SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
PLE: aprenentatge personal
a l’entorn de treball

26.11.2013

Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
QUI SÓC

o  Grau universitari en Multimèdia
o  Màster universitari en Societat d'Informació i el
Coneixement
o  Consultor docent a la UOC

Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Claus de la empresa
sXXI en la SIC
Els actius més importants de les millors empreses del món del segle
XXI segons denomina en el seu article Rosabeth Moss Kanter
“La gestió en un món globalment connectat” són les tres “C”:

•  conceptes

(idees i tecnologies impulsades per la innovació)

•  competències

(habilitats i la capacitat d 'utilitzar-les, millorades per l 'aprenentatge)

•  connexions

(relacions estratègiques, nodrides per la col·laboració)	
  

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Conceptes
Gestió eficaç de la informació

	
  

De la informació
	
  
Ignasi Alcalde

al coneixement

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Conceptes

En una societat SIC :
¿Quina és l'eina més utilitzada per aprendre?
	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Conceptes

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Competències

De consumidor a prosumidor
	
  

Generació de continguts rellevants.

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Competències

Observar
Interactuar

Mesurar
Escoltar
	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Competències

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Competències
Gestió de
la
informació

Creativitat

Identitat
digital

Participar

emails

Bases de
dades

Rss
alertes
Ignasi Alcalde

Edició
Multimèdia

Wikis
	
  
	
  

Blocs

Xarxes
Socials

ePortfolio

Life
Streaming

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Xarxes socials
Corporatives

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Aprenentatge connectat

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Smart worker

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Aprenentatge connectat

Aprenentatge no formal a tot aquell estructurat
(doncs té objectius didàctics i una durada
definida) però que no és ofert per un centre d
'educació o formació i que normalment no
condueix a una certificació.
Aprenentatge informal: no està estructurat (en
objectius didàctics, durada ni suport), i abastaria
el que s 'obté en les activitats de la vida
quotidiana relacionades amb el treball i l 'oci i
que normalment no condueix a una certificació
seria un aprenentatge intencional i serendípic

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
L'aprenentatge continu

"Els analfabets del segle XXI no seran els que no sàpiguen llegir i escriure,
sinó ...els que no puguin aprendre, des aprendre i re aprendre. Un analfabet
serà el que no sàpiga on anar a buscar la informació que requereix en un
moment donat per resoldre un problema concret. La persona formada no ho
serà a força de coneixements inamovibles que posseeixi en la seva ment, sinó
en funció de les seves capacitats per conèixer el que precisi a cada moment”
Alvin Toffler

	
  

Com el podem activar
	
  

Personal learning enviroments

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
Aprenentatge colectiu

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE

Un entorn personal d'aprenentatge (PLE)
és un conjunt d 'eines, fonts d 'informació,
connexions i activitats que cada persona
utilitza de manera freqüent per aprendre.
EL PLE es veu condicionat per les eines
(tecnologies) que s 'empren en la mesura
que determinen la forma en que s
'accedeix a elles, les utilitzem i combinem.
(Adell i Castanyeda, 2010)

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE.
Conceptes

NO

SI

Una plataforma
Un software
Una aplicació
Una eina

Una forma d’aprendre
Un enfoc d’aprenentatge
Un canvi d’actitud

PLE es basen en la idea que l 'aprenentatge es durà a terme en
diferents contextos i situacions, i no serà proporcionada per un únic
proveïdor d 'aprenentatge
	
  

	
  

Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Característiques

•  Personal:
Cada persona fixa
els seus propis objectius
d 'aprenentatge

•  Dinàmic:
No hi ha una estructura
formal

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Característiques

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Parts

•  Les eines que un tria per al
seu aprenentatge .
•  Els recursos o fonts d
'informació .
•  Personal Learning Network
PLN Xarxa personal d
'aprenentatge

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Procés

Xarxa Personal
d’aprenentatge

Organitzo la
informació
RSS i cerques
de la meva
PLN	
  

	
  

Amb es que
enforteixo els vincles
amb la meva PLN	
  

Comparteixo
continguts	
  
	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Possibles fonts.

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Eines i Serveis

• 

Per buscar i accedir a la informació

• 

Crear editar i publicar informació

• 

Relacions amb altres persones :
A través dels recursos , experiències i activitats que difonem a
Del.icio.us , Diigo , Twitter , WordPress , …
A través de les relacions personals i el diàleg amb gent interessant
Twitter , Linkedin , Facebook ...

• 

A través de produccions personals i objectes que compartim utilitzant
l'estructura d'eines i serveis que tenim a la nostra disposició : YouTube ,
WordPress , Flickr , SlideShare , Slide , Vimeo , Picasa...

• 

Recursos i fonts d 'informació propis.
	
  
	
  

Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Primeres passes

Primers passos per crear un PLE
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Crear un compte a Twitter i segueix a gent interessant .
Comparteix les teves idees i troballes amb ells
Subscriu-te via RSS a blogs o altres fonts d 'informació:
Feedly
Comença a escriure les teves idees i projectes en el teu
propi bloc en WordPress , Blogger .
Etiqueta i comparteix els teus favorits a del.icio.us o
Diigo
Participa en algunes xarxes socials interessants o en
grups Linkedin.
Construeix la teva PLN
	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Primeres passes

Primers passos per crear un PLE
• 
• 
• 
• 

Immersió
Avaluació
Filtratge
Equilibri (presencial / virtual)

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLN: xarxa personal
d‘aprenetage

Key user , intermediari clau del coneixement
	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLN: xarxa personal
d‘aprenetage

http://youtu.be/PC99Nw2JX8w

	
  

	
  

Visualització de xarxes e informació.
	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLN: xarxa personal
d‘aprenetage

	
  
Detecció del “content curators”

	
  

Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLN: xarxa personal
d‘aprenetage

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Eines
complementaries

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Eines
complementaries

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Eines
complementaries

Conectividad
entre fonts

Compartir
recursos

Establir blogs
de clau

Integrar
xarxes
socials

subscripció a
notícies sense
navegació

L'estàndard RSS és una manera senzilla d'estar informat sobre els últims continguts d'un lloc web
sense haver de visitar-lo.El format "RSS" (que significa "Really Simple Syndication" o "sindicació
senzilla" en anglès) permet descriure, de manera general, el contingut d'un lloc web en un arxiu
XML, per tal que tercers puguin usar el contingut. L'arxiu RSS (també anomenat canal RSS o feed
RSS) que conté informació per a 	
  ser distribuïda, es manté sempre actualitzat amb la informació
publicada més recent.

	
  

Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Eines

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Netvibes

h#p://youtu.be/s_znTXEOH7M	
  
	
  
	
  
	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Netvibes

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
PLE. Netvibes
Ho provem?

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es
CONTACTE

Ignasi Alcalde
www.ignasialcalde.es

@ignasialcalde
info@ignasialcalde.es

	
  

	
  
Ignasi Alcalde

L'aprenentatge personal a l’entorn de treball

www.ignasialcalde.es

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (9)

161109 jornada eficiència icaen
161109 jornada eficiència icaen161109 jornada eficiència icaen
161109 jornada eficiència icaen
 
Project center in trichy @ieee 2016 17 titles for java and dotnet
Project center in trichy @ieee 2016 17 titles for java and dotnetProject center in trichy @ieee 2016 17 titles for java and dotnet
Project center in trichy @ieee 2016 17 titles for java and dotnet
 
12 05 ipc_se_continuous_performance_tests
12 05 ipc_se_continuous_performance_tests12 05 ipc_se_continuous_performance_tests
12 05 ipc_se_continuous_performance_tests
 
12 05 ipc_se_testen_state_of_the_art
12 05 ipc_se_testen_state_of_the_art12 05 ipc_se_testen_state_of_the_art
12 05 ipc_se_testen_state_of_the_art
 
Date concerto chaplin
Date concerto chaplinDate concerto chaplin
Date concerto chaplin
 
Colombo PerfTest Meetup - April 2016
Colombo PerfTest Meetup - April 2016Colombo PerfTest Meetup - April 2016
Colombo PerfTest Meetup - April 2016
 
Proceso Conceptualizacion
Proceso ConceptualizacionProceso Conceptualizacion
Proceso Conceptualizacion
 
Rewriting The Revenue Rules: From Mobile-First To Mobile-Only Mobile Shopping...
Rewriting The Revenue Rules: From Mobile-First To Mobile-Only Mobile Shopping...Rewriting The Revenue Rules: From Mobile-First To Mobile-Only Mobile Shopping...
Rewriting The Revenue Rules: From Mobile-First To Mobile-Only Mobile Shopping...
 
Keerah gracia
Keerah graciaKeerah gracia
Keerah gracia
 

Similar to PLE: aprenentatge personal

Eines re-elaboracio continguts
Eines re-elaboracio contingutsEines re-elaboracio continguts
Eines re-elaboracio continguts
Ignasi Alcalde
 
Eines web 20 i el treball cooperatiu a classe
Eines web 20 i el treball cooperatiu a classeEines web 20 i el treball cooperatiu a classe
Eines web 20 i el treball cooperatiu a classe
Joan Calvo
 
Idees i dubtes sobre la imprescindible personalització de l'aprenentatge - Se...
Idees i dubtes sobre la imprescindible personalització de l'aprenentatge - Se...Idees i dubtes sobre la imprescindible personalització de l'aprenentatge - Se...
Idees i dubtes sobre la imprescindible personalització de l'aprenentatge - Se...
Sergi del Moral
 

Similar to PLE: aprenentatge personal (20)

Eines re-elaboracio continguts
Eines re-elaboracio contingutsEines re-elaboracio continguts
Eines re-elaboracio continguts
 
Jornades eduurv2011
Jornades eduurv2011Jornades eduurv2011
Jornades eduurv2011
 
Gestió del coneixement
Gestió del coneixement Gestió del coneixement
Gestió del coneixement
 
Pln mesenlla dels EVA
Pln mesenlla dels EVAPln mesenlla dels EVA
Pln mesenlla dels EVA
 
Colaboracio efectiva
Colaboracio efectivaColaboracio efectiva
Colaboracio efectiva
 
Innovant en Formació
Innovant en FormacióInnovant en Formació
Innovant en Formació
 
Taller de recerca formació i ocupació 2na sessió
Taller de recerca formació i ocupació 2na sessióTaller de recerca formació i ocupació 2na sessió
Taller de recerca formació i ocupació 2na sessió
 
MOODLE a l'aprenentatge d'idiomes
MOODLE a l'aprenentatge d'idiomesMOODLE a l'aprenentatge d'idiomes
MOODLE a l'aprenentatge d'idiomes
 
Identitat Digital i Networking (Promodespí, 2015) by @aCanelma
Identitat Digital i Networking (Promodespí, 2015) by @aCanelmaIdentitat Digital i Networking (Promodespí, 2015) by @aCanelma
Identitat Digital i Networking (Promodespí, 2015) by @aCanelma
 
Article dolors-reig-escola-innovacio-33
Article dolors-reig-escola-innovacio-33Article dolors-reig-escola-innovacio-33
Article dolors-reig-escola-innovacio-33
 
Eines web 20 i el treball cooperatiu a classe
Eines web 20 i el treball cooperatiu a classeEines web 20 i el treball cooperatiu a classe
Eines web 20 i el treball cooperatiu a classe
 
Idees i dubtes sobre la imprescindible personalització de l'aprenentatge - Se...
Idees i dubtes sobre la imprescindible personalització de l'aprenentatge - Se...Idees i dubtes sobre la imprescindible personalització de l'aprenentatge - Se...
Idees i dubtes sobre la imprescindible personalització de l'aprenentatge - Se...
 
Biblioteca Anticrisi
Biblioteca Anticrisi Biblioteca Anticrisi
Biblioteca Anticrisi
 
Com aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatge
Com aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatgeCom aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatge
Com aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatge
 
LinkedIn
LinkedInLinkedIn
LinkedIn
 
Linkedin
LinkedinLinkedin
Linkedin
 
De cara a la feina, del Punt Òmnia GòTIC - Ajuntament de Tàrrega
De cara a la feina, del Punt Òmnia GòTIC - Ajuntament de TàrregaDe cara a la feina, del Punt Òmnia GòTIC - Ajuntament de Tàrrega
De cara a la feina, del Punt Òmnia GòTIC - Ajuntament de Tàrrega
 
Adults ple pln
Adults ple plnAdults ple pln
Adults ple pln
 
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - CatalánDiseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
 
Com superar la infoxicació del PLE
Com superar la infoxicació del PLE Com superar la infoxicació del PLE
Com superar la infoxicació del PLE
 

More from Ignasi Alcalde

More from Ignasi Alcalde (20)

Revissta Alumni EUNCET Octubre 2023
Revissta Alumni EUNCET Octubre 2023Revissta Alumni EUNCET Octubre 2023
Revissta Alumni EUNCET Octubre 2023
 
Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...
Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...
Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...
 
Portfolio 2022
Portfolio 2022 Portfolio 2022
Portfolio 2022
 
Porfolio Formativo y Servicios 2017
Porfolio Formativo y Servicios 2017Porfolio Formativo y Servicios 2017
Porfolio Formativo y Servicios 2017
 
Les dades a la societat de coneixement
Les dades a la societat de coneixementLes dades a la societat de coneixement
Les dades a la societat de coneixement
 
Data visualization: from data to knowledge
Data visualization: from data to knowledgeData visualization: from data to knowledge
Data visualization: from data to knowledge
 
[ia] Infogram workshop en DataViz day Hacks&Hackers
[ia] Infogram workshop en DataViz day Hacks&Hackers[ia] Infogram workshop en DataViz day Hacks&Hackers
[ia] Infogram workshop en DataViz day Hacks&Hackers
 
¿Dónde está el conocimiento que se perdió con la información?
¿Dónde está el conocimiento que se perdió con la información?¿Dónde está el conocimiento que se perdió con la información?
¿Dónde está el conocimiento que se perdió con la información?
 
Les dades a la societat del coneixement #trinxat Reus
Les dades a la societat del coneixement #trinxat ReusLes dades a la societat del coneixement #trinxat Reus
Les dades a la societat del coneixement #trinxat Reus
 
Les dades a la societat del coneixement
Les dades a la societat del coneixementLes dades a la societat del coneixement
Les dades a la societat del coneixement
 
Visualizacion de la Infomación. De los datos al conocimiento.
Visualizacion de la Infomación. De los datos al conocimiento.Visualizacion de la Infomación. De los datos al conocimiento.
Visualizacion de la Infomación. De los datos al conocimiento.
 
Smart Learning en la sociedad red
Smart Learning en la sociedad redSmart Learning en la sociedad red
Smart Learning en la sociedad red
 
Infografia, Comunicació, Informació i Disseny
Infografia, Comunicació, Informació i DissenyInfografia, Comunicació, Informació i Disseny
Infografia, Comunicació, Informació i Disseny
 
Knortbit: la solución tecnologica de UOC COtalent
Knortbit: la solución tecnologica de UOC COtalentKnortbit: la solución tecnologica de UOC COtalent
Knortbit: la solución tecnologica de UOC COtalent
 
Open Data , Infographics & Education
Open Data , Infographics & EducationOpen Data , Infographics & Education
Open Data , Infographics & Education
 
Portfolio Acciones Formativas 2014
Portfolio Acciones Formativas 2014Portfolio Acciones Formativas 2014
Portfolio Acciones Formativas 2014
 
PLE - Entornos Personalizados de Aprendizaje
PLE - Entornos Personalizados de AprendizajePLE - Entornos Personalizados de Aprendizaje
PLE - Entornos Personalizados de Aprendizaje
 
Dades i visualització d’informació
Dades i visualització d’informació Dades i visualització d’informació
Dades i visualització d’informació
 
Presentació COTalent UOC
Presentació COTalent UOCPresentació COTalent UOC
Presentació COTalent UOC
 
Inteligencia Colectiva. Cerebros unidos La Vanguardia.
Inteligencia Colectiva. Cerebros unidos La Vanguardia.Inteligencia Colectiva. Cerebros unidos La Vanguardia.
Inteligencia Colectiva. Cerebros unidos La Vanguardia.
 

PLE: aprenentatge personal

 • 1. PLE: aprenentatge personal a l’entorn de treball 26.11.2013 Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 2. QUI SÓC o  Grau universitari en Multimèdia o  Màster universitari en Societat d'Informació i el Coneixement o  Consultor docent a la UOC Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 3. Claus de la empresa sXXI en la SIC Els actius més importants de les millors empreses del món del segle XXI segons denomina en el seu article Rosabeth Moss Kanter “La gestió en un món globalment connectat” són les tres “C”: •  conceptes (idees i tecnologies impulsades per la innovació) •  competències (habilitats i la capacitat d 'utilitzar-les, millorades per l 'aprenentatge) •  connexions (relacions estratègiques, nodrides per la col·laboració)       Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 4. Conceptes Gestió eficaç de la informació   De la informació   Ignasi Alcalde al coneixement L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 5. Conceptes En una societat SIC : ¿Quina és l'eina més utilitzada per aprendre?     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 6. Conceptes     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 7. Competències De consumidor a prosumidor   Generació de continguts rellevants.   Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 8. Competències Observar Interactuar Mesurar Escoltar     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 9. Competències     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 10. Competències Gestió de la informació Creativitat Identitat digital Participar emails Bases de dades Rss alertes Ignasi Alcalde Edició Multimèdia Wikis     Blocs Xarxes Socials ePortfolio Life Streaming L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 11. Xarxes socials Corporatives     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 12. Aprenentatge connectat     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 13. Smart worker     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 14. Aprenentatge connectat Aprenentatge no formal a tot aquell estructurat (doncs té objectius didàctics i una durada definida) però que no és ofert per un centre d 'educació o formació i que normalment no condueix a una certificació. Aprenentatge informal: no està estructurat (en objectius didàctics, durada ni suport), i abastaria el que s 'obté en les activitats de la vida quotidiana relacionades amb el treball i l 'oci i que normalment no condueix a una certificació seria un aprenentatge intencional i serendípic     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 15. L'aprenentatge continu "Els analfabets del segle XXI no seran els que no sàpiguen llegir i escriure, sinó ...els que no puguin aprendre, des aprendre i re aprendre. Un analfabet serà el que no sàpiga on anar a buscar la informació que requereix en un moment donat per resoldre un problema concret. La persona formada no ho serà a força de coneixements inamovibles que posseeixi en la seva ment, sinó en funció de les seves capacitats per conèixer el que precisi a cada moment” Alvin Toffler   Com el podem activar   Personal learning enviroments   Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 16. Aprenentatge colectiu     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 17. PLE Un entorn personal d'aprenentatge (PLE) és un conjunt d 'eines, fonts d 'informació, connexions i activitats que cada persona utilitza de manera freqüent per aprendre. EL PLE es veu condicionat per les eines (tecnologies) que s 'empren en la mesura que determinen la forma en que s 'accedeix a elles, les utilitzem i combinem. (Adell i Castanyeda, 2010)     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 18. PLE. Conceptes NO SI Una plataforma Un software Una aplicació Una eina Una forma d’aprendre Un enfoc d’aprenentatge Un canvi d’actitud PLE es basen en la idea que l 'aprenentatge es durà a terme en diferents contextos i situacions, i no serà proporcionada per un únic proveïdor d 'aprenentatge     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 19. PLE. Característiques •  Personal: Cada persona fixa els seus propis objectius d 'aprenentatge •  Dinàmic: No hi ha una estructura formal     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 20. PLE. Característiques     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 21. PLE. Parts •  Les eines que un tria per al seu aprenentatge . •  Els recursos o fonts d 'informació . •  Personal Learning Network PLN Xarxa personal d 'aprenentatge     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 22. PLE. Procés Xarxa Personal d’aprenentatge Organitzo la informació RSS i cerques de la meva PLN     Amb es que enforteixo els vincles amb la meva PLN   Comparteixo continguts       Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 23. PLE. Possibles fonts.     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 24. PLE. Eines i Serveis •  Per buscar i accedir a la informació •  Crear editar i publicar informació •  Relacions amb altres persones : A través dels recursos , experiències i activitats que difonem a Del.icio.us , Diigo , Twitter , WordPress , … A través de les relacions personals i el diàleg amb gent interessant Twitter , Linkedin , Facebook ... •  A través de produccions personals i objectes que compartim utilitzant l'estructura d'eines i serveis que tenim a la nostra disposició : YouTube , WordPress , Flickr , SlideShare , Slide , Vimeo , Picasa... •  Recursos i fonts d 'informació propis.     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 25. PLE. Primeres passes Primers passos per crear un PLE •  •  •  •  •  •  •  Crear un compte a Twitter i segueix a gent interessant . Comparteix les teves idees i troballes amb ells Subscriu-te via RSS a blogs o altres fonts d 'informació: Feedly Comença a escriure les teves idees i projectes en el teu propi bloc en WordPress , Blogger . Etiqueta i comparteix els teus favorits a del.icio.us o Diigo Participa en algunes xarxes socials interessants o en grups Linkedin. Construeix la teva PLN     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 26. PLE. Primeres passes Primers passos per crear un PLE •  •  •  •  Immersió Avaluació Filtratge Equilibri (presencial / virtual)     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 27. PLN: xarxa personal d‘aprenetage Key user , intermediari clau del coneixement     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 28. PLN: xarxa personal d‘aprenetage http://youtu.be/PC99Nw2JX8w     Visualització de xarxes e informació.   Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 29. PLN: xarxa personal d‘aprenetage   Detecció del “content curators”   Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 30. PLN: xarxa personal d‘aprenetage     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 31. PLE. Eines complementaries     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 32. PLE. Eines complementaries     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 33. PLE. Eines complementaries Conectividad entre fonts Compartir recursos Establir blogs de clau Integrar xarxes socials subscripció a notícies sense navegació L'estàndard RSS és una manera senzilla d'estar informat sobre els últims continguts d'un lloc web sense haver de visitar-lo.El format "RSS" (que significa "Really Simple Syndication" o "sindicació senzilla" en anglès) permet descriure, de manera general, el contingut d'un lloc web en un arxiu XML, per tal que tercers puguin usar el contingut. L'arxiu RSS (també anomenat canal RSS o feed RSS) que conté informació per a  ser distribuïda, es manté sempre actualitzat amb la informació publicada més recent.   Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 34. PLE. Eines     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 35. PLE. Netvibes h#p://youtu.be/s_znTXEOH7M         Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 36. PLE. Netvibes     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 37. PLE. Netvibes Ho provem?     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es
 • 38. CONTACTE Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcalde info@ignasialcalde.es     Ignasi Alcalde L'aprenentatge personal a l’entorn de treball www.ignasialcalde.es