Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mailigen apskats

958 views

Published on

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mailigen apskats

 1. 1. e-pasta MārketingaplatforMas apskats© Visas tiesības aizsargātas 2011. Mailigen e-pasta mārketinga risinājumi
 2. 2. Mailigen platforMas apskats 2 Vīzija Misija Piedāvāt vienkāršus, bet iedarbīgus risinājumus! Viegli saprotams un ērti lietojams mārketinga risinājums jebkura izmēra uzņēmumam Foundation • Vairāk kā 1 miljons e-pastu dienā • 25 industrijas • Visi tirgus segmenti • 5 gadu pieredze e-pasta pakalpojumu nozarē • Apbalvojums par izcilību no TopTenReviews • S.A.M.E. projekta biedrs ar e-pastu rezultātu precizitātes garantijuMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 2E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059
 3. 3. Mailigen platforMas apskats 3 Mailigen e-pasta Mārketinga platforMa • Vadošais e-pasta mārketinga serviss, kas veidots uz tīkla Mailigen API bāzes • Piemērots jebkura apjoma uzņemējdarbībai un dažādiem asta mārketings E-p biznesa modeļiem • Plašs e-pasta mārketinga risinājumu klāsts S mārketings Auto Profesionāla • Parakstīšanās anketas iespējai uzreiz reģistrēties jaunumu matizācija klientu vadības sistēma (CRM) saņemšanai SM • Augsta līmeņa piegādes rādītāji Int ernet a aptauj as • Noformējuma atbilstība labākajiem zīmolvedības principiem Integ rācijas iespējasMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 3E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059
 4. 4. Mailigen platforMas apskats 4 plaŠs risinajUMU klāsts • Palieliniet to interesentu skaitu, kas rezultējas pircējos • Veiciniet klientu lojalitāti • Radiet papildu kanālus e-pastu izplatīšanai • Samaziniet mārketinga izmaksas • Palieliniet zīmola atpazīstamību • Automatizējiet e-pasta mārketinga procesu • Attīstiet virālo mārketinguMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 4E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059
 5. 5. Mailigen platforMas apskats 5E-pasta mārketings Interneta aptaujas• Veidojiet e-pasta kampaņas piecos • Viegli izveidojamas un nosūtamas vienkāršos soļos aptaujas klientu viedokļa iegūšanai• Importējiet e-pastā saturu no arhīva faila • Precīzi izstrādāti rīki aptauju rezultātu vai interneta saites analīzei• Personalizējiet e-pasta vēstules • Sūtiet interneta aptauju kā efektīvākai komunikācijai autoatbildētāju • Automātiski saglabājiet aptaujuDarbs ar sarakstiem rezultātus pie katra konkrētā atbildētāja• Risinājumi neierobežotam skaitam personīgās informācijas adresātu un e-pastu sarakstu Integrācija• Importējiet e-pastu sarakstus no dažāda formāta failiem • Viegla integrēšana ar klientu attiecību• Izmantojiet plašās datubāzes vadības sistēmu (CRM) vai interneta personalizēšanas iespējas, papildiniet datubāzi, izmantojot Mailigen API katra adresāta profilu ar papildinformāciju • Google Analytics integrēšana kampaņās• Optimizēta e-pastu piegāde • Sociālo mediju integrācija• Plānojiet izsūtīšanu pēc sava laika grafika Mobilais mārketings• Optimizējiet e-pastu sarakstu, lai visprecīzāk sasniegtu savu mērķauditoriju • SMS izsūtīšana • SMS ziņu personalizēšanaAtskaites un analīze • SMS sarakstu segmentēšana• Efektīvi datu analīzes rīki, lai visprecīzāk • SMS piegādes atskaites sasniegtu un ieinteresētu savu mērķauditoriju Un vēl daudz kas cits• Atskaites par visiem veiktajiem klikšķiem un adresātiem, kas atrakstījušies no turpmākas ziņu saņemšanas • Izveidojiet pats savu HTML e-pasta dizainu un lietojiet to savās kampaņās• Vizualizētas datu atskaites un viegli lejuplādējami analīzes grafiki • Izmantojiet Mailigen API, lai veiktu integrāciju ar citām biznesa aplikācijam, CRM u.c.Ieplānota e-pastu izsūtīšana • Papildiniet attēlu galerijas vietu līdz pat 100 Mb• Ievietojiet savā mājas lapā vai blogā parakstīšanās anketu, lai iegūtu jaunus kontaktus• Unikāli autoatbildētaji, kas tiek izsūtīti, vadoties pēc e-pastu saņēmēju rīcības, lai mērķtiecīgi atgādinātu vai izteiktu piedāvājumuMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 5E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059
 6. 6. Mailigen platforMas apskats 6 izVeiDojiet kaMpaŅU • Izveidojiet e-pasta kampaņu piecos vienkāršos soļos • Izmantojiet Mailigen kampaņu plānotāju un radiet profesionālu e-pastu vai jaunumu vēstuli • Padariet e-pastus personīgus, sūtot tos adresātiem, kas atlasīti pēc noteiktiem kritērijiem • Veidojiet sava zīmola atpazīstamību, pieskaņojot uzņēmuma krāsas un iekļaujot logo vairāk nekā 50 mūsu sagatavotajās e-pastu veidnēs • Plašais rediģēšanas rīku klāsts ļauj izvedot tieši tādu e-pastu, kā vēlaties • Saglabājiet e-pastu attēlus 10 Mb lielā bezmaksas attēlu galerijā • Izveidojiet autoatbildētājus, lai automatizētu komunikāciju ar adresātiem • Popularizējiet e-pastos sava uzņēmuma sociālo tīklu profilus. Iekļaujietsavās e-pasta vēstulēs saites uz Facebook, Twitter, YouTube un LinkedIn • Dalieties ar e-pasta vēstules saturu sociālajos tīklos vai automatizējiet tās publicēšanu Twitter un Facebook, tādējādi veicinot interesi savu klientu un viņu sekotāju vidū • Plānojiet automatizētu e-pasta kampaņu izsūtīšanu pēc noteikta laika grafikaMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 6E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059
 7. 7. Mailigen platforMas apskats 7 optiMizĒjiet DatU Bāzi • Uz tīkla bāzes veidotā sistēma nodrošina ērtu datu bāzes pieeju un neierobežotu skaitu e-pastu sarakstu uzturēšanu • Papildiniet katra adresāta profilu ar papildinformāciju un personalizējiet savus sūtījumus • Mailigen sistēma novērš kontaktu dublēšanos, pateicoties kontroles mehānismam, kas neļauj divreiz pievienot vienu un to pašu adresātu • Importējiet vai eksportējiet datu bāzes .csv un .txt failos • Izmantojiet uz tīkla bāzes veidoto parakstīšanās anketu, lai datu bāzi papildinātu ar jauniem kontaktiem • Segmentējiet kontaktus pēc noteiktiem kritērijiem, lai sūtītu atbilstošākās ziņas • Izmantojot Mailigen API, apvienojiet savu Mailigen datu bāzi ar klientu attiecību vadības sistēmu (CRM) vai interneta datu bāzi • Izmantojiet automatizētu atgriezto un neeksistējošo e-pastus dzēšanas sistēmu, kā arī automātisku atrakstījušanos no turpmākas e-pastu saņemšanasMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 7E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059
 8. 8. Mailigen platforMas apskats 8 aUgsta līMeŅa piegāDe • Mailigen vidējais e-pastu piegādes koeficients ir 97% • Veiciet spama pārbaudi, lai e-pasti netiktu bloķēti no interneta pakalpojumu sniedzēju puses • Mūsu e-pastu veidnes ir pārbaudītas uz visām lielākajām e-pastu programmām, tāpēc esiet drošs, ka saņēmēju inbox mapēs nonākušie e-pasti izskatīsies perfekti • Kampaņu izsūtīšanas planošana pēc laika grafika • SPAM rezultātu pārbaude pirms e-pastu izsūtīšanas • Uzlaboti piegādes rādītāji, izmantojot autorizētu adrešu sarakstus (whitelists) • Mailigen datu bāzes savienošana ar citām klientu attiecību vadības sistemām (CRM), izmantojot Mailigen API • Automatizēta atgriezto un atrakstījušos e-pastu dzēšanaMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 8E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059
 9. 9. Mailigen platforMas apskats 9 noVĒrtĒjiet saVUs rezUltātUs • Atvērto e-pastu un klikšķu skaits sniedz pilnvērtīgu informāciju, kas ir saņēmis un atvēris e-pastus un uz kurām saitēm ir klikšķināts • Uzziniet atgriezto un neeksistējošo e-pastu skaitu • Noskaidrojiet, kas ir atrakstījies no turpmākas ziņu saņemšanas un kas savukārt ir pārsūtījis e-pastus tālāk • Integrējiet kampaņās Google Analytics un precīzi izsekojiet, kuri klikšķi rezultējušies pirkumos • Izmantojiet atskaitēm interaktīvos grafikus, diagrammas, tabulas un lejuplādējiet prezentācijas PDF materiālu • SPAM rezultātu pārbaudeMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 9E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059
 10. 10. Mailigen platforMas apskats 10 MoBilais sMs Mārketings • Sūtiet SMS ziņas • Plānojiet SMS kampaņu izsūtīšanu pēc noteikta laika grafika • Padariet SMS personīgus, izmantojot dinamisko saturu un sūtot tos adresātiem, kas atlasīti pēc noteiktiem kritērijiem • Segmentējiet un optimizējiet savas SMS datu bāzes • Interneta saišu saīsināšana un klikšķu izsekošana • Google Analytics integrācija • Saņemiet atskaites par SMS kampaņu piegādi un veiktajiem klikšķiem • SMS integrēšana e-pasta mārketinga kampaņāsMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 10E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059
 11. 11. Mailigen platforMas apskats 11 interneta aptaUjas • Interneta aptaujas ar datu aizsardzību • Viegli izveidot un nosūtīt • Plašs gatavo veidņu klāsts • Autoatbildētāju integrēšana aptaujās • Rezultātu izsekošana, eksportēšana un publicēšāna • Aptauju rezultātu saglabāšana datu bāzē • Aptauju izplatīšana sociālajos tīklos • Datu bāzes segmentēšana pēc aptauju rezultātiemMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 11E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059
 12. 12. Mailigen platforMas apskats 12Mailigen CenasMĒneŠa e-pasta kreDītpUnkti Kontaktu skaits Cena, LVL Kredītpunktu skaits Cena, LVL 0 - 500 5.00 1,000 10.00 (1 santīms par kredītu) 501 - 2,500 12.50 2,500 20.00 (0.8 cents per credit) 2,501 - 5,000 20.00 5,000 30.00 (0.6 santīmi par kredītu) 5,001 - 10,000 30.00 20,000 80.00 (0.4 santīmi par kredītu) 10,001 - 25,000 60.00 40,000 120.00 (0.3 santīmi par kredītu) 25,001 - 40,000 80.00 100,000 200.00 (0.2 santīmi par kredītu) 40,000++ Sazinieties ar mums, lai saņemtu 100,000++ Lūdzu, sazinieties ar mums lielo sūtījumu izcenojumusMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 12E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059
 13. 13. Mailigen platforMas apskats 13 www.Mailigen.lV Kontaktinformācija Tālruņa atbalsta laiks Tālrunis: (+371 ) 6749 1059 Pirmdiena – Piektdiena: 9:00 - 17:00 E-pasts: info@mailigen.lv 24 h e-pasta atbalsts Skype: MailigenMailigen e-pasta mārketinga risinājumi © Visas tiesības aizsargātas 2011 13E-pasts: info@mailigen.lv Tālr.: +371 67491059

×