Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gia công nhiều trục Delcam Powermill

15,030 views

Published on

HƯớng dẫn các công đoạn thực hành khi lập trình gia công cho các chi tiết phức tạp, với sự hỗ trợ của phần mềm Powermill sẽ giúp bạn có thể xuất code nhanh cho chi tiết bạn cần và rất chính xác.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Gia công nhiều trục Delcam Powermill

 1. 1. Xem đầy đủ trên cachdung.com
 2. 2. Hướng dẫn lập trình gia công nhiều trục trên phần mềm powermill 2010 Tài liệu được viết theo giáo trình training chính hãng của Delcam. Quyền sở hữu: Công ty TNHH ĐT và PT Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến
 3. 3. Lời nói đầu Bạn đọc đang cầm trên tay là tài liệu hướng dẫn phần gia công nâng cao trên powermill 10, tài liệu này có thể sử dụng cho các phiên bản powermill 8,9 và cả 2012. Tài liệu sử dụng lại các tư liệu và giáo trình đào tạo của Delcam nhằm giúp người học nắm đầy đủ các tính năng của phần mềm, và việc vận dụng nó cũng linh hoạt dễ dàng hơn, phần lý thuyết hoàn chỉnh cũng giúp người học tra cứu cho các công việc cao hơn sau này. Để một tài liệu phải hoàn chỉnh thì không phải là điều đơn giản, do đó chúng tôi và đội ngũ trung tâm advance cad sẽ hiệu chỉnh và bổ sung dần cho các lần tái bản sau. Cảm ơn sự ủng hộ của người đọc dành cho các tài liệu từ Trần Yến, hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các công việc thực tế của bạn. Người học có thể tải file thực hành trực tiếp từ : www.tranyen.com Hoặc nếu cần gấp các khóa học liên quan có thể tham khảo: www.advance-cad.com.
 4. 4. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 4 Mục lục Chương 1: Gia công 3+ 2 trục .....................................................................................................4 1.1 Giới thiệu............................................................................................................................5 1.2 Ví dụ gia công 3+ 2 trục .....................................................................................................5 1.3 3+2 Axis - Mô hình phôi...................................................................................................10 1.4 Ví dụ về Drilling ...............................................................................................................25 Chương 2: 2. Canh chỉnh dao 5 trục. ........................................................................................32 2.1 Giới thiệu..........................................................................................................................32 2.2 Canh chỉnh dao 5 trục và các tùy chọn gia công..............................................................32 2.3 Ví dụ .................................................................................................................................37 Chương 3. Projection Surface Finishing...........................................................................60 3.1 Giới thiệu..........................................................................................................................60 3.2 Surface Projection Range.................................................................................................67 Chương 4 Gia công tinh 5 trục ..................................................................................................73 4.1 Giới thiệu..........................................................................................................................73 Chương 5 Embedded Pattern Finishing....................................................................................80 5.1 Giới thiệu..........................................................................................................................80 Chương 6: Gia công 5 trục Swarf.............................................................................................84 6.1 Giới thiệu..........................................................................................................................84 6.2 Ví dụ .................................................................................................................................84 5.3 Radial và Axial Thickness................................................................................................92 Chương 7: Gia công 4 trục ......................................................................................................101 7.1 Giới thiệu........................................................................................................................101 Chương 8. Tool Axis Limits -Các giới hạn trục dao ..............................................................108 8.1 Giới thiệu........................................................................................................................108 Chương 9. Tự động tránh va chạm .........................................................................................128 Chương 10 Mô phỏng máy công cụ.........................................................................................135 Chương 11 Hiệu chỉnh trục dao ..............................................................................................142 11.1 Giới thiệu ......................................................................................................................142 Chương 12: Positional Tool Moves..........................................................................................149
 5. 5. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 5 Chương 1: Gia công 3+ 2 trục 1.1 Giới thiệu Máy gia công 3+2 trục cho phép đánh chỉ số phần đầu hay phần bàn dao để canh chỉnh lại dao trước khi thực hiện các phép chuyển đổi chuẩn XYZ. Điều này có thể được thực hiện bằng tay hoặc điều khiển CNC. Những người dùng không có licence của PowerMILL Multi-Axis có thể tạo các chiến lược 3+2 bằng Workplanes riêng cho điều khiển Tool Alignment và xuất dữ liệu NC trong cửa sổ NC Preferences với Automatic Tool Alignment được thiết lập về Off. Tuy nhiên việc tạo các đường chạy dao 3+2 sẽ nhanh gọn, dễ dàng hơn nếu licence của Multi-Axis có sẵn bởi nó giúp truy cập tới hàng loạt tùy chọn độc lập với Workplanes riêng. PowerMILL cho phép các thành phần yêu cầu một loạt các thao tác 3 trục riêng lẻ được gia công trong một thiết lập, bao gồm: gia công trực tiếp các thông số rãnh cắt hoặc các vách bên sâu hơn chiều dài lớn nhât của dao. Bạn cần áp dụng phù hợp Toolpath - Leads, Links, và Extensions để loại bỏ mọi sét mạch tiềm ẩn. 1.2 Ví dụ gia công 3+ 2 trục Nhập một mô hình: D:userstrainingPowerMILL_Datafive_axis3plus2_as_5axis3plus2b.dgk Chú ý: mô hình cao gần 175mm www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 6. 6. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 6 Chọn một phép chiếu đẳng cực và xem xét các tùy chọn gia công. Chú ý các mặt bên tương đối cao của chi tiết và hướng của ba hốc không thể gia công 3 trục (với dao được canh chỉnh tới trục Z). Tạo một mặt làm việc và di chuyển nó tới khoản cách Z175 để bỏ phần đỉnh của chi tiết đi và đặt tên nó là ztop175_A rồi kích hoạt nó. Việc canh chỉnh mặt làm việc cho các góc đa hợp giúp người dễ dàng sử dụng PowerSHAPE ( làm quen với các lệnh). Một phiên bản tính năn giới hạn tên là Wireframe modeling có thể được truy cập trực tiếp từ PowerMILL. Tạo một Pattern để cho phép try cập Wireframe modeling, chọn mô hình và định hướng lại Workplanes như yêu cầu,. Mặt khác, người dùng có thể sử dụng phương pháp trực tiếp trong PowerMILL như được mô tả trong trang dưới đây. Tạo một mặt làm việc mới có tên x0el30_B , chọn biểu tượng Align to Pick và sử dụng chuột trái hoặc hộp khung dây tại đáy của hốc đầu tiên ( nằm dọc theo toàn bộ X ) TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 7. 7. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 7 Kích hoạt Workplane x0el30_B Workplane sẽ được canh chỉnh tự động tới khung dây với trục Z vuông góc với mặt phẳng. Ta vẫn cần phải hiệu chỉnh Workplane khi trục X phải chỉ ngược chiều kim đồng hồ xung quanh chi tiết trong mốc quy chiếu tới các tọa độ chung. Xoay Workplane xung quanh Z với Angle -90 ( vuông góc với đáy hốc), chú ý trục X phải chỉ ngược kim đồng hồ tương ứng với Transform (Global Datum) khi được chiếu từ đỉnh của chi tiết. (trong trường hợp chưa có sẵn)
 8. 8. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 8  Tạo một Workplane khác có tên là x120el30_C. cho hốc thứ 2.  Bỏ kích hoạt Workplane gốc, xoay x120el30_C xung quanh Z một góc 120º.  Kích hoạt Workplane x120el30_C.  Thao tác tương tự với hốc thứ 3, xoay Workplane thêm 120º và đổi lại tên là x240el30_D. Chi tiết đã sẵn sàng để được gia công tạo ra chiến lược riêng tương ứng với 4 canh chỉnh Workplane khác nhau. (Ztop175_A, x0el30_B, x120el30_C, và x240el30_D). Với từng hốc, một Block vật liệu hình chữ nhật sẽ được tạo ra cục bộ, tương ứng với Workplane 3+ 2. Một mô hình đường viền sẽ được tạo xung quanh các hốc để đưa vào các chiến lược gia công.( gia công bên trong đường viền). Đối với người dùng mới làm việc với gia công nhiều trục thì chiều cao dịch chuyển nhanh và điểm đầu/cuối của mỗi đường chạy dao nên được sắp xếp trên đỉnh của chi tiết để đảm bảo di chuyển nhanh an toàn giữa các Workplane gia công riêng (như trong hình vẽ). Chọn một hình chiếu theo X và di chuyển con trỏ chuột tới vị trí thích hợp cho điểm bắt đầu và kết thúc dao phù hợp trên màn hình. Vị trí tọa độ XY được hiển thị ở bên phải vùng đồ họa. Các giá trị phù hợp cho Rapid Move Heights và Start and End Point để được áp dụng cho hốc nhỏ được mô phỏng trên đây và được nhập bằng tay vào bảng bên dưới. Chú ý: Nhập các giá trị của Start Point cho End Point
 9. 9. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 9 Khi tất cả các mặt làm việc đã được tạo, một loạt các đường chạy dao sẽ được tạo từ chuyển đổi của Workplane này sang Workplane khác để đưa ra Tool Alignment phù hợp. Mỗi đường chạy dao sẽ là một công đoạn gia công 3 trục tương ứng với Workplane đang làm việc. Tạo các chiến lược gia công như được liệt kê biên dưới, thiết lập các mặt phẳng 3+2.
 10. 10. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 10 • Lưu Project:- D:userstrainingCOURSEWORKPowerMILL-Projects3+2example. (Nó sẽ được dùng lại trong toàn bộ chương Swarf Machining) Sau khi tạo các đường chạy dao cho 3 + 2 Axis, ta chỉ có thể xuất ncdata hợp lệ bằng bộ một hậu xử lý tương thích. Với các chương trình có cac đường chạy dao đa canh chỉnh, NC Program sẽ xuất các tùy chọn tạo ncdata từ một mốc ( trong trường hợp này Workplane - ztop175_A). Tùy chọn này có trong cửa sổ NC Preferences hoặc NC Program Settings. 1.3 3+2 Axis - Mô hình phôi Mô hình phôi biểu thị vật liệu chưa được gia công tại mọi điểm trong quy trình gia công. Một mô hình phôi trống được tạo, tiếp theo là áp dụng khối vật liệu này hay số đường chạy dao được xem xét trong quy trình. Sau đó chọn Calculate để cập nhật mô hình phôi, và hiển thị phần vật liệu chưa được gia công còn lại. Xóa tất cả và Reset lại cửa sổ. Nhập mô hình: D:userstrainingPowerMILL_Datafive_axisAnglePadStockModelRest www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 11. 11. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 11 Mô hình có chứa các hốc đã được cắt, với một ứng dụng 3-Axis thông thường sẽ yêu cầu gia công chi tiết bằng trong thiết lập khác nhau. Tuy nhiên, bằng áp dụng 3 +2 với các Workplane riêng điều khiển Tool Alignments, toàn bộ project sẽ được hoàn thành chỉ trong 1 thiết lập. Trong khi gia công 3 trục ban đầu, các hốc đã cắt sẽ được gia công một phần để tạo ra một ứng dụng cho mô hình phôi, cho phép người dùng tối ưu hóa gia công cục bộ 3+2 trong từng hốc.  Mở cửa sổ Block và ấn Calculate để tính giới hạn Min/Max.  Chọn Lock cho Block ( cho hệ tọa độ chung)  Accept cửa sổ. Khi tạo và khóa Block vật liệu thành Transform (hệ tọa độ chung), hướng và vị trí của Block sẽ không đổi khi bạn kích hoạt một Workplane. Tạo một dao Đường kính 12 - tip radius 1 và đổi tên thành D12T1. Tạo một dao Đường kính 16 - tip radius 3 và đổi tên thành D16T3. Trong cửa sổ Rapid Move Heights Reset thành Safe Height với Rapid Move Type thiết lập về Skim. Thiết lập cả Start Point và End Point thành Block Centre Safe . Kích hoạt dao D16T3. Chọn biểu tượng Toolpath Strategies và trong 3D Area Clearance chọn Offset AreaClear Model. TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 12. 12. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 12 Nhập tên TopRuf và giữ nguyên các giá trị và thiết lập như hình bên dưới. Apply sau đó Cancle cửa sổ. Chọn một Iso 1 view. Trong explorer, kích chuột phải vào Create Stockmodel. Với menu Stock Model bên dưới đang mở chọn Apply - Active toolpath Last. Với menu Stock Model bên dưới đang mở, chọn Show Rest Material > Drawing Options – Shaded > Calculate. Kích chuột phải vào Stock Model mới và từ menu bên dưới chọn Apply - Block
 13. 13. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 13  Quy trình gia công thô 3 trục đã cắt tất cả các phần vật liệu dao đi tới và để lại độ dày là 0,5 trên chi tiết. Điều này có thể thấy rõ trên mô hình phôi. Kích chuột phải lên đường chạy dao TopRuf đang dùng và chọn Settings để mở lại cửa sổ Offset Area Clearance.  Chọn biểu tượng Copy Toolpath sẵn có để nhập các thông số và thiết lập mới cho chiến lược gia công thô 3+2( không tắt cửa sổ)  Kích hoạt Workplane 2 để thay đổi thiets lập thành gia công 3+2.  Kích hoạt D12T1.  Trong thanh công cụ chính chọn Rapid Move Heights và nhập đúng Workplane (2) trong cửa sổ trước khi chọn Reset to Safe Heights . Reset StartEnd Point thành Block Centre Safe .
 14. 14. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 14 Apple sau đó Cancel cửa sổ. Gia công thô 3+2 trục đã cắt đi tất cả phần vật liệu còn sót lại nhưng lại mất rất nhiều thời gian cắt trong không khí. Hầu hết phần vật liệu đã được cắt đi trong lần gia công trước. Điều này có thể nhìn thấy trong mô phỏng dưới đây. Hãy áp dụng chiến lược với Rest Machining để Toolpath dao được dùng như mô phỏng trong hình bên trái ở phía dưới.
 15. 15. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 15 Chú ý:không thể áp dụng Rest Machining cho chiến lược Area Clearance, như trong trường hợp này các đường chạy dao tham chiếu vừa được tạo tương ứng với một canh chỉ Workplane khác. Có thể khắc phục điều này bằng cách dùng mô hình phôi để giới hạn Rest Roughing như được trình bày trong phần kế tiếp. Kích chuột phải vào đường chạy dao AngRuf đang dùng và chọn Settings để mở lại cửa sổ 3+2 Offset Area Clearance. Chọn biểu tượng Recycle Toolpath sẵn có để nhập các thông số mới (không được tắt cửa sổ). Trong thiết lập nâng cao , bỏ tích ở Allow Tool Outside Block. Tích vào hộp thoại Rest Machining và trong các hộp thoại bên dưới, thiết lập về Stock Model và 1 như trong hình vẽ bên dưới trước khi chọn Apply. Đường chạy dao Rest Roughing đã được tạo thành công trog đường biên của Stock Model. Đường chạy dao Rest Roughing đã được chỉnh sửa giờ đang hoạt động trong giới hạn của Stock Model ( như hình bên trái). Chú ý: Ở đây không có phần vật liệu bị cắt đi bởi đường chạy dao như trong mô hình phôi thực ở giai đoạn này . Chiến lược không thể tính toán www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 16. 16. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 16 Trong explore, kích chuột phải vào Stock Model và trong menu bên dưới chọn Apply > Active toolpath Last > Calculate. Stock Model giờ hiện thị phần vật liệu còn lại sau khi gia công thô 3 trục và gia công thô 3+2. Không giống như Area Clearance, rest machining với các chiến lược tinh không thể tham chiếu trực tiếp tới một Stock Model. Tuy nhiên , ban có thể tạo và áp dụng Stock Model Rest Boundaries ở các vị trí yêu cầu để tạo ra giới hạn rest phù hợp với các quá trình gia công tinh kế tiếp. Kích hoạt Workplane 1. Tạo dao Đường kính 6 Ball Nosed có tên BN6. Chọn các mặt phẳng cần thiết cho gia công tinh ban đầu tương ứng với v (như các mặt được tạo bóng mờ bên dưới). TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 17. 17. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 17 Trong explore, kích chuột phải vào Boundaries và chọn Create Boundary > Selected Surface Chọn biểu tượng Toolpath Strategies và trong Finishing chọn Interleaved Constant Z. Nhập Name- TopFin và giữ nguyên các giá trị và thiết lập còn lại như hình dưới đây rồi chọn Apply. Nhập dữ liệu trong Selected Surface Boundary và tích và ô Top và phải để Boundary có tên là 1 Ấn Appply > Cancel
 18. 18. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 18 Ana Cancel trong cửa sổ. Các phần có thể tiếp cận từ đỉnh đã được gia công tinh. Chiến lược gia công tinh này sẽ được thêm vào Stock Model có sẵn cho Stock Model Rest Boundary để tạo và ứng dụng cho chiến lược gia công tinh 3+2 theo Workplane 2.
 19. 19. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 19 Trong menu Stock Model chọn Apply > Active toolpath Last. Trong menu Stock Model, chọn Show Rest Material > Drawing Options -> Shaded > Calculate. Kích hoạt Workplane 2. Chọn hình chiếu ISO 1 để hiển thị chi tiết tương ứng với hướng của Workplane 2. Trong explorer, kích chuột phải lên Boundaries > Create Boundary > Stock Model Rest để mở cửa sổ sau Nhập dữ liệu vào cửa sổ Stock Model Rest Boundary như trên hình vẽ và phải đổi Boundary có Name là 2.
 20. 20. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 20  Chọn biêu tượng Toolpath Strategies và trong Finishing chọn Interleaved Constant Z.  Nhập Name – AngFin và giữ nguyên các giá trị và thiết lập còn lại như hình dưới đây rồi chọn Apply. Ấn Cancel cửa sổ. www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 21. 21. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 21 Các phần có thể tiếp cận trong Stock Model Rest Boundary đi xuống Workplane 2 giờ đã được gia công tinh. Chiến lược gia công tinh này sẽ được thêm vào Stock Modek để xác nhận quy trình gia công đã hoàn tất hay chưa. Trong menu Stock Model chọn Apply - Active toolpath Last. Đây là vùng không được nhận diện là một phần của Stock Model Rest Boundary - phần vật liệu còn lại mà dao hoàn toàn không thể đi tới để kích hoạt dao BN6 trong tính toán. Dao BN16 cũng không thể tiếp cận với vùng khác trong Stock Model Rest Boundary gốc. Và giờ bạn đã co thể nhìn thấy nó khi thêm đường chạy dao AngFin vào Stock Model. Tạo dao Đường kính 12 End Mill có tên EM12 Trong explorer, kích chuột phải lên Boundaries > Create Boundary > Stock Model Rest để mở cửa sổ sau TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 22. 22. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 22 Nhập giữ liệu vào Stock Model Rest Boundary như trong hình vẽ và Boundary phải có Name là 3. Apply sau đó ấn Cancel. Chọn biểu tượng Toolpath Strategies và trong Finishing chọn Interleaved Constant Z. Nhập Name – AngFin2 và giữ nguyên các giá trị và thiết lập còn lại như hình dưới đây rồi chọn Apply. Một Stock Model Rest Boundary đã xuất hiện tại nơi mà dao EM12 có thể tiếp xúc với phần vật liệu còn lại Vị trí này dao EM12 không thể đi tới, do đó sẽ không tạo ra được phần Boundary
 23. 23. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 23 Ấn Cancel cửa sổ. Hốc có góc giờ đã được gia công toàn bộ và để xác nhận điều này, đường chạy dao cuối cùng sẽ được thêm vào Stock Model
 24. 24. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 24 Trong menu Stock Model chọn Apply - Active toolpath Last. Trong menu Stock Model, chọn Show Rest Material > Drawing Options -> Shaded > Calculate. Kích hoạt Workplane 2. Và chọn hình chiếu ISO 1. Tạo một chiến lược Swarf Finishing có tên TopSwwaft trên mặt phẳng vuông góc được tạo bóng mờ ở trên (không được thêm Boundary vào cửa sổ). Thêm một đường chạy dao mới vào Stock Model rồi ấn Calculate để xác nhận tất cả các phần vật liệu thừa đã bị cắt bỏ. D:userstrainingPowerMILL_Datafive_axisdrill_5axisdrill5ax_ex1
 25. 25. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 25 Stock Model sẽ chỉ hiện ra khi bạn tắt Show Rest Material. 1.4 Ví dụ về Drilling (cho người dùng với MultiAxis licence) Tùy chon PowerMILL – Drilling làm việc trên Hole Features và không làm việc trực tiếp trên Model. Tùy chọn này cho phép khoan mà không phải điều chỉnh hay cắt xén lại dữ liệu mặt phẳng đang có. Xóa tất cả các thực thể và nhập mô hình:- D:userstrainingPowerMILL_Datafive_axisdrill_5axisdrill5ax_ex1 Không được xác định khối vật liệu và nếu nó đã có sẵn thì hãy xóa đi (dấu nhân xanh da trời ở trên cùng, góc phải của cửa sổ). www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 26. 26. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 26 Mọi mặt trụ được chọn đều được tự động nhận diện là Hole Feature. Trong ví dụ này với Block không được xác định, Hole Features sẽ được sắp xếp với đỉnh nằm ở cuối của chiều cao Z lớn nhất. Tuy nhiên, nếu Block đã được thiết lập sẵn, việc định hướng của từng Hole Feature sẽ diễn ra với đỉnh lỗ gần nhất với Z phía trên hoặc Z phía dưới, mặt của khối vật liệu. Chú ý: Nếu cần, bạn có thể đảo ngược lại các lỗ trong Feature Set bằng tính năng Edit kết hợp với chọn các Hole Feature bị lỗi.  Reset cửa sổ Rapid Move Heights (Safe Z, Start Z) và sau đó thiết lập StartEnd Points thành Use - Block Centre Safe .  Chọn tất cả dữ liệu mặt phẳng trong cửa sổ graphics, sau đó kích chuột trái vào Feature Sét trong PowerMILL Explorer.  Chọn Preferences. Cửa sổ Feature sẽ hiện ra. Thiết lập Feature bằng cách nhập y nguyên các giá trị như trong hình vẽ dưới đây: TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 27. 27. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 27 Khi bạn chọn Type Hole, thì bạn cũng phải tích vào Multiaxis cho khoan 5 trục (tất cả các lỗ được chọn bao gồm các lỗ với các hướng khác nhau đều được nhập vào cùng một Feature Set). Apple sau đó ấn Close. Mọi mặt trụ được chọn đều được tự động nhận diện là Multiaxis Hole Features. Kéo mô hình để xem các Feature vừa tạo.
 28. 28. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 28 Các Hole Feature được xác định với đỉnh và đáy cụ thể Đỉnh lỗ ( không có dấu nhân) Đáy lỗ ( có dấu nhân) Để đảo ngược một hoặc nhiều Hole Feature, chọn các Hole Feature này và kích chuột phải lên chúng để mở menu bên trong và chọn Edit - Reverse Holes Tạo một material Block - Defined by – Box tới các giới hạn của mô hình. Tạo một 5mm Drill of Dài 60. Thêm a shank component UpperNhỏ hơn đường kính 5 Dài 30. Add a holder component Upper Đường kính 50 Nhỏ hơn đường kính 30 Dài 30 overhang 75. Add a holder component Upper Đường kính 50 Nhỏ hơn đường kính 50 Dài 30.
 29. 29. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 29 Chọn biểu tượng Toolpath Strategies và trong New strategy chọn Drilling.  Trong cưả sổ Drilling nhấp vào tùy chọn Drilling.  Đổi tên thành đường chạy daoDRILL5.  Trong cửa sổ Drilling kích vào tan Select để mở cửa sổ Feature Selection. Khi kích vào Select trong cửa sổ Feature Selection, tất cả các thông số lỗ sẽ được chọn trong Active - Feature Set. Mô phỏng đường chạy dao. Các tùy chọn Multiaxis được tự động nhận dạng cho phép người dùng tạo một Feature Set đơn từ các chi tiết ở các Tool Alignment khác nhau và gia công chúng trong một lần. Nếu không có licence thì bạn có thể dùng tùy chọn Recognise Holes in Model trong menu Feature Set để tạo các 3+2 - Hole Features riêng biệt. Lệnh này sẽ phân chia Feature Sets với các Workplane riêng để tạo canh chỉnh 3+2 - Z Axis. Hai 6mm Hole Features là để khoan lỗ. Góc điểm của mũi khoan 5mm Drill tạo ra
 30. 30. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 30 hình nón ở đáy các lỗ. Khi khoan lỗ, cần phải tạm dừng trong toàn bộ phạm vi đường kính bằng một giá trị Axial Thickness thích hợp. Tạo một 6mm Tapping Tool of Dài 25. Thêm một chuôi, dao Upper - Đường kính 4, Nhỏ hơn đường kính 4, Dài 40. Thêm một Holder, Upper- Đường kính 30, Nhỏ hơn đường kính 30, Dài 20, Overhang 60. Chọn hai 6mm Hole Features trong cửa sổ Graphics. Chọn biểu tượng Toolpath Strategies và trong cửa sổ New Strategies chọn Drilling. Trong cửa sổ Drilling, kích vào tùy chọn Drilling. Đổi tên đường chạy dao : 6mmtap. Thiết lập Cycle Type - Tapping, Operation - Drill to Hole Depth, và Pitch - 1mm. Nhập giá trị của Axial Thickness là 5mm. www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 31. 31. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 31 Chọn hai Đường kính 6 Hole Features. Kích Apply sau đó ấn Cancel để tạo đường chạy dao. Xem mô hình theo trục –Y. Nhấp chuột phải lên đường chạy dao 6mmtap trong cửa sổ Explorer và chọn Simulate from Start. Kích chột phải vào cửa sổ đồ họa rồi kích chuột trái/ phải để đường chạy dao di chuyển tại một thời điểm. Các lỗ được chọn vừa đươch khoan tới độ sâu 5mm. TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 32. 32. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 32 Chương 2: 2. Canh chỉnh dao 5 trục. 2.1 Giới thiệu Với các ứng dụng mà đầu và bàn máy công cụ xoay đồng thời với các dịch chuyển trục tuyến tính, PowerMILL đưa ra một loạt các chiến lược gia công và canh chỉnh dao phù hợp. Gia công 5 trục cho phép gia công các chi tiết yêu cầu một chuỗi các thao tác gia công 3 trục trong một thiết lập. Dao có thể được canh chỉnh lại bằng điều khiển 5 trục để đi tới đáy dốc hoặc các phần được cắt mà không thể đi xuống trục Z. Trong các ứng dụng 5 trục, cũng như kiểm tra trét mạch mặc định, một dãy các tùy chọn được đưa ra để đảm bảo không có phần đầu, trục chính hay dao va chạm với chi tiết giữa các chiến lược khác nhau. Trong mọi trường hợp đều cần giám sát hiển thị kết quả. 2.2 Canh chỉnh dao 5 trục và các tùy chọn gia công. Bằng mặc định, canh chỉnh Tool Axis trong PowerMILL được thiết lập về Vertical cho ứng dụng 3-Axis và người dùng chỉ có thể sử dụng các tùy chọn với Multiaxis licence. Mở cửa sổ Tool Axis Direction bằng biểu tượng Tool Axis nằm trong Main toolbar hoặc trực tiếp bằng cửa sổ Mainching Strategy. Chú ý: nhiều chiến lược chỉ hỗ trợ canh chỉnh Tool Axis đa trục khi gia công bằng các dao Ballnose hoặc Spherical.
 33. 33. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 33 2. Canh chỉnh dao Lead Lean Lead cho phép canh chỉnh dao tới góc được thiết lập theo hướng đường chạy dao và Lean một góc được thiết lập qua hướng dao chạy. Thông thường thì dao luôn hướng vuông góc với mặt gia công. Xóa tất cả và Reset lại cửa sổ. Tạo một Block, nhập bằng tay các giá trị hiển thị trong cửa sổ sau.
 34. 34. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 34  Reset cửa sổ Rapid Move Heights và Start and End Point.  Kích chuột phải vào tùy chọn Models trong cửa sổ Explorer Window và tạo một Plane từ Block tại giới hạn Z là 0.  Tạo một dao Đường kính 5 Ballnose với chiều dài là 25 và đổi tên BN5.  Tạo một chiến lược Raster Finishing, đổi tên – Raster Vertical, và thiết lập Tolerance 0.02 Thickness 0 Stepover 5 Angle 0 Style - Two Way Short Links – Skim.  Apply đường chạy dao và ấn Cancel để đóng cửa sổ.  Mô phỏng đường chạy dao. Đường chạy dao Raster vừa được tạo có dao được canh chỉnh vuông góc với mặt phẳng.  Kích chuột phải vào Toolpath Raster Vertical trong explorer và chọn Settings để mở cửa sổ Toolpath  Tạo bản sao của đường chạy dao và đổi tên Raster Lead@-30.
 35. 35. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 35  Chọn biểu tượng Tool Axis để mở cửa sổ Tool Axis Direction Form.  Thiết lập Tool Axis thành Lead Lean với góc Lead là -30. Accept cửa sổ Tool Axis Direction Form, Apply đường chạy dao và ấn Cancel để đóng cửa sổ. Mô phỏng đường chạy dao. Đường chạy dao Raster vừa được tạo với hướng trục dao được thiết lập về Lead-30º dọc theo đường chạy. Với tùy chọn Two Way, trục dao sẽ biến đổi tại điểm cuối của mỗi đường dao. www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 36. 36. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 36  Kích chuột phải Toolpath Raster Lead@-30 trong cửa sổ Explorer và chọn Settings và mở cửa sổ Toolpath.  Re-cycle đường chạy dao và thay đổi Style từ Two Way thành One Way.  Apple đường chạy dao và ấn Close để đóng cửa sổ. Với Style được thiết lập về One Way, hướng trục dao sẽ không đổi. Kích chuột phải vào Toolpath Raster Lead@-30 trong cửa sổ Explorer và chọn Settings và mở cửa sổ Toolpath.  Tạo bản sao của đường chạy dao và đổi tên Raster Lead@-30.  Chọn biểu tượng Tool Axis để mở cửa sổ Tool Axis Direction Form.  Thiết lập Tool Axis thành Lead Lean với Tool Lead Angle là 0 và Tool Lean Angle là 45.  Accept cửa sổ Tool Axis Direction Form, Apply đường chạy dao và Cancel để đóng cửa sổ.  Mô phỏng đường chạy dao. Đường chạy dao Raster vừa được tạo với Tool Axis Direction thiết lập về Lean 45º qua đường chạy dao. TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 37. 37. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 37 Chiến lược Two Way vừa được dùng trực tiếp trong cửa sổ, trục dao sẽ nghiêng về hướng đối diện đi qua các đường dao so le. Bạn có thể tạo chiến lược Two Way (hai chiều) với hướng nghiêng không đổi bằng cách chỉnh sửa sau đường chạy dao one way (một chiều). Chiến lược One way được hiệu chỉnh trong các tùy chọn Edit- Reorder đường chạy dao bằng cách kích vào biểu tượng Alternate Directions . Canh chỉnh trục dao ban đầu sẽ không bị ảnh hưởng. 2.3 Ví dụ 2 Xóa tất cả và Reset lại cửa sổ. Nhập Project đã lưu lúc trước trong chương 1: D:userstrainingCOURSEWORKPowerMILL-Projects3+2example.
 38. 38. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 38 Thiết lập dao 15mm diameter Ball Nose cutter có tên BN15. Kiểm tra thiết lập Cylindrical Block xem đã được khóa với các tọa độ chung. Kích hoạt mặt làm việc ztop175_A Reset Safe Z và Start Z. Trong cửa sổ Start and End Point, thiết lập Use – Absolute với vị trí Coordinates X- lOO YO Z10 cho cả Start và End Points. Trong Main Toolbar thiết lập Tool Axis -các giá trị LeadLean đều thiết lập veef0. Điều này sẽ tạo canh chỉnh dao tương ứng với hướng để chiếu chiến lược gia công lên mô hình. Thiết lập LeadsLinks như sau: Chọn biểu tượng Toolpath Strategies và trong New strategies, chọn Finishing. Nhập giá trị vào Plane Projection Finishing và Tool Axis theo bảng dưới đây sau đó ấn Apply.
 39. 39. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 39 Mô phỏng đường chạy dao và quan sát canh chỉnh dao tương ứng. Đường chạy dao được tạo ra bắt đầu tại góc bên dưới và tiến về phía tâm với Lead In và Lean Out được thiết lập về 0 để tạo đường chạy dao tương ứng với hướng chiếu. Do Lead và Lean được thiết lập về 0 nên một chiến lược được kết hợp là một lựa chọn khả thi. Để so sánh hiệu quả của việc áp dụng một chiến lược gia công khác lên vị trí của một chi tiết sẽ được gia công bằng Raster Finishing. Lần này, ta sẽ canh chỉnh Tool Axis với Lean là 40º tương ứng với hướng chiếu xuống dưới của chiến lược Raster Finishing. Thiết lập khối vật liệu tới giới hạn MaxMin của Model và chỉnh sửa các giá trị như sau:- Xmin -70 Xmax-57.5 Ymin -50 Ymax 50. Thiết lập Azimuth 270 Thiết lập Elevation 50 Thiết lập Two Way Joined
 40. 40. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 40 Chọn biểu tượng Toolpath Strategies và trong New strategies chọn Finishing. Mở cửa sổ Raster Finishing và Tool Axis rồi nhập dữ liệu theo hình dưới đây. Sau đó Apply và Cancel để đóng cửa sổ Đường chạy dao được tạo bắt đầu từ góc bên dưới và tiến về phía tâm bằng cách phay thuận ( One Way). Bạn cũng có thể sử dụng chiến lược Two Way bởi dùng Lean Angle (40) được điều khiển bằng đường chạy dao. Chiếu theo trục Y và mô phỏng cả 2 đường chạy dao khi tiện để so sánh kết quả của tùy chọn LeadLean. Chú ý: tool alignment giữa hai đường chạy dao đều giống nhau bởi áp dụng giá trị Lean phù hợp là 40 trong chiến lược Raster . www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 41. 41. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 41 LeadLean được thiết kế cho đường chạy dao đơn hướng, giúp duy trì một góc thích hợp của Tool Axis khi dịch chuyển ra xa khỏi các phần dốc đứng cũng như bàn máy công cụ. Phần dưới của chi tiết trong ví dụ bên cạnh là một ứng dụng lý tưởng cho việc dùng giá trị Lean thích hợp bằng LeadLean - Tool Axis alignment. Ví dụ 3 Xóa tất cả và Reset lại cửa sổ. Nhập mô hình joint5axis.dgk: D:userstrainingPowerMILL_Datafive_axisjoint_5axismc. TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 42. 42. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 42 Tạo một Block vật liệu tới kích thước của chi tiết và mở rông với 15mm ở X và Y. Thiết lập dao Ball Nosed có đường kính 25mm (bn25) Reset Safe Z và Start Z. Với Start Point Use - Block Centre Safe và End Point thết lập là Use - Last Point Safe. Thay dodort LeadsLinks như sau: Zheights: Skim 45 Plunge 10 Links: Skim Chọn biểu tượng Toolpath Strategies và trong New strategies chọn Finishing. Mở cửa sổ Line Projection Finishing và Tool Axis rồi nhập dữ liệu theo hình dưới đây. Sau đó ấn Apply.
 43. 43. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 43 Thiết lập Azimuth là 0 Thiết lập Elevation là 0 Chú ý: tiếp theo sẽ gia công với phần trên của chi tiết
 44. 44. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 44 Toward From Point Tùy chọn này cho phép canh chỉnh Tool Axis dựa trên một điểm do người dùng thiết lập trong khi tạo ra các đường chạy dao. Canh chỉnh thực tế được thực hiện tương ứng với kiểu Preview cho đường chạy dao mà không tương ứng với đường chạy dao thực. Toward Point thích hợp cho canh chỉnh các hình dạng bên ngoài (thẳng đứng) trong khi From Point thích hợp cho các hình dạng bên trong (các hốc). Phần trên của chi tiết là một ứng dụng lý tưởng cho canh chỉnh dao Toward Point. Lưu ý: Toward From Line được áp dụng cùng một chế độ canh chỉnh (ở trên) (trong trang 8) Thiết lập LeadsLinks như sau : Chọn biểu tượng Toolpath Strategies và chọn tab Finishing nằm trong cửa sổ các chiến lược.
 45. 45. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 45 Mở cửa sổ Point Projection Finishing và Tool Axis rồi nhập dữ liệu theo hình dưới đây. Sau đó ấn Apply. Chú ý: Điểm canh chỉnh dao xấp xỉ 10mm ở bên dưới tiêu điểm Projection Finishing để đảm bao trục chính được giữ tại góc nâng tới bàn máy công cụ trong khi gia công do đó sẽ tránh được va chạm. Việc gia công được mô phỏng sau khi áp dụng việc loại bỏ trét mạch phù hợp với điểm đầu và cuối của đường chạy dao. Thiết lập Elevation Angle: ,Start 90 & End 0 www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 46. 46. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 46 TowardFrom Line Tùy chọn này cho phép canh chỉnh trục dao dựa trên đường thẳng do người dùng xác định, được thiết lập bằng hướng vector qua một tọa độ XYZ được định vị hợp lý. Trong ví dụ này, canh chỉnh thực hướng tới kiểu Preview thay vì đường chạy dao cuối cùng. Toward Line phù hợp với việc canh chỉnh hình dạng bên ngoài (thẳng đứng) trong khi From Line dành cho canh chỉnh các hình dạng bên trong( các hốc Trong menu main thả xuống, chọn File >Delete All. Nhập mô hình: D:userstrainingPowerMILL_Datafive_axisCasing from-line-model.dgk. Tạo một dao Đường kính 12mm Ball Nose dài 55 với Đường kính 12 Shank dài 40, 1st Holder component Nhỏ hơn đường kính 25 - Upper Đường kính 40 - Dài 40, 2nd Holder component UpperNhỏ hơn đường kính 40 - Dài 60, Overhang 90. Xác định Block (sử dụng Box) tới giới hạn của chi tiết. Reset Safe Heights. Thiết lập Use - Block Centre Safe cho cả Start Point và End Point. Thiết lập cả Leads và Extensions về None, Zheights - Skim distance và Plunge distance là 5, Links - Short - Circular Arc và LongDefault – Skim. TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 47. 47. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 47 Chọn biểu tượng Toolpath Strategies và chọn tab Finishing nằm trong New strategies. Mở cửa sổ Line Projection Finishing và Tool Axis rồi nhập dữ liệu theo hình dưới đây và chọn Preview. Tích vào Draw Tool Axis để hiển thị Tool Alignment tương ứng với mô hình.
 48. 48. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 48 Kích vào Preview để xem chiến lược trước khi chọn Apply. Kết quả cuối cùng được mô phỏng dưới đây: Canh chỉnh dao từ đường thẳng màu đỏ Chiến lược gia công tinh Từ hình chiếu của đường thẳng (đường màu đen)
 49. 49. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 49 Toàn bộ các hình dạng bên trong bao gồm các vùng đã cắt có thể tiếp cận được canh chỉnh Tool Axis (From Line) này và nó được kết hợp với chiến lược Line Projection – Finishing. TowardFrom Curve Tùy chọn này cho phép canh chỉnh trục dao qua một đường cong được người dùng thiết lập (mô hình), trong khi tạo một đường chạy dao 5 trục. Chú ý: Chương này sẽ giúp các bạn tìm hiểu chi tiết về chiến lược Projection Surface Finishing được dùng trong ví dụ này: Từ menu main thả xuống, chọn File -Delete All. Nhập mô hình impeller+Curve.dgk: D:userstrainingPowerMILL_Datafive_axisImpeller. Tạo một Pattern trống và đổi tên thành Align2Curve. Chọn đường cong canh chỉnh (được nhập với mô hình) trong vùng đồ họa và trong Pattern (Align2Curve), chọn Insert – Model để sao chép thành một phần Pattern.  Tạo một dao Đường kính 3 Ball nosed cutter (BN3-LR) dài 35 với kích thước chuôi và thân dao như sau:  Chuôi- trên dưới đường kính 3- dài 25.  Thân 1- trên đường kính 15 – dưới đường kính 10- dài 50.  Thân 2- trêndưới đường kính 15- dài 35  Overhang 50.  Tạo một Block được xác định bởi Cylinder tới các kích thước của Model.  Thiết lập Lead InOut là Vertical Arc - Distance 0 -Angle 90 - Radius 3 và chuyển tất cả Links về Skim.  Trong cửa sổ Rapid Move Heights chọn Reset to Safe Heights.  Trong cửa sổ Start and End Point thiết lập Start Point và End Point là Automatic và Block Centre Safe.
 50. 50. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 50  Từ menu chính thả xuống, chọn View - Toolbar – Command.  Trong cửa sổ command nhập 3 dòng sau: EDIT SURFPROJ AUTORANGE OFF EDIT SURFPROJ RANGEMIN EDIT SURFPROJ RANGEMAX Điều này sẽ mang lại hiệu quả cao cho phép chiếu với chỉ 1mm bề mặt được chọn. Chú ý: Surface Projection Range được khái quát cụ thể trong chương 3- trang 57. Đóng cửa sổ command bằng cách nhấp vào dấu nhân đen ở góc trên cùng. Chọn bề mặt lưỡi dao bên dưới, gần nhất với Pattern để sử dụng với chiến lược Projection Surface. Chọn biểu tượng Toolpath Strategies và trong New strategies chọn Finishing. Mở cửa sổ Projection Surface Finishing và Tool Axis rồi nhập dữ liệu theo hình dưới đây. Sau đó ấn Apply. www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 51. 51. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © TRẦN YẾN GROUP © 51  Trục dao luôn luôn được canh chỉnh bằng một Pattern thiết lập sẵn ( đường cong) trong khi chọn chiến lược gia công (Projection Surface). TR U N G TÂM AD VAN C E C AD

×