სასწავლოპროექტის გეგმის შაბლონი

871 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

სასწავლოპროექტის გეგმის შაბლონი

  1. 1. სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი ირინა ჭიკაძე რაიონი რუსთავი სკოლა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის N 24 ქართული გიმნაზია ქალაქი რუსთავი თემის მონახაზი თემის დასახელება შობადობის დინამიკა საქართველოში 2000-2013 წლებში თემის შინაარსი მოსწავლეები მოიპოვებენ სტატიკურ ინფორმაციას 2000-2013 წლებში შობადობის თაობაზე საქართველოში. შექმნიან სლაიდშოუს,სადაც წარმოადგენენ გრაფიკებს,ცხრილებს და გამოთქვავენ თავის მოსაზრებებს შედეგებზე დაყრდნობით საგანი მათემატიკა დონე /კლასი 8 კლასი განხორციელების დროის ჩარჩო ორი კვირა თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები მათ . გაძ . VIII.12. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემების მოპოვება და მათი წარმოდგენა დასმული ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით . • მოსწავლეები აგროვებს მონაცემებს და წამოადგენს მათ სიხშირული ცხრილის სახით; • ქმნის მარტივ კითხვარს, განსაზღვრავს რესპონდენტებს, აგროვებს მონაცემებს და წარმოადგენს მათ გრაფიკული ფორმით; • ერთი გრაფიკული ფორმით წარმოდგენილ მონაცემებს წარმოადგენს განსხვავებული გრაფიკული ფორმით და წარმოაჩენს თითოეული ფორმის ხელსაყრელ და არახელსაყრელ მხარეებს • ინფორმაციის კლასიფიკაცია, ანალიზი და სინთეზირება პრობლემების გადასაჭრელად და კითხვებზე პასუხების გასაცემად. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 1 of
  2. 2. მოსწავლეების ამოცანები /სწავლის შედეგები მოსწავლეები შეძლებენ მონაცემების შეგროვებას,და წარმოდგენას სიხშირულ ცხრილის სახით ,მონაცემებს წარმოადგენენ გრაფიკული ფორმით,ანალიზებენ შედეგებს და გამოთქვავენ ვარაუდს შობადობის ცვლილების მიზეზებზე.მოსწავლეები აწარმოებენ თვითშეფასებას, ურთიერთშეფასებას. მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა თემატური კითხვები შინაარსობრივი კითხვები რა როლი უკავია შობადოას ერის განვითარებაში? არის თუ არა აქტუალური ეს პრობლემა საქართველოში? რომელ აქტივობას იცნობთ ,რომელიც ხელს უწყობს პრობლემის წარმოსაჩენათ? როგორ გამოვიყენოთ ცხრილები,დიაგრამები და გრაფიკები პრობლემის წარმოსაჩენად და დასკვნების გასაკეთებლად? შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე კითხვარი სქემების და დიაგრამების აგების უნარი საოფისე პროგრამების ცოდნა მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს დღიურის წარმოების შეფასების რუბრიკა პრეზენტაციის მიმდინარე შეფასება პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ პრეზენტაციის საბოლოო შეფასება რუბრიკებით ჯგუფური მუშაობის შეფასება, თვითშეფასება,ჯგუფებ ის ურთიერთშეფასება რუბრიკების მიხედვით შეფასების /შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი მოსწავლეებთან მუშაობისას საჭიროებების განსაზღვრისას ვიყენებ კითხვარს,სქემების და დიაგრამების აგების უნარს, საოფისე პროგრამების ცოდნას. პროგრესის მონიტორინგი დაიწყება სამუშაო გეგმის გაცნობით, დავალებების განაწილებით.უკუკავშირის უზრუნველყოფის, კრიტიკული აზროვნების და პროცესების შეფასებისას გამოვიყენე დღიური, რომელსაც აწარმოებს ჯგუფის კაპიტანი და პზენტაციის შეფასების რუბრიკები. მოსწავლეები ქმნიან სლაიდშოუს, სადაც მოათავსებენ ცხრილებს, სვეტოვან და წტიულ დიაგრამებს, დასკვნებს.თითოეული მოსწავლე ადგენს 3 თაიბის გენეალოგიურ ხეს. ეტაპობრივად მოსწავლეები აწარმოებენ თვითშეფასებას და ურთიერთშეფასებას . სხვა საკითხები საბაზისო უნარ -ჩვევები თემის დასაწყისში მოსწავლეები უნდა ფლობდნენ მონაცემების ცხრილში მოთავსებას, წრიული და სვეტოვანი დიაგრამების აგებას, საოფისე პროგრამების ცოდნას პრეზენტაციის ასაწყობად, ინტერნეტში მუშაობას. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 2 of
  3. 3. სასწავლო პროცედურები 1)მოსწავლეებს შევთავაზებ კითხვარს. 2)მინილექცია 3)ჯგუფების ჩამოყალიბება, კაპიტნების არჩევა, დავალების განაწილება ჯგუფის წევრებს შორის . 4)მიმდინარე მუშაობის მონიტორინგი(დღიური, პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკები ) 5)მოსწავლეები ქმნიან მარტივ კითხვარს მშობლებისთვის.ადგენენ გენეალოგიურ ხეს . 6)პრეზენტაცია 7)შეფასება, თვითშეფასება, ურთიერთშეფასება. დიფერენცირებული სწავლება სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) ფოტოკამერა $ კომპიუტერი (ები) ციფრული კამერა DVD ფლეიერი $ ინტერნეტკავშირი ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა $ პროექტორი სკანერი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. სხვა       ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) $ მონაცემთა ფოტო/სურათების ვებგვერდის შექმნა ბაზა/ცხრილები დამუშავება $ ვორდის პროგრამა $ ინტერნეტძიება საგამომცემლო სხვა       პროგრამები მულტიმედია ელფოსტის პროგრამა ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ბეჭდვითი მასალები ინვენტარი /მასალ ები სახელმძღვანელო მათემატიკა 8. ფორმატი, თაბახის ფურცლები, მარკერები. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 3 of
  4. 4. ინტერნეტრესურ სები Geo.stat.ge, PowerPoint, Excel. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 4 of

×