Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Michiel Janson (EL&I) @ Topsector Creatieve Industrie

2,491 views

Published on

Presentatie van Michiel Janson tijdens de informatiebijeenkomst Topsector Creatieve industrie (10 april).

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Michiel Janson (EL&I) @ Topsector Creatieve Industrie

  1. 1. Innovatie-instrumentenin vogelvluchtMichiel JansonAmbtelijk secretaris topteamcreatieve industrie
  2. 2. Innovatie-instrumenten voor bedrijvenGeneriek (niet uitputtend) Topsector Creatieve IndustrieFiscaal: WBSO, Innovatiebox, RDA NWO (€ 12,9 mln.)Innovatiefonds MKB+ KNAW (2x € 2,0 mln.)Borgstelling MKB TNO (2x € 1,1 mln.)Innovatie Prestatiecontracten (IPC’s) TKI ToeslagInnovatiegericht inkopen Bijdrage EL&I van € 1 mln.Europese samenwerkinsprogramma’s Bijdragen regio’sEtc.
  3. 3. Call for proposals 2012• NWO en TNO lanceren samen een call voor onderzoeksvoorstellen medio 2012• Onderzoekers van universiteiten en/of TNO- onderzoekers werken samen in consortia met bedrijven, publieke instellingen en labs en andere kennisinstellingen (b.v. HBO)• Gericht op ontwikkelen van wetenschappelijke kennis, toegankelijk maken van kennis en kennis in de praktijk brengen voor en met de creatieve industrie• Beschikbaar circa € 7,5 mln. (NWO en TNO middelen) voor onderzoek op voorwaarde van matching door consortium
  4. 4. 3 Subsidie-instrumenten (o.v.b.)1. Embedded research (NWO), kortlopend, max. € 125.000 – Onderzoeker werkt tijdelijk in bedrijf/lab en doet samen met bedrijf/lab vraaggestuurd onderzoek – Consortium levert bijdrage van 30% (cash/in kind)2. Co-financieringsregeling (TNO)3. Onderzoeksprojecten (NWO), max. € 600.000 – Onderzoeker(s) werken in samenspraak met consortium aan onderzoeksvragen van de sector – Consortium levert bijdrage van 30% (cash/in kind)
  5. 5. Generieke instrumenten, een selectieIndividueel•WBSO (Vergoeding speur- en ontwikkelingswerk)•Innovatiekrediet (onderdeel van MKB+ fonds)Collectief•Innovatie prestatiecontracten (IPC’s)•Europese en regionale onderzoeksprogramma’s
  6. 6. TNO Branche innovatieagenda• Branche heeft een visie, gericht op innovatie• Technologie is beschikbaar bij TNO• Hele branche profiteert van de resultaten• Branche levert een bijdrage van 25%
  7. 7. TNO Technologiecluster• Samenwerking van 5 of meer MKB bedrijven• Technologie is beschikbaar bij TNO• Verspreiding resultaten over 20 MKB bedrijven• Bedrijven cluster levert een bijdrage van 10%• Maximale projectomvang is € 50.000

×