Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mm&hm

281 views

Published on

resum sessió de fonamentacions multimedials a cavub

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mm&hm

 1. 1. Multimedia & Hypermedia Mariona Grané. Laboratori de Mitjans Interactius. @CAVUB
 2. 2. Definicions del multimèdia Diferents autors … Osborn, 1990; Aparici, 1993; Galbreath, 1993; Bartolomé, 1994; Feldman, 1994; Vaughan, 1995; Adamson y Males, 1995; Prendes, 1996; Jankowski y Hanssen, 1996; Bou, 1997; Cabero y Márquez, 1999; Orihuel y Santos, 1999; …etc han definit el concepte de Multimèdia per designar ... la integració de dades en diferents formats, text, imatge, sons, vídeo, … en un entorn informatiu digital.
 3. 3. Definicions del multimèdia MOLTS MITJANS + SUPORT INFORMÀTIC ordinador tablet mòvil consola de videojocs reproductor mm
 4. 4. Conceptes Conceptes com multimèdia, hipertext, hipermedia, … sovint es confonen. Multimèdia és un concepte, fet per vendre, que des dels 90 engloba tots els materials orientats a la informació, la formació, la publicitat, l'entreteniment, … i s'atribueix a presentacions, documents, aplicacions, i a dispositius.
 5. 5. Conceptes Hypertext és un terme més conceptual, que expresa una estructura informativa que ha fet avançar les TIC i segueix fent-ho, … des del memex a la web semàntica.
 6. 6. Conceptes Transmedia és un terme lligat al format de narració utilitzant diferents canals, mitjans i plataformes de comunicació.
 7. 7. As we May Think 1932 Vannevar Bush (MIT) gran quantitat existent d'informació + dificultat d’accés i actualització => sistema teòric electromecànic de consulta i emmagatzematge permet indexar i relacionar continguts text i imatge en documents microfilmats amb un sistema d’índex per associació (nexe)
 8. 8. ... PERÒ COM EREN ELS ORDINADORS AL 1930 ? no existien
 9. 9. As we May Think Memex (Memory Extended) màquina capaç d'emmagatzemar grans quantitats d'informació, permet crear informació, enllaços a textos relacionats i il·lustracions, i notes pròpies. Teòrica > Mai es va construïr. La idea clau era l’organització en index per associació (nexes) de la informació, estructurada en xarxa. Imatge original del Memex de Vannevar Bush publicat al juliol de 1945 amb l'article “As we May Think” a la revista The Atlantic Monthly.
 10. 10. A file structure for the complex Anys seixanta > Ted Nelson > referent de tots els pioners de l'hipermèdia establint que > la clau de l'accés a la informació seria l'ús d'una escriptura no seqüencial que va anomenar hipertext i que va definir com ... una sèrie de fragments de text connectats mitjançant enllaços que permeten diversos recorreguts al lector.
 11. 11. A file structure for the complex Ted Nelson > «Let me introduce the word 'hypertext' to mean a body of written or pictorial material interconnected in such a complex way that it could not conveniently be presented or represented on paper». A file structure for the complex, the Changing, and the Indeterminant, Nelson, T. 1965
 12. 12. Xanadu Xanadú, Xanalogical Structure ... és un dels vaporware més grans de la història. Exemple paradigmàtic del que molts anys més tard seria la web: >> un entorn obert amb una estructura de la informació unificada a nivell global.
 13. 13. Xanadu «Nelson s’imaginava Xanadú com una xarxa i un magatzem global d’informació basats en el concepte d’hipertext universal, i que consistiria en milers de nodes per tot el món que donarien accés simultani a milers d’usuaris que podrien consultar muntanyes d’informació i crear els seus propis recorreguts a través d’ella» (Núria Almiron, 2001).
 14. 14. Xanadu “Et donarà una pantalla a casa teva des d'on podràs accedir a llibreries d'hipertext, oferint altes prestacions en gràfics i serveis de text per un preu assequible ... et permetrà enviar i rebre missatges ... fent-te partícip d'un nou món de literatura i art on tots els teus dubtes podran ser contestats” (Dream Machines, pp.144). http://www.youtube.com/watch? v=qLEBAPA7yqo&feature=share&list =FLNYhsUYAA9F_OYudfOOjDhQ
 15. 15. Computer Lib/Dream Machine (1974) + Literary Machines (1982)
 16. 16. Computer Lib/Dream Machine (1974) + Literary Machines (1982)
 17. 17. Nelson L’aportació de Nelson no és tan considerable des del punt de vista tecnològic, sinó des d’una perspectiva més conceptual … Una aportació intel·lectual rellevant al que havia de ser més endavant, la World Wide Web.
 18. 18. Nelson Gairebé seixanta anys més tard que Vannevar Bush ideés el Memex, i vint anys després que Ted Nelson imaginés Xanadú, naixia la World Wide Web gràcies a un equip del Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) liderat per Tim Berners-Lee.
 19. 19. World Wide Web, L’ hypermedia mundial … recordeu el que vam parlar sobre l’origen i l’evolució d’Internet i sobre el paradigma web …
 20. 20. El 1989, Robert Cailliau i Tim Berners-Lee del CERN de Ginebra desenvolupen el seu projecte "Enquire", la primera xarxa sobre una interfície gràfica i que contenia elements multimèdia, UN HYPERTEXT UN HYPERMEDIA Orígens de la WEB
 21. 21. Al 1990 el grup de físics del CERN, dirigits per Berners-Lee creen el primer servidor i client web i en van definir les especificacions: URL (Uniform Resource Locator) HTTP (HyperText Transfer Protocol) HTML (HyperText Mark-up Language), llenguatge basat en el SGML (Standard Generalized Markup Language). Orígens de la WEB
 22. 22. El 1991, Berners-Lee i Cailliau viatgen a Califòrnia, a la conferència anual Hypertext’91, on s’adonen que tots els temes relacionats amb l’hipertext estan deslligats de la xarxa. Dos anys més tard, el 1993, no hi va haver cap comunicació que no fes esment a la World Wide Web que ells dos havien creat. Orígens de la WEB
 23. 23. Al 1993, Robert Cailliau presenta el primer projecte basat en la web i convoca la primera conferència internacional sobre la WWW. La informació comença a mostrar-se sobre navegadors (browsers) amb interfície gràfica. Orígens de la WEB
 24. 24. El mateix any, 1993, a la Universitat d’Illinois, un estudiant de només vint-i-dos anys, Marc Andreessen crea el 1r navegador gràfic Mosaic i la web comença a ser coneguda i usada. Orígens de la WEB
 25. 25. WEB 1.0 La web informativa, científica, després comercial. Els usuaris són consumidors d’informació i continguts. la WEB
 26. 26. WEB 2.0 La web social i participativa Els usuaris són prosumers, creadors i consumidors d’informació i continguts. la WEB
 27. 27. WEB 3.0 , 4.0 La web semàntica La web 3D La internet de les coses La ubiqüitat La plataforma, les dades i les persones la WEB
 28. 28. Almiron, N. (2001). De Vannevar Bush a la WWW. Una genealogia de la humanització de les tecnologies de la informació: els pares de la interficie humana. http://www.almiron.org/vannevarbush.html Landow, G.P. (1992). Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Cotton, B; Oliver, R. (1993). Understanding Hypermedia 2.000. Multimedia origins, internet futures. London: Phaidon press limited. Hafner, K & Lyon, M. (1996). Where Wizards Stay Up Late: The Origins of the Internet. New York: Simon & Schuster Ltd. Internet Society. Brief History of the Internet. http://www.internetsociety.org/internet/internet-51/history-internet/brief-history-internet Pedreira, J. (2004). El verdadero origen de Internet. En Microsiervos (blog) http://www.microsiervos.com/archivo/internet/el-verdadero-origen-de-internet.html Veà, A. (2013). Como creamos Internet. Madrid: Atalaya. llegir no mata

×