Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twitter Do's and Don'ts

1,783 views

Published on

This Powerpoint informs about 'Do's and Dont's' on Twitter. Brought to you by Rob de Mink for iCrossMedia. http://www.icrossmedia.nl

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

Twitter Do's and Don'ts

  1. 1. Het gebruik van Twitter<br />Press F5 to Start<br />Copyright 2011 © iCrossMedia<br />
  2. 2. Copyright 2011 © iCrossMedia<br />
  3. 3. Wat je op internet doetkaniedereenwereldwijdzien. Denkdaaromvoordat je doet. Het zgn. ‘doenken’ = eerstdenkendandoen.<br />Wat je op internet zetgaaterNOOIT<br />meer vanaf.<br />Copyright 2011 © iCrossMedia<br />
  4. 4. Biedt je klant<br />Oplossingen,<br />volg prospects en klanten<br />verleenze<br />Service,Geef<br />Advies…<br />Copyright 2011 © iCrossMedia<br />
  5. 5. Straal Vertrouwen uit,<br />Verstevig je online reputatie<br />door mee te praten<br />Copyright 2011 © iCrossMedia<br />Copyright 2011 © iCrossMedia<br />
  6. 6. Als je Twittertzijndit de spelregels…<br />Visitekaartjespelen<br />Laatwetenwat je wil<br />Weesaltijdpositief<br />Bedenkoplossingen<br />Betrekmensenbij je concept<br />Blokkeervervelendemensen<br />Copyright 2011 © iCrossMedia<br />
  7. 7. En vermijd…<br />Twitter nooit met tegenzin<br />NietSchreeuwen<br />Zakelijk en hobby door elkaar<br />Oneerlijkheid<br />Treed niet in detail<br />Hou ‘t kort en kernachtig<br />Copyright 2011 © iCrossMedia<br />
  8. 8. De NieuweGeneratie van DigitaleOplossingen<br />Bezoekonze website op www.icrossmedia.nl<br />Of belons op +31(0) 342 465 722| M +31 (0)6 114 639<br />Copyright 2011 © iCrossMedia<br />Copyright 2011 © iCrossMedia<br />

×