Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psd - Programma Structuur Diagram

11,707 views

Published on

Presentatie over programmeren met PSD

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Psd - Programma Structuur Diagram

 1. 1. PSD Basisstructuren programmeren
 2. 2. De basisstructuren van het PSD Opeenvolging Keuze Herhaling Eerst dit... Dan dat... Voorwaarde Nee Ja Zolang voorwaarde
 3. 3. Opeenvolging / sequentie Eerst dit... Dan dat... Vervolgens dat...
 4. 4. De Programmeer-opdracht <ul><li>Vraag iemand naar zijn voornaam en heet hem daarna persoonlijk welkom. </li></ul><ul><li>Vraag naar zijn leeftijd. </li></ul><ul><li>Bereken het verschil met de leeftijd van de informatica-docent. </li></ul><ul><li>Druk dit leeftijdsverschil af op het beeldscherm. </li></ul>Wat is in bovenstaande tekst variabel? Met andere woorden: Welke woorden krijgen steeds een andere waarde wanneer het programma door verschillende personen wordt uitgevoerd?
 5. 5. <ul><li>Maak een PSD waarin de drie soorten opdrachten (lees, schrijf, wordt) duidelijk worden aangegeven. </li></ul><ul><li>Geef door middel van onderstrepen aan welke de variabelen zijn. </li></ul>De PSD-opdracht
 6. 6. Opeenvolging Schrijf: Hoe heet je? Lees: voornaam Schrijf: Welkom voornaam . Hoe oud ben je? Lees: leeftijd Schrijf: verschil Jan Jan Jan 17 17 17 20 20 Jan 17 20 verschil := 37 - leeftijd Intern geheugen
 7. 7. Programma in Pascal program opeenvolging; {Vraag iemand naar zijn voornaam en heet hem daarna welkom. Vraag naar zijn leeftijd en bereken het verschil met de leeftijd van de informaticadocent} PSD Variabelen declareren Programma-naam + omschrijving naam type Var voornaam: String; leeftijd: Integer; verschil: Integer; Begin write('Wat is je voornaam? '); readln(voornaam); writeln; write('Hallo ',voornaam, '. Welkom bij de eerste programmeerles.'); writeln; write('Hoe oud ben je? '); readln(leeftijd); verschil := 37-leeftijd; write('Je bent ',verschil, ' jaar jonger dan je informaticadocent.'); readln; End. Hoofd-programma
 8. 8. Opeenvolging in de praktijk. We gaan nu het programma laten uitvoeren in Pascal
 9. 9. Keuze / selectie Voorwaarde Nee Ja
 10. 10. De Programmeer-opdracht <ul><li>Vraag iemand naar zijn voornaam en heet hem daarna persoonlijk welkom. </li></ul><ul><li>Vraag hem hoeveel sigaretten hij per dag rookt. </li></ul><ul><li>Als het aantal nul is druk dan af: “Houden zo!” </li></ul><ul><li>Als het aantal méér dan nul is druk dan af: “Tijd om te stoppen!” </li></ul><ul><li>Druk af “Tot ziens”. </li></ul>Wat is in bovenstaande tekst variabel? Met andere woorden: Welke woorden krijgen steeds een andere waarde wanneer het programma door verschillende personen wordt uitgevoerd?
 11. 11. Het PSD Voorwaarde Nee Ja Schrijf: Hoe heet je? Pim Lees: voornaam Schrijf: Hallo voornaam . Aantal sigaretten per dag? Pim Pim 5 aantal = 0 Schrijf : “ Houden zo!” Schrijf : “ Tijd om te stoppen!” Schrijf: “Tot ziens”. Lees: aantal 5 Pim 5 5 Intern geheugen
 12. 12. Programma in Pascal program roken; {Vraag iemand naar zijn voornaam en heet hem daarna persoonlijk welkom. Vraag hem hoeveel sigaretten hij per dag rookt. Als het aantal nul is druk dan af: “Houden zo!”Als het aantal méér dan nul is druk dan af: “Tijd om te stoppen!”Druk af “Tot ziens”.} Variabelen declareren Programma-naam + omschrijving naam type Var voornaam: String; aantal: Integer; Begin write('Wat is je voornaam? '); readln(voornaam); writeln; write('Hallo ',voornaam, '. Hoeveel sigaretten rook jij per dag? '); readln(aantal); if aantal = 0 then write(’Houden zo!') else write(‘Tijd om te stoppen’); writeln; write(‘Tot ziens’); readln; End. PSD Hoofd-programma
 13. 13. Keuze / selectie in de praktijk. We gaan nu het programma “Roken” laten uitvoeren in Pascal
 14. 14. Herhaling / repetitie / iteratie Zolang voorwaarde
 15. 15. De Programmeer-opdracht <ul><li>Laat een programma de getallen 10 tot en met 0 op het beeldscherm afdrukken. </li></ul>Wat is in bovenstaande tekst variabel? Met andere woorden: Welke woorden krijgen steeds een andere waarde wanneer het programma door verschillende personen wordt uitgevoerd?
 16. 16. Het PSD Zolang voorwaarde getal := 10 10 getal >= 0 Schrijf: getal getal := getal - 1 Schrijf: We have a liftoff... 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Intern geheugen
 17. 17. Programma in Pascal Program countdown; {Laat een programma de getallen 10 tot en met 0 op het beeldscherm afdrukken.} Variabelen declareren Programma-naam + omschrijving naam type Var getal: Integer; Begin getal := 10; while getal >= 0 do begin writeln(getal); getal := getal-1; end; writeln(‘We have a liftoff…’); readln; End. PSD Hoofd-programma Zolang voorwaarde

×