Prof. Boudreau: definitie van Evidence based HR

771 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prof. Boudreau: definitie van Evidence based HR

  1. 1. Met  dank  aan  onze  partner  Bright  &  Company     voor  de  organisae  van  het  HR  Event     met  Prof.  John  Boudreau   Ontmoeng  met   Prof.  John  Boudreau  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS
  2. 2. De  beschrijving  van  ‘Evidence  based  HR’   door  Prof.  John  Boudreau   1.  Evidence  based  change   2.  Logic-­‐Driven  Analy=cs   •   Evidence  van  HR  value  wordt   •   HR  focust  op  op=malisa=e  van   permanent  aangetoond   informa=e   •   HR  data  en  analyse  inspireren   •   Data  verzamelen  gebeurt  op  basis   strategisch  belangrijke  ac=es   van  business-­‐vraagstukken   •   HR  professionals  gebruiken   •   Analyses  worden  permanent   rou=nema=g  HR  Evidence  om   gebruikt  door  de  stakeholders   strategische  verandering  te   •   Analyse-­‐modellen  voor  HR   begeleiden   vraagstukken  zijn  breed   •   HR  wordt  gewaardeerd  voor  het   geaccepteerd  en  begrepen   unieke  inzicht  in  strategisch  succes  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS
  3. 3. Wat  kan  Bright  &  Company  |  iNosx  voor  u  doen   m.b.t.  HR  analycs?   1.  Volledige  of  gedeeltelijke  uitvoering   2.  Begeleiding  bij  de  uitbouw  van   van  analy=sch  projecten   interne  analy=sche  competen=es   •   Formuleren  van  het  centrale  probleem  of   •   Uitwerken  van  opmale  HR  structuur  voor   organisae-­‐prioriteit  (hypothese,  aanname)   HR  analycs   •   Toepassen  van  conceptuele  modellen  voor   •   Uitbouw  van  organisae-­‐interne   de  analyse   analysche  competenes   •   Verzamelen  van  data     •   Verzorgen  van  interne  HR  analycs   •   Maken  van  data-­‐koppelingen  en  uitvoeren   workshops   van  analyses   •   Verzorgen  van  keynote  presentaes  voor   •   Presenteren  van  conclusies  aan   direces   stakeholders   •   Begeleiden  van  HR  analysche   •   Uitwerken  van  akeplannen  om  conclusies   medewerkers   te  implementeren   •   Uitwerken  van  HR  analycs  plannen  &   budgeRen  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS
  4. 4. Luk  Smeyers:  +32  475  850277  (gsm)   Jeroen  DelmoRe:  +32  486  511210  (gsm)   Kantoor  B:  +32  16  270051   Kantoor  NL:  +31  346  28  30  97     iNos=x  België                   iNos=x  Nederland                   Bedrijvencentrum  ‘In  Volle  Vaart’   Bright  &  Company  |  iNosx   Engels  Plein  35/01.01   Kerkweg  31A   B  -­‐  3000  Leuven   NL  –  3603  CL  Maarssen   luk.smeyers@inosx.com   jeroen.delmoRe@inosx.com   www.linkedin.com/in/luksmeyers   www.linkedin.com/in/jeroendelmoRe     @inosx  (internaonale  arkelen  over  HR  analycs)   hrintelligenceblog.com  (ps  &  tricks  over  HR  analycs)   Facebook.com/inosx  (een  kijkje  achter  de  schermen)  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS
  5. 5. Bedankt!    POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS

×