlisis de dades,visualització i xarxes socials) Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 3. 3. PERQUÉ FER INFOGRAFIES?. 1Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 4. 4. 6 RAONS Poca capacitat datenció Amb el tràfec constant i estrès de la vida moderna, les persones tenen poca capacitat datenció. Això es demostra pel fet que la majoria de la gent es decideix deixar un lloc web o continuar explorant en els primers 2-4 segons de veure la pàgina. Amb molt poc temps per convèncer la gent a quedar-se, infografies i visualitzacions són una manera més eficaç per atrapar literalment els ulls de la gent. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 5. 5. 6 RAONS Sobrecàrrega Informativa Amb la informació del món en lactualitat es duplica cada dos anys, no és destranyar la gent experimenta una sobrecàrrega dinformació. Amb els telèfons intel·ligents tablets i la ubiqüitat de la Internet, la gent no para de rebre, analitzar, compartir i crear informació nova. A causa daquesta sobrecàrrega cal cridar latenció de la gent. La creació duna visualització convincent de les dades i informació pot fer que aquesta realment sobresurti de tot el soroll informatiu. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 6. 6. 6 RAONS Fàcil de Entendre Com a éssers humans, som criatures molt visuals. La nostra capacitat dinterpretar ràpidament la informació visual és molt més gran que la de les paraules escrites. Mitjançant la visualització que poden fer que la informació complexa sigui més fàcil dentendre. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 7. 7. 6 RAONS Retenció lectora Les persones tenen taxes de retenció horribles per la informació que llegeixen. Estudis fets recentment diuen que les persones només recorden el 20% del que llegeixen. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 8. 8. 6 RAONS Més atractiu Amb una gran quantitat de contingut nou publicat cada dia, la gent està inundada. Mitjançant la creació dalguna visualització visualment atractiva, probablement activarem al curiositat de la persona. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 9. 9. 6 RAONS Ens encanta compartir La naturalesa visual de lespècie humana es destaca per tant com la gent li encanta compartir infografia i visualització de dades interessants. Així ho demostra ladopció generalitzada de la infografia per linkbuilding i màrqueting viral. Si la gent ha de triar entre una cosa que és visualment atractiu i fàcil de digerir que triaran que en altres formes com la paraula escrita que pren més temps i més energia per digerir. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 10. 10. INFOGRAFIA VS 2 VISUALITZCIÓIgnasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 11. 11. VISUALITZACIÓ Alberto Cairo Director de infografía i multimèdia a Época “Visualització és aquella tecnologia-plural (això és, disciplina) que consisteix a transformar dades en informació semàntica -o a crear eines perquè un usuari completi per si solament aquest procés- per mitjà duna sintaxi de fronteres imprecises i en constant evolució basada en la conjunció de signes de naturalesa icònica (figuratius) amb uns altres de naturalesa arbitrària i abstracta (no figuratius)” Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 12. 12. DEFINIM QUE DIU Vitaly Friedman Dissenyador i desenvolupador web freelance “ Lobjectiu principal de la visualització de dades és transmetre informació clara i eficaç a través de mitjans gràfics. Això no significa que la visualització de dades hagi de ser avorridaper ser funcional o extremadament sofisticada per ser bella. Per expressar idees de manera efectiva, tant la dimensió estètica com la funcional han danar de la mà, i han de proporcionar determinats punts dentrada a un conjunt de dades complex per comunicar els seus aspectes clau duna forma més intuïtiva.” Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 13. 13. DEFINIM QUE DIU Fernanda Viegas i Martin M. Wattenberg Líders de Google’s “Big Picture” data visualization group “ La visualització ideal no només ha de comunicar amb claredat, sinó que també ha destimular la participació i latenció de lespectador” Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 14. 14. DEFINIM DONCS Visualització “ Multidisciplina que representa les dades transformant- les en informació semàntica a través de mitjans gràfics, combinant la seva funcionalitat i estètica amb simplicitat, i estimulant la participació dels usuaris “conjunció de signes Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 15. 15. INFOGRAFIA vsVISUALITZACIÓ Infografia Vs Visualització “Alguns especialistes marquen una frontera entre aquestes dues disciplines, basada en el fet que, suposadament, la infografia consisteix a presentar informació per mitjà de gràfics estadístics, mapes i esquemes, mentre que la visualització es basa en la creació d’eines visuals (estàtiques i interactives) que un públic pugui fer servir per explorar, analitzar i estudiar conjunts complexos de dades “ Hi ha una naturalesa comuna de l’infografia i la visualització ja que pertanyen a un mateix continu, on els límits de la qual són definits per les paraules presentació i exploració. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 16. 16. VISUALIZACIÓ http://goo.gl/4z6L9 Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 17. 17. INFOGRAFIA Placeholder Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 18. 18. INFOGRAFIA PROCÉS http://goo.gl/fA44z Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 19. 19. INFOGRAFIA PROCÉS http://goo.gl/N9bmO Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 20. 20. QUÈ FA UNA BONAINFOGRAFIA Què fa que una bona infografia? • Explica una història • Ofereix informació i connexions entre les les dades. Tipus dInfografia • Mostra una tendència o procès • Proporciona un recurs • Compara A i B http://goo.gl/ow633 • Mostra levolució d’un fet o concepte • Simplifica lo complex Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 21. 21. ALGUNES EINES PER 3 CREAR INFOGRAFIESIgnasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 22. 22. EINES INFOGRAFIA Piktochart: és un editor online d imatges dissenyat específicament per crear infografías. És gratuït encara que si l usuari vol tenir accés a funcionalitats més avançades ha de pagar subscripció 9,99 $ Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 23. 23. PIKTOCHART Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 24. 24. VISUALIZE.ME Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 25. 25. VISUAL.LY Visual.ly permet generar infografies de manera gairebé instantània recolzant-se en mètriques de xarxes socials com Twitter i Facebook. És molt fàcil dutilitzar i és a més una plataforma gratuïta i ala vegada en marketplace per infografistes.. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 26. 26. VIZIFY Vizify és una aplicació associada a Twitter que genera infografies amb informació del perfil de lusuari a la coneguda xarxa de microblogging: seguidors, post més retwitteajats, etc. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 27. 27. INFOGR.AM Infogr.am acaba de realitzar el seu debut al mercat i és molt útil per crear de manera ràpida i senzilla infografies i taules interactives. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 28. 28. EASEL.LYEasel.ly és una divertida einaper crear els teusInfographics amb un simplearrossegar i deixar anarfuncions i una interfíciesimple Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 29. 29. VENNGAGE Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 30. 30. ICHARTS Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 31. 31. DIPITY Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 32. 32. FLUXVFX Fluxvfx és una eina per crear infografia en format vídeo. En After effects Disposa duna àmplia selecció de plantilles i és accessible a lusuari amb quotes de subscripció des de 25 dòlars al mes. https://www.fluxvfx.com/ho w-it-works/ http://vimeo.com/marissajoy ner/infographicstemplate Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 33. 33. WORDLE Wordle és una manera simple i senzilla de crear visualitzacions atractives de grups de paraules. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 34. 34. TAXEDO Tagxedo és una eina que transforma una sèrie de paraules predeterminades en núvols de tags visualment molt atractives. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 35. 35. CREATELY Creately és una eina que permet a lusuari crear diagrames i taules professionals prenent com a base diverses plantilles. Serveix com a pas previ de Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 36. 36. MÉS INFORMACIÓ? 4 WEBS A CONSIDERARIgnasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 37. 37. WEBS Visualització o Information is beutiful http://www.informationisbeautiful.net/ o Visual Complexity http://www.visualcomplexity.com o Flowing data http://flowingdata.com/ o Data Visualization http://datavisualization.ch/ o Creative Applications http://www.creativeapplications.net/ Infografia o Daily Infographic http://dailyinfographic.com/ o Cool Infographics http://www.coolinfographics.com/ o Infografistas http://infografistas.blogspot.com.es/ o Infographics Showcase http://www.infographicsshowcase.com/ o Inforgraphic Labs http://infographiclabs.com/ Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 38. 38. LLIBRES Introducció Infografia Cassos i exemples Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 39. 39. CITA Una bona infografia o visualització d’informació és una peça d’art que fa visible lo invisible. Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es
 40. 40. CONTACTE Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es/blog-ia/ @ignasialcalde info@ignasialcalde.es Ignasi Alcalde Infografia www.ignasialcalde.es

×