Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kvk presentatie

657 views

Published on

De zin en onzin van handelsmissie en internationale beurzen, hoe ondersteunt de kamer van Koophandel u hierbij.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kvk presentatie

 1. 1. Exportsubsidie prepare2start Hans de Jong | 26 augustus 2010
 2. 2. <ul><li>Uw bedrijf </li></ul><ul><ul><li>Heeft niet meer dan 100 werknemers in dienst </li></ul></ul><ul><ul><li>Heeft in de afgelopen 12 maanden niet meer dan 25 % van de omzet uit export </li></ul></ul><ul><ul><li>gerealiseerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarvan niet meer dan 3 % op het gekozen doelland </li></ul></ul><ul><ul><li>Richt zich op een (praktisch) nieuwe buitenlandse markt </li></ul></ul>Komt mijn onderneming in aanmerking? prepare2start
 3. 3. prepare2start <ul><li>Hoe hoog is de subsidie ? </li></ul><ul><li>De subsidie voor de uitvoering van de in het plan genoemde activiteiten bedraagt 50 % van de kosten tot een maximum van € 11.500,- </li></ul><ul><li>Welke activiteiten? </li></ul><ul><ul><li>marktverkenning </li></ul></ul><ul><ul><li>partnerselectie </li></ul></ul><ul><ul><li>productpresentatie ( beurs) </li></ul></ul><ul><ul><li>presentatiemateriaal </li></ul></ul><ul><ul><li>cursus internationaal ondernemen </li></ul></ul><ul><ul><li>juridisch advies </li></ul></ul><ul><ul><li>octrooi-, merk- en modelregistratie </li></ul></ul><ul><ul><li>stagiair </li></ul></ul><ul><ul><li>adviseur / coach </li></ul></ul>prepare2start
 4. 4. Hoe? <ul><li>internationaliseringsplan samen met uw </li></ul><ul><li>adviseur internationale handel van de KVK </li></ul><ul><li>Gooi: hans.de.jong @ kvk.nl 06-18 60 90 53 </li></ul><ul><li>Eemland: ime.duyfjes @ kvk.nl 06-18 60 90 38 </li></ul><ul><li>Flevoland: [email_address] 06-51 91 31 24 </li></ul><ul><li>www.kvk.nl/prepare2start </li></ul>
 5. 5. Handelsmissies <ul><li>Zin en onzin </li></ul><ul><li>2 soorten missies: economische missies , handelsreizen </li></ul><ul><li>Inkomend en uitgaand </li></ul><ul><li>Collectieve beursinzending / Hollandpaviljoen </li></ul><ul><li>Waarom meegaan </li></ul><ul><li>Kosten </li></ul><ul><li>Overzicht missies </li></ul>
 6. 6. Handelsreizen <ul><li>Twee soorten missies; </li></ul><ul><li>Handelmissies vallen uiteen in twee categorieën. De eerste is de </li></ul><ul><li>handelsreis . </li></ul><ul><li>In essentie zijn handelsreizen internationale groepsreizen voor ondernemers. Tijdens een handelsreis heeft u afspraken met potentiële zakenpartners die voor uw bedrijf op maat zijn geselecteerd. Dit kunnen mogelijke afnemers zijn van uw producten en/of diensten, maar ook agenten, distributeurs of andere samenwerkingspartners. Handelsmissies worden geïnitieerd door de NL EVD Internationaal, de organisatie is in handen van het Nederlandse bedrijfsleven. </li></ul>
 7. 7. Economische missies <ul><li>De tweede categorie handelsmissies, de economische missie , verschilt op twee belangrijke punten van de handelsreis. Ten eerste worden economische missies altijd geleid door een bewindspersoon of topambtenaar, die de Nederlandse overheid in het buitenland vertegenwoordigt. Ten tweede is de organisatie ervan in handen van de EVD zelf. </li></ul>
 8. 8. Uitgaand en inkomend <ul><li>Zowel handelsreizen als economische missies zijn op hun beurt weer te verdelen in twee soorten: uitgaand als Nederlandse bedrijven en/of overheidsinstanties een kijkje nemen in het buitenland, en inkomend als buitenlandse ondernemers en/of officials naar Nederland komen. </li></ul>
 9. 9. Collectieve beursinzending <ul><li>Behalve de twee categorieën handelsmissies is er nog de collectieve beursinzending, waarin Nederlandse bedrijven zichzelf via een Holland Paviljoen collectief presenteren op een belangrijke buitenlandse vakbeurs. Collectieve beursinzendingen worden soms gecombineerd met matchmaking. </li></ul>
 10. 10. Waarom mee op handelmissie? (1) <ul><li>Er zijn een aantal argumenten die pleiten voor deelname aan gezamenlijke missies en beursinzendingen. Allereerst scheelt deelname tijd, het regelwerk wordt u uit handen genomen. Dat begint met een intakegesprek in Nederland, waarin op basis van je bedrijfsprofiel een individueel afsprakenprogramma wordt samengesteld. Daarnaast is er vaak voor vertrek een deelnemersbijeenkomst. Hierin hoort u alles over cultuurverschillen en de economische situatie in de te bezoeken markt. Tijdens de reis zelf is er een vol programma, dat na afloop wordt geëvalueerd. Als deelnemer hoef je, kortom, weinig zelf te organiseren. </li></ul>
 11. 11. Waarom mee op handelsmissie ? (2) <ul><li>Ten tweede zijn handelsmissies en collectieve beursinzendingen veelal goedkoper dan solotrips. De NL EVD Internationaal betaalt een flink deel van de collectieve kosten - denk aan netwerkrecepties, matchmakingprogramma en eventueel bezoeken aan bedrijven- waardoor de eigen bijdrage bij een handelsreis beperkt wordt tot 500 euro per ondernemer en de deelname aan een economische missie tot 750 euro. Bij collectieve beursinzendingen betaalt de NL EVD Internationaal de inrichting van het paviljoen, de standbouw en andere gemeenschappelijke voorzieningen, zodat voor deelnemers alleen de grondhuur van de eigen ruimte binnen het paviljoen overblijft. </li></ul><ul><li>Reis- en verblijfkosten zijn wél voor eigen rekening. </li></ul><ul><li>Ga goed voorbereid mee op een handelsmissie en houdt rekening met de mogelijkheid dat u die gedroomde zakenpartner niet tegenkomt. </li></ul>
 12. 13. ? Bedankt voor uw aandacht !

×