Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rag

304 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rag

 1. 1. ORIXES <ul><li>Desde o Rexurdimento do século XIX, os escritores demandaban unha Academia da Lingua Galega.
 2. 2. A emigración galega na Habana creou en 1905 a Sociedade Protectora da Academia Galega.
 3. 3. Entre os emigrantes que apoiaron a creación da Academia estaban o poeta de Celanova Manuel Curros Enríquez. </li></ul>
 4. 4. <ul>HISTORIA <li>A iniciativa da emigración ten a súa resposta en Galicia: a Academia da Lingua Galega créase en setembro de 1906.
 5. 5. O seu pricipal promotor e primeiro presidente (1906-1923) foi o historiador e galeguista Manuel Murguía .
 6. 6. Nesta época a Academia dotouse dunha publicación de moito valor, o Boletín da Academia Galega. </li></ul>
 7. 7. <ul>OBXECTIVOS <li>Establecer as normas referidas ao uso correcto da lingua galega.
 8. 8. Estudar e propor a restauración da onomástica galega.
 9. 9. Velar polos dereitos do idioma galego.
 10. 10. Defender e promover o idioma galego.
 11. 11. Estudar e dar a coñecer o patrimonio literario e documental da institución.
 12. 12. Decidir a personalidade literaria á que cada ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. </li></ul>
 13. 13. <ul>Día das Letras Galegas <li>Comezou a celebrarse o 17 de maio do 1963, coincidindo co centenario da primeira edición de Cantares gallegos, de Rosalía de Castro.
 14. 14. Este día, festivo na nosa terra, reivindica a nosa lingua e patrimonio literario.
 15. 15. A primeira homenaxeada foi a propia Rosalía, á que seguiron Castelao, Pondal, Añón e Curros. O 2012 será para Paz Andrade. </li></ul>
 16. 16. Manuel González (Beba, Mazaricos 1951) <ul><li>O noso veciño vén apadriñar a nosa biblioteca!
 17. 17. É catedrático en Filoloxía Románica e numerario da RAG desde 1992; foi secretario e actualmente é o tesoureiro.
 18. 18. Coordinou o Dicionario da RAG e foi coautor do Atlas Lingüístico e o Vocabulario ortográfico da lingua galega .
 19. 19. Dirixiu o Instituto da Lingua Galega e na actualidade é o director do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. </li></ul>

×