Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a
les microempreses del sector del
turisme, 2010
Estructura i elements de valor d...
Índex
1. Marc analític i metodologia d’investigació 4
2. Elements de valor de la microempresa turística 7
2.1. El perfil de l’em...
1. Marc analític i metodologia
d’investigació
EMPRESA XARXAEMPRESA INDUSTRIAL
2. Diferenciació/adaptació/qualitat
Estratègia
1.- Mercats nacionals i internacionals 1. M...
Univers
Empreses del sector turístic amb activitat econòmica a Catalunya i amb
menys de 50 assalariats (18.360).
Dimensió ...
2. Elements de valor de la
microempresa turística
Perfil de l’empresari
Figura 1. El perfil de l'empresari a la microempresa turística de
Catalunya
Base: total empreses tur...
Estructura empresarial i
generació de valor (1/2)
Figura 2. L'estructura econòmica de la microempresa turística
de Catalun...
Figura 3. Les noves formes d'organització del treball en
xarxa a la microempresa turísica de Catalunya
Base: total emprese...
3. Usos de les TIC i comerç electrònic
a la microempresa turística
Figura 5A. Usos setmanals de les TIC per
part dels empresaris a la microempresa
turística de Catalunya
Base: total emprese...
Figura 6. Els equipaments i usos d'Internet a la microempresa
turística de Catalunya
Base: total empreses turístiques (500...
Comerç electrònic
Figura 7A. El comerç electrònic en compres (B2B)
a la microempresa turística de Catalunya.
2009-2010
Bas...
4. Usos TIC i canvi estructural a la
microempresa turística
Usos TIC i canvi estructural (1/3)
Figura 8. Els usos d'Internet i la innovació a la microempresa turística
de Catalunya
B...
Figura 9. Els usos d'Internet i els resultats (facturació) a la
microempresa turística de Catalunya. 2008-2010
Base: total...
Figura 10. Els usos d'Internet i la destinació geogràfica de les vendes
a la microempresa turística de Catalunya
Base: emp...
5. Conclusions
REPTES DE MILLORAPUNTS FORTS
2. Extensió estoc formatiu a tot el teixit
Estructura empresarial i perfil d’empresari
1.- Es...
Presentació Estudi Adopció i Ús de les TIC a les microempreses del sector Turisme
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació Estudi Adopció i Ús de les TIC a les microempreses del sector Turisme

1,025 views

Published on

 • Be the first to comment

Presentació Estudi Adopció i Ús de les TIC a les microempreses del sector Turisme

 1. 1. Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010 Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya Barcelona, 4 de novembre de 2010
 2. 2. Índex
 3. 3. 1. Marc analític i metodologia d’investigació 4 2. Elements de valor de la microempresa turística 7 2.1. El perfil de l’empresari 8 2.2. Estructura empresarial i generació de valor 9 3. Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa turística 11 4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa turística 15 5. Conclusions 19 Índex
 4. 4. 1. Marc analític i metodologia d’investigació
 5. 5. EMPRESA XARXAEMPRESA INDUSTRIAL 2. Diferenciació/adaptació/qualitat Estratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 3. Aliances i col·laboracions3.- Relació entre les parts (stakeholders): aïllada 5. Descentralització i autonomia Organització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 6. Organització horitzontal en xarxa6.- Estructura: organització científica i toyotisme 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement Producció 7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 11. Creixement via coinnovació Valors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 12. Competitivitat per gestió col·laborativa12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos Marc analític i metodologia (1/2)
 6. 6. Univers Empreses del sector turístic amb activitat econòmica a Catalunya i amb menys de 50 assalariats (18.360). Dimensió mostra 500 entrevistes telefòniques a empresaris i directius. Error mostral Del ±4,41% per a dades globals en el cas de màxima indeterminació (p=q=50), per a un nivell de confiança del 95,5% i per l’univers de referència. Quotes Per subsector turístic i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Ponderació Per subsector turístic i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Dates treball de camp Del 9 d’abril al 6 de maig de 2010. Selecció de la mostra La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment aleatori, sobre una font de contactes proporcionada per la base de dades SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), procedent del Registro Mercantil i del Servei del Registre de Turisme de Catalunya. Font: FOBSIC i UOC. Marc analític i metodologia (2/2) Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 500 microempreses turístiques (allotjament, turisme rural, serveis de menjar i agències de viatges) amb menys de 50 assalariats.
 7. 7. 2. Elements de valor de la microempresa turística
 8. 8. Perfil de l’empresari Figura 1. El perfil de l'empresari a la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) 63,5% 72,2% 49,0% 54,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gènere: dones Edat: menys de 44 anys Formació: grau superior Formació TIC Font: FOBSIC i UOC. %d'empreses El microempresari turístic a Catalunya: equilibri en gènere, joventut i elevada formació i capacitació digital.
 9. 9. Estructura empresarial i generació de valor (1/2) Figura 2. L'estructura econòmica de la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) * Base: empreses turístiques amb més d'un treballador (407) 46,8% 12,5% 44,4% 65,0% 46,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dimensió: fins a 9 treballadors Any creació: 2000 o posterior Formació grau superior* Ampliació formació Formació TIC* Font: FOBSIC i UOC. %d'empreses L’estructura econòmica de la microempresa turística: baixa dimensió, capacitat d’emprenedoria i estoc formatiu millorable.
 10. 10. Figura 3. Les noves formes d'organització del treball en xarxa a la microempresa turísica de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) 7,57,6 5,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proposta d'objectius Autonomia del treball Organització i retribució per objectiusFont: FOBSIC i UOC. Mitjanesdelgraud'acorddelsempresarisenunaescalad'1a10 Estructura empresarial i generació de valor (2/2) La generació de valor a la microempresa turística: implantació de les noves formes de treball (menor a la retribució) i èxit de la innovació (menor en novetat). Figura 4. El rendiment de la innovació als darrers dos anys a la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques que innoven (355) 5,4 8,0 7,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Èxit innovació Rendiment innovació Novetat innovació Font: FOBSIC i UOC. Mitjanesdelgraud'acorddelsempresaris enunaescalad'1a10
 11. 11. 3. Usos de les TIC i comerç electrònic a la microempresa turística
 12. 12. Figura 5A. Usos setmanals de les TIC per part dels empresaris a la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) 40,8% 94,2%94,6% 70,0% 65,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinador connectat a Internet Correu electrònic d'empresa Telèfon mòbil d'ús professional Xarxa local d'empresa Aplicacions web 2.0 d'ús professional Font: FOBSIC i UOC. %d'empresarisenfunciódelsusosTIC; Opcionsmultiresposta Empresaris Usos TIC (1/2) Notable intensitat d’usos TIC per part dels microempresaris turístics. Menor intensitat digital dels treballadors. Figura 5B. Usos setmanals de les TIC per part dels treballadors a la microempresa turística de Catalunya Base: empreses turístiques amb més d'un treballador i connexió a Internet (391) 57,6% 53,8% 33,7% 44,1% 20,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinador connectat a Internet Correu electrònic d'empresa Telèfon mòbil d'ús professional Xarxa local d'empresa Aplicacions web 2.0 d'ús professional Font: FOBSIC i UOC. %detreballadorsenfunciódelsusosTIC; Opcionsmultiresposta Treballadors
 13. 13. Figura 6. Els equipaments i usos d'Internet a la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) 12,8%4,2% 61,6% 21,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense w eb propi Connexió a Internet amb w eb propi Connexió a Internet amb w eb propi i comerç electrònicFont: FOBSIC i UOC. %d'empresesenfunciódelsusosd'Internet Usos TIC (2/2) Usos mitjans d’Internet a la microempresa turística.
 14. 14. Comerç electrònic Figura 7A. El comerç electrònic en compres (B2B) a la microempresa turística de Catalunya. 2009-2010 Base: empreses turístiques que responen (495) 13,7% 14,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 Previsió 2010 Font: FOBSIC i UOC. %decompresambB2B sobreeltotaldecompres B2B Baixa implantació del B2B i millor comportament del B2C a la microempresa turística. Figura 7B. El comerç electrònic en vendes (B2C) a la microempresa turística de Catalunya. 2009-2010 Base: empreses turístiques amb possibilitat de realitzar vendes per Internet (106) 34,6% 30,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 Previsió 2010 Font:FOBSICi UOC. %devencesambB2C sobreeltotaldevendes B2C
 15. 15. 4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa turística
 16. 16. Usos TIC i canvi estructural (1/3) Figura 8. Els usos d'Internet i la innovació a la microempresa turística de Catalunya Base: empreses turístiques; Opcions multiresposta 20,0% 31,6% 15,0% 35,4% 32,3% 55,4% 35,9% 59,4% 33,1% 57,0% 75,7% 43,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Innovació en producte/servei Innovació en procés Innovació en organització Font: FOBSIC i UOC. %d'empresesenfunciódelsusosd'Internet Sense co nnexió a Internet (20) C o nnexió a Internet sense web pro pi (65) C o nnexió a Internet amb web pro pi (308) C o nnexió a Internet amb web pro pi i co merç electrò nic (107) Les microempreses turístiques que usen més intensivament les TIC són més innovadores. Mitjana del sector turisme Innovació en producte/servei 61,2% (306) Innovació en procés 39,6% (199) Innovació en organització 34,4% (173)
 17. 17. Figura 9. Els usos d'Internet i els resultats (facturació) a la microempresa turística de Catalunya. 2008-2010 Base: total empreses turístiques (500) -8,1% -10,0% -12,4% -4,5% -13,1% -0,3% -8,3% 2,2% -15% -10% -5% 0% 5% Evolució facturació 2009/2008 Previsió evolució facturació 2010/2009 Font: FOBSIC i UOC. %d'evoluciódelafacturacióenfunciódels usosd'Internet Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense web propi Connexió a Internet amb web propi Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic Usos TIC i canvi estructural (2/3) Els usos intensius de les TIC milloren els resultats de la microempresa turística. Mitjana del sector turisme Facturació 2009/2008 (-9,1%) Previsió evolució facturació 2010/2009 (-0,6%)
 18. 18. Figura 10. Els usos d'Internet i la destinació geogràfica de les vendes a la microempresa turística de Catalunya Base: empreses turístiques de serveis d'allotjament i agències de viatges (279) 4,6% 4,6% 11,4% 9,2% 70,2% 2,0% 9,6% 73,3% 7,4% 7,7% 5,5% 13,1% 11,8% 51,9% 17,7% 58,8% 7,4% 7,7% 14,2% 14,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A la comarca Resta de Catalunya Resta d'Espanya Resta de la UE Resta del món Font: FOBSIC i UOC. %devendespermercatsdedestíenfunciódels usosd'Internet Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense web propi Connexió a Internet amb web propi Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic Usos TIC i canvi estructural (3/3) El repte de la internacionalització: les microempreses que usen més les TIC estan més internacionalitzades. Mitjana dels subsectors turístics Comarca 56,0% Resta Catalunya 16,0% Resta Espanya 10,7% Resta UE 12,5% Resta món 4,8%
 19. 19. 5. Conclusions
 20. 20. REPTES DE MILLORAPUNTS FORTS 2. Extensió estoc formatiu a tot el teixit Estructura empresarial i perfil d’empresari 1.- Especialització sectorial 1. Ampliació de la base de dimensió 2.- Teixit empresarial jove i amb base emprenedora 3. Ampliació de formació i competències digitals3.- Presència dones i directius joves formats 5. Més flexiseguretat a les relacions laborals Elements de valor 4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius 5.- Relacions laborals estables 6. Innovació en procés i organització6.- Orientació al client i innovació en producte 8. Millora del B2B Usos TIC i comerç electrònic 7.- Intensitat dels empresaris, i en informació 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor 8.- Bona evolució B2C 9. Millora coneixement i utilitat d’ajudes i programes9.-Proximitat provisió i valoració ajudes TIC rebudes 11. Extensió efectes sinèrgics usos TIC Resultats 10.- Millora de la facturació al 2010 10. Extensió de la millora a tot el teixit 11.- Més usos TIC, més innovació i millors resultats 12. Molta més presència internacional12.- Base competitiva interior i sinèrgia amb comerç Conclusions

×