Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn thiết kế Rhinoceros 4.0

4,247 views

Published on

Giáo trình không thể thiếu cho những ai đang thiết kế nội ngoại thất, những người đang muốn thể hiện và trình bày ý tưởng của mình một cách chuyên nghiệp nhất

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hướng dẫn thiết kế Rhinoceros 4.0

 1. 1. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 1 TRẦN YẾN GROUP © Mục lục PHẦN MỀM RHINOCEROS4.0 .......................................................................................... 6 CHƯƠNG I.............................................................................................................................. 6 GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM RHINOCEROS................................................................... 6 1. Khởi động trương trình................................................................................................. 7 2. Giao diện môi trường vẽ:.............................................................................................. 7 3. Chỉnh sửa hiển thị cơ bản trong môi trường vẽ của Rhinoceros4.0. ......................... 9 4. Khôi phục các thanh công cụ bị mất trong phần mềm Rhino. ............................... 12 5. Làm việc với Layer..................................................................................................... 15 a. Tính năng của layer ................................................................................................. 15 b. Layer trong quản lý đường nét kích thước:............................................................ 19 6. Làm việc với thanh Osnap.......................................................................................... 21 a. với lựa chọn : End ( cuối ) ..................................................................................... 21 b. Near (gần) ............................................................................................................... 22 c. Point (điểm ). ........................................................................................................... 23 d. Mid (giữa)................................................................................................................. 23 e. Cen ( trung tâm )...................................................................................................... 24 f. Int (băt giao điểm) ................................................................................................... 24 g. Perp........................................................................................................................... 25 h. Tân ( tiếp tuyến ) ..................................................................................................... 25 i. Quad ......................................................................................................................... 26 j. Knot.......................................................................................................................... 26 CHƯƠNG II........................................................................................................................... 27 THAO TÁC VỚI NHÓM LỆNH TRONG MENU CURVE ............................................. 27 1. Thanh lệnh tạo điểm “ Point “................................................................................... 27 2. Thanh lệnh “ Lines”.................................................................................................. 28 a. Vẽ một đường thẳng duy nhất. ............................................................................... 29 b. chuỗi đường thẳng:..................................................................................................... 31
 2. 2. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 2 TRẦN YẾN GROUP © c. vẽ đường thẳng có tính chất đối xứng.................................................................... 31 d. ......................................................................................................................... 32 Lệnh này tạo ra những đường thẳng vuông góc với bề mặt ........................................ 32 e. tạo một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tham chiếu.............................. 33 f. Đường thẳng tạo bởi 4 điểm ................................................................................... 33 g. Vẽ đường thẳng qua 2 đường cong ........................................................................ 34 h. ................................................................................................................................. 34 Tạo đường thẳng tiếp tuyến với 2 đường cong............................................................. 34 3. Thanh lệnh Curve .................................................................................................... 35 ...................................................................................................................................... 35 3.1. Vẽ phác thảo đường cong theo theo biên dạng,vẽ phác tùy chọn. .................. 35 3.1. Phác lại đường cong yêu cầu độ chính xác cao.............................................. 36 3.2. Vẽ một đường cong trong không gian khống chế bởi Surface...................... 37 ( vẽ đường cong nằm trên surface). ........................................................................... 37 3.3. Tạo bản phác thảo nhanh (vẽ nháp) với Sketch............................................. 37 3.4. vẽ phác trên bề mặt dạng lưới.......................................................................... 38 ...................................................................................................................................... 38 3.5. Tạo ra đường cong từ chuổi các đường thẳng ( Polyline). ............................ 38 3.6. Tạo ra đường cong Conic thông qua các điểm............................................... 39 Tạo đường cong tiếp tuyến với đường thẳng cho trước . ......................................... 40 3.7. lệnh vẽ parabola................................................................................................ 40 3.8. Vẽ hyperbola..................................................................................................... 41 3.9. Vẽ hình loxo...................................................................................................... 42 3.12 vẽ loxo hình xoắn ốc........................................................................................... 44 3.13 . Tạo ra đường cong mới được rút ra từ 2 đường cong (đường cong trung bình)............................................................................................................................. 45 4. Làm việc với thanh lệnh “ Circle ”......................................................................... 45 4.1. Vẽ đường tròn khi biết tâm và bán kính.......................................................... 45
 3. 3. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 3 TRẦN YẾN GROUP © 4.2. Vẽ đường tròn khi biết đường kính................................................................. 46 4.3. Vẽ đường tròn khi biết 3 điểm nằm trên nó.................................................... 46 4.4. Vẽ đường tròn có tâm nằm trên đường cong tham chiếu và vuông góc với đường cong đó tại tâm. ............................................................................................... 46 4.5. Vẽ đường tròn khi biết 2 vị trí tiếp tuyên và bán kính đường tròn................ 47 4.6. Vẽ đường tròn tiếp xúc (tiếp tuyến )với 3 đường curve. .............................. 47 4.7. Vẽ đường tròn vuông góc với mặt phẳng ,biết tâm và bán kính. .................. 48 5. Làm việc với Thanh lệnh ellipse : .......................................................................... 49 5.1. Dùng để vẽ ellip từ tâm.................................................................................... 49 5.2. Dùng để vẽ ellip biết đường kính 2 trục. ........................................................ 50 5.3. Vẽ ellip : biết 2 tiêu cự và một điểm thuộc Ellipse............................................ 50 5.4. Vẽ ellipse có tâm nằm trên curve và vuông góc với nó tại giao tuyến............. 50 5.5. Ellipse nội thất hcn........................................................................................... 51 ......................................................................................................................................... 51 đỉnh này là 2 đỉnh hcn ẩn............................................................................................... 51 6. Thanh lệnh Arc (cung tròn)........................................................................................ 52 7. Thanh lệnh Rectangle ................................................................................................. 53 8. Thanh lệnh Polygon. ( vẽ đa giác đều )..................................................................... 56 9. Thanh lệnh curve tools. ( công cụ vẽ đường cong ).................................................. 58 9.10. Một đường cong 3D được tạo ra từ phương pháp nội suy 2 đường cong 2D trên 2 mặt phẳng.......................................................................................................... 65 CHƯƠNG III........................................................................................................................ 73 NHÓM LỆNH TRONG MENU SURFACE....................................................................... 73 ( Dạng mặt và công cụ tạo mặt )........................................................................................... 73 1. Thanh lệnh tạo mặt Surface....................................................................................... 73 1.1. Tạo mặt phẳng từ các điêm đã biết..................................................................... 74 1.2. Tạo mặt phẳng từ các biên dạng khép kín nằm trên 1 mặt phẳng..................... 74 1.3. Tạo ra mặt phẳng từ các đường cong khép kín trong không gian..................... 75
 4. 4. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 4 TRẦN YẾN GROUP © 1.4. Mặt phẳng trong thanh lệnh Plane. ................................................................... 76 a. Tạo mặt phẳng hình chữ nhật, từ 2 đỉnh hình chữ nhật.................................... 77 b. Tạo mặt phẳng hình chữ nhật, từ 2 đỉnh chung một cạnh và một điểm thuộc cạnh đối diện. .............................................................................................................. 77 c. Tạo ra mặt phẳng hình chữ nhật vuông góc với mặt phẳng tham chiếu........... 78 d. Tạo mặt phẳng hình cữ nhật từ các điểm có sẵn trên mặt tham chiếu.............. 79 e. Tạo ra một mặt phẳng cắt vuông góc surface hiện tại....................................... 80 f. Đưa một hình ảnh vào môi trường vẽ ở các hướng nhìn................................... 80 1.5. Thao tác trong thanh lệnh Extrude .................................................................... 81 a. Extrude một đường cong theo một đường thẳng. .............................................. 82 1.6. Vuốt theo biên dạng............................................................................................. 91 1.7. Bề mặt được tạo bởi một mạng lưới các đường cong...................................... 92 1.8. Dùng tạo bề mặt với 1 dây dẫn và một hoặc nhiều mặt cắt............................. 92 1.9. Tạo ra một bề mặt thông qua chuổi đường cong để xác định hình dạng bề mặt và một đường cong xác định biên dạng bề mặt............................................................ 93 1.10. Thông qua chuỗi đường cong để xác định bề mặt và hai đường cong để xác định các cạnh bề mặt. .................................................................................................... 94 1.11. Quay biên dạng quanh một trục....................................................................... 95 CHƯƠNG IV........................................................................................................................ 98 THIẾT KẾ TRONG MÔI TRƯỜNG DẠNG KHỐI RẮN ................................................ 98 (Thao tác với thanh công cụ chính Solid)............................................................................ 98 1. Thiết kế dạng khối rắn với thanh công cụ Solid...................................................... 98 1.1. Box và thanh công cụ box( tạo khối hình hộp chữ nhật).................................. 99 1.2. Sphere thanh công cụ tao khối tròn . ..............................................................100 1.2.a. Vẽ khối cầu theo tâm và bán kính ................................................................101 1.2.b. Vẽ khối cầu theo theo 2 điểm nằm trên 2 điểm đầu đường kính.................102 1.2.c. Vẽ khối cầu theo 3 điểm bất kỳ thuộc khối cầu............................................102 1.2.d. Vẽ khối cầu biết bán kính ,có tâm nằm trên đường cong. ...........................103
 5. 5. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 5 TRẦN YẾN GROUP © 1.2.e. khối cầu được tạo nhờ quan hệ tiếp xúc với đường cong...........................103 1.3. Thanh công cụ tao khối Ellipsoid . ..................................................................104 1.4. Tạo Paraboloid ...................................................................................................109 1.5. Vẽ hình nón khối rắn (cone)..............................................................................109 1.6. Tạo ra một kim tự tháp vững chắc từ cơ sở đa giác và chiều cao...................110 1.7. . Tạo ra một hình nón có đỉnh được cắt ngắn bởi một mặt phẳng ..................111 1.8. Vẽ khối dạng cylinder........................................................................................112 1.9. Tạo ra một xi lanh khép kín với một lỗ hình trụ đồng tâm. ............................113 1.10. Tạo hình xuyến...............................................................................................114 1.11. Quét 1 đường tròn theo một đường cong bất kỳ ,đường tròn quét luôn vuông góc với đường cong. .........................................................................................116 1.12. Quét biên dạng ống bo tròn 2 đầu. ................................................................116 1.13. Làm việc với thanh lệnh Extrude Solid.......................................................117 1.14. Extrude một bề mặt theo một đường cong....................................................121 1.15. Extrude một đường cong khép kín lên một khối rắn....................................122 1.16. Tự động offset và Extrude theo chiều dài chuỗi đường thẳng.....................123 1.17. .Tạo khu vực đùn trong một bề mặt hoặc polysurface dựa trên một đường cong phẳng....................................................................................................................123 1.18. Extrudes một đường cong theo hai hướng vào bề mặt ranh giới.................125 CHƯƠNG V ........................................................................................................................127 ỨNG DỤNG CÔNG CỤ VÀO TRONG THIẾT KẾ .......................................................127 1. Vẽ tay cầm (phần cán dao cạo dâu )........................................................................127
 6. 6. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 6 TRẦN YẾN GROUP © PHẦN MỀM RHINOCEROS4.0 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM RHINOCEROS Rhinoceros ( Rhino) là một phần mềm thương mại,là công cụ dựng mô hình 3D dựa trên nền tảng NURBS, và được phát triển bởi Robert McNeel cùng những cộng tác khác. Phần mềm này thường được sử dụng trong công nghiệp : - Thiết kế mỹ thuật. - Thiết kế tàu thủy. - Thiết kế trang sức. - Thiết kế ôtô. - CAD/CAM. - Kỹ nghệ phục hồi ngược ( tái tạo lại sản phẩm từ hình chụp,scan3D…) sản phẩm của nghành công nghiệp đồ họa… Rhino là một phần mềm mạnh về khả năng chỉnh sửa ,tạo bề mặt rất mạnh,tạo nhanh ,trơn láng … Đi kèm theo phần mềm còn có các công cụ phụ trợ được phát triển bởi McNeel bao gồm : + Flamingo ( công cụ dựng hình Raytrace ) + Penguin ( dựng hình kiểu vẽ tay ). + Bongo ( công cụ diễn họa ). Ngoài ra còn rất nhiều công cụ hổ trợ trong việc thiết kế sản phẩm được phát triển hổ trợ vẽ nhanh và đa dạng thêm chức năng cho phần mềm của bên thứ 3 như :
 7. 7. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 7 TRẦN YẾN GROUP © Các phần mềm hổ trợ như : - hinoshoe . - RhinoGold, - Clayoo, - RhinoMold, - RhinoNest  được phát triển bởi TMD Solutions , … 1. Khởi động trương trình Mở mới một trương trình : Kích vào biểu tượng trên màn hình Desktop + Mở một file đã có sẵn ,chọn file kích doup chuột + Lưu trữ : chọn file/save : Lưu một file đã có sẵn File/save as : Lưu một file không có sẵn 2. Giao diện môi trường vẽ:
 8. 8. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 8 TRẦN YẾN GROUP © Trong môi trường vẽ cho ta 4 hướng nhìn tùy chọn Với thanh lệnh của phần mềm ta có thể thay đổi 4 hướng này theo các tùy chọn hướng khác nhau ,tùy theo sở thích và yêu cầu hình vẽ. - 4 hướng nhìn chình và cơ bản nhất : Top, Right,Front , perspective - Ngoài ra ta có thể đổi các hướng nhìn khác + trên thanh menu lệnh : Kích chuột chọn các biểu tượng oto đặc trưng cho các hướng nhìn khác nhau Hoặc ta có thể làm thủ công bằng cách vào trong menu trương trình lấy ra + Thao tác : kích chọn chuột phải vào tên trên menu hướng nhìn / chọn Set view như hình.
 9. 9. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 9 TRẦN YẾN GROUP © 3. Chỉnh sửa hiển thị cơ bản trong môi trường vẽ của Rhinoceros4.0. Chế độ hiển thị của vật thể : nhấn chuột phải + tùy chọn như hình ).
 10. 10. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 10 TRẦN YẾN GROUP © Tùy chỉnh chế độ trong môi trường vẽ : Trong đó chúng ta chỉ quan tâm tới một số tùy chọn ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ thực hành ,trình độ mà tùy chỉnh .một số liên quan tiêu biểu + Units : Đơn vị bản vẽ ( mm)
 11. 11. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 11 TRẦN YẾN GROUP © + Grid : show grid lines - ẩn và hiện dòng kẻ lưới trong nền bản vẽ Show grid axes - ẩn 2 trục trên mỗi mặt phẳng Show world axes icon.- ẩn trục tọa độ môi trường 3D. Đổi màu nền cho nàm hình làm viêc.
 12. 12. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 12 TRẦN YẾN GROUP © 4. Khôi phục các thanh công cụ bị mất trong phần mềm Rhino. Hình vẽ giao diện màn hình trong môi trường vẽ của Rhino bị mất thanh công cụ Ta thấy trên giao diện phần mềm lúc này chỉ còn lại thanh Menu lệnh ,để khôi phục lại các thanh công cụ vẽ ta làm như sau. Trên thanh Menu ta chọn Tools / Toolbar Layout… như hình vẽ
 13. 13. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 13 TRẦN YẾN GROUP © - Lúc này trong giao diện phần mếm xuất hiện thêm cửa sổ Toolbars . - trong cửa sổ này ta thấy có trình : default, TSplines… TSplines : là thanh công cụ tiện ích hổ trợ vẽ Được cài thêm ,có hay không phụ thuộc khi chúng ta cài thêm không . - kích hoạt các thanh công cụ vẽ: Kích chọn Toolbal / import như hình vẽ.Lúc này trong giao diện phần mềm hiện cửa sổ .chọn default.tb ( trong khung hình)./ Open.
 14. 14. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 14 TRẦN YẾN GROUP © Tiếp theo trong cửa sổ Import toolbars from Ta kích chọn các thanh cần lấy ra theo nhu cầu vẽ của chúng ta. Sau đó chọn Import. Để chuyển toàn bộ thanh công cụ này sang quản lý của toolbar Vậy là xong phần tìm lại thanh công cụ ,trong quá trình tìm lại thanh công cụ có thể sẽ có những trường hợp biến đổi chút xíu ,nhưng nhìn chung đây là trường hợp theo tôi là căn bản nhất,chúng ta cứ xoáy quanh trong mục này nhất định sẽ tìm lại được. đây là hình ảnh về số lượng thanh công cụ mà chúng ta thực hiện những bước trên gọi ra.
 15. 15. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 15 TRẦN YẾN GROUP © - Phương pháp trên là phương pháp gọi ra những thanh công cụ mà cúng ta đã xác định được sẽ dùng chúng vào những việc gì,và chỉ cẩn những thanh công cụ nào tránh trường hợp gọi nhiều mà không dùng tới làm giới hạn không gian vẽ… + Còn trường hợp chúng ta bắt dầu thao tác thiết kế mới việc sử dụng những thanh công cụ nào thì chưa xác định được ,thì cần tới sự tìm kiếm và gọi,sắp xếp tất cả các thanh này một cách ngăn nắp trật tự là cần đến chức năng RESET TOOLBAR của máy. + Thực hiện điều này ta làm như sau : Việc chúng ta chỉ là kích chuột trên trình dơn Menu/.Tools/ Reset Toobars./Enter Việc tìm kiếm và sắp sếp hoàn toàn do nội suy trong phần mềm đảm nhiệm. 5. Làm việc với Layer a. Tính năng của layer Layer dùng để quản lý những đối tượng phức tạp, cửa sổ quản lý layer. Khi thực hiện những hình vẽ phức tạp ,ta dùng layer để phân loại chúng . Cửa sổ giao diện chính của Layer
 16. 16. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 16 TRẦN YẾN GROUP © Trên hình ta thấy chúng ta có thể dùng Layer vẽ các chi tiết khác nhau với mỗi hình chi tiết này tương ứng với một mầu của Layer. Trong quá trình vẽ dấu tích trên hình nằm ở vị trí nào trên bảng điều khiển Layer thì màu cho chi tiết chúng ta vẽ sẽ mang màu đó . Tùy theo hình chúng ta đang vẽ có thể thay đổi màu để dể dàng chọn nó theo màu khi tìm và quản lý chúng . Có thể chọn lại màu cho layer bằng cách vào vùng chọn của layer như hình layer số 5 của tôi màu trắng trùng với màu màu trắng màn hình tôi chọn lại cho nó một màu khác . Thao tác như hình:
 17. 17. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 17 TRẦN YẾN GROUP © - Ngoài ra bạn còn có thể tạo thêm Layer trong các bản vẽ phức tạp cần nhiều layer để dễ dàng phân loại chúng - Muốn đặt lại tên cho Layer dang vẽ ta kích chuột chọn layer và đổi thành tên mới theo chi tiết đang vẽ . - khi vẽ xong chi tiết này nếu không nó xuất hiện làm vướng hình mới (ẩn nó đi ). Nhấp chuột chọn vào biểu tượng bóng đèn như trên hình . - Chúng ta cũng có thể khóa chi tiết này lại bằng ký hiệu khóa trên. Khi dùng chức năng này thì chi tiết được chọn sẽ không bị thay đổi hay tác động trong quá trình chúng ta vẽ thêm.và chúng ta cũng không chọn được nó trong quá trình quét vẽ.
 18. 18. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 18 TRẦN YẾN GROUP © Chi tiết màu tím đã bị khóa Chi tiết màu tím đã bị khuấtt nhưng vẫn còn trong hình vẽ khi chúng ta kích vào biểu tượng bóng đèn mở nó lên. - Thay đổi màu cho đối tượng layer đã vẽ. Nếu bạn lỡ vẽ : vidu layer số 3 có màu xanh nước biển bây giờ tôi không thích màu này hay tôi muốn chuyển nó sang màu khác cùng màu với một layer khác (đưa về cùng nhóm layer để quản lý nó ) Thao tác làm như sau : + Bạn chọn đối tượng cần thay đổi màu (sang lên ). + Kích chuột phải vào layer mà muốn chi tiết đó chuyển màu sang chọn
 19. 19. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 19 TRẦN YẾN GROUP © change Object Layer Vậy là màu của Layer trên hình đã đổi. b. Layer trong quản lý đường nét kích thước: Chức năng tùy chọn trong đường nét vẽ Layer, ứng dụng trong những bản vẽ Cad 2d là chính, nó làm việc tương tự như ta dùng trong Autocad.
 20. 20. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 20 TRẦN YẾN GROUP © Trong đó :- nếu ta kích chọn continuous thì bảng Select Linetype hiện ra cho phép ta tùy chọn loại đường nét trong khi vẽ ( đường tâm ,đường cơ bản, đường kích thước ,nét …) - Nếu ta kích chọn Default thì bảng Select print widths hiện ra cho phép ta lựa chọn Bề rộng cho đường nét mà chúng ta vẽ với nhiều kích thước khác nhau.  Như vậy khi làm việc với layer ta cũng có thể tạo ra một bản vẽ cad
 21. 21. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 21 TRẦN YẾN GROUP © 2 D hoàn toàn tương như trong autocad. 6. Làm việc với thanh Osnap Thanh osnap là thanh quản lý các lệnh bắt điểm sử dụng nhiều và thường xuyên nhất trong quá trình vẽ. Bây giờ ta sẽ đi phân tích từng trường hợp cụ thể của thanh Osnap a. với lựa chọn : End ( cuối ) Bắt các điểm cuối của một đường cong, góc hình bao kín, nội thất đỉnh của đa giác và đường cong tham gia, các điểm trên đường cong khép kín, và "góc" của các bề mặt, và đa giác dạng mặt.
 22. 22. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 22 TRẦN YẾN GROUP © b. Near (gần) Bắt một điểm thuộc đường cong tại vị trí con trỏ.
 23. 23. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 23 TRẦN YẾN GROUP © c. Point (điểm ). Đây là lệnh bắt điểm ,giúp ta lấy các điểm thuộc các điểm thuộc đường cong hay đường thẳng ,được hiển thị hay chưa được hiển thị trong quá trình vẽ d. Mid (giữa)  Là điểm chính giữa của một đường thẳng ,đường cong,một đa giác …
 24. 24. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 24 TRẦN YẾN GROUP © e. Cen ( trung tâm ). Bắt điểm thuộc trung tâm của một vòng tròn, cung tròn, đa giác, trung tâm của bề mặt duy nhất với một ranh giới đa giác … f. Int (băt giao điểm) Tác dụng bắt điểm tại các giao điểm của đường cong cạnh và các giao tuyến của cạnh, đường cong với bề mặt.
 25. 25. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 25 TRẦN YẾN GROUP © g. Perp Bắt vuông góc h. Tân ( tiếp tuyến ) Bắt các điểm bắt đầu của một đường đến tiếp tuyến với đường cong.
 26. 26. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 26 TRẦN YẾN GROUP © i. Quad Bắt điểm xa nhất trên mặt phẳng vẽ phương ox hoặc oy của cung hay đường tròn nào đó j. Knot Tìm một điểm để tiếp xúc với một đường cong hay một bề mặt nào đó.
 27. 27. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 27 TRẦN YẾN GROUP © CHƯƠNG II THAO TÁC VỚI NHÓM LỆNH TRONG MENU CURVE (Đường cong và công cụ tạo đường cong) 1. Thanh lệnh tạo điểm “ Point “ Kích hoạt thanh lệnh nhấn chuột phải hoặc nhấn giữ chuột trái
 28. 28. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 28 TRẦN YẾN GROUP © Trên thanh lệnh này ta có những tùy chọn tương ứng như : tạo điểm cho một biên dạng nào đó ,lấy điểm làm cơ sở vẽ,… a. Tạo một diểm trên một mặt phẳng, đường cong ,đường thẳng… b. Multiple points : 1 tùy chọn ta vẽ được nhiều điểm liên tiếp. c. Dride curve length :chuột trái (chia đoạn dây thành các đoạn) Dride curve by number of segments : chuột phải (chia đều đoạn dây thành các đoạn bằng nhau ). d. Hiện các điểm đang kiểm soát đối tượng 2. Thanh lệnh “ Lines”
 29. 29. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 29 TRẦN YẾN GROUP © a. Vẽ một đường thẳng duy nhất. Kích hoạt lệnh : chọn điểm đầu và điểm cuối Trên thanh command _ lines Với các tùy chọn : + Normal : vẽ tự do . + Angled : vẽ đường thẳng nghiêng một góc bao nhiêu độ Ví dụ ta vẽ đường thẳng có góc nghiêng là 60 0 so với một đường thẳng tham chiếu có sẵn. Thao tác lệnh :
 30. 30. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 30 TRẦN YẾN GROUP © Command : L Chọn angled : Angled Start of base line : chọn điểm đầu của đường thẳng tham chiếu End of base line : chọn điểm cuối của đường thẳng tham chiếu Enter sau mỗi bước. Pivot Angle : nhập 60 0 End of line : nhập độ dài đoạn cần vẽ/ Enter. + Vertical : vẽ một đường thẳng đứng so với một mặt phẳng tham chiếu Thao tác lệnh : Chọn điểm đầu . Chọn điểm cuối Nhập chiều dài đoạn vẽ + Bisector : vẽ đường phân giác của một góc Thao tác : B1 : chọn điểm bắt đầu đường phân giác nằm đỉnh góc B2 : lần lượt chọn 2 điểm cuối của 2 cạnh của góc B3 : nhập chiều cạnh phân giác
 31. 31. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 31 TRẦN YẾN GROUP © + Perpendicular : vẽ một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng có sẵn + Extension : vẽ một đường thẳng nối tiếp với một đường cong tham chiếu. + Tangent : vẽ một đường thẳng tiếp tuyến với một đường tròn b. chuỗi đường thẳng: Với 2 tùy chọn chuột trái và chuột phải: Dùng để vẽ các đoạn thẳng liên tiếp nhau. - polyline (chuột trái ) : các đoạn đường thẳng sau khi vẽ được nối liền nhau. - Line segments (chuột phải ) :các đoạn đường thẳng được vẽ bởi lệnh này sẽ không nối liền nhau ,nếu muốn nối liền chúng lại ta chọn tất cả dùng lệnh Join nối chúng lại với nhau. c. vẽ đường thẳng có tính chất đối xứng thao tác :
 32. 32. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 32 TRẦN YẾN GROUP © điểm chọn đầu tiên là trung điểm của đoạn thẳng đang tạo d. Lệnh này tạo ra những đường thẳng vuông góc với bề mặt + chuột trái tạo ra đường thẳng có điểm đầu tiên xuất phát tại mặt phẳng. + chuột phải điểm đầu tiên xuất phát từ mặt phẳng là trung điểm của đường thẳng đang tạo Xem trên hình.các đường thẳng tạo ra với 2 lệnh trái và phải của chuột. Thao tác lệnh: Tùy chọn lệnh trái hay phải , kích chọn mặt phẳng giao tuyến với đường thẳng cần tạo. Kích chuột chọn điểm thứ nhất của đường thẳng. Kích chuột chọn điểm cuối của đường thẳng hoặc nhập chiều dài cho nó.
 33. 33. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 33 TRẦN YẾN GROUP © e. tạo một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tham chiếu Lệnh này cho phép ta tạo một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tham chiếu là mặt phẳng vẽ trong hệ hình chiếu Chuột trái điểm bắt đầu của đoạn thẳng là ngay tại mặt phẳng. Chuột phải điểm bắt đầu đoạn thẳng là trung điểm của đường thẳng trung điểm này nằm trên mặt phẳng tham chiếu (mặt phẳng hệ thống ). f. Đường thẳng tạo bởi 4 điểm Để mô phỏng ta tạo ra 4 điểm làm tham chiếu cho 2 trường hợp chuột trái và phải như hình
 34. 34. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 34 TRẦN YẾN GROUP © g. Vẽ đường thẳng qua 2 đường cong Thao tác : chọn lệnh như hình Chọn 2 đường cong cần tạo đường thẳng . h. Tạo đường thẳng tiếp tuyến với 2 đường cong Thao tác lệnh : Kích chọn lệnh Kích chọn 2 đường cong cần tạo tiếp tuyến chung
 35. 35. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 35 TRẦN YẾN GROUP © 3. Thanh lệnh Curve 3.1. Vẽ phác thảo đường cong theo theo biên dạng,vẽ phác tùy chọn. - Control point curve ( kích chuột trái) :vẽ đường cong thông qua các điểm - curve through curve (kích chuột phải ) : vẽ đường cong mà các điểm đã được định trước.( có sẵn) Control point curve : curve through curve:
 36. 36. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 36 TRẦN YẾN GROUP © 3.1. Phác lại đường cong yêu cầu độ chính xác cao (thường dùng phác lại đường cong của một biên dạng như hình ảnh đưa vào ). Curve :interpolate points (kích chuột trái ) : vẽ phác thảo đường cong theo hình ảnh -Handle curve (kích chuột phải ):tạo ra những đoạn đường cong tiếp tuyến với nhau.
 37. 37. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 37 TRẦN YẾN GROUP © 3.2. Vẽ một đường cong trong không gian khống chế bởi Surface ( vẽ đường cong nằm trên surface). Thao tác kích chọn lệnh như trên hình + kích chọn bề mặt chứa đường cong. + kích chọn điểm bắt đầu đường cong này . + vẽ đường cong theo ý muốn / Enter xác nhận. 3.3. Tạo bản phác thảo nhanh (vẽ nháp) với Sketch. Vẽ phác trên mặt phẳng Chuột phải vẽ phác trên surface
 38. 38. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 38 TRẦN YẾN GROUP © 3.4. vẽ phác trên bề mặt dạng lưới 3.5. Tạo ra đường cong từ chuổi các đường thẳng ( Polyline). Chuột trái : control points from polyline Tạo ra đường cong tương đối rút ra từ chuỗi đường thẳng liên tiếp. Chuột phải : through polyline vertices Tạo ra đường cong thông qua các đỉnh của: điểm đầu ,điểm cuối của chuỗi đường cong .
 39. 39. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 39 TRẦN YẾN GROUP © 3.6. Tạo ra đường cong Conic thông qua các điểm. Để tạo đường conic như hình ta phải có 3 điểm biết trước 1,2,3, như hình Thao tác thực hiện : Kích chuột chọn điểm thứ nhất Kích chuột chọn điểm thứ 2. Kích chuột chọn điểm thứ 3 như hình Điểm thứ 4 là điểm dùng để hiệu chỉnh conic theo ý đồ phác thảo. - conic:perpendicular at start ( chuột phải )
 40. 40. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 40 TRẦN YẾN GROUP © Tạo đường cong tiếp tuyến với đường thẳng cho trước . 3.7. lệnh vẽ parabola Chuột trái : Parabola by Focus – tạo ra parabola bởi điểm hội tụ của nó Điểm số 2 Thao tác lệnh :
 41. 41. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 41 TRẦN YẾN GROUP © Kích chuột chọn điểm thứ nhất Kích chuột chọn điểm hội tụ thứ 2 Kích chuột chọn điểm thứ 3 tùy chỉnh parabola theo bản vẽ yêu cầu - Chuột phải :parabola by vertex – vẽ đường parabola theo đỉnh của nó. 3.8. Vẽ hyperbola
 42. 42. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 42 TRẦN YẾN GROUP © 3.9. Vẽ hình loxo - Chuột trái : Helix vẽ hình loxo theo mặt phẳng dưới Thao tác : chọn lệnh Helix Kích chuột chọn tọa độ thứ nhất ( số 1) Kích chuột chọn điểm thứ 2 như hình (hoặc nhập chiều dài cho loxo vào dòng command / Enter.) Kích chuột chọn điểm thứ 3 như hình hoặc nhập tiếp bán kính cho loxo /enter.
 43. 43. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 43 TRẦN YẾN GROUP © - Chuột phải : vẽ loxo thẳng đứng Vuông góc với mặt phẳng vẽ Khi vẽ loxo ta lưu ý : Còn một số tùy chọn trong quá trình vẽ mà ta cần tìm hiểu thêm để đáp ứng nhu cầu công việc cần + chọn chế độ :Radius – vẽ loxo theo bán kính, ta chọn nó và nhập bán kính vào + Turns : số vòng xoắn của loxo trong suốt chiều dài của nó. + Pitch : khoảng cách giữa các vòng xoắn trong loxo. + reverseTwisr : thuận nghịch có giá trị tương đương như ,radius,hay diameter.
 44. 44. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 44 TRẦN YẾN GROUP © 3.12 vẽ loxo hình xoắn ốc Các tùy chỉnh cũng tương tự như đối với vẽ loxo trên Lưu ý thêm trong phần loxo có thể tạo theo 2 chiều hướng khác nhau Một vẽ loxo theo thẳng đứng Nhưng ta vẫn có thể vẽ loxo theo một đường cong đã có sẵn Khi kích hoạt lệnh vẽ cho loxo, trên thanh command có dòng nhắc như trên + vertical : vẽ loxo thẳng + AroundCurve : vẽ loxo theo một đường cong đã định trước
 45. 45. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 45 TRẦN YẾN GROUP © 3.13 . Tạo ra đường cong mới được rút ra từ 2 đường cong (đường cong trung bình). Đường cong màu xanh được rút ra từ lệnh trên với 2 đường cong màu đỏ. 4. Làm việc với thanh lệnh “ Circle ”. 4.1. Vẽ đường tròn khi biết tâm và bán kính
 46. 46. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 46 TRẦN YẾN GROUP © 4.2. Vẽ đường tròn khi biết đường kính. 4.3. Vẽ đường tròn khi biết 3 điểm nằm trên nó 4.4. Vẽ đường tròn có tâm nằm trên đường cong tham chiếu và vuông góc với đường cong đó tại tâm.
 47. 47. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 47 TRẦN YẾN GROUP © Từ một đường cong cho trước Chọn tâm đường chon nằm trên Đường cong kéo và nhả theo bán kính Cho trước hay tùy chọn. 4.5. Vẽ đường tròn khi biết 2 vị trí tiếp tuyên và bán kính đường tròn. Vẽ đường tròn khi biết nó tiếp tuyến với 2 đối tượng đã có sẵn và bán kính đường tròn cho trước Kích chọn 2 cạnh làm đối tượng tiếp tuyến với đường tròn Nhập giá trị bán kính của đường tròn 4.6. Vẽ đường tròn tiếp xúc (tiếp tuyến )với 3 đường curve.
 48. 48. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 48 TRẦN YẾN GROUP © 4.7. Vẽ đường tròn vuông góc với mặt phẳng ,biết tâm và bán kính. . Kích một điểm thuộc mặt phẳng ,xác dịnh hướng quay của đường tròn làm tâm Nhập bán kính / Enter. 4.8. Xác định đường tròn vuông góc với mặt phẳng khi biết 2 điểm của đường tròn (thuộc đường kính của đường tròn đó ). Thao tác lệnh : chọn điểm thứ nhất thuộc mặt phẳng Chọn điểm thứ 2 thuộc đường tròn ,lấy đường kính của đường tròn.
 49. 49. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 49 TRẦN YẾN GROUP © 5. Làm việc với Thanh lệnh ellipse : 5.1. Dùng để vẽ ellip từ tâm Thao tác lệnh : Kích chuột vào biểu tượng : chọn điểm tâm : điểm số 1 chọn điểm thứ 2 như hình vẽ điểm thứ 2 nằm trên Ellipse kích chọn điểm thứ 3 như hình.
 50. 50. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 50 TRẦN YẾN GROUP © 5.2. Dùng để vẽ ellip biết đường kính 2 trục. Thao tác lệnh : Kích chuột vào biểu tượng 5.3. Vẽ ellip : biết 2 tiêu cự và một điểm thuộc Ellipse. chọn lệnh như hình vẽ chọn tiêu cự 1,2 như hình vẽ chọn điểm 3 là điểm bất kỳ thuộc ellipse. 5.4. Vẽ ellipse có tâm nằm trên curve và vuông góc với nó tại giao tuyến. Thao tác : Kích chọn tâm ellipse trên curve

×