Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hr analytics: Business Intelligence or Advanced Statistics?

980 views

Published on

  • Be the first to comment

Hr analytics: Business Intelligence or Advanced Statistics?

  1. 1. HR  Analy&cs  Summit   ©iNos&x  2012  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS
  2. 2. “De  grootste  hinderpaal  voor  HR     om  waarde  toe  te  voegen,     is  het  onvermogen     om  de  impact     van  investeringen  in  het  menselijk  kapitaal     in  kaart  te  brengen.”   ©iNos&x  2012   2  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS
  3. 3. Evolueren  van  ‘tracking’  naar  ‘verbanden  leggen’   Tracking   Verbanden  leggen   Voorspellingen   Scenario’s   Risico-­‐analyses   ‘HR  is  hi-ng  the  wall’*   Oorzaken   Toegevoegde  Waarde   Verbanden   Scorecards   Koppeling  met     Surveys   HR  en  business  ‘outcomes’     Benchmarks   Waarom?   Wat  gebeurt  er?     Business  impact?   Kengetallen   Wat  indien…?     ©iNos&x  2012   Graad  van  ‘HR  Intelligence’   3  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS cccccccccccc             (*)  Uitspraak  van  Prof.  John  B2012   in  ‘Inves&ng  in  People’.   ©iNos&x   oudreau  
  4. 4. Business  Intelligence  of  StaJsJek?   Basis   Geavanceerd   Dashboards  voor  monitoring   ‘Deep  dive’  analyse   Tools   Business  Intelligence   StaJsJsche  Modeling   Output   Tellingen,  raJo’s,  tabellen   Causale  verbanden   WAT  ?   WAAROM  –  IMPACT  ?     InformaJe   •   verloop/verzuim   •   waarom  verloop  en  impact  op  bizz   •   promoJes   •   engagement  &  verzuim-­‐impact?   •   FTE   •   impact  van  training  op  veiligheid?   •   span  of  control   •   rapportering  (intern  &  extern)   •   business-­‐impact-­‐analyses   Gebruik   •   monitoring  van  trends   •   simulaJes  &  scenario’s   •   ad  hoc  managemenJnfo   •   opsporen  van  heZomen   •   personeelsplanning  &  budgeUering   •   risico-­‐analyses   •   voorspellende  modellen   ©iNos&x  2012   4  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS
  5. 5. @  Google:  it’s  all  about  staJsJcs!   ©iNos&x  2012  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS
  6. 6. Business  Intelligence  of  StaJsJek?   Business  Intelligence   StaJsJc  Modeling   •   Verzuim  per  afdeling,  geslacht,  func&e,…   •   impact  van  verzuim  op  klantentevredenheid?   •   Verzuimkosten  per…   •   welke  personeelskenmerken  bepalen  verzuim   Verzuim   •   Verzuim-­‐tendens  per…   het  meest?   •   Interne  benchmarks/gemiddelden   •   welke  werkkenmerken  hebben  meest  effect   op  verzuim?  (survey-­‐koppeling)   •   Call  Coaching  per  werknemer,  geslacht,   •   wat  is  het  effect  van  call  coaching  op   func&e,…   omzetontwikkeling?   Call     •   hoe  groot  is  de  kans  dat  slechte  call  coaching   •   Call  Coaching  kosten  per  coach,  per…   Coaching   de  klantentevredenheid  nega&ef  beïnvloedt?   •   Scores  mannen  versus  vrouwen   •   Is  er  een  gender-­‐impact  op  de  scores?   Beoordeling   •     Frequen&everdeling  vbij  ncores   •  Beoordelingsevolu&e   an  s ieuwelingen   •   Hebben  vrouwen  minder  kans  op  hogere   beoordelingen  dan  mannen?     •   Hoe  groot  is  het  risico  dat  nieuwelingen  lage   beoordelingen  behalen?   √  +  ×  ≤   ≠  ∞  ÷  ±   ©iNos&x  2012   6  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS
  7. 7. Bedankt!     ©iNos&x  2012  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS
  8. 8. Luk  Smeyers:  +32  475  850277  (gsm)   Jeroen  Delmoie:  +32  486  511210  (gsm)   Kantoor  B:  +32  16  270051   Kantoor  NL:  +31  346  28  30  97     iNosJx  België                   iNosJx  Nederland                   Bedrijvencentrum  ‘In  Volle  Vaart’   Bright  &  Company  |  iNos&x   Engels  Plein  35/01.01   Kerkweg  31A   B  -­‐  3000  Leuven   NL  –  3603  CL  Maarssen   luk.smeyers@inos&x.com   jeroen.delmoie@inos&x.com   www.linkedin.com/in/luksmeyers   www.linkedin.com/in/jeroendelmoie     @inos&x  (interna&onale  ar&kelen  over  HR  analy&cs)   hrintelligenceblog.com  (&ps  &  tricks  over  HR  analy&cs)   Facebook.com/inos&x  (een  kijkje  achter  de  schermen)   ©iNos&x  2012   8  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS
  9. 9. Wat  kan  iNos&x  voor  u  doen   m.b.t.  HR  analy&cs?   1.  Volledige  of  gedeeltelijke  uitvoering   2.  Begeleiding  bij  de  uitbouw  van   van  analyJsch  projecten   interne  analyJsche  competenJes   •   Formuleren  van  het  centrale  probleem  of   •   Uitwerken  van  op&male  HR  structuur  voor   organisa&e-­‐prioriteit  (hypothese,  aanname)   HR  analy&cs   •   Toepassen  van  conceptuele  modellen  voor   •   Uitbouw  van  organisa&e-­‐interne   de  analyse   analy&sche  competen&es   •   Verzamelen  van  data     •   Verzorgen  van  interne  HR  analy&cs   •   Maken  van  data-­‐koppelingen  en  uitvoeren   workshops   van  analyses   •   Verzorgen  van  keynote  presenta&es  voor   •   Presenteren  van  conclusies  aan   direc&es   stakeholders   •   Begeleiden  van  HR  analy&sche   •   Uitwerken  van  ak&eplannen  om  conclusies   medewerkers   te  implementeren   •   Uitwerken  van  HR  analy&cs  plannen  &   budgeien   ©iNos&x  2012   9  POWERFUL WORKFORCE ANALYTICS

×